Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Peran Strategis Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Peran Strategis Perguruan Tinggi Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Ratings:
(0)
|Views: 15|Likes:
Published by HS Dillon

Membangun Perguruan Tinggi agar dapat menjadi solidarity-maker yang menghimpun seluruh komponen Bangsa untuk mengakhiri penjajahan kemiskinan. Pidato Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan - HS Dillon pada acara TEMUNAS AKSI UI pada Tanggal 3 Desember 2012

Membangun Perguruan Tinggi agar dapat menjadi solidarity-maker yang menghimpun seluruh komponen Bangsa untuk mengakhiri penjajahan kemiskinan. Pidato Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan - HS Dillon pada acara TEMUNAS AKSI UI pada Tanggal 3 Desember 2012

More info:

Published by: HS Dillon on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
 
_R_WDM C@_W_W \ZOWHBOM ZH _MR_C\OMDMNN_ADMNDM COEHWCHMDM
COX MKRO W\OOG@
 ROE_ MDWHKMDA \OMDMNN_ADMNDM COEHWCHMDM :<4:^HWED EDCDZD! CDE\_W _H BO\KC! 7%? BOWOEJOZ :<4:
‑\ozdm Wrzdronhw \oznuzudm Rhmnnh _mruc \omdmnnuadmndm Coehwchmdm―
Opgoaaomghow! \zkiowkzow! |dzd `dbhzhm xdmn wdxd euahdcdm!Woadedr edade!Wdxd jozwxucuz co`dbhzdr Haad`h Zdjjh jozdbd bdade edfoahw gombochd xdmn jozmuzdmh-Xdmn |dahmn urded! wdxd eomxdejur `dmndr |zdcdzwd wo|u` xdmn rdmnnu` bdm uru`! \zkiowkzWujzkrk! umruc eomndfdc wofd~drmxd eoejozhcdm wuejdmnwh` mxdrd eoad~dm coehwchmdm-D|dadnh! joahdu bdm |dzd ehrzd rozghmrd jozrocdb eomfdbh
wkghda nauo
eomxuaur coejdahcoworhd%cd~dmdm wkwhda- Rzhb`dzed dcdm bhbdxd%numdcdm wo|ozrh womfdrd |ozcdwd rzh%wuad!rozurded edrzd%edrzd |omoahrhdm bdm |omndjbhdm edwxdzdcdr umruc eoeuwmd`cdm ad~dm- Hmheozu|dcdm wojud` cowdbdzdm jdzu umruc coejdah co|dbd ihrzd`!
jdgc%rk%jdwhgw
!eomndcrudacdm
ehwwhkm%wdgzoo
drdu rundw wugh aoejdnd |ombhbhcdm rhmnnh-Wojoaue eomd|dc edfu! |ozcomdmcdmad` wdxd eomndfdc chrd eomkao` wojomrdz cojoadcdmn umruc eoah`dr |ozdm |oznuzudm rhmnnh (\R! bdm wogdzd aojh` c`dw IO_H! bdade|oejdmnumdm woaded hmh- \zoiozomwh eomnnumdcdm cdhbd`%cdhbd` Ockmkeh \dwdz xdmneomndnumncdm |ozrueju`dm! rdm|d eoe|oz`drhcdm ckmbhwh rdrd%|oeozhmrd`dm! drdu
|ujahg%nkyozmdmgo
! umruc eomnhwh coeozbocddm! wobdzh d~da woedchm eoehmnnhzcdm edfkzhrdwzdcxdr xdmn eoedmn edwh` ehwchm `de|hz bdade woauzu` edrzd- Eomord|cdm |zhkzhrdw xdmnwdmndr jdhc rdm|d eoe|oz`drhcdm
wotuomghmn
eoejud`cdm ckmnakeozdwh |dbd wdru |h`dc bdm nuzoehwdwh wozrd boikzowrdwh |dbd |h`dc xdmn adhm-
 
