Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vojnović Dušan i Dragica - Odluka o nedopuštenosti - 26.06.2012.

Vojnović Dušan i Dragica - Odluka o nedopuštenosti - 26.06.2012.

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
 
PRVI ODJELODLUKA
Zahtjev br. 4819/10
Dušan VOJNOVIĆ i Dragica VOJNOVIĆ
 protiv Hrvatske
Europski sud za ljudska prava zasjedajući 26. lipnja 2012. godine uvijeću u sastavu:
 g. Anatoly Kovler
 , predsjednik,
 
gđa Nina Vajić,
 
gđa
Elisabeth Steiner,
gđa
Mirjana Lazarova Trajkovska,
gđa
Julia Laffranque,g. Linos-Alexandre Sicilianos,g.
Erik Møse,
suci
 i g.
Søren Nielsen
,
tajnik Odjela,
 
uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen dana 7. siječnja
2010. godine,
nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:
 
ČINJENICE
 
1.
Podnositelji, g. Dušan Vojnović i gđa Dragica Vojnović
su hrvatski
državljani rođeni 1935. odnosno 1946. godine i žive u Beogradu.
 
Okolnosti predmeta
2.
Činjenično stanje predmeta, kako su ga iznijeli podnositelji
,
može sesažeti kako slijedi.
 
 
2
ODLUKA VOJNOVIĆ protiv HRVATSKE
 
3. Podnositelji su srpskog porijekla. Imali su stanarsko pravo na stanu u
Zagrebu u kojem je prvi podnositelj živio do 1991. a druga podnositeljica
do 1992. godine, kad s
u napustili Hrvatsku i otišli živjeti u Srbiju.
 
1.
Građanski postupak za otkaz stanarskog prava podnositelja
 
4. Dana 10. travnja 1995. godine
Općinsko državno odvjetništvo u
Zagrebu
 podnijelo je u ime Republike Hrvatske građansku tužbu protiv
podnositelj
a Općinsk 
om sudu
u Zagrebu tražeći otkaz njihovog stanarskog prava iz razloga što su podnositelji izbivali iz stana dulje od šest mjeseci bez
opravdanog razloga, te da je im je adresa nepoznata.5.
 Nakon propalog pokušaja dostave poziva podnositeljima Općinski sud
u Zagrebu imenovao je odvjetnika Z.B.-a da ih zastupa pred sudom.6.
Dana 15. studenog 1995. godine Općinski sud u Zagrebu otkazao je
stanarsko pravo podnositelja presudom koja je post
ala pravomoćna dana 19.siječnja 1996. godine.
 7. Dana 7. prosinca 1998. godine podnositelji su podnijeli prijedlog za
 ponavljanje postupka pred Općinskim sudom u Zagrebu. Dana 13. studenog2000. godine Općinski sud je
usvojio prijedlog i ukinuo svoju presudu od15. studenog 1995. godine.8. Dana 12. travnja 2002. godine taj je sud ponovno otkazao stanarskopravo podnositelja,
utvrdivši
da podnositelji nisu dali nikakvo uvjerljivo
objašnjenje za napuštanje stana o kojemu je riječ
te stoga
što su ostali
 
 pasivni tri godine prije nego što su zatražili informacije o statusu svog
stanarskog prava. P
odnositelji su uložili žalbu Županijskom sudu u Zagrebu
,koji je dana 25. studenog 2003. godine potvrdio prvostupanjsku presudu .9. Dana 23. srpnja 2004. godine
 podnositelji su podnijeli ustavnu tužbu
Ustavnom sudu Republike Hrvatske zbog otkaza njihovog stanarskog prava,
tvrdeći da su bili diskriminirani. Dana 7. veljače 2007. godine Ustavni sud je odbacio ustavnu tužbu kao neosnovanu. Odluka Ustavnog suda
dostavljena je podnositeljima dana 27. studenog 2007. godine.
2. Zahtjev podnositelja za stambeno zbrinjavanje
10. Dana 19. studenog 2004. godine podnositelji su podnijeli zahtjev
Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva te im je
dodi
 jeljen stan u Zagrebu veličine 49,89 kvadratna metra.
11.
Podnositelji su se žalili na veličinu stana. Dana 30. listopada 2009.godine dodijeljen im je drugi stan u Sesvetama, Zagreb, veličine 74,78
kvadratna metra, ali su ga ponovno odbili prihvatiti.12.
Podnositelji su u međuvremenu dana 25. lipnja 2007. godine podnijeli građansku tužbu Općinskom sudu u Zagrebu protiv RepublikeHrvatske, tražeći naknadu štete i tražeći utvrđenje svog stanarskog prava i
prava
stjecanja vlasništva nad stanom
na kojemu su imali stanarsko pravo.
 
