Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
istoria româniei2

istoria româniei2

Ratings: (0)|Views: 204 |Likes:
Published by Păun Ştefan
Istoria romaniei
Istoria romaniei

More info:

Published by: Păun Ştefan on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
ACADEMIA REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
 
ISTORIAROMÎNIEI
 
/ I
 
FEUDALISMUL TIMPURIUOFEUDALISMUL DEZVOLTAT,
ÎN CONDIŢIILE FĂRÎMIŢĂRII FEUDALE ŞI ALE LUPTEIPENTRU CENTRALIZAREA STATULUI ♦ FEUDALISMULDEZVOLTAT, ÎN CONDIŢIILE INSTAURĂRII DOMINA
-
ŢIEI OTOMANE (A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
 
AL XVI-LEA)
 
Comitetul de
r e d a c ţ i e
al volumului:
acad.
A. OŢETEA,
redactor responsabil;
prof. univ. M. BERZA,
 
|conf. univ. B, T. CÂMPINA|
şi conf. univ. ŞT. PASCU,
redactori responsabil
i adjuncţi. Secretar:
ŞT. ŞTEFĂNESCU.
 
EDITURA
ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
 
 
 
 
PREFAŢĂ
 
Volumul II din
 Istoria Romîniei
este închinat studierii orînduirii feudale
 pe teritoriul patriei noastre în perioada cuprinsă între secolul al X
-lea
şi înce
-putul secolului al XVII-lea. Principalele probleme tratate sînt: cristalizarea rela-
ţiilor feudale, formarea statelor feudale romîneşti, fărîmiţarea feudală, lupta
pentru centralizarea statului, frînarea procesului de dezvoltare a feudalismuluica
urmare a căderii ţărilor romîne sub dominaţia otomană, regimul dominaţiei
otomane.
 
Potrivit învăţăturii marxist
-
leniniste despre formaţiunile social
-economice,feudalismul este o orînduire social-
economică, o etapă în dezvoltarea omenirii,caracterizată de
 
un anumit mod de producţie.
 
In ciuda acumulării şi sistematizării unui bogat material faptic, a nume
-
roase observaţii, lucrări şi sinteze—ca acelea ale lui A. D. Xenopol şi N. Iorga,— 
 
noţiunea de feudalism, ca ansamblu al unor relaţii de producţie, a răma
s
în general străină istoriografiei burgheze romîneşti. Cei mai mulţi dintre istoriciidin trecut au negat existenţa relaţiilor de producţie feudale pe teritoriul patrieinoastre, considerînd că la noi au fost cu totul alte condiţii social
-economice decît
în ţările din Apusul Europei, că boierimea din Ţara Romînească şi Moldovanu stăpînea pămîntul ca seniorii feudali din apus.
I.
C. Filitti, de pildă, careconsidera « feodalitatea » drept rezultatul unei anarhizări, credea că, întrucîtla nord de Dunăre nu
a existat o asemenea anarhie, nu a existat nici feudalism.
Contradicţiile adînci ale teoriei lui Filitti — 
 
care, în lucrările sale, uneori recu
-
noaşte şi alteori neagă caracterul feudal al proprietăţii funciare, sau admitestructura feudală a societăţii, dar neagă suprastructura sa feudală — 
 
arată eleînşile criza în care se găsea istoriografia burgheză în perioada dintre cele douărăzboaie mondiale.
 
în cazurile în care unii istorici au admis existenţa feudalismului pe teri
-
toriul Romîniei, ei au redus noţiunea de feudalism la aspectul său formal,