Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mandria

mandria

Ratings:
(0)
|Views: 49|Likes:
Published by ventos10

More info:

Published by: ventos10 on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Smerenia - m\u00e2ndria
\u02c7

Cei ce cl\u0103desc peste pietre c\u0103r\u0103mizi sunt cei ce la \u00eenceput au \u00een\u0103l\u0163at cl\u0103direa virtu\u0163ilor f\u0103r\u0103 supunere \u015fi pentru c\u0103 sunt necerca\u0163i \u00een nevoin\u0163ele smerite ale supunerii, au fost birui\u0163i \u015fi cl\u0103direa li s-a mic\u015forat sl\u0103bindu-se. Cei ce au \u00een\u0103l\u0163at st\u00e2lpi sunt cei ce de la \u00eenceput intr\u0103 \u00een via\u0163a singuratic\u0103, de aceea, fiind f\u0103r\u0103 temelie sunt birui\u0163i. Iar cei ce merg pe jos sunt cei ce \u00eenaint\u00e2nd pe \u00eencetul pe

drumul lipsit de m\u00e2ndrie al supunerii, se fac de nebiruit ca unii ce au experien\u0163a
r\u0103zboaielor.
\u02c7
Cei lipsi\u0163i de pov\u0103\u0163uire cad ca frunzele \u015fi cei ce se ostenesc f\u0103r\u0103 sf\u0103tuire, \u00een
general se r\u0103t\u0103cesc. Nu refuza s\u0103 \u00eenve\u0163i, chiar de-ai fi foarte \u00een\u0163elept, c\u0103ci \u00een
iconomia lui Dumnezeu ne e mai de folos aceasta dec\u00e2t a ne bizui pe

\u00een\u0163elepciunea noastr\u0103. Nu socoti c\u0103 e bun ceea ce \u0163i se pare, ci ceea ce e recunoscut ca atare de b\u0103rba\u0163ii evlavio\u015fi. \u00cens\u0103\u015fi voin\u0163a de a lucra dup\u0103 propria judecat\u0103 f\u0103r\u0103 a cere sfatul altora, ascunz\u00e2nd \u00een ea m\u00e2ndrie, e p\u0103scut\u0103 de p\u0103cat.

Cererea de sfat e un prilej de smerenie \u015fi de \u00eent\u0103rirea comuniunii, care c\u00e2nd este
sincer\u0103 \u015fi curat\u0103 este adev\u0103ratul bine.
\u02c7
\u00cenchipuirea de sine \u00eei face pe cei atin\u015fi de ea iubitori de ar\u0103tare \u015fi de slav\u0103, c\u0103ci
a-\u0163i \u00eenchipui c\u0103 e\u015fti ceva nu te las\u0103 s\u0103 \u015fi fii cu adev\u0103rat. De aceea de\u015fert\u0103ciunea

este \u015fi se nume\u015fte neexisten\u0163\u0103. \u00cenchipuirea c\u0103 e\u015fti ceva se ive\u015fte atunci c\u00e2nd nu e\u015fti ceea ce-\u0163i \u00eenchipui, sau vrei s\u0103 acoperi lipsa a ceea ce vrei s\u0103 ar\u0103\u0163i c\u0103 e\u015fti. Ea este \u00eempreunat\u0103 totdeauna cu nesinceritatea \u015fi cu lipsa de smerenie; iar cu aceasta nu se poate cl\u0103di nimic pentru c\u0103 nu recuno\u015fti solul t\u0103u real pe care trebuie s\u0103 cl\u0103de\u015fti, sau c\u0103 numai Dumnezeu este solul tare pe care po\u0163i s\u0103 cl\u0103de\u015fti tainic.

