Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Govor Luksic 3. Konferenca SD

Govor Luksic 3. Konferenca SD

Ratings: (0)|Views: 289 |Likes:
Published by Socialni demokrati

More info:

Published by: Socialni demokrati on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
GovorpredsednikaSDdr.IgorjaLukšičana3.sejikonferenceSDvSlovenjGradcu,dne7.decembra2012
Tovarišiceintovariši,danessmozbranituzato,dapovemoSlovenijijasnoinglasno:imamorešitve,imamojasnousmeritev.Napredsedniškihvolitvahsmozmagali.Hvalavsem,kisteprispevaliktemurezultatu.Slovenijajenagradilanašozmerno,odločnoinsrčnodržo.Tazmagajelepobetzadoberrezultatnaprihodnjihparlamentarnihvolitvah.Trebajebitialternativa.Zjasnovsebinoinmočnoorganizacijo.Zatonalogopasejetrebapotruditi,pridobitipodpornike,pripravitiodgovorneljudi,kibodonaključnihpolajihopravičilizaupanjeindelalizaskupnost,nelezasvojžep.Mivemo,dajeglasljudivSlovenijiogrožen.Zatosmoodprliprostorzarazpravopreknašihkonferenc,kijobomostrnilinakongresujulija2013.Vsakjedobrodošel,vsakaidejaštejeinvečkotnasbo,boljmočnobodoodmevalenašeskupnerešitve.Takonastajanašprogram,kibostrokovnopodprtinbouživalširšopodporovdružbi.Inzatobozmagovit!Slovenijarabivelikointelektualnoreformo,kibodvignilaravenjavnerazpraveoskupnihproblemih.Slovenijarabimoralnoreformo,katerezačetekmorabitiizčiščenjepolitičneelite.Naključnihpoložajihnemorejobitiljudje,kisoudelenivvečiniafervzadnjihdvajsetihletih,kisojavnasredstvatovorilinalastneračunedomainvtujini,kisegrejonepotizem,inkirazumejodržavokotplen,kigadelijomedsvoje.Prednamijevelikanaloga.Zbratimoramovsepolitičnesile,kihočejoznami,ssocialnimidemokratiustavitirazkrojdržaveinčlovkihvrednotterpostavitinovetemeljezadrugnoSlovenijo.SocialnidemokratihočemoSlovenijo,nakaterobomolahkovsiponosni.Kerbomovsivnjejlahkoživeliodlastnegadelainznanja.Zatohemopravičnost,pravičnoinsolidarnodržavo.Nismovsivpolitikiisti.Miimamočisteroke.Visokietnikriterijivodijonašedelo.Migradimodemokratičnopolitičnokulturo.Socialnidemokratismonajboljtrdnainzdravaosnovazazbiranjenovihpolitičnihsil,kihočejotakšnospremembo.Socialnidemokratihočemostabilnodržavo.Samopolitičnastabilnostomogočastrateškereformeinstrateškirazvojgospodarstva,znanosti,šolstva,zdravstva.Intojenovalevica.Živatvorbausmerjenavprihodnost.Staralevicasejezataknilazaprivilegije,misli,dasevladonastavljabrezvolitevspodporobogateklientele,misli,dajepolitikaumazana,dasovsestrankeumazaneinsizatokarnaprejzavsakevolitveizmišljujenove,stavinavsemožnelevestranke,karleviciskupnoprinesevednoporaz,karsejezgodiloleta1990,2004in2011.Neve,darokohitrskeimprovizacijevpolitikivodijodolgoročnovpropast.Misli,da jevsakdovoljdoberinčistsamostem,daniJanezJanša.PrevečverjamevmočdenarjainvPRtrike.Premaloimasrca,vzdržljivostiinposluhazaljudi.Grezamiselnost,grezaprakso,kiSlovenijozaustavlja.Nezatokerjelevična,temvečzato,kerjeobtičalavstarihzgodbah.
Spredlaganimprorunomvladakaže,danerazumeprioritetSlovenije,spredlogizaerozijopolitičnegasistem,SDSkaže,dapodcenjujezahtevetrenutka.Iznaftalinasopotegnilistarepredloge,kinikolinisodobilipodpore,kersoslabi.Tosorešitvezaprobleme,kijihni.Kolikomladihbodobilozaposlitev,čeuvedemovečinskivolilnisistem?Alipabomordavečinskivolilnisistemodpravilrecesijo!Edinaresnainpotrebnastvarje

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->