Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teoria multimilor Busneag

Teoria multimilor Busneag

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 683 |Likes:
Published by bogdanl_yex
mutimi,functii,grupuri,corpuri,inele
mutimi,functii,grupuri,corpuri,inele

More info:

Published by: bogdanl_yex on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

 
 1
Prefa
ţă
,
 
Lucrarea de fa
ţă
este scris
ă
cu scopul de a oferi suport pentru seminarizarea cursurilor de logic
ă
 
ş
i teoria mul
ţ
imilor ce se predau în principal la facult
ăţ
ile de matematic
ă
 
ş
i informatic
ă
; eaeste structurat
ă
pe 6 paragrafe
ş
i con
ţ
ine un num
ă
r de 263 probleme.În paragrafele 1
ş
i 2 sunt selectate probleme legate deteoria mul
ţ
imilor, func
ţ
iilor 
ş
i numerelor cardinale (mul
ţ
imilefiind privite din punctul de vedere al teoriei naive a lui Cantor).Paragraful 3 con
ţ
ine probleme legate de mul
ţ
imi ordonate,iar paragrafele 4
ş
i 5 probleme legate de latici
ş
i algebre Boole.Astfel, paragrafele 1-5 ofer 
ă
suportul matematic pentruultimele dou
ă
paragrafe ce con
ţ
in probleme legate de calcululclasic al propozi
ţ
iilor 
ş
i predicatelor (dup
ă
ce la începutulfiec
ă
ruia prezent
ă
m anumite aspecte teoretice).Lucrarea se adreseaz
ă
în primul rând studen
ţ
ilor de lafacult
ăţ
ile de matematic
ă
 
ş
i informatic
ă
, îns
ă
ea poate fi utilizat
ă
 
ş
ide studen
ţ
ii politehni
ş
ti ca
ş
i de profesorii de matematic
ă
 
ş
i eleviidin înv
ăţă
mântul preuniversitar.Dup
ă
 
ş
tiin
ţ
a noastr 
ă
, sunt pu
ţ
ine lucr 
ă
ri cu acest specificîn literatura de specialitate de la noi din
ţ
ar 
ă
, a
ş
a c
ă
orice sugestie pentru îmbun
ă
t
ăţ
irea acesteia va fi bine venit
ă
.Craiova, 03.03. 03 Autorii
 
 2
Index de nota
ţ
ii
ş
i abrevieri
a.î. : astfel încâtPIF : proprietatea intersec
ţ
iei finitem.p. : modus ponenst.d. : teorema deduc
ţ
ieic.m.m.m.c. : cel mai mic multiplu comunc.m.m.d.c. : cel mai mare divizor comun
Þ
(
Û
): implic
ă
(echivalent)(
"
) ((
$
)): cuantificatorul universal (existen
ţ
ial)x
Î
A: elementul x apar 
ţ
ine mul
ţ
imii AA
Í
B: mul
ţ
imea A este inclus
ă
în mul
ţ
imea BA
B: mul
ţ
imea A este inclus
ă
strict în mul
ţ
imea BA
Ç
B: intersec
ţ
ia mul
ţ
imilor A
ş
i BA
È
B: reuniunea mul
ţ
imilor A
ş
i BA \ B : diferen
ţ
a mul
ţ
imilor A
ş
i BA
D
B: diferen
ţ
a simetric
ă
a mul
ţ
imilor A
ş
i BP(M) : familia submul
ţ
imilor mul
ţ
imii MC
M
A : complementara în raport cu M a mul
ţ
imii AA
´
B: produsul cartezian al mul
ţ
imilor A
ş
i B[x]
r
 
: clasa de echivalen
ţă
a elementului x modulorela
ţ
ia de echivalen
ţă
 
r
 Echiv(A) : mul
ţ
imea rela
ţ
iilor de echivalen
ţă
de pe AA/
r
 : mul
ţ
imea factor a mul
ţ
imii A prin rela
ţ
ia deechivalen
ţă
 
r
 
j
A
 : func
ţ
ia caracteristic
ă
a mul
ţ
imii AM
 N
: {f : N
®
M}A
~
B: mul
ţ
imile A
ş
i B sunt cardinal echivalente|M| : cardinalul mul
ţ
imii M ( dac
ă
M este finit
ă
|M|reprezint
ă
num
ă
rul elementelor lui M)1
A
: func
ţ
ia identic
ă
a mul
ţ
imii A
 
 3
(
*): mul
ţ
imea numerelor naturale (nenule)
(
*): mul
ţ
imea numerelor întregi (nenule)n
 
: {nk : k 
Î
}
(
*): mul
ţ
imea numerelor ra
ţ
ionale (nenule)
*
+
 
:
mul
ţ
imea numerelor ra
ţ
ionale strict pozitive
 
(
*): mul
ţ
imea numerelor reale (nenule)
 
*
+
 
:
mul
ţ
imea numerelor reale strict pozitive
 
I:
\
 
(mul
ţ
imea numerelor ira
ţ
ionale)
(
*): mul
ţ
imea numerelor complexe (nenule)
 
|z| : modulul num
ă
rului complex zm | n : num
ă
rul întreg m divide num
ă
rul întreg n[m,n] : cel mai mic multiplu comun al numerelor naturalem
ş
i n(m,n) : cel mai mare divizor comun al numerelor naturalem
ş
i n
0
: cardinalul mul
ţ
imii numerelor naturale
 
c
: cardinalul mul
ţ
imii numerelor reale
 
0
: cel mai mic element dintr-o mul
ţ
ime ordonat
ă
 
1
: cel mai mare element dintr-o mul
ţ
ime ordonat
ă
 
2
sau L
2
: algebra Boole {0,1}a
 
Ù
 
 b: inf {a,b}a
 
Ú
 
 b: sup {a,b}a
®
b: pseudocomplementul lui a relativ la ba* : pseudocomplementul lui aa
¢
 : complementul lui aF(L) : mul
ţ
imea filtrelor laticei LI(L) : mul
ţ
imea idealor laticei L
j
 :
j
este o teorem
ă
formal
ă
 
 
 
j
 :
j
este adev
ă
rat
ă
în realizarea f Taut : mul
ţ
imea tautologiilor Prov : mul
ţ
imea formulelor demonstrabile

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lazar Mihail liked this
Danciu Aurelia liked this
Dim Dada liked this
justinian1984 liked this
val63 liked this
Eduard V. liked this
Eduard V. liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->