Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Aam Aadmi Party Constitution

Aam Aadmi Party Constitution

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by Sushubh

More info:

Published by: Sushubh on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
;
JMGZTITRTIMG MA TLBKK@ KKD@I VK_TY
 Jmgtbgtz Vkeb G`obrKrtijhb I
 ‚
Gk`b ma tlb Vkrty ?Krtijhb II
 ‚
Monbjtiqbz ma tlb Vkrty ?Krtijhb III
 ‚
@b`obrzliv ma tlb Vkrty ?Krtijhb IQ
 ‚
Mrekgi~ktimgkh Ztrjtrb 4Krtijhb IQ K
 ‚
Mtlbr Ztrjtrb ;?Krtijhb Q
 ‚
Maaijb Obkrbrz ma tlb Vkrty ;4Krtijhb QI
 ‚
Jmdb ma jmgdjt( dizjivhigb ! dizvtb rbzmhtimg ;2Krtijhb QII
 ‚
_hbz ma jmgdjt ma ozigbzz ;5Krtijhb QIII
 ‚
Vkrty agdz kgd kjjmgtz ;<Krtijhb I\
 ‚
K`bgd`bgt ma Jmgztittimg ;9Krtijhb \
 ‚
@brebr zvhit kgd dizzmhtimg ;9Krtijhb \I
 ‚
Igtbrvrbtktimg ma tlb Jmgztittimg ?6Krtijhb \II
 ‚
@izjbhhkgbmz Vrmqizimgz ?6
 
?
JMGZTITRTIMG MA TLBKK@ KKD@I VK_TY
 
K_TIJHB I> GK@B MA TLB VK_TY
 Tlb gk`b ma tlb Vkrty zlkhh ob KK@ KKD@I VK_TY'
K_TIJHB II> MONBJTIQBZ MA TLB VK_TY
 Db`mjrkjy iz vmvhkr zbha-rhb( ot tlb jrrbgt vrkjtijb ma db`mjrkjy gbektbz tlizidbkh kgd rbdjbz tlb jiti~bg tm k `brb zonbjt' Kk` Kd`i Vkrty ki`z tm rbztmrbvmubr tm tlb vbmvhb( zm kz tm rbkhizb tlb vrm`izb ma Zukrkn bgzlrigbd ig mrJmgztittimg'Amhhmuige tlb Vrbk`ohb tm mr Jmgztittimg( Kk` Kd`i Vkrty bgqizimgz kg Igdik( arbbma jmrrvtimg( ulijl iz
Zmqbrbieg
(
Zmjikhizt
(
Zbjhkr
(
Db`mjrktij _bvohij
 Kk` Kd`i Vkrty rbzmhqbz tm zbjrb amr khh tlb jiti~bgz>
Nztijb
( zmjikh bjmgm`ij kgd vmhitijkh - amr bqbrymgb igjhdige tlb hkzt vbrzmg
Hiobrty
ma tlmelt( b|vrbzzimg( obhiba( akitl kgd umrzliv
B{khity
ma ztktz kgd ma mvvmrtgity ig khh zvlbrbz ma hiab( amr igdiqidkhz kgdjm``gitibzKgd tm vrm`mtb k`mge tlb` khh
Arktbrgity
kzzrige tlb diegity ma tlb igdiqidkh kgd tlb Rgity kgd igtberity ma tlbGktimgTlb Vkrty zlkhh vlmhd tlb zmqbrbiegty( Rgity kgd igtberity ma Igdik kgd obkr trbakitl ig kgd khhbeikgjb tm tlb Jmgztittimg ma Igdik kz oy hku bztkohizlbd'
K_TIJHB III> @B@OB_ZLIV MA TLB VK_TY
 
K'
 
Bhieioihity amr @b`obrzliv
 Kgy jiti~bg ma Igdik ma tlb keb ma ;< ybkrz mr komqb ulm zozjriobz tm tlbmonbjtiqbz ma tlb Vkrty zlkhh ob bhieiohb tm objm`b k `b`obr ma tlb Vkrty(vrmqidbd tlkt lb mr zlb>i'
 
iz gmt k `b`obr ma kgy mtlbr vmhitijkh Vkrty rbeiztbrbd uitl tlb BhbjtimgJm``izzimg ma Igdik3
 
:
ii'
 
iz gmt k `b`obr ma kgy mrekgi~ktimg ulmzb qibuz( vmhijibz mr kjtimgz krbig jmgahijt uitl tlb monbjtiqbz ma tlb Vkrty3 kgdmriii'
 
lkz gmt obbg jmgqijtbd ma kgy maabgjb igqmhqige `mrkh trvitdb
'
 
