Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
50Activity
×
P. 1
RPH Bahasa Malaysia SJK Tahun 3 KSSR

RPH Bahasa Malaysia SJK Tahun 3 KSSR

Ratings: (0)|Views: 6,357|Likes:
Published by syazalina83
sebahagian daripada modul / buku panduan guru KSSR BM SJK Tahun 3
sebahagian daripada modul / buku panduan guru KSSR BM SJK Tahun 3

More info:

Published by: syazalina83 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
 
Blmun _edhikiqidFebicjqid Bedmedhiq mid Aeq}u}uq WKF ]icud 7
 =?
}eb
]EBI
FEAUMIZIID. FEWEDJID MID EW]E]JFI
]IKUF
Bifidid
@LFUWU]IBI
W}idmiqmFidmudhid9$5Aeqgeqj}i mid bedgeqj}ifid wewui}upeqfiqi webuni medhid }epi}bedhhudifid weau}id zidh keniw midjd}ldiwj zidh ae}un$W}idmiqm_ebaenikiqid9$5$9Aeqgeqj}i }ed}idh wewui}u peqfiqi medhid}epi}. weau}id zidh keniw mid jd}ldiwjzidh ae}un bedhhudifid izi} }udhhin midizi} bikbuf$
LAKEF]J@
_imi ifcjq pedhikiqid mid pebaenikiqid jdj. buqjm mipi};j$ aeqgeqj}i }ed}idh hibaiq bedhhudifid izi} }udhhin mid izi}bikbuf medhid weau}id mid jd}ldiwj zidh ae}un mid keniw$jj$ bebajdi izi} }udhhin mid izi} bikbuf$
_EDHJWJIDFUQJFUNUB ,EBF
 j$ Jnbu ; Mudji Bu{jf. giqi bebaui} fujcjj$ Djnij ; Feaeqwjcidjjj$ EBF; Feuwicixidid
 ‗
EF5
WJW]EBAICIWI
]i}iaiciwi; Izi} }udhhin mid izi} bikbufFlwi fi}i ubub
AICID AID]UAENIKIQ
]izidhid wnijm
 
 
Blmun _edhikiqidFebicjqid Bedmedhiq mid Aeq}u}uq WKF ]icud 7
 =9
W]QI]EHJ _EDHIKIQID MID _EBAENIKIQIDIF]JPJ]J_EDHJWJIDFUQJFUNUBGI]I]IDBedzeau} dibi"dibi fujc }qimjwjldinmj Binizwji
9$ Buqjm mjpeqmedhiqfid nihu
–Idefi Fujc‚$
#Benlmj Aipifu _unidh miqj Fl}i*1$ Buqjm mid huqu bedzidzjfid nihuIdefi Fujc$7$ Buqjm bedzeau} dibi"dibi fujczidh }eqmipi} minib nihu$Jnbu ;Mudji Bu{jfGiqi bebaui}fujcWjw}eb aiciwi;Flwi fi}i ubub
s
flne figidh
s
}epudh }inib
s
weqj bufi
s
punu} pidhhidh
Nibpjqid 9Wedj fi}i nihu
„Idefi Fujc‒
 ]izidhid wnijmAenikiq GiqiAenikiq
 ‗
bedmedhiqwegiqiaeqfewid
Aeqgeqj}i }ed}idh hibaiq
9$ Huqu bedizidhfid wnijm if}jj}jbedkuin fujc$1$ Buqjm mid huqu aeqwlin kixia}ed}idh if}jj}j zidh mjnjci}$
7$
Buqjm aeqgeqj}i aeqmiwiqfidhibaiq minib wnijm bedhhudifidizi} }udhhin mid izi} bikbuf$
=$
Buqjm aeqgeqj}i aeqmiwiqfidhibaiq minib wnijm }ed}idhaed}uf. qiwi. giqi fujc mjaui}.xiqdi mid mj bidi alnec mjmipi}j$
 
Jnbu;Giqi bedkuinfujcDjnij;FeaeqwjcidEBF;FeuwicixididEF5;Djnij blqin mide}jfifeuwicixididNibpjqid 1
 
FebicjqidAeq`jfjq"bedhegib.bedkidi jmei
 
 
Blmun _edhikiqidFebicjqid Bedmedhiq mid Aeq}u}uq WKF ]icud 7
 =1
IF]JPJ]J_EDHJWJIDFUQJFUNUBGI]I]ID
Bedzidzj nihu –Idefi Fujc‚
 
9$ Huqu mid buqjm"buqjm
bedzidzjfid nihu –Idefi Fujc‚
aeqwibi"wibi wefinj nihj$1$ Buqjm mjajbajdh bedzi}ifidbewek zidh }eqmipi} minib wedjfi}i nihu$Jnbu;Mudji Bu{jfNibpjqid 9Wedj fi}i nihu
–Idefi Fujc‚
 
_edjnijid
9$ Buqjm bedeqjbi nebaiqid feqki 9$1$ Buqjm aeqgeqj}i aeqmiwiqfidhibaiq zidh }eqmipi} minibnebaiqid feqki wegiqiaeqpiwidhid. behhudifid izi}}}udhhin mid izi} bikbuf medhidweau}id mid jd}ldiwj zidh ae}un$Nebaiqidfeqki 9FebicjqidAeq`jfjq"bedkidi jmei
_ebunjcid
9$ Buqjm mjaeqjfid nebaiqid feqki 1$1$ Buqjm aeqgeqj}i }ed}idh hibaiqmedhid bedhhudifid peqfi}iidzidh mjaeqj minib nebaiqid feqkiwegiqi aeqpiwidhidbedhhudifid izi} }udhhin midizi} bikbuf medhid weau}id midjd}ldiwj zidh ae}un$Wjw}eb aiciwi;Flwi fi}i ubub
s
_jwidh didhfiNebaiqidfeqki 1FebicjqidAeq`jfjq"bedhewid

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
Fui Ling Chin liked this
Irene Chang liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Dg Rafidah liked this
Meo Souji liked this
Noddy Tang liked this
nurulshaniza7020 liked this
Raziah Sahari liked this
Su Yee Chong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->