Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teolohiya: Ang Kaisahan Ng Diyos

Teolohiya: Ang Kaisahan Ng Diyos

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:
Published by acts2and38

Ang Logo (Salita) ng John kabanata isa ay hindi katumbas sa ang Anak ng pamagat sa sa teolohiya kaisahan kumpara sa Trinitarian teolohiya. Kaisahan teolohiya, ang Anak ay limitado sa pagkakatawang-tao, ngunit ang mga Logo ay hindi. Para sa kaisahan adherents, ang Logo ay sarili expression ng Diyos, "Kanyang ay nangangahulugan ng sarili-pagsisiwalat," o Diyos uttering mismo. "(28) Bago ang pagkakatawang-tao, ang Logo ay ang unexpressed-iisip, plano at hindi kayang unawain isip ng Diyos kung saan isinasama Kanyang karunungan sa lahat ng bagay at kapalaran. Ang Logo ay sa nagsisimula sa Diyos, hindi bilang isang hiwalay na tao, ngunit pinakadulo Diyos mismo, bilang iisip at salita hinggil sa, kabilang sa at hindi maaaring paghiwalayin mula sa anumang indibidwal na. Sa naaangkop na oras Diyos ilagay ang "laman" sa Logo - manifesting mismo sa laman (1Timoteo 3:16). Teolohiya ng Pangalan kaisahan mga mananampalataya ilagay malakas na diin sa pangalan ng Diyos bilang ipinahayag at ipinahayag sa Kasulatan; tulad ng dati tinalakay, ang mga pangalan sa bibliya beses dinala mahusay na kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay lalo revered bilang kumakatawan sa Kanyang presensya, karakter, kapangyarihan at awtoridad. Ang ipinahayag na pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan ay tumatagal ng alinsunuran at supersedes lahat ng naunang ipinahayag na mga pangalan ng Diyos. Ang ipinahayag na pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan ay, HESUS (Mateo 1:21, 23; Isaias 09:06; 1Timothy 3:16; Phillipians 2: 9-10).

Habang ang mga trinitarians makita ang pangalan ni Jesus bilang ang mga tao na pangalan ng Diyos sa Anak, kaisahan mga mananampalataya na makita ito bilang redemptive pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan, na nagdadala kasama nito ang kapangyarihan at awtoridad pangangailangan ng iglesia. (29) kaisahan adherents naaangkop ang mga sumusunod na Bagong Tipan talata sa pagpapatunay ng kanilang posisyon: "May kaligtasan sa walang ibang tao! Sa ilalim ng lahat ng langit ay walang ibang pangalan para sa mga kalalakihan na tumawag kapag upang i-save ang mga ito lahat ng mga propeta ay magpatotoo tungkol sa kanya na natatanggap ng lahat na naniniwala sa kanya ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan "(Gawa 10" (Gawa 04:12). ": 43) "sa ganyan Diyos hath mataas din mataas sa kanya, at ibinigay sa kanya ng isang pangalan na kung saan ay sa itaas ng bawat pangalan: Na sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod dapat Bow, ng mga bagay sa langit, at mga bagay sa lupa, at mga bagay sa ilalim ng lupa;" (Phillipians 2: 9 - 10). "At kahit anong gawin mo, kung sa salita o gawa, gawin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagbibigay salamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya." (Colosas 3:17) ". Kung kayo ay hilingin sa anumang bagay sa aking pangalan, ay kong gawin ito." (Juan 14:14).

Ang unang iglesia siglo naunawaan ang kahalagahan, kapangyarihan at pahintulot ng pangalan ni Jesus, pati na ipinangaral, prayed, itinuro, pinagaling ang sakit, pinalayas ang mga demonyo, gumanap himala at baptized sa pangalan ni Jesus.

