Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in CONTA

Introducere in CONTA

Ratings: (0)|Views: 66 |Likes:
Published by ramona_paula_8

More info:

Published by: ramona_paula_8 on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

 
Introducere în contabilitate
Lect. dr. Mirela NICHITA
1
/
51
 
 
Introducere în contabilitate
Lect. dr. Mirela NICHITA
2
/
51
 
DELIMIT
Ă
RI CONCEPTUALE ÎN CONTABILITATEA ENTIT
ĂŢ
ILOR ECONOMICEBibliografie:
1.
 
Caraiani, C., Dumitrana, M. (coord.) -
 Bazele contabilit 
ăţ 
ii
, Ed. Universitar
ă
, Bucure
ş
ti, 20112.
 
Manea L., Nichita M. E., Irimescu A., Rapcencu C. -
 Bazele contabilit 
ăţ 
ii. Introducere încontabilitate. Aplica
 ţ 
ii
, Edi
ţ
ia a V-a Editura ASE, Bucure
ş
ti, 20123.
 
Ristea, M., Dumitru, C.,
 Bazele contabilit 
ăţ 
ii,
Ed. Universitar
ă
, Bucure
ş
ti, 20054.
 
OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglement
ă
rilor contabile conforme cu directiveleeuropene
 INTRODUCERE1.
 
Defini
ţ
iiContabilitatea
reprezint
ă
un sistem de principii
ş
i cuno
ş
tin
ţ
e care explic
ă
 
ş
i clasific
ă
 tranzac
ţ
iile
ş
i evenimentele care marcheaz
ă
via
ţ
a diverselor entit
ăţ
i în scopul furniz
ă
rii de informa
ţ
iinecesare lu
ă
rii deciziilor. (C
ă
lin O., Ristea M.,
 Bazele contabilit 
ăţ 
ii,
Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
,Bucure
ş
ti, 2003).
Contabilitatea
este arta înregistr
ă
rii, clasific
ă
rii
ş
i rezum
ă
rii, într-o manier
ă
semnificativ
ă
 
ş
i înexprimare b
ă
neasc
ă
, a tranzac
ţ
iilor (opera
ţ
iunilor)
ş
i evenimentelor (faptelor) care au caracterfinanciar, precum
ş
i interpretarea rezultatelor acestei ac
ţ
iuni. (Needles B.E., Andersson H.Jr., CadwellJ.C.,
Principiile de baz
ă
ale contabilit 
ăţ 
ii,
Edi
ţ
ia a V-a, Editura ARC, Chi
ş
in
ă
u, 2000).
2.
 
Utilizatorii situatiilor financiare anuale
Utilizatorii situatiilor financiare intocmite potrivit prezentelor reglementari includ investitoriiactuali si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clientii, institutiile statului si alteautoritati, precum si publicul. Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte dinnecesitatile lor de informatii. in functie de partile interesate, necesitatile de informatii pot includeurmatoarele:
a) Investitorii
. Ofertantii de capital purtator de risc si consultantii lor sunt preocupati de risculinerent tranzactiilor si de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide dacaar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vanda instrumente de capital.Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a platidividende.
b) Angajatii.
Personalul angajat si grupurile sale reprezentative sunt interesati de informatiiprivind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor. Acestia sunt interesati si de informatii care lepermit sa evalueze capacitatea entitatii de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii de pensionare,precum si oportunitati profesionale.
c) Creditorii
. Creditorii sunt interesati de informatii care le permit sa determine dacaimprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta.
 
Introducere în contabilitate
Lect. dr. Mirela NICHITA
3
/
51
 
d) Furnizorii si alti creditori
. Furnizorii si alti creditori sunt interesati de informatii care lepermit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Furnizorii si alticreditori sunt, in general, interesati de entitate pe o perioada mai scurta decat creditorii, cu exceptiacazului in care ei sunt dependenti de continuitatea activitatii entitatii, atunci cand aceasta este un clientmajor.
e) Clientii
. Clientii sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati, inspecial atunci cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea.
 f) Institutiile statului si alte autoritati
. Institutiile statului si alte autoritati sunt interesate dealocarea resurselor si implicit de activitatea entitatilor. Acestea solicita informatii pentru a reglementaactivitatea entitatilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national sial altor indicatori statistici similari.
g) Publicul
. Entitatile pot afecta publicul in diferite moduri. De exemplu, entitatile pot avea ocontributie substantiala la economia locala in multe moduri, mai ales prin numarul de angajati sicolaborarea cu furnizorii locali. Situatiile financiare pot ajuta publicul furnizand informatii referitoarela evolutiile recente si tendintele legate de prosperitatea entitatii si a sferei de activitate a acesteia.Desi nu toate necesitatile de informatie ale utilizatorilor pot fi satisfacute de situatiilefinanciare cu scop general, exista informatii care pot interesa toti utilizatorii.
3.
 
Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale
Caracteristicile calitative sunt atributele care determina utilitatea informatiei oferite desituatiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanta,credibilitatea si comparabilitatea.
 Inteligibilitatea.
O calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceeaca ele trebuie sa fie usor intelese de utilizatori. in acest scop, se presupune ca utilizatorii dispun decunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni decontabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate, cu atentia cuvenita. Totusi, informatiileasupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse in situatiile financiare datorita relevantei lor inluarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de intelespentru anumiti utilizatori.
 Relevanta.
Pentru a fi utile, informatiile trebuie sa fie relevante pentru luarea deciziilor de catreutilizatori. Informatiile sunt relevante atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor,ajutandu-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme sau sacorecteze evaluarile lor anterioare.Relevanta informatiei este influentata de natura sa si de pragul de semnificatie. in anumitecazuri, natura informatiei este suficienta, prin ea insasi, pentru a determina relevanta sa. in alte cazuri,atat natura, cat si pragul de semnificatie sunt importante; se considera ca o informatie estesemnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile economice aleutilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. În analiza semnificatiei unui element suntluate in considerare marimea si/sau natura omisiunii sau a declaratiei eronate judecate in contextul dat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->