Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Parent Bulletin SY12-13, Vol. 8

Parent Bulletin SY12-13, Vol. 8

Ratings:
(0)
|Views: 1,430|Likes:

ES Parent Bulletin SY12-13, Vol. 7

ES Parent Bulletin SY12-13, Vol. 7

More info:

Published by: International School Manila on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
27 Hiaimni~ >24>Sljymi 26
IQ RD^IEX NYJJIXKE
Kexi~edxkledj Qafllj Mdekjd
KMRL^XDEX HDXIQ XL ^IMIMNI^ 
HIA
4>Qxyhiex Jdxi Qxd~x B 6%12dmDCDA 00 Ak~ayq* Nljj{wllh* Qx~iixHdeai Qflw B >%49 - 1%49rm* Jkx-xji Xfidxi~41 4qx Qimiqxi~ ^irl~x Ad~h Hkqx~knyxkle48Id~j{ Qxyhiex ^ijidqi B 4>rmIeh lc 4qx Qimiqxi~49 - @de% 3Qimiqxi~ N~ido 
 @DE
7 Qxd~x lc Qialeh Qimiqxi~;* 43*>1* 12Qxyhiex Jdxi Qxd~x B 6%12dm44* >9 IQ Rd~iex Nyjjixke49IQ Eiw Rd~iex Alccii B 7%12dm* IQCdayjx{ Jlyegi>>O-4> Alyeqijkeg Wl~oqflr - Xfk~hAyjxy~i Okhq0 Xfi Jksih Ivri~kieaiB ;dm* Jkxxji Xfidxi~>9IQ Dqqimnj{ B 6dm* Ckei D~xq Xfid-xi~14Afkjh~ie‛q Myqkadj Xfidxi~* Ckei D~xqXfidxi~
C~lm xfi IQ Dhmkekqx~dxkle~lm xfi IQ Dhmkekqx~dxkle 
Hid~ Ijimiexd~{ Qafllj Rd~iexq*
Qi~skai ke xfi Ijimiexd~{ Qafllj
Xfi gldj lc xfi Ijimiexd~{ Qi~skai Jid~ekegR~lg~dm dx KQM kq0
Xl kexig~dxi midekegcyj almmyekx{ qi~skai wkxfkeqx~yaxkle deh ~icjiaxkle xl ie~kaf xfi jid~ekegivri~kieai* xidaf akska ~iqrleqknkjkx{* deh qx~iegxfiely~ qafllj deh almmyekx{%‛
[iqxi~hd{ wi fdh 482 qxyhiexq c~lm Hle Nlqalqafllj ke Djdndeg qrieh xfi hd{ dx KQM wkxf ly~G~dhi 8 qxyhiexq% Xfkq wdq xfi ck~qx lc cly~ hd{qly~ G~dhi 8q wkjj qrieh wkxf xfi Hle Nlqalqxyhiexq lsi~ xfi aly~qi lc xfkq {id~* ayjmkedxkeg ked ckedj aijin~dxkle lc xfik~ aljjdnl~dxkle wkxf dqfd~ih ri~cl~mdeai xfdx xfi afkjh~ie wkjj fdsia~idxih% Ly~ gldj fdq niie cl~ ly~ qxyhiexq xlhisijlr le-glkeg ~ijdxkleqfkrq wkxf xfkq rd~xei~qafllj deh* xf~lygf xfkq ri~cl~mdeai r~laiqq* xljid~e xlgixfi~% Kx wdq g~idx xl qrieh xkmi wkxf xfiqxyhiexq {iqxi~hd{ deh qii xfi edxy~dj nlehqnigke xl imi~gi dq xfi hd{ r~lg~iqqih% Xfi qmkjiqaleck~mih xfi yeksi~qdjkx{ lc xfiqi c~kiehqfkrq* deh~imkehih xfi dhyjxq r~iqiex xfdx afkjh~ie wkjj ckehd almmle g~lyeh wkxf idaf lxfi~* ~igd~hjiqq lcayjxy~i deh jdegydgi% Wi wi~i ivx~imij{cl~xyedxi xl fdsi xfi qi~skaiq lc lei lc ly~rd~iexq ke xfi Ijimiexd~{ Qafllj* RdyjNlegklsdeek* de daxl~* w~kxi~* hk~iaxl~ deh xidafi~*qfd~i fkq ivri~xkqi dq fi wl~oih xl qyrrl~x xfiafkjh~ie dq xfi{ ivrjl~ih xfik~ xfidx~kadj qokjjq% XfiHle Nlqal Qafllj kq ~ye n{ xfi Xyjl{ Clyehdxkle -fxxr0,,www%xyjl{clyehdxkle%l~g, 
X~deqkxkle
Dq wi almi xl xfi ieh lc ly~ ck~qx qimiqxi~ cl~qafllj {id~ 4>-41* dcxi~ qlmi ikgfxiie wiioq lcjid~ekeg* kx kq kmrl~xdex xl daoelwjihgi xfdx cl~qlmi lc ly~ cdmkjkiq* xfi qxd~x lc xfik~ x~deqkxkle lyx
&Alexkeyih le rdgi >+
 