Ang Logo (Salita) ng John kabanata isa ay hindi katumbas sa ang Anak ng pamagat sa sa teolohiya kaisahan kumpara sa Trinitarian teolohiya. Kaisahan teolohiya, ang Anak ay limitado sa pagkakatawang-tao, ngunit ang mga Logo ay hindi. Para sa kaisahan adherents, ang Logo ay sarili expression ng Diyos, "Kanyang ay nangangahulugan ng sarili-pagsisiwalat," o Diyos uttering mismo. "(28) Bago ang pagkakatawang-tao, ang Logo ay ang unexpressed-iisip, plano at hindi kayang unawain isip ng Diyos kung saan isinasama Kanyang karunungan sa lahat ng bagay at kapalaran. Ang Logo ay sa nagsisimula sa Diyos, hindi bilang isang hiwalay na tao, ngunit pinakadulo Diyos mismo, bilang iisip at salita hinggil sa, kabilang sa at hindi maaaring paghiwalayin mula sa anumang indibidwal na. Sa naaangkop na oras Diyos ilagay ang "laman" sa Logo - manifesting mismo sa laman (1Timoteo 3:16). Teolohiya ng Pangalan kaisahan mga mananampalataya ilagay malakas na diin sa pangalan ng Diyos bilang ipinahayag at ipinahayag sa Kasulatan; tulad ng dati tinalakay, ang mga pangalan sa bibliya beses dinala mahusay na kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay lalo revered bilang kumakatawan sa Kanyang presensya, karakter, kapangyarihan at awtoridad. Ang ipinahayag na pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan ay tumatagal ng alinsunuran at supersedes lahat ng naunang ipinahayag na mga pangalan ng Diyos. Ang ipinahayag na pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan ay, HESUS (Mateo 1:21, 23; Isaias 09:06; 1Timothy 3:16; Phillipians 2: 9-10).

Habang ang mga trinitarians makita ang pangalan ni Jesus bilang ang mga tao na pangalan ng Diyos sa Anak, kaisahan mga mananampalataya na makita ito bilang redemptive pangalan ng Diyos sa Bagong Tipan, na nagdadala kasama nito ang kapangyarihan at awtoridad pangangailangan ng iglesia. (29) kaisahan adherents naaangkop ang mga sumusunod na Bagong Tipan talata sa pagpapatunay ng kanilang posisyon: "May kaligtasan sa walang ibang tao! Sa ilalim ng lahat ng langit ay walang ibang pangalan para sa mga kalalakihan na tumawag kapag upang i-save ang mga ito lahat ng mga propeta ay magpatotoo tungkol sa kanya na natatanggap ng lahat na naniniwala sa kanya ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan "(Gawa 10" (Gawa 04:12). ": 43) "sa ganyan Diyos hath mataas din mataas sa kanya, at ibinigay sa kanya ng isang pangalan na kung saan ay sa itaas ng bawat pangalan: Na sa pangalan ni Jesus ang bawat tuhod dapat Bow, ng mga bagay sa langit, at mga bagay sa lupa, at mga bagay sa ilalim ng lupa;" (Phillipians 2: 9 - 10). "At kahit anong gawin mo, kung sa salita o gawa, gawin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagbibigay salamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya." (Colosas 3:17) ". Kung kayo ay hilingin sa anumang bagay sa aking pangalan, ay kong gawin ito." (Juan 14:14).

Ang unang iglesia siglo naunawaan ang kahalagahan, kapangyarihan at pahintulot ng pangalan ni Jesus, pati na ipinangaral, prayed, itinuro, pinagaling ang sakit, pinalayas ang mga demonyo, gumanap himala at baptized sa pangalan ni Jesus.

More info:

