Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul Calitatii Administratiei Invatamantului La Nivel Local Si Regional

Managementul Calitatii Administratiei Invatamantului La Nivel Local Si Regional

Ratings:

4.43

(7)
|Views: 2,213|Likes:
Published by Ovidiu
This scientific paper has been issued be the Institute for Educational Sciences, under the coordination of Ovidiu Mantaluta
This scientific paper has been issued be the Institute for Educational Sciences, under the coordination of Ovidiu Mantaluta

More info:

Published by: Ovidiu on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

 
INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEILaboratorul Management educaţional
Managementul calităţii în administrarea educaţieila nivel local şi regional
Coordonator 
Ovidiu Măntăluţă 
Bucureşti, decembrie 2006
1
 
Introducere
Calitatea administrării educaţiei poate fi discutată în cadrul mai larg al calităţii furnizării serviciilor  publice. Din punct de vedere formal, includerea serviciului educaţional în mulţimea serviciilor  publice conduce la existenţa pentru învăţământ a unor trăsături comune tuturor serviciilor, inclusivîn privinţa calităţii serviciului şi a calităţii administrării lui. Vorbind despre serviciile publice,acestea au ca trăsături generale extensia (volumul, numărul de clienţi serviţi) şi calitatea, măsurată prin standarde şi proceduri de evaluare. Rămâne de văzut în ce măsură învăţământul esteconsiderat de principalii deţinători de interese (elevii, părinţii, personalul din învăţământ) ca unserviciu public, asimilabil cu celelalte servicii – sănătate, cultură, ordine şi siguranţă publică,servicii comunitare de utilitate publica, drumuri publice, asistenţa socială, prestaţii sociale,urbanism şi amenajarea teritoriului, evidenţa persoanelor, managementul situaţiilor de urgenţă.În noiembrie 2006, Confederaţia Europeană a Sindicatelor a lansat o petiţie către ComisiaEuropeană, cu privire la calitatea servicilor publice. Cităm din această petiţie
1
:“Serviciile publice sunt esenţiale pentru coeziunea socială, economică şi regională a Europei.Aceste servicii trebuie să fie de o inalta calitate şi accesibile tuturor cetăţenilor. Până în prezent, privatizările sau liberalizările (în special in sectoarele energie, poştă, telecomunicaţii)
1
2
Structura lucrării:
IntroducerePremise ale reformei administraţiei publiceObiectivele studiului:Contextul studiilor şi aria de fenomene pe care se bazează cercetareaIpoteze de bazăPrincipalele teorii ale justiţiei socialeTendinţe actuale în managementul serviciilor publiceFenomene de histerezis social care au afectat capacitatea de schimbare şi de reformare aînvăţământuluiInstrumente pentru evaluarea calităţii administraţieiRelaţia dintre conceptul de justiţie socială şi cel de calitate a administraţieiReprezentări (RS) sociale privind instituţiile administraţiei publice şi instituţiile de administrarea învăţământuluiInfluenţa contextului situaţional – politicile publice drept cadru şi context al schimbărilor reprezentaţionaleRelaţiile dintre atitudine şi comportamentAltruismul şi empatia – aspecte teoreticeIdentificarea structurii reprezentării sociale a
consiliului local 
. Verificarea centralităţiielementelor din nucleu.Utilizarea metodelor de management al riscului în administraţia învăţământuluiIdentificarea problemelor şcolii şi a aşteptărilor elevilor şi părinţilor 
 
erau singurele alternative propuse pentru dezvoltarea serviciilor publice. Este timpul să găsimalte soluţii!”
Premise ale reformei administraţiei publice
 A. Funcţionarea mecanismelor democratice
1. Administraţia publică este un mediator între piaţă şi cetăţeni, iar calitatea rezidă în corelaţiiledintre piaţă, cetăţeni şi autorităţile publice.
Gradul în care nevoile identificate ale cetăţenilor sunt satisfăcute depinde de capacitatea actorilor economici sau instituţiilor de a realiza şi furniza bunuri şi servicii şi de cererea solvabilă de serviciila un moment dat, pe de o parte, dar şi de capacitatea administrativă a autorităţilor locale, pe dealtă parte. Comisia Europeană consideră că o slabă capacitate administrativă pune în pericoldezvoltarea socio-economică
2
.
2. Însuşirea principiilor şi practicilor privind buna guvernare
OECD defineşte guvernarea ca un set de “aranjamente formale şi informale care determină cumsunt luate deciziile publice şi cum sunt îndeplinite acţiunile, din perspectiva menţinerii valorilor constituţionale ale unei ţări în faţa schimbărilor, a problemelor, actorilor şi mediului”
3
.Autorităţile naţionale, regionale şi locale sunt doar un set de actori ai guvernării. Ceilalţi actorisunt partenerii sociali, societatea civilă, incluzând organizaţile non-guvernamentale (ONG),instituţii financiare, de cercetare, media, sindicate.
Caracteristicile bunei guvernări
:
 
participarea cetăţenilor
şi
transparenţă, orientare spreconsens
şi
implicarea autorităţilor
,
răspundere
 
(accountability),
 
eficacitate
şi
eficienţă
,
echitate
şi
respectarea legilor
. Buna guvernare mai înseamnă instituţii eficiente cu personal bine profesionalizat, relaţii productive între diferiţii actori implicaţi în procesul de dezvoltare, atitudini pozitive în raport cu afacerile şi intreprinderile şi un cadru instituţional eficace în vederea susţineriidezvoltării. Demersurile privind consolidarea cadrului de guvernare sunt complet compatibile cureforma instituţională şi dezvoltarea capitalului uman în administraţia publică.
 Poziţia României:
În documentul „Program operaţional pentru dezvoltarea capacităţiiadministrative” emis în 2007 de Guvernul României
4
, se menţionează:
Eficienţa în serviciile publice conduce la creşterea productivităţii în economie, prin proceduri mai rapide, servicii îmbunătăţite, valoare pentru banii publici cheltuiţi.
Buna funcţionare a instituţiilor şi a administraţiei publice este o precondiţie pentru proiectarea şi implementarea cu succes a politicilor pentru a promova dezvoltarea socio-economică şi pentru a contribui la creşterea economică şi a ratei de angajare;
Capacitatea instituţională şi administrativă sunt cheia bunei guvernări şi un element esenţialal Strategiei Lisabona.
3. Stabilitatea socială exprimată prin moderaţia opiniilor cetăţenilor privind autorităţile locale(inclusiv cele din învăţământ)4.Există şi sunt funcţionale mecanismele privind accesul la educaţie şi exercitarea dreptului laeducaţie
2
EC Third Cohesion Report
3
Modernising Government, the way forward, OECD 2005
4
www.fonduri-structurale.ro/article_files/POS%20DCA.pdf 
3

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciubotaru liked this
Nadejda Ciobanu added this note
nu se download
Ovidiu liked this
Andrei Onofrei liked this
Ovidiu liked this
Andrei Onofrei liked this
Alina Iagaru liked this
psihologulbv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->