Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenleme Rehberi- ASMMMO

Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenleme Rehberi- ASMMMO

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:
Published by Ömer_Öksüz
Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenleme Rehberi- ASMMMO
Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenleme Rehberi- ASMMMO

More info:

Published by: Ömer_Öksüz on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
 ANKARA SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜfiAV‹RLER ODASI
(CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)
GEL‹R ve KURUMLAR
 VERG‹S‹ BEYANNAMEDÜZENLEMEREHBER‹
Çok Say›daDan›fltay Karar› veÖzelgelerin Yer Ald›¤›
2008 Y›l›
fiefik ÇAKMAK /
Eski Hesap Uzman›
 
Çok Say›da Dan›tay Kararı ve Özergelerin Yer ald›¤ı
2008 Y›l›
GEL‹R ve KURUMLAR VERG‹S‹ BEYANNAMEDÜZENLEME REHBER‹
efik ÇAKMAK/Eski Hesap Uzman› Ankara, ubat 2008
 
 Yönetim Yeri ve Yaz›ma Adresi
 ANKARA SMMM ODASI
Kumrular Caddesi No: 26 K›z›lay/ANKARATel: (0312) 232 33 77Faks: (0312) 231 71 17
web:
www.asmmmo.org.tr
e-posta:
asmmmo@asmmmo.org.tr
Copyright:Tüm haklar› sakl›d›r. Bu kitab›n tamam› ya da bir k›sm› 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›’n›n ilgili hükümleriuyar›nca, yazar›n izni olmaks›z›n elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kay›t sistemiyle ço¤alt›lamaz, özetlenemez, yay›nlanamaz, depolanamaz. Kaynak gösterilmek kouluyla al›nt› yap›labilir.
ANKARA SMMM ODASI
 Yay›n No: 58
Ankara, ubat 2008
Sayfa ve Kapak Tasar›m›:
Candan ‹pekçi
Bask›:
Bizim Repro (0312) 341 10 20
Odam›z kitaplar›nda yer alan yaz›larda ileri sürülen görüler yaln›zca yazarlar›na aittir. Yay›nc› kurulu Ankara SMMM Odas›’n› ba¤lamaz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->