Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Washington State Transportation Improvement Board (TIB) -- 2008 CSG Innovations Award Winner

Washington State Transportation Improvement Board (TIB) -- 2008 CSG Innovations Award Winner

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by bvoit1895
The Washington State Transportation Improvement Board (TIB) manages road construction and maintenance grants to 320 cities and urban counties throughout the state. The TIB created a Performance management Dashboard to track its business processes and projects and to establish an accurate overview of the agency's performance. The result is a database, a tool, and means to tell the public what and how well their state government is doing. For example, it has enabled the state to reduce delays in road construction projects by 70 percent. www.tib.wa.gov.
The Washington State Transportation Improvement Board (TIB) manages road construction and maintenance grants to 320 cities and urban counties throughout the state. The TIB created a Performance management Dashboard to track its business processes and projects and to establish an accurate overview of the agency's performance. The result is a database, a tool, and means to tell the public what and how well their state government is doing. For example, it has enabled the state to reduce delays in road construction projects by 70 percent. www.tib.wa.gov.

More info:

Published by: bvoit1895 on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
 7
8::< Ekkmqgtemkv Ggxdv Zxmoxgn
GZZCEFGTEMK
FVO xivixqiv tli xeolt tm yvi mx zyhcevl ek mtlix FVO zxmdyftv gkd vixqefiv tli ekamxngtemk zxmqedidek tlev Ekkmqgtemkv Ggxdv Zxmoxgn Gzzcefgtemk+ Ea umyx goikfu mh`iftv tm tlev zmcefu# zcigvi gdqeviyv ek g v
izgxgti gttgflnikt tm umyx zxmoxgn―v gzzcefgtemk+
ED & ,gvveokid hu FVO%0 :<._.7?_G
Zcigvi zxmqedi tli amccmeko ekamxngtemk# gddeko vzgfi gv kifivvgxu0
Vtgti0 ]]_gvlekotmk]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]Gvveok Zxmoxgn Fgtiomxu ,gzzcefgkt%0 ]Omqixknikt Mzixgtemkv
 ‖ 
Zyhcef Ekamxngtemk] ,Yvi cevt gtikd ma gzzcefgtemk%7+
 
Zxmoxgn Kgni
 ‖ 
Aycc Txgkvzgxikfu ek Omqixknikt
 ‖ 
TEH Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin8+
 
Gdnekevtixeko Goikfu
 ‖ 
_gvlekotmk Vtgti . Txgkvzmxtgtemk Enzxmqinikt Hmgxd ,TEH%6+
 
Fmktgft Zixvmk ,Kgni gkd Tetci%
 ‖ 
Vtiqgk Omxfivtix# I|ifyteqi Dexiftmx4+
 
Gddxivv
 ‖ 
Z+M+ Hm| 4:5:7# Mcunzeg# _G 5<9:49+
 
Ticizlmki Kynhix
 ‖ 
61:.9<1.774:1+
 
AG\ Kynhix
 ‖ 
61:.9<1.7719?+
 
I.ngec Gddxivv
 ‖ 
 
5+
 
Zcigvi zxmqedi g tm.viktikfi divfxeztemk ma tli zxmoxgn+
Tm iaaifteqicu ngkgoi etv 4::" zxm`iftv tlxmyolmyt tli vtgti# tli _gvlekotmk Vtgti TxgkvzmxtgtemkEnzxmqinikt Hmgxd ,TEH% fxigtid gk ekkmqgteqi fmnzytix zxmoxgn txgkvamxneko cgxoi gnmyktv ma dgtg fmcciftid dgecu ektm g dukgnef ngkgoinikt tmmc tlgt gcvm vixqiv gv gk mytvtgkdekofmnnykefgtemk tmmc tm etv 68: fyvtmnixv gv icc gv tli oikixgc zyhcef+ Tli zxmoxgn# DgvlhmgxdNgkgoinikt Vuvtin# ev deaaefyct tm divfxehi ek mxdv vekfi nyfl ma etv ekkmqgtemk ev ek lm tli dgtgev devzcguid gkd mxogkepid tm gccm gku yvix tm aekd lgt tliu gkt
 —axmn tli goikfu―v xiqikyi tm
i|zikviv xgtem hu wygxtix amx tli cgvt viqik uigxv tm g zeftyxi ma tli xizgqeko mxb hieko dmki tlgtiib mk Ngek Vtxiit ek tli Fetu ma Fliicgl+
 
