Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
MAKALAH PROBLEMATIKA TANTANGAN DAN RESIKO UMAT ISLAM

MAKALAH PROBLEMATIKA TANTANGAN DAN RESIKO UMAT ISLAM

Ratings:
(0)
|Views: 1,030|Likes:
Published by Cahya Putri Prayogi

Problem utama modernitasproblem utama modernitas dalam bidang lingkungan, ekonomi, moral, agama dan keilmuan.

Dampak Kemajuan IPTEK bagi umat islam.

Keutamaan IPTEK.

Hal-hal yang dapat melemahkan iman dan membangkitkan iman.

Problem utama modernitasproblem utama modernitas dalam bidang lingkungan, ekonomi, moral, agama dan keilmuan.

Dampak Kemajuan IPTEK bagi umat islam.

Keutamaan IPTEK.

Hal-hal yang dapat melemahkan iman dan membangkitkan iman.

More info:

Published by: Cahya Putri Prayogi on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
 
RUFEDGCKYAMK$ YKNYKNOKN IKN UAZAMF IKDKCMGLAIWRKN CFIGUN
Cknwzak kikdkl
lfcf zkragnz
,lgkn ukzafnkd!. Ignokn mgckcrwkn ukzaf dwku eakzkqkno iacadamanqk$ cknwzak ikrky cgnokykza zgokdk mgmwuknokn qkno cgdgmky rkik iauanqk. Ikuaegegukrk mgdgealkn cknwzak `amk iaeknianomkn ignokn ckmldwm qkno dkan$ zkdkl zkywnqk kikdklygudgykm rkik kmkdnqk.Kmkd cknwzak ikrky cgnjarykmkn adcw rgnogyklwkn. Adcw rgnogyklwkn cknwzaknknyanqk kmkn cgnogceknomkn zwkyw ygmlnfdfoa wnywm mgrgnyanokn mglaiwrkn cgugmk. Aywzkdkl zkyw mgdgealkn qkno iaywn`wmmkn fdgl kmkd cknwzak.Kikrwn rufedgc wykck cfigunaykz 0
;.
 
Ikdkc eaikno danomwnokn
Ikcrkm ngokyah rgngcwkn ygmnfdfoa qkayw 0k.
 
Ygu`kianqk rgnjgckukn danomwnoknJfnyfl 0kzkr#kzkr qkno ialkzadmkn fdgl mgnikukkn egucfyfu ikn kzkr rkeuamcgnacewdmkn rfdwza wikuk.e.
 
Uwzkmnqk lkeayky lgkn ikn ywcewlknJfnyfl 0rkeuam#rkeuam qkno cgcewkno daceklnqk ia zwnoka qkno kmlaunqkcgnjgckua zwnoka yguzgewy$ kmlaunqk lkeayky qkno kik ia zwnoka yguzgewyckya.j.
 
Cwnjwdnqk egukokc rgnqkmayJfnyfl 0Kmaeky ikua rgnjgckukn zwnoka$ ckzqkukmky ia rgumfykkn cgn`kia zwdaycgngcwmkn kau eguzal.i.
 
Rgngeknokn zgjkuk daku ikn cgcekea ewyk
5.
 
Ikdkc eaikno gmfnfca
k.
 
Cgdklaumkn cknwzak qkno mfnzwcyah 
 ‚
ckyguakdazyam ikn gmzrdfaykyah qknocgn`kiamkn cknwzak gofaz ikn zgukmkl.e.
 
Cknwzak lknqk cgcknikno iauanqk zgekoka ckmldwm gmfnfcamwz qkayw cknwzakqkno lknqk cgcgnyanomkn iauanqk zgniaua.j.
 
Cknwzak cgdwrkmkn iauanqk zgekoka ckmldwm lfcf ugdaoawz qkayw ckmldwm qknoegukokck qkno guky ignokn mkaikl#mkaikl cfukd.i.
 
Ruanzar gmfnfca mkraykdaz ,lkm cadam ruaekia! ygdkl cgdklaumkn cknwzak zgukmklikn gofaz.Jfnyfl mkzwz qkno kik ia Anifngzak 0
 
Igca mgrgnyanokn dklkn rguyknakn ikn rguwcklkn fukno yaikm ckdwcgnoowniwda lwykn ikn cgcekmkunqk.
 
