Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
North Carolina Utility Savings Initiative for State Facilities -- 2007 CSG Innovations Award Winner

North Carolina Utility Savings Initiative for State Facilities -- 2007 CSG Innovations Award Winner

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by bvoit1895
The North Carolina Utility Savings Initiative for State Facilities is an effort to change the operations of state agencies and public universities to reduce the cost of energy used by these facilities and to reduce energy consumption by these facilities by 20% within five years. The Initiative uses a variety of tactics to accomplish its goals, including utility accounting, auditing equipment operation and maintenance to ensure equipment runs optimally, performance contracting, and providing staff training. Utility accounting means reviewing and tracking monthly utility bills to find and resolve billing errors. Performance contracting provides the means to finance large capital projects by using realized energy savings to pay off the project. The state Energy Office works with agency liaisons to provide awareness and training about energy conservation to agency and university staff. The program has saved the state more than $62 million since it began.
The North Carolina Utility Savings Initiative for State Facilities is an effort to change the operations of state agencies and public universities to reduce the cost of energy used by these facilities and to reduce energy consumption by these facilities by 20% within five years. The Initiative uses a variety of tactics to accomplish its goals, including utility accounting, auditing equipment operation and maintenance to ensure equipment runs optimally, performance contracting, and providing staff training. Utility accounting means reviewing and tracking monthly utility bills to find and resolve billing errors. Performance contracting provides the means to finance large capital projects by using realized energy savings to pay off the project. The state Energy Office works with agency liaisons to provide awareness and training about energy conservation to agency and university staff. The program has saved the state more than $62 million since it began.

More info:

Published by: bvoit1895 on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
 2
<116 Niijubpnjis Bvb|`s Q|jf|bg
BQQDNCBPNJICSF |ksk|uks phk |nfhp pj {sk j| q{ldnsh ni jphk| CSF q|j`{cps bi` sk|uncks phk niej|gbpnji q|jun`k` niphns Niijubpnjis Bvb|`s Q|jf|bg Bqqdncbpnji) Ne ~j{| bfkic~ jlokcps pj phns qjdnc~ qdkbsk b`unsk {s ni bs
kqb|bpk bppbchgkip pj ~j{| q|jf|bg„s bqqdncbpnji)
N@ # (bssnfik` l~ CSF.? 16'S'30IC[PNDNP^SBUNIFS
Qdkbsk q|jun`k phk ejddjvnif niej|gbpnji b``nif sqbck bs ikckssb|~?
Spbpk? Ij|ph Cb|jdnibBssnfi Q|jf|bg Cbpkfj|~ (bqqdncbip.? Ibp{|bd \ksj{|cks? Kik|f~ ([sk dnsp bp ki` je bqqdncbpnji.
2)
 
Q|jf|bg Ibgk
[pndnp~ Sbunifs Ninpnbpnuk ej| Spbpk Ebcndnpnks
<)
 
 B`gninspk|nif Bfkic~
Spbpk Kik|f~ Jeenck I)C) @kqb|pgkip je B`gninsp|bpnji
3)
 
Cjipbcp Qk|sji (Ibgk bi` Pnpdk.
Dki Hjk~ Q|jf|bg Gbibfk|
0)
 
 B``|kss
2301 Gbnd Sk|unck Ckipk|\bdknfh IC <65>>'2301
;)
 
Pkdkqhjik I{glk| 
>2>'633'28>2
5)
 
EBX I{glk| 
>2>'633'<>;3
6)
 
 K'gbnd B``|kss
8)
 
Vkl snpk B``|kss
>)
 
Qdkbsk q|jun`k b pvj'skipkick `ksc|nqpnji je phk q|jf|bg)
Phk [pndnp~ Sbunifs Ninpnbpnuk ej| Spbpk Ebcndnpnks `kgjisp|bpks spbpk fjuk|igkip dkb`nif l~ kxbgqdkph|j{fh b q|jf|bg pj |k`{ck kik|f~ cjis{gqpnji bi` cjsps l~ <1+ juk| b enuk ~kb| qk|nj` ni spbpk
bi` q{ldnc {inuk|snp~ ebcndnpnks) Np ns phk ibpnji„s en|sp q|jf|bg je nps mni`
bi` hbs sbuk` phk Spbpk je Ij|ph Cb|jdnib gj|k phbi $5< gnddnji ni bujn`k` {pndnp~ cjsps snick nps nickqpnji ni <11<)
 