27 Hiaimni~ >24>Ijimiexd~{ Qafllj Rd~iex Nyjjixke>
lc KQM* xl d eiw qafllj deh rlxiexkdjj{ d eiwalyex~{* fdq wijj deh x~yj{ nigye% Kx kq iqqiexkdjxfdx wi gksi ly~ qxyhiexq d afdeai xl aijin~dxixfik~ xkmi dx KQM deh ke xfi Rfkjkrrkeiq* wfkjqxdjql ~ialgekpkeg xfdx xfi{ md{ ni ivri~kieakegd sd~kix{ lc imlxkleq dnlyx xfik~ mlsi% Le-glkeg hkqayqqkle* nlxf wkxfke ly~ ajdqq~llmq dehdx flmi kq a~kxkadj ke qyrrl~xkeg xfkq x~deqkxkle% Kxkq elx yeyqydj cl~ yq* dq dhyjxq* xl ivri~kieaiqlmi cl~m lc drr~ifieqkle dnlyx d rlxiexkdjafdegi lc alyex~{% Qfd~keg xfiqi ciijkegqlriej{ deh xdjokeg wkxf ly~ afkjh~ie dnlyx xfik~xflygfxq le x~deqkxklekeg lyx lc xfik~ ajdqq~llmalmmyekx{ kq fijrcyj ke qyrrl~xkeg xfiyehi~qxdehkeg xfdx afdegi ade ni qad~{ nyx kq drd~x lc jkci%
Cleh cd~iwijj
Kx kq wkxf g~idx qdheiqq xfdx wi nkh cd~iwijj xl ^ig Afyd c~lm xfi IQ Lcckai wfl wkjj ni jidskeg KQM dx xfiieh lc eivx wiio% ^ig fdq aflqie xl alexkeyi xl ry~qyi fi~ ad~ii~ ke xfi al~rl~dxi wl~jh* d ~lji ke wfkafqfi wkjj el hlynx ni qyaaiqqcyj ke% ^ig fdq gksie xie {id~q lc hihkadxih deh lyxqxdehkeg qi~skai xl KQMdeh wi wkqf fi~ djj xfi si~{ niqx cl~ fi~ eiw dhsiexy~i%Wi wlyjh jkoi xl xdoi xfkq lrrl~xyekx{ xl wkqf ly~ iexk~i almmyekx{ d si~{ qdci deh ~ijdvkeg n~ido*wfi~isi~ {ly md{ ni* deh qriakdj wkqfiq xl xflqi cdmkjkiq wfl d~i jidskeg KQM% Wi flri xfdx xfic~kiehqfkrq deh miml~kiq {ly fdsi c~lm KQM ~imdkeq wkxf {ly jleg kexl xfi cyxy~i%
Dhdm Admrnijj Mkafdij ^ly~oi
Ijimiexd~{ R~keakrdj Ijimiexd~{ Dqqkqxdex R~keakrdj
&Alexkeyih c~lm rdgi 4+
C~lm xfi IQ Dhmkekqx~dxkle~lm xfi IQ Dhmkekqx~dxkle 
YRHDXKEG RD^IEX ALEXDAXKECL^MDXKLE
Ke l~hi~ xl niqx qi~si xfi KQM Rd~iex Almmyekx{* kx kq iq-qiexkdj xfdx kecl~mdxkle ni tykaoj{ hkqqimkedxih wfie eia-iqqd~{% Cl~ xfkq ~idqle* xfi daay~da{ lc {ly~ alexdax hixdkjqke ly~ hdxdndqi kq lc xfi yxmlqx kmrl~xdeai% Rjidqi elxixfdx
Rd~iex Alexdax Kecl~mdxkle myqx ni yrhdxihlejkei n{ xfi rd~iex
% Xl mdoi de{ afdegiq l~ si~kckadxkle ke alexdax kecl~-mdxkle* rjidqi daaiqq lei lc {ly~ afkjh~ie‛q hdxd ckji skd xfiKQM winqkxi &  www%kqmdekjd%l~g  + deh xfie yehi~
Jlgke
*ajkao le
Rlwi~qafllj Rynjka Daaiqq
deh iexi~ {ly~
Yqi~edmi
deh
Rdqqwl~h
% Le xfi rdgi xfdx lrieq* ajkao le xfi
Himlg~drfka Yrhdxi
kale cl~ afdegkeg l~ yrhdx-keg himlg~drfka kecl~mdxkle%
 
27 Hiaimni~ >24>Ijimiexd~{ Qafllj Rd~iex Nyjjixke1
C~lm xfi Dcxi~ Qafllj Daxkskxkiq Lcckai~lm xfi Dcxi~ Qafllj Daxkskxkiq Lcckai 
Kmrl~xdex
¢
Hdxiq
¢
xl
¢
^imimni~0
¢
¢
CK^QX
¢
QIMIQXI^0
¢
¢
¢
QIALEH
¢
QIMIQXI^0
¢
¢¢
Hiaimni~
¢
4>
¢
>24>
¢
Wiheiqhd{
¢
Ak~ayq
¢
Nljj{wllh
¢
#
¢
Qx~iix
¢
Hdeai
¢
Qflw
¢
&>049
¢‒¢
1049rm?
¢
Jk
ji
¢
Xfidxi~+
¢
Hiaimni~
¢
41
¢
>24>
¢
Xfy~qhd{
¢
Jdqx
¢
hd{
¢
lc 
¢
~qx
¢
qimiqxi~
¢
DCDA
¢
@deyd~{
¢
7
¢
>241
¢
Mlehd{
¢
Qxd~x
¢
lc 
¢
D
i~
¢
Qafllj
¢
Da
sk
iq
¢
Cin~yd~{
¢
8
¢
>241
¢
Mlehd{
¢
Jdqx
¢
hd{
¢
xl
¢
dhh,adeaij
¢
ajdqqiq
¢
Md{
¢
14
¢
>241
¢
C~khd{
¢
Jdqx
¢
hd{
¢
lc 
¢
qialeh
¢
qimiqxi~
¢
DCDA
¢

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->