Published by: acts2and38 on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

 
TEOLOHIYA: ANG KAISAHAN NG DIYOS"Pakinggan, O Israel: Ang Panginoon ating Diyos ay isang Panginoon:" (Deuteronomio06:04) matigas ang Bibliya declares sa parehong Old at New Testaments, ang dakilangkatotohanan, na mayroon lamang isang tunay na Diyos (Exodo 15:11; Deuteronomio4:35; ko Kings 8:60; Isaias 45:5; Zacarias 14:09; Marcos 12:29-32; Juan 17:03; akoCorinto 8:4-6; 1 Timoteo 2:05; James 2: 19). Upang ipalagay na tama ang higit sa isang pagkatao na walang katapusan ay wala sa katwiran at hindi maaaring buuin sa isip omaabot ng isip. Ang banal na likas na katangian ng Diyos ay wala nagkakaisa nimapaparte. Diyos ay hindi binubuo ng mga bahagi o maaaring siya ay nahahati sa mga bahagi. Maraming mga sects at kulto pinaghiwa sa makasaysayang pagtuturo ng unangsiglo Kristiyano Iglesia sa pamamagitan ng hindi pagtupad upang tanggapin ang doktrinang kaisahan ng Diyos at niyakap ng dalawa o higit pang mga "tao" sa diyos. Ang doktrinang kaisahan succinctly sa dalawang propositions: May isang mapaparte Diyos sa walang pagtatangi ng mga tao; 2. Jesu-Cristo ay ang lahat ng mga kapunuan ng magkatawang-taong pagka-diyos. Maaaring mailapat ang lahat ng mga pamagat ng diyos sa kanya at salahat ng mga aspeto ng banal na personalidad manifest sa kanya.Isang diyosSa core ng kaisahan Teolohiya ay ang konsepto ng radikal isang diyos. Ang batayan ngkonseptong ito ay na ang Diyos ay ganap at indivisibly isa. Walang mga mahahalagangmga pagkakakilanlan o mga dibisyon sa kanyang walang hanggang kalikasan.Magkakaibang mula sa Trinitarian terminolohiya, kaisahan Teolohiya posits na ang lahatng mga pangalan at pamagat ng diyos, tulad ng Elohim, Yahweh, Adonai, Ama, Salita atang Banal na Espiritu ay sumangguni sa isa at sa parehong. Lamang ng mayorya ng mgakatangian, mga pamagat, mga tungkulin, manifestations, mode ng aktibidad, o mgarelasyon sa tao ang anumang mayorya na nauugnay sa Diyos. Ang pangunahingmakasaysayang posisyon ng Hudaismo na, ang Diyos ay isa. Parehong kaisahan at Jewishmga mananampalataya mahanap ang classic na expression ng ito paniniwala saDeuteronomio 06:04. Maraming Lumang Tipan kasulatan, lalo na sa Isaias, magpatibaymahigpit isang diyos at ay literal na kahulugan upang ibukod ang anumang mayorya sadiyos (Isaias 43:10-11; 46:9) Walang Lumang Tipan kasulatan na tahasang enunciatesTrinitarian doktrina; hindi isa maaari kumuha ito mula sa isang pag-intindi ng teksto(paliwanag) ng anumang Lumang Tipan teksto. Kung Ang "threeness" ay isangmahalagang bahagi ng likas na katangian ng Diyos, hindi siya ay magbunyag ito sakanyang mga pinili tao. Kung Trinitarianism ay totoo, nakatayo lubos na hindi alam saLumang Tipan, at ay walang bibliya batayan sa Bagong Tipan. Kung ang Diyos aytrinidad, Abraham, ang ama ng tapat sa lahat ng edad, ay hindi naiintindihan ang likas nakatangian ng diyos na siya sumamba.
 
Kaisahan adherents ibigay ang sumusunod na mga paliwanag para sa Lumang Tipantalata na Trinitarians reference bilang katibayan ng trinidad:1. Ang paggamit ng pangmaramihang salita ng Elohim ay hindi magpakilala ng mayoryang mga tao, ngunit ay isang katangian na paraan upang ipahayag ang kadakilaan okamahalan sa Hebrew language.hiped. 2. Ang paggamit ng banal na pangmaramihang sa parirala "Likhain natin ang tao ayon sa aming imahe" (Genesis 1:26) ang Hebreo pansalitain paraan ng pagpapahayag ng pag-aaral sa Genesis 11:07; pangmaramihang ngkamahalan, royal command na conveyed sa ng unang tao na pangmaramihang, bilang saEzra 4: 18. (2) 3. Sanggunian sa ang Anak ay prophetic ng Kristo ang tao, na tumuturo sahinaharap na paghahayag ng Diyos sa laman. 4. Mga sanggunian sa ang Espiritu ngDiyos, ang Salita ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos ay hindi magpahiwatig ngmayorya ng mga tao anumang kaysa sa kapag ang isang nagsasalita ng espiritu, salita, okarunungan ng isang tao. (3) 5. Lahat ng Lumang Tipan theophanies ay madalingnakikita bilang mga manifestations ng isang nasa lahat ng dako, makapangyarihan Diyos.Habang ang "anghel ng PANGINOON" ay tila ng theophany sa maraming sipi, paminsan-minsan parirala Nagpapahiwatig ng isang literal na anghel na nakikilala mulasa Diyos. (4) 6. Trinitarians ay madalas ipaliwanag na ang ng isang diyos na talata naginagamit upang ipakita ang kaisahan lamang magsalita ng perpektong kasunduan at pagkakaisa kabilang sa tatluhan, ang pagbubukod ng mayorya ng mga maling deitiesngunit hindi ng mayorya ng mga tao sa tunay na Diyos. Ngunit, ni ang bibliya manunulato ang kanilang orihinal na madla nauunawaan ito na ito. Bukod pa rito, ang posisyon naito ay pagyamanin polytheism, sa na maraming mga natatanging deities ay maaaringumiiral sa perpektong kasunduan at armonya. (5) 7. Trinitarians bigyang-diin na angsalitang Hebreo na ginagamit upang ilarawan ang Diyos kaisahan echad, na maaaringmangahulugan sa kasunduan. Ngunit ang salitang ito ay maaari ring ibig sabihin"absolute numerical kaisahan" at ay ginagamit ng ilang beses sa Bibliya. Dapat itongkahulugan bilang tulad kapag ito ay tumutukoy sa Diyos, o iba pang hindi ito ay ibukodang polytheism bilang mga talata na pinag-uusapan malinaw na nilayon. Sa lawak na angechad connotes isang pagkakaisa ng mga bagay na pangmaramihang, Sumisimbolo sa pagkakaisa ng maramihang mga katangian ng Diyos. (6)Kaugnay sa Bagong Tipan, kaisahan mga proponents Stress ang kahalagahan ng
 