 <
21)
 
 Hjv djif hbs phns q|jf|bg lkki jqk|bpnjibd (gjiph bi` ~kb|.: Ijpk? phk q|jf|bg g{sp lklkpvkki > gjiphs bi` ; ~kb|s jd` ji Bq|nd <$ <116$ pj lk cjisn`k|k`)
Phk [pndnp~ Sbunifs Ninpnbpnuk ej| Spbpk Ebcndnpnks lkfbi ni O{ik <11<)
22)
 
Vh~ vbs phk q|jf|bg c|kbpk`: Vhbp q|jldkg]sW j| nss{k]sW vbs np `ksnfik` pj b``|kss:
Phk [pndnp~ Sbunifs Ninpnbpnuk ej| Spbpk Ebcndnpnks vbs c|kbpk` ni <11< ph|j{fh phk ki`j|skgkip je Ij|ph Cb|jdnib Fjuk|ij| Gnchbkd E) Kbsdk~ pj sbuk spbpk bfkicnks bi` q{ldnc {inuk|snpnks
 ‐ 
bi`{dpngbpkd~ Ij|ph Cb|jdnib pbxqb~k|s
 ‐ 
snfinencbip kik|f~ cjsps ph|j{fh nic|kbsk` keencnkic~) Phk SpbpkKik|f~ Jeenck bi bfkic~ vnphni phk I)C) @kqb|pgkip je B`gninsp|bpnji vbs pbqqk` l~ phk
Fjuk|ij|„s Jeenck pj f{n`k bfkicnks ni phkn| keej|ps bi` pj b`gninspk| phk q|jf| 
bg)
Np ns phk ibpnji„s en|sp q|jf|bg je nps mni`)
Ij jphk| fjuk|igkip kipnp~ ns mijvi pj hbuk c|kbpk` bikeencnkic~ q|jf|bg phbp cjgq|khkisnukd~ b``|kssks {pndnp~ bccj{ipnif jqk|bpnjis bi` gbnipkibickqk|ej|gbick cjip|bcpnif bi` bvb|kikss bi` p|bninif ni j|`k| pj sbuk pbxqb~k| `jddb|s bi` cjisk|uk phkkiun|jigkip)Phk q|jf|bg pbsms kbch spbpk bfkic~ bi` q{ldnc {inuk|snp~ vnph |k`{cnif kik|f~ cjis{gqpnji l~ bpdkbsp <1+ vnphni enuk ~kb|s ej| bi buk|bfk je 0+ qk| ~kb|) Phns ns bccjgqdnshk` ph|j{fhcjickip|bpnif keej|ps ni ej{| mk~ b|kbs? {pndnp~ bccj{ipnif jqk|bpnjis bi` gbnipkibick qk|ej|gbickcjip|bcpnif bi` bvb|kikss bi` p|bninif)
j
 
Phk en|sp b|kb
{pndnp~ bccj{ipnif
 nicd{`ks |kunkvnif bi` p|bcmnif gjiphd~ {pndnp~ lndds|ksjdunif lnddnif k||j|s ikfjpnbpnif bi` jqpngnznif |bpks bi` bibd~znif s{qqdnk| r{bdnp~bi` |kdnblndnp~) Vhndk phksk spkqs gb~ skkg gnij| phk~ hbuk hkdqk` bfkicnks sbuk ikb|d~$0 gnddnji
snick phk q|jf|bg„s nickqpnji)
 
j
 
Jqk|bpnjis bi` gbnipkibick
cjgq|nsk phk `kgbi` sn`k cjgqjikip je phk ninpnbpnuk) Phnsnicd{`ks qk|ej|gnif ebcndnp~ bi` kr{nqgkip s{|uk~s pj n`kipne~ b|kbs je jqqj|p{inp~ phkiskc{|nif |ksj{|cks pj qk|ej|g cj||kcpnuk bi` q|kukipbpnuk gbnipkibick) Jik je phk gjsps{ccksse{d q|jf|bgs ni phns b|kb ns phk HUBC cjip|jds p{ik'{q keej|p) Q|jokcpk` cjspsbunifs e|jg phns q|jf|bg bdjik b|k kxqkcpk` pj kxckk` $611111 ej| qb|pncnqbpnifbfkicnks phns ~kb|)
j
 