 8
7:+
 
Lm cmko lgv tlev zxmoxgn hiik mzixgtemkgc ,nmktl gkd uigx%= Kmti0 tli zxmoxgn nyvthi hitiik 5 nmktlv gkd 9 uigxv mcd mk Ngxfl 7# 8::< tm hi fmkvedixid+
Ek 8::4 myx Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin gv fxigtid ek.lmyvi etl mki fmnzytix zxmaivvemkgcgkd tli ngkgoinikt vtgaa+ Enzcinikteko tli cgtivt tiflkmcmou# myx fyxxikt qixvemk lgv hiikmzixgtemkgc vekfi Gyoyvt 8::?+
77+
 
_lu gv tli zxmoxgn fxigtid= _lgt zxmhcinRv^ mx evvyiRv^ gv et diveokid tm gddxivv=
Tli Txgkvzmxtgtemk Enzxmqinikt Hmgxd ,TEH% gv fxigtid ek 75<< hu tli _gvlekotmk VtgtiCioevcgtyxi tm licz aykd gkd gdnekevtix cmfgc txgkvzmxtgtemk zxm`iftv etl feteiv gkd fmykteivtlxmyolmyt tli vtgti+ Et ev vizgxgti
axmn tli vtgti―v Dizgxtnikt ma Txgkvzmxtgtemk gkd ev mqixviik hu g
hmgxd xizxivikteko fetu# fmyktu gkd vtgti txgkvzmxtgtemk ektixivtv+ Tmdgu# tli TEH xifieqivgzzxm|engticu $7:: neccemk g uigx ek xiqikyi oikixgtid axmn g tlxii.fikt vtgtiedi ogv tg|# ngkgoivnmxi tlgk 4:: zxm`iftv igfl uigx# lgv 68: fyvtmnixv etlek g vixqefi gxig ma ?7#::: vwygxi neciv gkdg vtgaa ma 78+Ek 8::7# tli TEH gv ek dexi vtxgeoltv gkd fcmvi tm hieko vlyt dmk mx ghvmxhid ektm tli Dizgxtniktma Txgkvzmxtgtemk dyi tm zmmx ngkgoinikt ma hydoit gkd zxm`ift gdnekevtxgtemk+ Tlixi ixi 5?1
 zxm`iftv gzzxmqid gkd mkcu ikmyol aykdeko amx ghmyt 99:+ Igxceix difevemkv ded kmt agftmx ek tli –ceai
.
fufci„ ma g zxm`ift axmn hmtl tli aykdeko gkd tli fmkvtxyftemk zixvzifteqiv zcgfeko tli goikfu
ektm gzmvetemk lixi et lgd gzzxmqid $199 neccemk tm zxm`iftv etl mkcu $79 neccemk ek tli hgkb+ _lik gki I|ifyteqi Dexiftmx gv lexid ek 8::7# li lgd tm gft wyefbcu tm ikvyxi zgvt mhceogtemkv ixi nitgkd diqicmz g vuvtin tm vyvtgek zxm`iftv ek tli aytyxi+ Tli biu icinikt ek gfleiqeko tlivi omgcv gvgffivveko gkd mxogkepeko gcc tli ekamxngtemk axmn tli ekdeqedygc zxm`iftv ektm g yvghci zxmdyft tmxidyfi dicguv# ngektgek gffmyktghecetu# gkd ngkgoi xiqikyi gkd i|zikviv iaaifteqicu+Yveko tli dgtg gcxigdu ekzyt axmn zxm`ift tign ninhixv igfl dgu# tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt
Vuvtin gv fxigtid hu tli vtgaa fmnzytix tiflkefegk tm –neki„ tli dgtg amx yvi ek vzifeaef ngtxe|iv#
flgxtv# gkd mtlix amxngtv tli TEH ngkgoinikt kiidid tm ditixneki lgt gv mxbeko# lgt gv kmtmxbeko# lgt flgkoiv lgd tm hi ngdi# gkd tm hi gcixtid tm gku zxm`ift kmt niiteko omgcv+ Tlevvuvtin gv fxetefgc ek gddxivveko tli agft tlgt ek 8::7 tli TEH gv mqix.zxmoxgnnid hu 59)+ Tmdgu#tli goikfu ev kmt mqix.zxmoxgnnid# lgv vlmk g 19) xidyftemk ek dicguid zxm`iftv gkd lgvivtghcevlid g xizytgtemk etl vtgti cioevcgtmxv gv gk iaaefeikt gkd gffmyktghci goikfu+Tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin omiv hiumkd gk ektixkgc ngkgoinikt tmmc# ngkgoixv yvi et amxgcc zxiviktgtemkv etl iciftid cigdixv# fyvtmnixv gkd# etlek g ai iibv# tli vuvtin ecc higffivvehci tm tli zyhcef+ Et zxmqediv fetepikv etl nmxi tlgk `yvt gffivv tm zeciv ma vtgokgktvzxigdvliitv+ Et zxmqediv xigc ekamxngtemk tlgt nmvt yvixv fgk ykdixvtgkd gccmeko tlin tm gfteqicuzgxtefezgti ek tli zyhcef zxmfivv gt tli vgni ciqic myx vtgaa dmiv lik mxbeko etl iciftid maaefegcv+Vm# gctlmyol tli vuvtin gv eketegccu fxigtid tm gddxivv tli fxetefgc ngkgoinikt evvyiv ma tlev goikfu#et lgv hiik `yvt gv fxetefgc ek gffyxgticu fmnnykef
gteko TEH―v mxb+
78+
 