\u02c7
Ascultarea este ne\u00eencrederea \u00een judecata proprie \u00een orice privin\u0163\u0103, chiar \u015fi-n
cele evident bune, p\u00e2n\u0103 la sf\u00e2r\u015fitul vie\u0163ii.
\u02c7
Totul merge bine p\u00e2n\u0103 c\u00e2nd \u00eent\u00eeist\u0103t\u0103torul nu \u00eenceteaz\u0103 a te mustra; c\u00e2nd \u00eens\u0103
s-a oprit, nu mai am ce s\u0103 zic!
\u02c7

Cei ce se supun \u00eentru Domnul cu simplitate str\u0103bat un drum bun ne\u00eent\u0103r\u00e2t\u00e2nd asupr\u0103-le viclenia demonilor prin iscodirea cu de-am\u0103nuntul (prin cump\u0103nirea \u015fi eventual criticarea celor ce porunce\u015fte p\u0103rintele). \u00cenainte de toate s\u0103 ne m\u0103rturisim numai bunului nostru judec\u0103tor, iar de ne va porunci, \u015fi tuturor

oamenilor.(Descoperindu-ne r\u0103nile, ele nu vor progresa \u00eenspre r\u0103u, ci se vor
vindeca.
\u02c7
Caut\u0103 ca prin ru\u015finea ce-o supor\u0163i acum m\u0103rturisindu-\u0163i f\u0103r\u0103delegile s\u0103 scapi de
cea viitoare.
\u02c7

Se mai putea vedea la aceia o priveli\u015fte \u00eenfrico\u015f\u0103toare \u015fi cu totul \u00eengereasc\u0103: venerabili \u00eenc\u0103run\u0163i\u0163i de ani \u015fi \u00eentr-adev\u0103r sfin\u0163i, alerg\u00e2nd ca ni\u015fte copii \u00eentru \u00eemplinirea ascult\u0103rii fa\u0163\u0103 de superior \u015fi f\u0103c\u00e2ndu-se vrednici de laud\u0103 prin smerenia lor. am v\u0103zut acolo b\u0103rba\u0163i ce petrecuser\u0103 c\u00e2te 50 de ani \u00een ascultare \u015fi

i-am rugat s\u0103-mi spun\u0103 ce m\u00e2ng\u00e2iere au dob\u00e2ndit dup\u0103 at\u00e2ta osteneal\u0103. Unii mi-
au spus c\u0103 afl\u00e2ndu-se \u00een abisul smereniei, s-au sc\u0103pat prin aceasta pentru
totdeauna de r\u0103zboiul dintr-\u00een\u015fii, iar al\u0163ii au spus c\u0103 au dob\u00e2ndit o complet\u0103
imunitate fa\u0163\u0103 de oc\u0103ri \u015fi def\u0103im\u0103ri.

Iar eu ca un preaviclean n-am ezitat a-l ispiti pe b\u0103tr\u00e2n \u00eentreb\u00e2ndu-l ce a cugetat st\u00e2nd \u00een genunchi dinaintea mesei. ''Privindu-mi superiorul, zise, ca pe \u00censu\u015fi Hristos, n-am socotit niciodat\u0103 c\u0103-mi porunce\u015fte el, ci \u00censu\u015fi Dumnezeu. Atunci

st\u0103team rug\u00e2ndu-m\u0103 Domnului ca \u00eenaintea jertfelnicului \u015fi nu ca \u00eenaintea oamenilor. Nimic r\u0103u nu am cugetat despre p\u0103storul meu, din credin\u0163a \u015fi dragostea ce le am fa\u0163\u0103 de d\u00e2nsul, c\u0103ci zice cineva: ''Dragostea nu g\u00e2nde\u015fte r\u0103ul.'' (I Cor. 13,5). S\u0103 mai \u015ftii apoi \u015fi aceea p\u0103rinte c\u0103, din momentul \u00een care

cineva s-a d\u0103ruit pe sine simplit\u0103\u0163ii \u015fi nevinov\u0103\u0163iei, diavolul nu mai g\u0103se\u015fte nici
locul \u015fi nici prilejul de a pune st\u0103p\u00e2nire pe d\u00e2nsul.
\u02c7
. Eu cunosc\u00e2ndu-l nevinovat de acuza pe care i-o aducea p\u0103storul, afl\u00e2ndu-m\u0103

singur cu stare\u0163ul \u00eei luasem ap\u0103rarea economului, dar \u00een\u0163eleptul \u00eemi zise: ''\u015ei eu \u015ftiu p\u0103rinte c\u0103 este nevinovat, dar precum nu este bine, ci cu totul jalnic ca un tat\u0103 s\u0103 smulg\u0103 p\u00e2inea de la gura pruncului fl\u0103m\u00e2nzit, tot a\u015fa este un r\u0103u procedeu al p\u0103storului de suflete fa\u0163\u0103 de sine \u015fi fa\u0163\u0103 de ucenic, acela de a nu-i dob\u00e2ndi acestuia cununi de biruin\u0163\u0103 asupra p\u0103catului prin mustr\u0103ri continui at\u00e2t c\u00e2t \u015ftie c\u0103 poate suporta, prin insulte, dispre\u0163, umilire \u015fi batjocoriri. Altfel ar decurge de ici trei mari gre\u015feli: \u00een primul r\u00e2nd se lipse\u015fte pe sine de r\u0103splata ce o poate primi de pe urma mustr\u0103rii, apoi, put\u00e2nd fi de folos \u015fi altora, oferindu-le un