 
 
Acrfuy cfead ikn cfyfu zgjkuk egzku#egzkukn yaikm rgunklcgcrgulaywnomkn ikcrkm rfdwza ekoa mgzglkykn.
 
Rgdkmw gmfnfca mgjad cgnoownkmkn dklkn yufyfku zgekoka ygcrky egu`wkdknignokn yaikm cgcrguyaceknomkn mgzgdkckykn rg`kdkn mkma.
:.
 
Ikdkc eaikno cfukd
Ikdkc lkd ana eguzkckkn ignokn ckukmnqk odfekdazkza ckzwmdkl zgiamay igcazgiamay qkno dkck#dkck cgn`kia ewmay$ qkayw hklkc daegukdazcg ikdkc egnywmmgegekzkn egugmzrugza cgdkdwa ygmnfdfoa anhfuckza lkzad ugmkkn cknwzak zgniaua.Cgdkdwa ygmnfdfoa anhfuckza qkno iagmzrfz zgjkuk egzku#egzkukn kdkwrwncgnkeukm ekykz#ekykz kokck.Rkik lkmamkynqk odfekdazkza kikdkl zkck lkdnqk ignokn gzygugnazkza qkaywrgnknkckn nadka#nadka ekuky qkno cgnoanoanmkn dgrkznqk amkykn#amkykn nadkacfukdaykz kokck. _gzygugnazkza cgcrwnqka mgckcrwkn cgdanikz
dfjkd jwdywug
kykw ewikqk dfmkd qkno cgnqgekemkn cknwzak ia Anifngzak rkik mlwzwznqk$ zgdkdwegumaedky rkik iwnak ekuky ikn cgn`kiamkn zgekoka zwkyw zacefd ikn yfdfm wmwuzwkyw mgck`wkn.
9.
 
Ikdkc eaikno kokck
Yknyknokn kokck ikdkc mglaiwrkn cfigun ana dgeal ialkikrmkn mgrkikhklkc zgmwdguazcg qkno cgnqkykmkn eklk wuwzkn iwnak iarazklmkn ikua wuwzknkokck. Lkd qkno igcamakn kmkn cgnacewdmkn krk qkno iazgewy ignokn
zrday  rguzfnkdayq 
iacknk zgzgfukno eazk egumgruaekiakn oknik. Jfnyflnqk rkik zkkyqkno zkck zgzgfukno ikrky cgn`kia zgfukno mfuwryfu cgzmarwn fukno yguzgewyykky egukokck.
7.
 
Ikdkc eaikno mgadcwkn
Ckzkdkl qkno rkdano muayaz ikdkc eaikno mgadcwkn kikdkl rkik jfukmrgcamauknnqk qkno rkik mglaiwrkn cfigun ana kikdkl cgnoknwy hklkc rfzayahazcg$iacknk yfdfm wmwu mgegnkukn qkno ukzafnkd ,ckzwm kmkd!$ gcrauaz ,eguikzkumknhkmyk!$ gmzrguacgnykd ,yguw`a mgegnkuknnqk! ikn yguwmwu. Ignokn mkyk dkan zgzwkywiamkykmkn egnku krkeadk ygdkl cgcgnwla muayguak ana. Ygnyw krkeadk iaugnwnomknmgcekda lkd ana yaikm zgdwuwlnqk ikrky iaownkmkn wnywm cgnow`a mgegnkukn kokckqkno mkikno mkdk mayk lkuwz cgnguack mgegnkuknnqk ignokn cgnoownkmknmgacknkn qkno yaikm egoayw rfrwdgu ia mkdknokn adcwkn#adcwkn mkugnk mgyguekykzknukzaf cknwzak ikdkc cgcklkcanqk.Rguegikkn cgyfifdfoa qkno dkan eklk ikdkc mgadcwkn iamgnkd ignokn azyadklhkdzahamkza$ kuyanqk zgyakr zkky mgegnkukn qkno zwikl iayguack ikrky owowu mgyamk kikrgngcwkn ekuw qkno dgeal kmwuky. Zknoky `kwl ikn eguyfdkm egdkmkno ignokneaikno mgkokckkn. Ckmk kmkn eknqkm iaygcwmkn adcwkn qkno ygdkl cgnoknwyhklkc kylgaz ,yaikm rgujkqk kiknqk Ywlkn! kmaeky ckzkdkl#ckzkdkl ikdkc eaiknomgadcwkn.
 
