Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Jason and the Golden Fleece: a Poem

Jason and the Golden Fleece: a Poem

Ratings: (0)|Views: 71|Likes:
Published by April Lee

A poem about a popular Greek myth, featuring cute comics and pictures. :) Enjoy!

A poem about a popular Greek myth, featuring cute comics and pictures. :) Enjoy!

More info:

Published by: April Lee on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2013

 
Ulmncs zcs pbl knaj dg Ndmods- c umcol na JxllolBl pxnokl` bns alublz Fcsda napd jlppnaj pbl Jdm`la GmllolGdx gxdi ca dxcoml Ulmncs bc` kadza Pbcp pbl knaj*s i|x`lxlx dam~ dal sca`cm zd|m` dzaZlmm- ~d|aj Fcsda bc` adp dam~ f|sp mdsp dal sbdlH|p np zcs mdsp zbla bl blmul` c jd``lss oxdss c xnwlx- pdd!_naol Ulmncs kalz bl zcs pbl dal Fcsda zd|m` hl knmmnajBl slap pbl hd~ da c fd|xal~- ca` pbl blxd zcs znmmnaj! Pd pbl gcx mca` dg Odmobns Fcsda zd|m` jdDa bns gnal sbnu pbl Cxjd- pbxd|jb zna` dx sadz Pbl Cxjdac|ps zd|m` hl pbl pnpml dg bns hxcwl plci)icplsUmlap~ dg blxdls ocil pd fdna pbl oxlz ca` illp pblnxgcpl! Pbl fd|xal~ pd Odmobns zcs mdaj ca` pl`nd|s Pbl blxdls ilp idasplxs hmdd`pbnxsp~ ca` bn`ld|sH|p gnacmm~ pbl~ cxxnwl` cp pblnx `lspnacpndaZblxl pbl knaj- Cllpls- jxllpl` pbli znpb c smnjbp blsnpcpnda Fcsda lwlap|cmm~ cskl` gdx adal dpblx h|p pbl gmllol sbnanaj hxnjbpH|p Cllpls gnxsp jcwl bni gnxl)hxlcpbnaj bdxsls pd odapxdm ca` sklmlpcm zcx)xndxs pd gnjbpBns `c|jbplx- `cxk icjnocm Il`lc- unpnl` Fcsda- pbd|jb_bl jcwl bni c icjno dnapilap pd uxdplop bni- sd Pbl gnxl)hxlcpbnaj bdxsls pbl blxd s|xwnwl`Il`lc cmsd pdm` bni c sloxlp chd|pc icjno xdok pbcp bl `luxnwl`Na pbl la` bcuu~ Fcsda zda znpblcslH|p Cllpls spnmm `n`a*p zcap bni pdpckl pbl gmllol! Pblxlgdxl Il`lc blmul` splcm napbl `cxk anjbp Pbl sbllu*s gmllol jmdznaj jdm`laca` hxnjbp Fcsda- Il`lc- ca` pbl Cxjdac|psslp scnmH|p pbl Odmobncas zlxl sdda dapblnx pxcnm#
H~ Cuxnm Mll
 
Il`lc jmniusl` pbl lali~ sull`naj cblc`Blaol na wcna sbl knmml` blx hxdpblx `lc`@nspxlssl` Cllpls pxnl` pd gna` pbl hd`~*s lwlx~ unlolZbnml pbl Cxjd scnml` czc~ scglm~ znpb pbl gmllol!Zbla pbl~ zlxl da pbl Cxjd- Il`lc ic`l Fcsda szlcx Pbcp bl zd|m` icxx~ blx ca` gdx blx bl zd|m` ocxl! Pbl blxd |nokm~ cjxll`- gdx bl zcs adpMnsplanaj pd Il`lc hloc|sl dg pbl gmllol bl jdp!Cp Ndmods pbl blxdls Knaj Ulmncs zcapl` pd jxllpCa` pbl alzodilx laobcapnaj Il`lc- bl zcapl` pd illp(Csk pbl dm` knaj( zcs Il`lc*s xl|lsp(Gdx Fcsda pd hlodil x|mlx- zbla ns hlsp4( Fcsda cskl` slwlxcm pnils- h|p pbl `c~ zcs cmzc~s `lmc~l`_d da pbl pbxdal dm` Ulmncs spnmm umc~l`!Ulmnc*s snmm~ `c|jbplxs Il`lc spcxpl` pd pxcnaGdx pbl udzlxs dg icjno pbl~ zcapl` pd jcna!_dda pbl~ zlxl pxnokl` pd knmm pblnx `c`Gdx pbl~ pbd|jbp bl zd|m`odil hcok c blcmpb~ ca`~d|aj mc`! Pbl ulduml dg Ndmods zlxl ca)jx~ ca` ic` Pbl~ `xdwl Fcsda ca` Il`lcd|p gdx pbl s|sunondas pbl~bc` Pbl `lwcspcpl` ucnx gml` pdOdxnapb- c idxl ulcolg|mumcol-H|p Fcsda zcs spcxpnaj pd `ns)mnkl Il`lc `lsunpl blx hlc|pn)g|m gcol! Pbl knaj dg Odxnapb uxdudsl`bns `c|jbplx pd pbl hm|l)l~l`ica! Fcsda*s mdwl gdx pbl mnppmluxnaolss pb|s |nokm~ hljca!Da pbl `c~ dg pblnx zl``naj-gnacmm~ Fcsda nagdxil` bns gdxilx zngl_bl zcs laxcjl` gdx Fcsda hxdkl bns uxdinsl- sd sbl pddk pbl hxn`l)pd)hl*smngl!Cgplx knmmnaj blx obnm`xla zbd zlxl snxl` h~ blx hlpxc~lx

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->