exemplu de virtute printr-un altul, nu o face; iar \u00een al treilea \u015fi cel mai important

r\u00e2nd, pentru c\u0103 se \u00eent\u00e2mpl\u0103 adesea ca cei ce par a suporta \u015fi a rezista mai bine ostenelilor, nefiind observa\u0163i vreme \u00eendelungat\u0103 \u015fi nemaifiind pu\u015fi la \u00eencercare prin mustr\u0103ri \u015fi ocar\u0103, ca unii ce sunt socoti\u0163i virtuo\u015fi, pierd cu timpul virtu\u0163ile

avute c\u0103ci de\u015fi este p\u0103m\u00e2ntul bun, aduc\u0103tor de roade \u015fi fertil, nemaifiind udat cu
apa umilirii nu va produce dec\u00e2t spini, m\u0103r\u0103cini de trufie, de desfr\u00e2nare ori de
netemere. Acest lucru l-a cunoscut marele acela c\u00e2nd a scris lui Timotei:
''Mustr\u0103-i, pov\u0103\u0163uie\u015fte-i, ceart\u0103-i pe ei cu timp \u015fi f\u0103rade timp.'' (II Tim. 4,2) Iar eu
m-am \u00eempotrivit acestui adev\u0103rat c\u0103l\u0103uzitor al sufletelor pun\u00e2ndu-i \u00eenainte

sl\u0103biciunea firii noastre omene\u015fti care face pe mul\u0163i s\u0103 p\u0103r\u0103seasc\u0103 ob\u015ftea din pricina mustr\u0103rilor motivate sau nu, la care el mi-a r\u0103spuns: ''Sufletul legat de Hristos prin iubirea \u015fi credin\u0163a fa\u0163\u0103 de p\u0103stor, nu se dep\u0103rteaz\u0103 de el ci dimpotriv\u0103 mai degrab\u0103 \u015fi-ar v\u0103rsa s\u00e2ngele dec\u00e2t s\u0103 fac\u0103 aceasta, mai ales dac\u0103

s-a \u00eent\u00e2mplat ca prin p\u0103stor s\u0103 i se vindece r\u0103nile suflete\u015fti aduc\u00e2ndu-\u015fi aminte

de cel ce zice: ''Nici \u00eengerii, nici c\u0103peteniile, nici o alt\u0103 f\u0103ptur\u0103 nu va putea s\u0103 ne despart\u0103 de dragostea lui Hristos.'' Iar dac\u0103 el nu este astfel legat, \u00eempreunat \u015fi unit , m\u0103 minunez cum poate r\u0103m\u00e2ne cu oarecare folos \u00eentr-un loc unde este re\u0163inut doar printr-o fals\u0103 \u015fi \u00een\u015fel\u0103toare ascultare.

\u02c7

Odat\u0103 am intrat \u00een vorb\u0103 spre zidirea \u015fi folosul meu cu un oarecare frate al c\u0103rui nume era Avakir, ce se afla de 15 ani \u00een m\u0103n\u0103stire \u015fi pe care-l vedeam mereu nedrept\u0103\u0163it aproape de c\u0103tre to\u0163i, mai \u00een toate zilele fiind izgonit de la mas\u0103 de slujitori pentru c\u0103 din fire era cam guraliv. \u015ei i-am spus: ''Frate Avakir, pentru ce te v\u0103d zilnic alungat de la mas\u0103 \u015fi plec\u00e2nd la culcare nem\u00e2ncat?'' \u015ei el a r\u0103spuns: ''Crede-m\u0103 p\u0103rinte, superiorii mei m\u0103 pun la \u00eencercare pentru a deveni monah adev\u0103rat \u015fi nu pentru c\u0103 m-a\u015f fi f\u0103cut vinovat \u00een vreo ceva. Cunosc\u00e2nd eu deci inten\u0163ia lor, cu u\u015furin\u0163\u0103 le rabd pe toate \u015fi iat\u0103, sunt 15 ani de c\u00e2nd cuget astfel; de altfel, ei \u00een\u015fi\u015fi mi-au spus la intrare \u00een m\u0103n\u0103stire c\u0103 p\u00e2n\u0103 la 30 de ani obi\u015fnuiesc s\u0103 pun\u0103 la \u00eencercare pe cei ce se leap\u0103d\u0103 de lume. \u015ei cu adev\u0103rat

