Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
vestnik_RTVS_2012-35

vestnik_RTVS_2012-35

Ratings:
(0)
|Views: 6,302|Likes:
Published by Lukáš Kočišek

More info:

Published by: Lukáš Kočišek on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

 
 
V E S
T N Í K
 
21.11.2012
Čiastka
35
Ročník II.
 
OBSAH:
I.
Rozhlas a televízia Slovenska
 
1.
IP 85/2012
 
Rozhodnutie generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorým sa
dop
ĺňa Katalóg pracovných miest a funkcií v Rozhlase a televízii Slovenska,
(IP 2/2011, publ.
vo Vestníku RTVS č. 18/2011)
 2.
IP 86/2012
 
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Rozhlasu a televízie Slovenska zo dňa
27.09.2012, (IP 78/2011, publ.
vo Vestníku RTVS č. 30/2012)
 
II.
Organizačná zložka Slovenský rozhlas
 
* * *
III.
Organizačná zložka Slovenská televízia
 
* * *
 
Rozhlas a televízia
Slovenska, M
lynská doli
na, 845 45 Bratislava IP 85/2012
2
R O Z H O D N U T I E
generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska
 
S účinnosť
ou od 1.11.2012
d o p
ĺ
 
ň
a m
Katalóg pracovných miest a funkcií v Rozhlase a televízii Slovenska, číslo IP 2/2011,
 
publikovaný
vo
Vestníku RTVS, čiastka 18/2011 zo dňa 28.06.2011:
 
do 5. tarifnej triedy
číslo funkcie
 
 –
 
27, názov funkcie
 
 –
 
dramaturgdo 6. tarifnej triedv
číslo funkcie
 
 –
 
7, názov funkcie
 
 –
 
šéfdramaturg
V Bratislave dňa 24.10.2012
 
generálny riaditeľ
Rozhlasu
a televízi
e Slovenska
 
 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská doli
na, 845 45 Bratislava IP 86/2012
3
D o d a t o k
č . 1
 
k
ORGANIZAČNÉMU PORIADKU ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKAzo dňa 27.9.2012
 
s účinnosť
ou od 1.12.2012I.
Generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska predložil, na základe
 
§ 8 ods. 1. písm. f) zákona
 
č.
 
532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
v zneníneskorších predpisov, Rade Rozhlasu a televízie Slovenska návrh na zmenu resp.
doplnenie
ORGANIZAČNÉHO PORIADKU ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA zo dňa
27.9.2012 s
účin
nos-
ťou od 1.12.2012, IP 78/2012, publikovaný vo vestníku RTVS č. 30/2012.
 
II.
Na základe Uznesenia Rady Rozhlasu a televízie Slovenska č. 123/2012 zo dňa 15.11.2012
 
s a m e n
í
 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK ROZHLASU A
 
TELEVÍZIE SLOVENSKA zo dňa 27.9.2012
 
s účinnosťou
od 1.12.2012,
Príloha č. 1 Organizačná štruktúra RTVS
 
 –
Graf 
Príloha č. 2 Úlohy a poslanie útvarov RTVS, ich kľúčové zodpovednosti
nasledovne:
v Prílohe č. 1 Organizačná štruktúra RTVS
 
 –
 
Graf sa s účinnosťou od 1.1.2013 dopĺňa nový odbor 
 v Sekcii ekonomiky
 –
 
Odbor výberu úhrad
 
v Prílohe č. 2 v bode 3 sa s účinnosťou od 1.1
.2013 dop
ĺňa bod č. 3.5 Odbor výberu úhrad –
 
Kľúčové
zodpovednosti a
činnosti
 
 
evidencia všetkých platiteľov úhrad (fyzické osoby platiace plnú resp. polovičnú sadzbu
 a zamest
návatelia)
 
 
evidencia oslobodených platiteľov úhrad
 
 
evidencia vzniku, zmeny alebo zániku platiteľa úhrad
 
 
súčinnosť s dodávateľom elektriny, prevádzkovateľom distribučnej sústavy, UPSVAR, Sociálna
 
poisťovňa, Katastrálny úrad pri evidencii a kontrole platiteľov
 
 
výber úhrady za služby verejnosti v súlade so zákonom
 
evidencia úhrad
 
ko
ntrola platenia úhrady
 
 
vymáhanie úhrady v omeškaní
 
 
vymáh
a
nie pokút za úhrady v omeškaní
 
 
spolupráca s exekútormi pri vymáhaní pohľadávok
 
 
poskytuje výklad zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom
 
a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
zabezpečuje osobný, telefonický, e
-
mailový a písomný styk
 
s platiteľmi úhrad
 
 
akvizičná činnosť
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->