Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE

Ratings: (0)|Views: 1,227|Likes:

More info:

Published by: Aamilah Lamees Subhaan on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
SEMINARSKI RADOBLIGACIONO PRAVOJAVNE NABAVKE
Ime i prezime studenta Profesor dr.Genc Trnavci
 
Sabina HadžipašićBihać,decembar 2011.
1.UVOD
Materija na koju se odnosi ovaj seminarski rad je uglavnom razrađena na osnovu Zakonao javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,kao i Komentara na ZJN, stoga i struktura radau najvećem dijelu prati strukturu Zakona.Inače, radi se o materiji koja potpada podtrgovačko pravo, ali pošto se pojavljuju ugovori kao bitan i ključni element, svoju pozadinu u ovoj materiji ima i obligaciono pravo.Sam rad započinje uvodnim dijelom koji pojašnjava nastanak ZJN,a zatim senastavlja,kao i u Zakonu, definisanjem nekih osnovnih pomova koji se vežu za materiju javnih nabavki.Dalje se razrađuju faze realizacije javnih nabavki,od definisanja idetaljnijeg pojašnjenja konkursne komisije,tenderske dokumentacije pa preko samih postupaka javnih nabavki do dodjele i zaključenja ugovora,te institucija, kao što suAgencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi. Nakon toga, napravljen je osvrt na komparaciju ZJN sa Zakonom o obligacionimodnoosima, kao i komparacija sa Direktivama EU, te hrvatskim Zakonom o javnimnabavama i srpskim Zakonom o javnim nabavkama.Na samom kraju razmotren je i problem korupcije, kao ne samo jedan od najvećih problema u ovoj oblasti, već i u cijelojdržavi.2
 
2.ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI
''Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine je usvojen na sjednicamaParlamenta Bosne i Hercegovine od 23. i 24. septembra 2004. i objavljen je uSlužbenom glasniku BiH 2. novembra 2004. godine. Zakon je stupio na snagu 8.dana od dana objavljivanja tj. 10.novembra 2004. Pitanja javnih nabavki za BiHsu bila regulisana posebnim pravnim aktima u oba entiteta i Distriktu Brčko.''
1
Zakon o javnim nabavkama se može okarakterisati kao Zakon koji:-obezbjeđuje jedinstvene propise iz oblasti javnih nabavki za cijelu državu-regule sve nivoe postupaka javnih nabavki-daje odgovornost za javne nabavke ugovornim organima (sistem javnih nabavkiza BiH je decentralizovan)-zahtijeva transparentnost po pitanju prilika i postupaka javnih nabavki-osigurava odgovarajuću primjenu Zakona o javnim nabavkama putemuspostavljanja dviju institucija za implementaciju i monotoring za cijeluzemlju:Agencija za javne nabavke(AJN) i Ureda za razmatranje žalbi (URŽ).Zakon o javnim nabavkama je uglavnom urađen po uzoru na direktive o javnimnabavkama Evropske unije i relevantnim presudama Evropskog suda pravde.
2.1.PODZAKONSKI AKTI
''Pored Zakona,legislativa,vezana za javne nabavke ,sastoji se od podzakonskihakata koji su urađeni na osnovu Zakona:-Upustvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine-Lista ugovornih organa po kategorijama ,koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama za BiH-Upustvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci,dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke-Obrazac zapisnika sa otvaranja ponuda zajedno sa uputstvom o njegovoj primjeni.''
2
Pored ZJN,postoje i drugi zakoni koji se primjenjuju u oblasti javnih nabavki:-Građansko pravo (Zakon o obligacijama)-Zakon o upravi (Zakon o upravnom postupku BiH)
1
Priručnik EUPP,Obuka predavača javnih nabavki u BiH,drugi dio,str. 2
2
Priručnik EUPP,Obuka predavača javnih nabavki u BiH,drugi dio,str. 3
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
samirmujcinovic liked this
Zingisaj Isic liked this
Jelena Stanisic liked this
Zingisaj Isic liked this
Edina Oracevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->