p\u0103rinte Ioane, c\u0103 aurul numai prin cercare se l\u0103mure\u015fte.'' Acesta mai \u00eenainte de a se s\u0103v\u00e2r\u015fi, le-a spus p\u0103rin\u0163ilor: ''Mul\u0163umesc, mul\u0163umesc Domnului \u015fi vou\u0103 pentru c\u0103 m-a\u0163i ispitit astfel spre m\u00e2ntuirea mea, c\u0103ci iat\u0103, sunt 17 ani de c\u00e2nd am r\u0103mas neispitit de diavoli!''

\u02c7
Voind odat\u0103 proestosul s\u0103-i pun\u0103 r\u0103bdarea la \u00eencercare minunatului b\u0103rbat cu
numele - Mina, \u00eel trimise \u00eentr-o sear\u0103 s\u0103 urce la st\u0103re\u0163ie \u015fi s\u0103 fac\u0103 metanie
egumenului cer\u00e2ndu-i dup\u0103 obicei binecuv\u00e2ntarea. \u015ei l-a l\u0103sat fericitul s\u0103 zac\u0103 la

p\u0103m\u00e2nt p\u00e2n\u0103 la vremea slujbei, apoi mustr\u00e2ndu-l \u015fi oc\u0103r\u00e2ndu-l ca pe un iubitor de ar\u0103tare, f\u0103\u0163arnic \u015fi ner\u0103bd\u0103tor, \u00eel l\u0103s\u0103 s\u0103 plece, c\u0103ci \u015ftia cuviosul c\u0103 \u00eendur\u0103 aceast\u0103 \u00eencercare cu vitejie. Iscodindu-l eu pe el dac\u0103 nu cumva i-a venit somnul

st\u00e2nd \u00een genunchi \u00eenaintea egumenului, mi-a adeverit c\u0103 st\u00e2nd culcat la p\u0103m\u00e2nt a
rostit toat\u0103 Psaltirea.
\u02c7
Angaj\u00e2ndu-m\u0103 odat\u0103 \u00eentr-o discu\u0163ie cu oarecare dintre acei foarte viteji b\u0103tr\u00e2ni

despre via\u0163a anahoretic\u0103, ei mi-au r\u0103spuns z\u00e2mbindu-mi \u015fi nu f\u0103r\u0103 o oarecare inten\u0163ie de a m\u0103 ironiza: ''Noi, p\u0103rinte Ioane, fiind materiali ducem o via\u0163\u0103 \u00eenc\u0103 \u015fi mai aplecat\u0103 spre cele materiale; am socotit de aceea c\u0103 trebuie s\u0103 ne mul\u0163umim a \u00eencepe un r\u0103zboi pe m\u0103sura noastr\u0103 \u015fi de aceea prefer\u0103m s\u0103 ne lupt\u0103m cu

oamenii care, uneori pot fi insuportabili, dar alteori se \u00eembl\u00e2nzesc, ceea ce e cu
mult mai de preferat dec\u00e2t cu demonii care pururea se s\u0103lb\u0103ticesc \u00eempotriva
noastr\u0103.''
\u02c7