exegeting sa liwanag ng konteksto at kultura. Ang orihinal na mga manunulat at mgaspeaker ay mahigpit na ng isang diyos na mga Hudyo na may walang-iisip ngnagpapakilala ng isang dramatiko bagong paghahayag ng mayorya sa diyos. Walaalinman sa mga manunulat ni mambabasa naisip sa trinitarian konsepto, para sa parehongdoktrina at terminolohiya ng tatluhan nagkaroon pa ay formulated. Magpatibay ng ilangBagong Tipan Kasulatan Lumang Tipan isang diyos, pati na ang mga sumusunod nakasulatan ipakita: "Ngunit sa amin may ngunit isang Diyos, ang Ama, na ang lahat ngmga bagay" (1 Corinto 8:06); "Isang Diyos at Ama ng lahat, na higit sa lahat, at sa lahat,at sa mo ang lahat "(Efeso 4:06);" Ngayon ay maaaring ang ating Diyos at Ama sakanyang sarili at sa aming Panginoong Jesus malinaw ang paraan para sa amin na sa iyo"(1 Thessalonians 3:11) ."Mayo ating Panginoong Hesukristo kanyang sarili at sa Diyos ang aming Ama, na mahalsa amin at sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ibinigay sa amin ang ng walanghanggan paghihikayat at mahusay na pag-asa" (2 Thessalonians 2:16). Ang Bibliya aynagdudulot ng iba't-ibang mga gawa tulad ng: resurrecting ng katawan ni Cristo, ang pagpapadala ng paraklit (Banal na Espiritu), pagsagot ng panalangin, resurrecting sa patay, nagpapabanal ng mga mananampalataya at tulad, sa parehong Ama at kay Jesus.Tipan alinma'y hindi ginamit ang salitang trinidad o iniuugnay ang salitang tatlo o taongmay diyos sa anumang makabuluhang paraan. (7) Ang tanging pagpasa gamitin angsalitang tao (hypostasis) na may kaugnayan sa Diyos ay Hebreo 1:03, na sinasabi angAnak ay ang imahe ng sariling tao ng Diyos - literal "sangkap" - hindi isang hiwalay natao o sangkap. (8) Trinitarians umamin na ang doktrina ng trinidad ay isang "mahusay namisteryo, na maaari itong lumitaw sa ilang bilang ng intelektwal na pagmamay-puzzle o pagkakasalungatan." (9) kaisahan mananampalataya sa kabilang banda, magpanatili nadiyos 'kaisahan ay walang misteryo ngunit malinaw na ipinahayag sa Banal na Kasulatansa mga taong ay naniniwala. Para sa kanila, ang tunay na misteryo ng diyos ay ang pagkakatawang-tao (1 Timoteo 3:16), at na ay nagsiwalat.Ang Bagong Catholic Encyclopedia kumukuha ang mga sumusunod na konklusyon namay kaugnayan sa tatluhan: "ang pagkilala sa bahagi ng mga exegetes at bibliyatheologians ... na hindi isa ay dapat makipag-usap ng Trinitarianism sa Bagong Tipanwalang seryosong kwalipikasyon .... Bagong Tipan pag-intindi ng teksto sa ngayontinanggap bilang pag-ipinapakita na hindi lamang ang pandiwang kawikaan ngunit kahitang mga pattern ng pag-iisip na katangian ng ang patristic at conciliar unlad ay nagingmedyo banyaga sa isip at kultura ng Bagong Tipan manunulat. "(10) Gayundin, EmilBrunner, Protestante teologo sinulat ni , "Ang doktrina ng Trinity mismo, gayunpaman,ay hindi isang Bibliya doktrina at ito sa katunayan hindi sa pamamagitan ng aksidente sa pamamagitan ng ng pangangailangan. Ito ay ang produkto ng teolohiko sumasalamin samga problema .... Ang pansimbahan doktrina ng Trinity ay hindi lamang ang mga

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->