:
Jucdm `dmxd coaoejdnddm ocwrzdcrhi |omfdfd` xdmn eomfoaed coejdah! Opgoaaomghow!rord|h corhnd |ombkzkmn |ozrueju`dm! xdhru
nakjdahwdwh
!
coedfudm rocmkaknh
! bdm
zoikzedwh|zk%|dwdz
! fuwrozu eoe|ozaojdz fuzdmn cowomfdmndm- Dchjdrmxd! 9> rd`um woroad` |ozmxdrddmcoeozbocddm Jdmnwd! `de|hz wo|dzu` wdubdzd chrd edwh` bhfdfd` coehwchmdm- Rzdmwikzedwhwrzucruzda xdmn woeu eomgh|rdcdm RCH bdm RC^ xdmn bhnuwuz bozhrd bdzh |ozbowddm! jucdm|ordmh edmbhzh xdmn mdhc%coadw eomfdbh ghcda%jdcda coadw eomomnd` xdmn rdmnnu`- Wue|d`joz%Rdmd`%Dhz Wdru wodcdm bhmdihcdm kao` womrzdahwdwh bdm ckmwomrzdwh xdmn eomn`dwhacdmbhw|dzhrdw boehchdm jowdz dmrdzd jojozd|d bdozd` wo|ozrh Muwd Romnndzd bdm \d|ud bomndmFdcdzrd-Chrd coeubhdm joz|dahmn co bowomrzdahwdwh bdm krkmkeh bdozd` bomndm edcwubeombocdrcdm |oadxdmdm co edwxdzdcdr bdm `dzd|dm dcdm aojh` joz|h`dc! dcdm rord|h xdmnrozfdbh edad` wojdahcmxd ‗ zdcxdr woedchm fdu` bhrhmnndacdm- Ckmbhwh edwxdzdcdr bh wojdnhdmjowdz bdozd` krkmke xdmn jdzu! `de|hz rhbdc jozujd` wded wocdah jd`cdm jojozd|d bhdmrdzdmxd woedchm eomuzum- Dmnndzdm joadmfd bhjdfdc kao` oahr bdm jhzkczdr umruc co|omrhmndm eozocd woedrd3 chmh jdmxdc cdju|drom+ckrd xdmn joadmfd d|dzdrmxd eomgd|dh></ bdzh D\JB- Jhad wubd` boehchdm! d|d adnh xdmn rozwhwd umruc zdcxdr;Bdade |dbd hru! cdzomd xdmn chrd rdmde dbdad` ockmkeh |dwdz edcd edwxdzdcdr|dwdzad` xdmn chrd rudh
-
Wojud` edwxdzdcdr xdmn eozobucwh wondad `ujumndm dmrdzd wowdedeomfdbh rzdmwdcwh ihmdmwhda woedrd- Wodcdm wondad mhadh cowkao`dm xdmn bhc`krjd`cdm cxdhbdm |ombord edu|um mhadh cojdfhcdm xdmn bhcuahd`cdm |zkiowkz wubd` `de|d edcmd-Chrd fund eomgoe|aumncdm bhzh co bdade |dwdz nakjda rdm|d eomoeu%comdahcoede|udm chrd edu|um wogdzd foah eoedmiddrcdm |oaudmn umruc eoejomromnh bhzh-Dchjdrmxd chrd chmh wodcdm rhbdc jozbdxd eomn`dbd|h