Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nordic Walking in Wales

Nordic Walking in Wales

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Annette Strauch

More info:

Published by: Annette Strauch on Feb 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

 
 Dyma gamp newydd o Sgandinafia! Rydych chi'n cwrdd â nhwmwy aml nawr, y "walkers" deinameg gyda ffyn yng nghefngwlad neu yn y ddinas, efallai ym Mharc Pontcanna, ar draeth oAberdyfi i Dywyn, ar y prom yn Aberystwyth, ym Marmouth ary ffordd i Ddolgellau a.y.b. Dewch i drio!Dechreuodd fel hyfforddiant haf ar gyfer mabolgampwyr gaeaf,er enghraifft sgïo croes gwlad. Yn Y Ffindir, mae 16% o'rboblogaeth yn gwneud hwn. Mae e'n boblogaidd yn yr Almaenhefyd a rownd y byd i gyd ac mae'n dechrau yng Nghymru ar yfoment. Mae'n dda i bob un ohonon ni: pobl heini, neu bobl syddim yn ffit iawn, i'r hen ac i'r ifanc, ar gyfer pob tywydd, pobtymor.Ond mae llawer mwy i'r gamp na cherdded gyda ffyn. Mae llawero fanteision meddygol gyda Nordic Walking: i'r galon, y cyhyrau,y dull hudol yn erbyn poenau cefn (ar ôl disgiau wedi llithro.)Mae'n dda yn seicolegol hefyd, agor eich ysgyfaint i gael rhagoro ocsigen (os mae asthma gyda chi) a rydych chi'n defnyddiollawer o galorïau. Felly mae Nordic Walking yn gallu helpu chi igolli pwysau! Mae'n rheoli pwysedd gwaed ac ar yr un prydrydych chi'n cael llawer o hwyl!Gobeithio bydd 'na gefnogaeth yng Nghymru gan y Cynulliadyng Nghaerdydd. Byddaf yn siarad gyda fy meddyg ymMachynlleth sy'n dod o'r Iseldiroedd. Mae diddordeb yma ondmae pobl angen help weithiau.
Tips ar y dechneg
 Techneg sylfaenol: sefyll yn syth, symud ysgwyddau gyda'rcluniau, defnyddio ffyn gyda breichiau hir, gwaith traed bywiog.Mae'n hyfforddiant ar gyfer y corff i gyd - a rydych chi'n eiwneud yn yr awyr agored, sy'n beth iach hefyd.Pan rydych chi'n hyfforddi mae angen yfed llawer o dd
ŵ
r agwneud yn si
ŵ
r nad ydych chi'n colli fitaminau. Yr offerpwysicaf ydy ffyn cywir wrth gwrs. Maen nhw'n fyrrach na ffynsgïo. Dydyn nhw ddim yn drwm oherwydd meant wedi eugwneud o garbon. Hyd ffyn: 0.66 x taldra.
Cerdded Llychlynaidd
Mae Annette Strauch sy'nwreiddiol o'r Almaen ondbellach yn byw ymMachynlleth wedi dysguCymraeg. Un o'i diddordebauydy Cerdded Llychlynaidd,ac mae'n credu y dylai mwy obobl yr ardal ac yngNghymru ymgymryd â'rgamp.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->