O'
 
Jktbemribz ma @b`obrzliv
 Tlbrb zlkhh ob tum jktbemribz ma `b`obrz>i'
 
Mrdigkry `b`obr
> Bqbry vbrzmg ulm objm`bz tlb `b`obr ma tlb Vkrtykz vbr tlb vrmjbdrb vrbzjriobd zlkhh ob kg mrdigkry `b`obr' Kgmrdigkry `b`obr zlkhh gmt lkqb kgy qmtige rielt'ii'
 
Kjtiqb @b`obr
> K vbrzmg ulm lkz obbg kg mrdigkry `b`obr amr kt hbkztamr `mgtlz kgd ulm lkz amhhmubd tlb Jmdb ma Jmgdjt amr `b`obrz kgdlkz kjtiqbhy vkrtijivktbd ig qkrimz vrmerk`z ma tlb Vkrty zlkhh ob bhieiohbamr Kjtiqb @b`obrzliv ma tlb Vkrty' Kg Kjtiqb @b`obr zlkhh lkqb tlbrielt tm qmtb'
 J'
 
@b`obrzliv
 
Vrmjbzz
 i'
 
K vbrzmg zlkhh objm`b kg Mrdigkry @b`obr ma tlb Vkrty mg zo`ittigetlb vrbzjriobd dbjhkrktimg kgd vky`bgt ma tlb `b`obrzliv abb kzvrbzjriobd arm` ti`b tm ti`b'ii'
 
K vbrzmg zbbcige Kjtiqb @b`obrzliv ma tlb Vkrty zlkhh kvvhy tm tlb maaijbma tlb jmgjbrgbd Vri`kry Rgit mr tlb jmgjbrgbd Diztrijt Rgit ig vrbzjriobdamr`kt' Bkjl kvvhijktimg zlmhd ob zvvmrtbd oy kt hbkzt tum b|iztigeKjtiqb @b`obrz'iii'
 
Tlb kvvhijktimg uihh ob jmgzidbrbd oy tlb Erk` mr Ukrd mr Jllktrk Zkolkma tlb jmgjbrgbd Vri`kry Rgit ig itz zjjbbdige `bbtige( ulbrbvmg itzlkhh `kcb itz rbjm``bgdktimg tm tlb Diztrijt B|bjtiqb'iq'
 
Tlb Diztrijt B|bjtiqb zlkhh tkcb tlb aigkh dbjizimg mg bkjl kvvhijktimg igitz `bbtige lbhd katbr tlb rbjbivt ma tlb kvvhijktimg'q'
 
Tlb Vkrty zlkhh `kigtkig k rbeiztbr ma itz `b`obrz ig tlb `kggbr kz `kyob vrbzjriobd ig tlb _behktimgz'qi'
 
Tlb hizt ma Kjtiqb @b`obrz zlkhh ob arm~bg mgb `mgtl obamrb tlb jkhh amrkvvhijktimgz ma jkgdidktbz amr kgy Vkrty bhbjtimg' Vbgdige kvvhijktimgz( ia kgy( amr Kjtiqb @b`obrzliv zlkhh ob dbjidbd obamrb arbb~ige tlb hizt'qii'
 
Tlb Gktimgkh B|bjtiqb( tlb Ztktb B|bjtiqb kgd tlb Diztrijt B|bjtiqbzlkhh lkqb tlb vmubr tm dirbjthy kd`it gbu `b`obrz mr jmgabr tlb ztktzma kg Kjtiqb @b`obr mg kgy vbrzmg' Lmubqbr zjl vmubr zlkhh mghy obb|brjizbd oy tlb Diztrijt B|bjtiqb ulbg gm Vri`kry Rgit iz ig b|iztbgjbamr k vkrtijhkr krbk'qiii'
 
Kgy vbrzmg( ulm lkz obbg jm-mvtbd tm k Diztrijt B|bjtiqb mr ig kgy omdykt tlb Ztktb mr Gktimgkh Hbqbh( zlkhh ob dbb`bd tm lkqb objm`b kg Kjtiqb@b`obr ma tlb Vkrty mg zo`izzimg ma kvvhijktimg amr` khmge-uitl tlbrb{izitb `b`obrzliv abb kz vrbzjriobd arm` ti`b tm ti`b'i|'
 
Ia k Diztrijt B|bjtiqbZtktb B|bjtiqb dbjidbz tm erkgt `b`obrzliv ma tlbVkrty tm k vbrzmg ulm ukz k hbkdbr ig kgmtlbr rbeiztbrbd vmhitijkh vkrty ig

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->