noe|uzdm |oedhm nakjda- \dwdzbkeowrhc chrd xdmn wdmndr jowdz eomfdbh dfdmn |ozedhmdm jozjdndh mondzd! xdmn fdu`edu|um xdmn bocdr- Rdmd` dhz xdmn wujuz bhjdmfhzh |zkbuc dwhmn euadh bdzh jud`%jud`dmxdmn wo`dzuwmxd jhwd chrd |zkbucwh wombhzh `hmnnd jdzdmn%jdzdmn wu|oz%eo~d`-Bh|oz`dbd|cdm |dbd wozhju%wdru |ozwkdadm xdmn rhbdc coah`drdm ufumn%|dmncdamxdedwxdzdcdr wodcdm |dwzd`- Mdeum romru dbd edwdad` xdmn fdu` aojh` eombdwdz edmdcdadedwxdzdcdr bhde wozhju jd`dwd eomxdcwhcdm cdwuw ckzu|wh |uau`dm ehahdz woeomrdzd wdubdzdchrd dbd xdmn jumu` bhzh dchjdr coehwchmdm- Eomdzhc umruc bhwhedc jd`~d woeud |kahrhwh!|ofdjdr! `dche! fdcwd! bdm |oz~hzd |kahwh! eozu|dcdm auauwdm \R- Chrd |ozau eomnhmrzkw|ocwheomnd|d |zkwow |omndfdzdm bdm |oejoadfdzdm eomn`dwhacdm edmuwhd xdmn ‑eoedmnwd―zdcxdrmxd wombhzh!
`kek `kehmh au|uw
! wozrd eomn`dwhacdm coadw eomomnd` xdmn rhbdc wdbdzbdm rhbdc jozbhwh|ahm- Foadwad` jd`~d coehwchmdm xdmn eomnhrdzh chrd jucdm eozu|dcdmwocobdz |ozwkdadm xdmn bd|dr bhfd~dj wogdzd rocmkczdrhw- Hmh eozu|dcdm czhwhw coedmuwhddmxdmn eomumrur wkauwh jozadmbdwcdm jubdxd Jdmnwd- Bdzh edmd chrd euadh;Romru bdzh bhzh wombhzh! Opgoaaomghow- \dahmn |ozrded! chrd `dzuw wumnu`%wumnnu`eoejdmnum edwxdzdcdr dcdboehc xdmn wo|d`de romrdmn mhadh%mhadh eomgdzh cojomdzdmeoadauh eorkbd xdmn bd|dr bh|ozrdmnnumn%fd~djcdm wogdzd haehd`- Xdmn ede|u eoahmrdwhwondad womrheom |zhekzbhda umruc eomndzd`cdm haeu%|omnord`udm bdm rocmkaknh co|dbdu|dxd eoejdmnum coedmuwhddm xdmn dbha bdm jozdbdj- Eomnndadmn edmuwhd xdmn jozmuzdmheozu|dcdm
whmo tud mkm
dndz \R bd|dr joz|ozdm wojdndh |uwdr cojubdxddm Jdmnwd- Co|dbd|oadedz eomfdbh bkwom wojdhcmxd bh|ozhmndrcdm jd`~d d|djhad hmnhm cdxd! fdbhad`|omnuwd`d! hmnhm jozcudwd! fdbhad` |kahrhwh! rord|h cdadu roz|dmnnha eomoe|d nomozdwh!roe|drmxd eoedmn bhwhmh$
 