3
ODLUKA VOJNOVIĆ protiv HRVATSKE
 
13. Dana 25. studenog 2009. godine podnositelji su prigovoriliUstavnom sudu protiv duljine postupka. Dana 28. prosinca 2009. Ustavnisud je uputio podnositelje da prigovori vezani uz duljinu trajanja postupka
spadaju u nadležnost nižih sudova i Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
 14.
Dana 19. ožujka 2010. godine podnositelji su se žalili Županijskomsudu u Zagrebu zbog duljine postupka pred Općinskim sudom u Zagrebu.Dana 13. svibnja 2010. Županijski sud u Zagrebu utvrdio je da j
e njihov
 prigovor nedopušten iz razloga što nisu imenovali punomoćnika za primanje pismena u Hrvatskoj, kako to traže mjerodavna domaća pravila postupka, budući da žive u inozemstvu.
 15.
Građanski postupak pred Općinskim sudom u Zagrebu je još uvijek 
u tijeku.
3. Prethodni zahtjevi podnositelja Sudu
16.
Dana 19. siječnja 2004. godine podnositelji su podnijeli zahtjevSudu prigovorivši otkazu stanarskog prava i poštenosti postupka predOpćinskim sudom u Zagrebu. Pozvali su se na članak 8. Konvencije i načlanak 1. Protokola br. 1., uzet samostalno i zajedno s člankom 14.Konvencije. Pozvali su se i na članak 6. stavak 1. Konvencije.
 17. Dana 18. studenog 2005. godine odbor od tri suca Suda utvrdio je da
 je zahtjev podnositelja nedopušten kao nespojiv s od
redbama Konvencije
ratione temporis
.18.
Dana 8. siječnja 2008. godine podnositelji su ponovno podnijelizahtjev Sudu, prigovorivši temeljem članka 8. Konvencije otkazu svogstanarskog prava. Također su prigovorili temeljem članka 1. Protokola br. 1.
da s
u ih otkazavši im stanarsko pravo domaće vlasti spriječile da kupe stano kojemu je riječ pod povoljnim uvjetima. Podnositelji su nadalje prigovorili temeljem članka 14. Konvencije, uzetog zajedno s člankom 8.Konvencije i člankom 1. Protokola br. 1., da i
m je stanarsko pravo otkazanozbog njihovog srpskog porijekla. Na kraju, podnositelji su prigovorili
temeljem članaka 6. i 13. Konvencije ishodu građanskog postupka u odnosuna otkaz njihovog stanarskog prava pred Općinskim sudom u Zagrebu.
 19. Dana 29. svibnja 2009. godine odbor od tri suca Suda utvrdio je da
 je zahtjev podnositelja nedopušten kao nespojiv
ratione materiae
u dijelu
koji se odnosi na vlasnički prigovor podnositelja, i
u
suštini
isti u dijelu kojise odnosi na njihove druge prigovore.
4. Postupak pred Odborom za ljudska prava
20.
Dana 23. siječnja 2006. godine prvi podnositelj je u svoje ime i uime druge podnositeljice i njihovog sina Milana Vojnovića dostavio podnesak Odboru za ljudska prava u Ženevi, temeljem Prvog Fakultativnog
protok 
ola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.
Prigovorio je da je otkaz stanarskog prava povrijedio,
inter alia
, njihova

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->