 
IKCRKM MGCK@WKN ARYGM EKOA WCKY AZDKC
Eadk kik rgcklkckn kykw ykhzaukn k`kukn kokck azdkc qkno cgngnykno hkmyk#hkmykadcakl$ ckmk mgcwnomankn qkno zkdkl kikdl rgcklkckn ikn ykhzaukn ygulkikr k`kukn kokckyguzgewy. Eadk kik adcw rgnogyklwkn qkno cgngnykno ruanzar#ruanzar rfmfm k`kukn kokck azdkcckmk qkno zkdkl kikdkl ykhzaukn kykw rkukiaock ckyguakdazcg
 ‚
zgmwdgu qkno egukik ia ekdamk`kl adcw rgnogyklwkn cfigun yguzgewy.Mkugnk kdkc zgcgzyk qkno iargdk`kua cgdkdwa adcw rgnogyklwkn ikn kqky#kqky zwja Kddkl,Kd#[wubkn! ikn zwnnkl Ukzwdwddkl ZK_ qkno iargdk`kua cgdkdwa kokck kikdkl zkck#zkck kqky#kqky ,yknik#yknik ikn rguw`wikn & yk`kdaqky! Kddkl Z_Y$ ckmk yaikm cwnoman zkyw zkck dkanzkdano eguygnyknokn ikn eguyfdkm egdkmkno$ mkugnk mgiwknqk egukzkd ikua zkyw zwcegu qknozkck$ Kddkl Qkno Cklk Rgnjaryk ikn Rgcgdalkuk zgdwuwl kdkc zgcgzyk.Rkik ikzkunqk azdkc zknoky cgnolkuoka rgnogyklwkn ikn cgnoownkmkn zgekam#ekamnqk wnywm mgrgnyanokn eguckzqkukmky dwkz. Zkyw jfnyfl fukno qkno egdk`ku adcw mgiwnakknia ikdkc azdkc zkcrka hkuidw mahkqkl$ kuyanqk krkeadk zgekoakn zwikl cgnowkzka ckmk qkno dkanowowu mgk`aeknnqk.lkd ana cgnwn`wmmkn eklk rgnyanonqk rgnogyklwkn ekoa iwnak azdkc.Jfnyflnqk adcw mgifmygukn$ adcw ygmnadfoa ikn adcw dkannqk qkno egucknhkky ekoa ckzqkukmkydwkz. Eknqkm jfnyfl wdkck#wdkck egzku azdkc qkno cgnowkzka eguekoka eaikno adcwrgnogyklwkn$ jfnyflnqk aenw zank ikdkc adcw mgifmygukn$ aenw uwzia ikdkc eaikno zg`kukl$aenw ykacaqkl ikdkc eaikno kzyufnfca ikn zgekokanqk.
MGWYKCKKN ARYGM YGUJKNYWC IKDKC KD#[WUbKN ZWUKY 0
 
KD CW@KKIADKL 0 ;;
Kuyanqk 0
Lka fukno#fukno eguackn krkeadk mkcw iamkykmkn mgrkikcw0 %Egudkrkno#dkrknodkl ikdkc ck`daz%$ ckmk dkrknomkndkl nazjkqk Kddkl kmkn cgcegua mgdkrknokn wnywmcw. Ikn krkeadk iamkykmkn0 %Eguiauadkl  mkcw%$ ckmk eguiauadkl$ nazjkqk Kddkl kmkn cgnanooamkn fukno#fukno qkno eguackn ia knykukcw ikn fukno#fukno qkno iaegua adcw rgnogyklwkn egegukrk iguk`ky. Ikn Kddkl Cklk Cgnogyklwa krk qkno mkcw mgu`kmkn.
 
KP PWCKU 0 1
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Agus Salim liked this
Sah Roi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->