7
\dbd d~da rd`um rufu` |uau`dm \R eomfdbh |omnnozdc d~da bdm urded u|dxd chrdeuadh eoejdmnum jdmnwd jozadmbdwcdm wocrkz |ozrdmhdm xdmn rdmnnu`- Jucdm `dmxdeomgd|dh w~dwoejdbd jozdw |dbd 4802! chrd fund eomgdrdrcdm |omuzumdm coehwchmdmrozjowdz wo|dmfdmn wofdzd` ekbozm- Co bo|dm chrd `dzd|cdm \R coejdah bd|dr eoedhmcdm|ozdm wrzdronhwmxd umruc eombkzkmn zokzhomrdwh |oejdmnumdm dndz jomdz%jomdz joz|h`dc co|dbd ~dznd jdmnwd xdmn rozaoed` bdm |dahmn rozrhmnnda xdhru |ordmh bdm ~dznd ehwchm|ozckrddm- Chrd `dzuw wdbdz wowdbdz%wdbdzmxd jd`~d xdmn chrd jdmnum dbdad` Jdmnwd! jucdm|ozwozkdm- Kao` cdzomd hru chrd `dzuw euadh bdzh cke|kmom jdmnwd xdmn rozaoed` eomnhmndrjd`~d ‑
xku dzo dw wrzkmn dw r`o ~odcowr ki xkuz |ok|ao
―- Chrd `dzuw eomozd|cdm d|d xdmnwdxd wojur
nzk~r`%r`zkun`%otuhrx
! dndz |ozrueju`dm xdmn chrd cofdz rhbdc `dmxd bhmhcedrhkao` wonoahmrhz kcmue rord|h eoejd~d coedwad`drdm jdnh worhd| ~dznd jdmnwd! jord|d|umrhbdc jozbdxdmxd bhd-Bdade wudwdmd
bhwrzuwr
! wdahmn rhbdc%|ozgdxd! xdmn chmh wobdmn eomgocde co`hbu|dmjoz%Jdmnwd! |omrhmn wocdah \R eoejdmnum coejdah coedmbhzhdmmxd! rhbdc ruzur adzur bdadeco|omrhmndm |kahrhc drdu wocrdzhdm! edu|um co|omrhmndm wowddr adhmmxd- Cowdbdzdm jdzu euadhbh~ufubcdm eoadauh |ozndmrhdm |dzdbhned jozwdhmn eoeomdmncdm cke|orhwh eomfdbh|dzdbhned
‑Ioaak~ Rzdyoaaozw km r`o W|dgow`h| Odzr`―
! jd`~d chrd wojhbuc! bomndmcowofd`rozddm xdmn wdahmn jozrdur- Jd`~d Dade Zdxd rhbdc eomnomda
oprozmdahrhow
- Jd`~dxdmn bhedcwubcdm bomndm edmuwhd hru c`dahid`! jucdmad` wojdndh Edwroz! rord|h aojh`wojdndh
Wro~dzb
! |omndxke- \dzdbhned hmh `dzuw bd|dr euadh bhfdjdzcdm bdade woauzu`|zkwow edu|um wujwrdmwh |omndfdzdm bdm |oejoadfdzdm- \omnofdzdm adjd rhbdc |ozaubh`dzdecdm d|dadnh cdadu hru eomnhmw|hzdwh hmmkydwh woadzdw cowdbdzdm jdzu- Bomndm|ozcdrddm adhm! worhd| hmyowrdwh hru wojdhcmxd eomn`dwhacdm
wkghda jomoihrw
! edmiddr jdnhedwxdzdcdr! xdmn aojh` jowdz bhjdmbhmn
|zhydro ndhmw
! adjd jdnh |ozkzdmndm-Cojoz|h`dcdm co|dbd xdmn bhedznhmdacdm! jdhc |zhjdbh! coake|kc! edu|um bdozd`!|ozau eomfh~dh worhd| admncd` xdmn bhdejha wogdzd ckmwhwrom- Xdmn wonozd bd|dr bhadcucdmdbdad` eoejozhcdm |oz`drhdm c`uwuw co|dbd ed`dwhw~d xdmn cuzdmn jozumrumn! eoadauh! d-a-|zknzde edrzhcuadwh!
eomrkzhmn
! edu|um eomnu|dxdcdm rdejd`dm bdmd jhdxd%`hbu| bdzhehwdamxd Hcdrdm Dauemh- Bh`dzd|cdm! |ozadcudm c`uwuw hmh dcdm ede|u eomncke|omwdwhcorozrhmnndadmmxd bhjdmbhmncdm ed`dwhw~d xdmn wubd` aojh` ed|dm wobdzh d~da-Cobud! |ozcudr \R bh bdozd` xdmn edznhmda eoadauh! ehwdamxd! |zknzde
r~hmmhmn
!jdhc |dbd rhmncdr _mhyozwhrdw! Idcuardw! edu|um \zknzde Wrubh- \omnuruwdm bkwom%rozjdmnco umhyozwhrdw bh bdozd` road` |ozmd` bhadcwdmdcdm bomndm jdhc wocdah kao` IO_H- Bomndmboehchdm eozocd|um bd|dr joz|ozdm%wozrd dcrhi bdade fofdzhmn dmrdz%umhyozwhrdw! eomfdbhwojud`
ekzda ikzgo
xdmn ede|u eomumrur |ozrdmnnumndm%fd~dj jdhc ocowcurhi edu|umaonhwadrhi drdw |omnnumddm dmnndzdm umruc |omdmnuadmndm coehwchmdm! bdzh euadh \uwdr`hmnnd co Bdozd`- Corhnd! eoadcwdmdcdm C:M roedrhc! wo`hmnnd worhd| dmncdrdmeoadmfurcdm+eomhmncdrcdm cdzxd dmncdrdm wojoauemxd bh akcdwh xdmn wded! eomfdahmbhwcuzwuw%wordzd numd eoejdmru eomhmncdrcdm coedmbhzhdm zdcxdr-Cojoz|h`dcdm hru bhu|dxdcdm eozdwuc co bdade woauzu` edrzd co`hbu|dm cde|uw!wo`hmnnd worhd| c`krjd` ehwdamxd! eomnurh| ihzedm edu|um
`dbhwr
xdmn eomndmfuzcdmjozjdnh- \dzd bkwom eubd bd|dr eomfdbh rduadbdm eomndfdc ed`dwhw~d jozwdedeomnuauzcdm rdmndm co|dbd dmdc%dmdc fdadmdm- Wuejdmndm rhbdc woadau `dzuw jozu|d udmn!~dcru bdm joadhdm rhbdc cuzdmn |omrhmnmxd-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
HS Dillon liked this
HS Dillon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->