Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
59Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contoh-Kertas Cadangan Pembangunan Projek Multimedia

Contoh-Kertas Cadangan Pembangunan Projek Multimedia

Ratings:

4.6

(10)
|Views: 11,765 |Likes:
Published by cemPaka aYu

More info:

Published by: cemPaka aYu on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
KERTAS CADANGAN PEMBANGUNAN PROJEK MULTIMEDIA1.0PENGENALAN1.1Tajuk perisian: “Mengenal Anggota Badan’1.2Sinopsis:Projek pembinaan perisian multimedia yang bertajuk mengenal anggota badan yangtelah dirancang dengan rapi ini adalah bertujuan untuk memberi maklumat yangberguna kepada kanak-kanak. Secara khasnya, kepada pelajar prasekolah. Menerusiperisian ini kanak-kanak diperkenalkan dengan pelbagai bahagian anggota badan.Kami pecahkan konsep anggota badan kepada tiga bahagian iaitu kepala, badan dankaki. Adalah diharapkan menerusi perisian multmedia ini dapat meningkatkanpemahaman dan pengetahuan kanak-kanak tentang bahagian anggota badan dan fungsi-fungsi setiap bahagian anggota badan.2.0MATLAMAT PROJEKProjek pembinaan bahan multimedia ini adalah bermatlamatkan untuk:-1)Membina kaedah baru bagi memudahkan pembelajaran kanak-kanak dalammengenal anggota badan mereka sendiri.2)Untuk menarik minat kanak-kanak supaya pembelajaran menjadi lebihmenarik dan seronok.3)Mendedahkan kanak-kanak dengan penggunaan teknologi.4)Menjadikan pembelajaran lebih bermakna kepada kanak-kanak.5)Memberi peluang kepada kanak-kanak berinteraksi secara terus denganperisian yang dibina.3.0OBJEKTIF PROJEK1.Kanak-kanak dapat mengenal anggota badan dengan lebih mudah.2.Kanak-kanak dapat mengenal bahagian-bahagian anggota badanmereka.3.Kanak-kanak dapat memahami setiap fungsi anggota badan yangberbeza.4.Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar secara berdikari.5.Kanak-kanak mendapat pendedahan awal tentang teknologi dan aplikasibaru.6.Memberi pendedahan mengenai asas kemahiran menggunakan komputer secaralangsung dan tidak langsung kepada kanak-kanak.7.Menyampaikan maklumat pelbagai ciri dan bentuk media seperti grafik,bunyi, animasi dan lain-lain.8.Memupuk kebolehan dan kecerdasan kanak-kanak dengan kepelbagaian aktiviti.4.0TINJAUAN PENULISANPenggunaan komputer telah menjadi agenda penting di dalam pendidikan kita diMalaysia dalam era teknologi maklumat yang serba mencabar ini. Bukan sahajapelajar-pelajar Sekolah Menengah malahan juga kanak-kanak prasekolah juga telahdidedahkan dengan penggunaan komputer di dalam bilik darjah. Seiring dengan itu,penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah diiktirafsebagai salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelasprasekolah di samping pendekatan-pendekatan “ Belajar Melalui Bermain, Bertema danBersepadu”.
 
Penggunaan elemen perisian multimedia yang baik memberi rangsanganpengajaran dan pembelajaran (P&P) yang menyeronokkan dan berkesan. KurikulumPrasekolah Kebangsaan (KPM ,2003)menyarankan bahawa salah satu daripada pendekatanyang harus digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah pendekatanpenggunaan TMK (Teknologi dan Komunikasi) yang termasuk pengintegrasian komputerdi dalam prasekolah.Menurut Rohani dan Rosazizi (2003) penggunaan komputer dalamproses pengajaran dan pembelajaran sememangnya menjadi salah satu agenda pentingdalam system pendidikan kini bagi melahirkan generasi celik komputer. Oleh itu,usaha ini seharusnya bermula daripada peringkat prasekolah lagi.Kajian mendapati kanak-kanak memperolehi banyak faedah daripada penggunaankomputer. Di antara aspek-aspek perkembangan yang terdapat peningkatan ialahkognitif, bahasa dan juga sosial (Clements, 1994; Haugland, 1992).Dapatan kajianmenunjukkan kesan posotif dari penggunaan komputer ke atas pembelajaran kanak-kanak dan perkembangan mereka. Menurut Haugland (2000), kanak-kanak yang berumur3-4 tahun memperolehi banyak peningkatan dari segi perkembangan berbanding kanak-kanak yang tidak mempunyai pengalaman menggunakan komputer. Peningkatan ini adalahdari aspek kecerdasan, kemahiran non-verbal, ingatan, kemahiran lisan danpembentukan konsep. ebagai guru prasekolah yang kreatif, guru boleh menggunakanperisian Microsoft Word kepada kanak-kanak prasekolah ini untuk melukis danmewarna pelbagai objek menggunakan “Autoshapes” seperti “Melukis”. Selain itu,dengan perisian Microsoft Word juga guru boleh memberi peluang kepada kanak-kanakprasekolah untuk melaksanakan aktiviti yang berkaitan seperti padan-memadanpelbagai jenis bentuk mengikut saiz dan warna.NAEYC menyarankan bahawa perisian yang harus digunakan ialah perisian yangboleh menyumbang kepada perkembangan kanakp-kanak dari segi literasi, kemahiranmenyelesaikan masalah dan yang boleh mempertingkatkan pemikiran dan dayakreativiti kanak-kanak.Perisian yang dimaksudkan harus berdasarkan prinsip ABP (Amalan bersesuaiandengan perkembangan kanak-kanak), iaitu:-bersesuaian kebolehan kanak-kanak-dapat menarik kanak-kanak-bersifat open-ended-kanak yang dalam kawalan-kanak boleh membina sesuatu-memerangsangkan kanak-kanak berfikir, membuat keputusan dan menyelesaikanmasalah.Perisian yang sesuai boleh memberi peluang kepada kanak-kanak mempraktikkankemahiran berfikir, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikanmasalah. Kanak-kanak ini mempraktikkan dalam suasana yang menyeronokkan.5.0MODEL REKABENTUKAnalisis keperluan: ciri-ciri pelajarkanak-kanak 4 hingga 6 tahunMenentukan matlamat dan objektifMereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 
6.0PEMBAHAGIAN TUGAS6.1Mengikut subtopikNamaTajukNorrazifah SaharomFahimalatol Jalilah AzharMawar Ayu JamalRos Faizah Abdullahsemua ahlimengenal anggota badanbahagian anggota badanfungsi anggota badanlagu ”Anggota Badan”Kuiz celik Minda6.2MerekabentukNamaTajukNorrazifah SaharomFahimalatol Jalilah AzharMawar Ayu JamalRos Faizah Abdullahhalaman pengenalanhalaman menuhalaman keluar dan bantuanhalaman peta halaman dan carian7.0PERKAKASAN7.1komputer7.2Printer7.3Burner7.4 Kertas7.5Cd, DVD7.6 Thumbdrive7.7 Dakwat8.0PERISIAN8.1Macromedia Flash 98.2Adobe Photoshop CS8.3Grafik8.4Animasi8.5Micromedia MX8.6Microsoft Words

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Izzuzafy Aqeera liked this
ladylurve liked this
ismi_yunis liked this
emygerald liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->