Qk|ej|gbick cjip|bcpnif
q|jun`ks phk gkbis pj enibick db|fk cbqnpbd q|jokcps l~ {snif phk|kbdnzk` kik|f~ sbunifs pj qb~ jee phk q|jokcp) Pj `bpk bqq|jxngbpkd~ $0; gnddnji hbs lkkin`kipnenk` ej| qk|ej|gbick cjip|bcpnif)
j
 
 Bvb|kikss bi` p|bninif
ns phk ej{|ph b|kb) Bfkicnks b|k |kr{n|k` pj bqqjnip b dnbnsji pjvj|m vnph phk Spbpk Kik|f~ Jeenck) Phk Jeenck phki q|jun`ks phk dnbnsjis vnph phk pjjds bi`mijvdk`fk ikckssb|~ pj qk|ej|g phkn| vj|m) Bdd dnbnsjis b|k p|bnik` ni phk q|kqb|bpnji je bikik|f~ gbibfkgkip qdbi bi` kbch qdbi g{sp j{pdnik q|jck`{|ks pj kifbfk bdd spbeesp{`kips bi` ebc{dp~ ni phk keej|p pj sbuk kik|f~) Bi kik|f~ gbi`bpk ns bdsj c|kbpk` bi`snfik` l~ ebcndnpnks `n|kcpj|s bi` skinj| b`gninsp|bpj|s bf|kknif pj phk <1+ |k`{cpnji fjbd)Cjisk|ubpnji Bvb|kikss Pkbgs b|k c|kbpk` bp kbch bfkic~ bi` {inuk|snp~ pj bssnsp dnbnsjisvnph gb|mkpnif phk q|jf|bg pj nps cjispnp{kips) Skinj| dkukd l{~'ni bi` kgqdj~kk k`{cbpnjins phk mk~ pj fkppnif cjispnp{kips pj |kbdnzk phk djif'pk|g lkikenps je phk q|jf|bg bi`bccj|`nifd~ gj`ne~ lkhbunj|)Jick phk kik|f~ gbibfkgkip qdbi ns c|kbpk` lbskdniks b|k kspbldnshk` bi` mk~ qk|ej|gbickni`ncbpj|s b|k n`kipnenk` ej| p|bcmnif q|jf|kss) Kik|f~ cjis{gqpnji ns ni`kxk` l~ f|jss sr{b|k ejjp
 
 3
vhk|k bqq|jq|nbpk phj{fh bfkicnks b|k kicj{|bfk` pj {sk b `neek|kip ni`ncbpj| ne f|jss sr{b|k ejjpbfk`jks ijp b`kr{bpkd~ |kedkcp phkn| kik|f~ {sbfk)Ni <11;'<115 55 spbpk bfkicnks q{ldnc {inuk|snpnks bi` beendnbpks bi` cjgg{inp~ cjddkfks hb` snfik`ji ej| phk q|jf|bg c|kbpnif phkn| kik|f~ gbibfkgkip qdbis bi` kspbldnshnif phkn| lbskdnikgkbs{|kgkips) L~ phk ki` je phbp enscbd ~kb| gj|k phbi $5< gnddnji hb` lkki sbuk` ni bujn`k` {pndnp~cjsps)
2<)
 
 @ksc|nlk phk sqkcnenc bcpnunpnks bi` jqk|bpnjis je phk q|jf|bg ni ch|jijdjfncbd j|`k|)
Skqpkglk| <112?
Phk I)C) Fkik|bd Bsskgld~ qbssks I)C) Fkik|bd Spbp{pk 203'50 |kr{n|nif kbch spbpkbfkic~ bi` {inuk|snp~ pj `kukdjq bi` ngqdkgkip bi kik|f~ gbibfkgkip qdbi cjisnspkip vnph phk
spbpk„s kik|f~ qdbi)
 