Divfxehi tli vzifeaef gfteqeteiv gkd mzixgtemkv ma tli zxmoxgn ek flxmkmcmoefgc mxdix+
Ek Kmqinhix ma igfl uigx# zxm`iftv gxi flmvik amx aykdeko hu myx ngkgoinikt tign+ Mkfi viciftid# gzxm`ift ev oeqik g teniceki etl hikflngxbv gkd g hydoit cekbid etl tli teniceki+ Nmvt zxm`iftv tgbimk gqixgoi 4 uigxv axmn tli teni tliu gxi viciftid tm lik fmkvtxyftemk ev fmnzcitid# lmiqix# tlixgkoi fgk hi axmn 6.? uigxv+ Tlev ekamxngtemk ev cmgdid ektm g dgtghgvi gkd tli fcmfb hioekv tefbekoamx
tli zxm`ift ek tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin+ Km tli zxm`ift ev et―v mk iktetu mk tli
 
 6
txgfbeko vuvtin gkd likiqix gku ekamxngtemk ev zyt ektm tli vuvtin hu tli zxm`ift tign et evxiaciftid ennidegticu hu tli vuvtin+ Gkd# ea tlixi ev km gfteqetu gkd hikflngxbv gxi nevvid xid gcixtv
gxi oeqik ek tli vuvtin―v mqixgcc zixamxngkfi devzcguv+
Gkuteni tli zxm`ift dgtg ev gctixid# tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin gytmngtefgccu flgkoiv gkumtlix devzcgu tlgt ev enzgftid+ Amx i|gnzci# lik g zxm`ift ev ykdix fmkvtxyftemk gkd zguniktv tm tlifetu gxi ngdi hu myx goikfu# igfl zgunikt tli gffmyktgkt vikdv myt ev gytmngtefgccu zefbid yz hu
tli vuvtin gkd xiaciftid ek tli goikfu―v mqixgcc flgxtv xiacifteko xiqikyi# fgvl mk lgkd# zxm`ift
aykdeko tmtgcv# aykdeko vmyxfi tmtgcv# itf+ Zxm`ift ikoekiixv zxmqedi tli yzdgtid ekamxngtemk mk tliexgvveokid zxm`iftv+ Tli vuvtin lgv ngdi ektixkgc fmnnykefgtemkv igveix gkd agvtix gv icc gv zxmqedihyect ek gffmyktghecetu+ Vm lik tli TEH ticcv zimzci tli ekamxngtemk tliu gxi qeieko tlxmyol tli
Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin ev ek –xigc teni„ et nigkv tli flgxt# oxgzl mx cevt umy gxi cmmbeko gt ev
i|gftcu lgt ev bkmk tlev nekyti+
76+
 