Unul din acei pururea pomeni\u0163i p\u0103rin\u0163i care avea o mare dragoste pentru mine dup\u0103 Dumnezeu \u015fi-\u015fi deschidea sufletul mie, \u00eemi zise cu bucurie: ''Dac\u0103 ai \u00een tine o, prea\u00een\u0163elepte puterea celui ce a zis \u00eentru sim\u0163irea sufletului c\u0103 '' toate le pot \u00eentru Hristos Cel ce m\u0103 \u00eent\u0103re\u015fte.'' (Fil 4,3), dac\u0103 Duhul Sf\u00e2nt a pogor\u00e2t peste tine ca roua cur\u0103\u0163itoare peste Fecioara Maria, dac\u0103 puterea Celui Prea\u00eenalt te-a umbrit ca \u015fi pe ea prin r\u0103bdare, \u00eencinge-\u0163i mijlocul ca \u015fi b\u0103rbatul Hristos Dumnezeu \u00eenaintea Cinei de tain\u0103 cu \u015ftergarul ascult\u0103rii \u015fi scul\u00e2ndu-te de la masa lini\u015ftii, spal\u0103 picioarele fra\u0163ilor \u00eentru zdrobirea inimii, sau mai v\u00e2rtos- arunc\u0103-te la picioarele lor cu ad\u00e2nc\u0103 umilin\u0163\u0103. A\u015feaz\u0103-\u0163i portari aspri \u015fi neadormi\u0163i la poarta inimii tale; st\u0103p\u00e2ne\u015fte-\u0163i mintea cea de nest\u0103p\u00e2nit \u00een pl\u0103cerile ce \u00eenfierb\u00e2nt\u0103 trupul. C\u00e2\u015ftig\u0103-\u0163i lini\u015ftea min\u0163ii \u00een mi\u015fc\u0103rile \u015fi agita\u0163iile m\u0103dularelor, iar

ceea ce este mai minunat -f \u0103-te \u00eendr\u0103zne\u0163 cu sufletul \u00een mijlocul tulbur\u0103rilor,
leag\u0103-\u0163i limba pentru a nu te av\u00e2nta nebune\u015fte \u00een discu\u0163ii contradictorii, lupt\u0103
zilnic de \u015faptezeci de ori c\u00e2te \u015fapte contra acestei st\u0103p\u00e2ne. Poart\u0103 crucea \u00een
suflet \u015fi \u00eenfr\u00e2nge-\u0163i mintea \u00eentr-\u00eensa precum ai \u00eenfige nicovala \u00een lemn pentru a
rezista la toate loviturile, la toate ispitele, oc\u0103rile, calomniile, batjocurilor,

nedrept\u0103\u0163ilor cu care una dup\u0103 alta poate s\u0103 fie cioc\u0103nit\u0103. Astfel mintea nu sl\u0103be\u015fte defel, nici p\u0103time\u015fte vreo zdrobire, ci r\u0103m\u00e2ne mereu lini\u015ftit\u0103 \u015fi nemi\u015fcat\u0103. Dezbrac\u0103-te de voin\u0163a ta ca \u015fi de o hain\u0103 a ru\u015finii \u015fi astfel, gol, intr\u0103 \u00een arena luptelor duhovnice\u015fti. Iar ceea ce este mai rar \u015fi mai cu anevoie, \u00eembrac\u0103 plato\u015fa credin\u0163ei care nu poate fi p\u0103truns\u0103 \u015fi nici spart\u0103 de necredin\u0163a fa\u0163\u0103 de pov\u0103\u0163uitor; condu cu fr\u00e2ul \u00een\u0163elepciunii senzualitatea care se av\u00e2nt\u0103 f\u0103r\u0103 de ru\u015fine, leag\u0103-\u0163i ochiul prin grija de moarte c\u0103ci el voie\u015fte \u00een fiecare moment s\u0103 iscodeasc\u0103 frumuse\u0163ea trupurilor, mintea iscoditoare care voie\u015fte \u00eentru lenevie s\u0103

critice aproapele; redu-o la grija de tine \u00eensu\u0163i \u015fi arat\u0103 \u00een mod sincer aproapelui

t\u0103u toat\u0103 dragostea \u015fi simpatia. Atunci \u00eentru aceasta ne vor cunoa\u015fte to\u0163i a fi cu adev\u0103rat ucenicii lui Hristos, \u00eentruc\u00e2t \u00een comunitate tr\u0103ind, ne iubim unii pe al\u0163ii. Vino, vino, zise iar\u0103\u015fi bunul prieten, vino s\u0103 s\u0103l\u0103\u015fluim \u00eempreun\u0103; soarbe b\u0103utura batjocurilor \u00een fiecare ceas ca pe o ap\u0103 a vie\u0163ii, c\u0103ci David dup\u0103 ce a c\u0103utat toate

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mdunareanu liked this
clorety liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->