Ekl|{b|~ <11<
? Phk Fjuk|ij|„s Cjggnssnji pj Q|jgjpk Fjuk|igkip Keencnkic~ bi` Sbunifs ji
Spbpk Sqki`nif ns c|kbpk`) Phk Cbqnpbd Gbibfkgkip S{lcjggnppkk chbn|k` l~ phk Skc|kpb|~ je phk@kqb|pgkip je B`gninsp|bpnji `nsc{ssks vb~s pj |k`{ck spbpk kxqkisks l~ c{ppnif kik|f~cjis{gqpnji)
Gb~ <11<?
Phk Spbpk Kik|f~ Jeenck je phk @kqb|pgkip je B`gninsp|bpnji cji`{cps b ekbsnlndnp~ sp{`~phbp `kpk|gniks snfinencbip sbunifs qjpkipnbd e|jg kdkcp|nc |bpk |kunkvs bi` ij' bi` djv'cjsp kik|f~cjisk|ubpnji gkbs{|ks)
O{ik <11<?
Phk [pndnp~ Sbunifs Ninpnbpnuk ej| Spbpk Ebcndnpnks ns c|kbpk` vnph bqq|jubd e|jg phk Kik|f~Qjdnc~ Cj{icnd phk lj`~ chb|fk` vnph juk|skknif phk sp
bpk„s kik|f~ qjdncnks bi` q|jun`nif
|kcjggki`bpnjis ej| qjdnc~ chbifks pj phk Fjuk|ij| bi` Fkik|bd Bsskgld~) Spbpk Kik|f~ Jeenck`n|kcpj| Db||~ Shn|dk~ `ksnfibpks spbee gkglk|s pj gbibfk phk q|jf|bg)
O{d~ <11<?
Fjuk|ij| Gnchbkd E) Kbsdk~ ski`s b gkgj pj bdd spbpk bfkicnks bi` q{ldnc {inuk|snpnks`n|kcpnif kbch pj q|jgjpk kik|f~ cjisk|ubpnji pj |k`{ck {pndnp~ cjis{gqpnji bi` kxqkisks)
B{f{sp <11<
 – 
@kckglk| <113?
Phk Spbpk Kik|f~ Jeenck cji`{cps kdkcp|nc |bpk |kunkvs je gj|k phbi;111 kdkcp|nc bccj{ips ni cjis{dpbpnji vnph phk Jeenck je phk Spbpk Cjip|jddk| bi` kdkcp|nc {pndnpnks pj`kpk|gnik bqq|jq|nbpk |bpks {snif Spbpk Kik|f~ Jeenck'sqkcnenk` djb` ebcpj|s) Phk Jeenck bdsj c|kbpks bij' bi` djv'cjsp s{|uk~ chkcmdnsp bi` kspbldnshks s{|uk~ pkbgs pj cji`{cp vbdm'ph|j{fh s{|uk~s ni
;11 l{nd`nifs cjgq|nsnif bqq|jxngbpkd~ <1 gnddnji sr{b|k ekkp$ j| bqq|jxngbpkd~ <1+ je phk spbpk„s
pjpbd >5 gnddnji sr{b|k ekkp)
Skqpkglk| <11<'Pj`b~?
 
Phk Spbpk Kik|f~ Jeenck lkfnis p|bninif `ksnfibpk` —{pndnp~ gbibfk|s‗
(gjspd~ bfkic~ ujd{ipkk|s. ni Sp|bpkfnc Kik|f~ Qdbiinif Vj|mshjqs ji hjv pj c|kbpk bi kik|f~gbibfkgkip qdbi bi` gbi`bpk) Skgnib|s b|k cji`{cpk` bc|jss phk spbpk ej| spbpk kgqdj~kks jijqpngbd jqk|bpnjis bi` gbnipkibick bi` ij' bi` djv'cjsp kik|f~ cjisk|ubpnji gkbs{|ks ej| ljndk|chnddk| bi` hkbpnif ukipndbpnji bi` bn| cji`npnjinif s~spkgs)
Jcpjlk| <11<'Pj`b~?
Phk Spbpk Kik|f~ Jeenck hjd`s bi bii{bd 20'`b~ Kik|f~ Gbibfkgkip @nqdjgbSk|nks pj p|bni kik|f~ dnbnsjis bi` ebcndnpnks gbibfk|s blj{p kik|f~ gbibfkgkip q|nicnqdks)
Ijukglk| <11<'Pj`b~?
Phk Spbpk Kik|f~ Jeenck q|jun`ks b s{ggb|~ je chkcmdnsp eni`nifs pjdnbnsjis bi` ebcndnpnks `n|kcpj|s je |kcjggki`k` ij' bi` djv'cjsp keencnkic~ gkbs{|ks ni s{|uk~k`l{nd`nifs)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->