Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs de Prim Ajutor (Mihalcea)

Curs de Prim Ajutor (Mihalcea)

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Siminciuc Chiriloaie Corina on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2013

pdf

text

original

 
 CURS DE
PRIM AJUTOR
Dr. Daniela Mihalcea
 
1
 
 Modulul 1.Primul ajutor la o victima aflata in stop cardio-respirator 
2
 
 I.Lantul supravietuirii
Lantul supravietuirii
este alcatuit din verigile de baza necesare pentru a salva cel mai mare numar posibil de pacienti aflati în stop cardio-respirator (SCR) în faza prespitaliceasca. Puterea acestui lanteste afectata direct de cea mai slaba veriga, astfel ca pentru salvarea unui numar mare de victime cuSCR, verigile acestui lant trebuie aplicate corect si în totalitate în faza prespitaliceasca.
1.Importanta lantului supravietuirii1.1.Istoricul resuscitarii cardio-respiratorii
Preocup
ă
rile actuale legate de procesul reanim
ă
rii (reanimare = a readuce la via
ţă
, a restabili prindiverse mijloace terapeutice func
ţ
iile vitale – a reinsufle
ţ
i) pornesc din secolul 18; pe atunci înOlanda, Anglia, Fran
ţ
a se manifesta un interes deosebit fa
ţă
de reanimarea pacien
ţ
ilor îneca
ţ
i. Înurgen
ţă
, prima dat
ă
Baron Von Larrey în armata francez
ă
1792 a introdus o ambulan
ţă
(o tr 
ă
sur 
ă
cu2 cai) denumit
ă
,,flying ambulances”.Cu toate c
ă
înc
ă
de atunci se cuno
ş
tea posibilitatea resuscit
ă
rii respiratorii directe a pacien
ţ
ilor cuaerul expirat de c
ă
tre reanimator, abia spre secolul 19 s-a impus reanimarea indirect
ă
prin mi
ş
c
ă
rileimprimate toracelui (de ex. mi
ş
carea pasiv
ă
a bra
ţ
elor dup
ă
Sylvester). Abia în anii ’50
ş
i ’60 aisecolului XX s-au elaborat metodele de baz
ă
ale resuscit
ă
rii cardiorespiratorii moderne. În 1958, P. Saffar a ar 
ă
tat c
ă
respira
ţ
ia gur 
ă
la gur 
ă
este mai eficient
ă
decât metodele vechi, dificile
ş
i obositoare ale excursiilor toracice indirecte. În 1960 la Baltimore, Kouwenhoven
ş
i colaboratorii au dezvoltat conceptul de masaj cardiac extern(MCE). În 1961, Saffar recomanda în mod explicit combinarea celor dou
ă
metode – respira
ţ
ie gur 
ă
lagur 
ă
 
ş
i masajul cardiac extern,
ş
i ea constituie
ş
i azi baza reanim
ă
rii cardiorespiratorii.Dup
ă
anii 1960 au ap
ă
rut
ş
i primele ma
ş
ini sofisticate pentru medicina de urgen
ţă
, înregistrîndu-se în 1966 la Belfast prima ma
ş
in
ă
ambulan
ţă
de terapia coronarienilor.De la sfâr 
ş
itul anilor ’60, un num
ă
r tot mai mare de speciali
ş
ti anestezi
ş
ti în Europa au intrat îndomeniul terapiei intensive (terapie intensiv
ă
= procedeu terapeutic folosit în vederea restabiliriifunc
ţ
iilor vitale ale organismului – circula
ţ
ia, respira
ţ
ia etc.), participarea lor al
ă
turi de speciali
ş
ti dinalte domenii medicale constituind unul din factorii majori ai dezvolt
ă
rii specialit
ăţ
ii de urgen
ţă
.Din 1966 la intervale de 6 – 8 ani Societatea American
ă
de Cardiologie (AHA) elaboreaz
ă
curegularitate recomand
ă
ri pentru realizarea RCR, a
ş
a numitele ,,Guidelines for cardiopulmonaryresuscitation”. În 1992 un grup de cercet
ă
tori europeni ,,European Resuscitaton Council“ (ERC), audat publicit
ăţ
ii pentru prima dat
ă
,,Guidelines for basic and advanced life suport”, care deviaz
ă
pu
ţ
inde la reglement
ă
rile americane,
ş
i în orice caz, sunt mai pu
ţ
in cuprinz
ă
toare. Acest ConsiliuEuropean de Resuscitare, la care a aderat România în 1998 prin Consiliul Na
ţ
ional Român deResuscitare, elaboreaz
ă
 
ş
i revizuie
ş
te periodic protocoalele de resuscitare.La rândul lor, Consiliul European de Resuscitare, American Heart Association, The New ZeelandResuscitation Council si The Resuscitation Council Of Southern Africa, cele 5 asocia
ţ
ii careelaboreaz
ă
în lume protocoale de lucru în BLS
ş
i ACLS, au realizat International Lieson Comitee(ILCOR) astfel c
ă
în lume, protocoalele de lucru admise în acest domeniu sunt identice.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->