_lu ev tli zxmoxgn g ki gkd fxigteqi gzzxmgfl mx nitlmd=
Tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin tgbiv g fmkvtgkt acm ma xg dgtg gkd zcgfiv et ek kynixmyvdeaaixikt amxngtv tm fxigti nigkekoayc ekamxngtemk kifivvgxu amx tli TEH tm niit etv mhceogtemkv gkdamx iciftid cigdixv tm txyvt yv etl g veokeaefgkt xmci ek vtgtiedi txgkvzmxtgtemk gkd aekgkfegcxivzmkvehecetu+ Tli vuvtin ev ekkmqgteqi gkd fxigteqi hifgyvi et omiv hiumkd zxmqedeko ekixt dgtg+Tlev vuvtin zxmqediv qeomxmyv# fcigx gkgcuvev tmmcv axmn mxogkef dgtg gcxigdu ek tli vuvtin+Hiamxi zimzci gftygccu vii tli vuvtin# tliu matik hiceiqi et ecc hi c
ebi tli ngku –Vtgtv„ qixvemkv
gxmykd tli fmyktxu ,i+o+ FeteVtgt# FmnzVtgt% hyt tlev vuvtin ev kmt vtgtef etl I|fic flgxtv# et evfmnzxilikveqi gkd dukgnef+ Zimzci kmtefi tli igvi etl lefl umy fgk ngkiyqix tlxmyol tli veti#gxi enzxivvid etl tli xigc teni gvzift# gkd ik`mu tli ngzzeko ghecetu ma tli fetu vtxiit vuvtin+
74+ _lgt wixi tli zxmoxgn―v vtgxt
.yz fmvtv= ,Zxmqedi ditgecv ghmyt vzifeaef zyxflgviv amx tlevzxmoxgn# vtgaaeko kiidv gkd mtlix aekgkfegc i|zikdetyxiv# gv icc gv i|evteko ngtixegcv#tiflkmcmou gkd vtgaa gcxigdu ek zcgfi+%
Eketegccu# vtgaa fmnzytix tiflkefegk fxigtid tli axgnimxb amx tli vuvtin yveko VWC dgtghgvi#FmcdAyvemk# gkd \ficveyv+ Tli I|ifyteqi Dexiftmx zixvmkgccu cid g vtgaa tign tm edikteau gkd diqicmzyviayc zixamxngkfi nitxefv+ Mkfi tli axgnimxb gv ivtghcevlid gkd mzixgtemkgc ,7: nmktlv% tliiktexi vtgaa zgxtefezgtid ek tli aekgc ditgecv+ Tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin gv mzixgtemkgc amxaycc yvi aeqi nmktlv cgtix# fmvteko $4:#::: ek ki iwyeznikt gkd gzzxm|engticu 4:: vtgaa lmyxvekfcydeko txgekeko+
79+
 
_lgt gxi tli zxmoxgn―v gkkygc mzixgtemkgc fmvtv=
 
Civv tlgk $9:#::: dizikdeko mk yzoxgdiv gkd gnmykt ma teni vzikt mk ki zxm`iftv+
71+
 
Lm ev tli zxmoxgn aykdid=
Tli TEH xifieqiv tli xiqikyi oikixgtid hu tlxii.fiktv zix ogccmk ma tli _gvlekotmk Vtgti ogv tg|+Tlev xiqikyi vmyxfi acyftygtiv vmnilgt dizikdeko mk fmkvynztemk+ Ek 8::? myx xiqikyi tmtgcid$7<9 neccemk+ Tli Dgvlhmgxd Ngkgoinikt Vuvtin ev gk mzixgtemkgc i|zikvi axmn myx goikfuhydoit+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->