Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
65. - 32

65. - 32

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
1
P R I J E D L O G
 Na temelju
č
lanka 12. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske,policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugimaktivnostima u inozemstvu („Narodne novine“, broj 33/2002. i 92/2010.), Vlada Republike Hrvatske jena sjednici održanoj ___________2012. godine donijela
ODLUKUo sudjelovanju pripadnika civilne zaštite Republike Hrvatskena EU me
đ
unarodnoj vježbi zaštite i spašavanja TARANIS 2013I.
Pripadnici civilne zaštite Republike Hrvatske sudjelovat
ć
e na EU me
đ
unarodnoj vježbi zaštite ispašavanja TARANIS 2013 (u daljnjem tekstu: Vježba) koja
ć
e se održati u organizaciji Europskekomisije u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije, Vlade Federalne državeSalzburg i Nacionalnog društva Crvenog križa Republike Austrije, kao dio projekta koji se financira izFinancijskog instrumenta Europske unije – Mehanizma za civilnu zaštitu.
II.
Vježba
ć
e se održati u Republici Austriji na dvije razine, i to:1.
 
stožerna vježba - 17. i 18. lipnja 2013. godine2.
 
terenska vježba - 27.- 29. lipnja 2013. godine.
III.
Glavni ciljevi Vježbe su uvježbavanje i provjera postupaka za primanje me
đ
unarodne pomo
ć
ikroz potporu države doma
ć
ina i testiranje operativnih i strateških postupaka/ispitivanje suradnjeizme
đ
u nacionalnih kapaciteta i me
đ
unarodne pomo
ć
i (EU modula, drugih nacionalnih i me
đ
unarodnihresursa i tima Europske unije za civilnu zaštitu – EUCPT).
IV.
Nositelj priprema i provedbe Vježbe u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za zaštitu ispašavanje (u daljnjem tekstu: Državna uprava).Na Vježbi
ć
e sudjelovati pripadnici civilne zaštite: posebna skupina koju za Vježbu osnivaravnatelj Državne uprave, sa ekipom civilne zaštite za zaštitu i spašavanje iz vode.
V.
Ovlaš
ć
uje se ravnatelj Državne uprave da svojom odlukom o pripremi i provedbi Vježbe razradiobveze u svezi sudjelovanja osoblja i materijalno tehni
č
kih sredstava na Vježbi.
 
2
VI.
Financijska sredstva za pripremu, provedbu i sudjelovanje u aktivnostima Vježbe osigurana su uprora
č
unu projekta civilne zaštite „EU TARANIS 2013“, Financijskog instrumenta Europske unije,Mehanizma za civilnu zaštitu (troškovi puta, smještaja i prehrane za sudjelovanje u svim aktivnostimaprojekta).Dio financijskih sredstava za provedbu Vježbe (službena putovanja, osiguranje sudionika vježbei troškovi mobiliziranih pripadnika civilne zaštite Republike Hrvatske) planirana su u prijedlogufinancijskog plana Državne uprave za zaštitu i spašavanje za razdoblje 2013. – 2015. godine u iznosuod 23.700,00 kuna.
VII.
Izvješ
ć
e o rezultatima i uspjehu Vježbe izradit
ć
e Državna uprava u roku od 45 dana pozavršetku Vježbe i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 
KLASA:URBROJ:Zagreb,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->