Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Smerenia Si Dragostea Insusirile Trairii Ortodoxe

Smerenia Si Dragostea Insusirile Trairii Ortodoxe

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by cociorbayvy5694

More info:

Published by: cociorbayvy5694 on Feb 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2011

Arhimandrit Sofian Boghiu
staretul M\u00e2n\u0103stirii Antim din Bucuresti
Smerenia si dragostea,
\u00eensusirile tr\u0103irii ortodoxe

Carte tip\u0103rit\u0103 cu binecuv\u00e2ntarea
Prea Fericitului P\u0103rinte Teoctist,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom\u00e2ne

Editia a II-a revizuit\u0103 si ad\u0103ugit\u0103

Fundatia Traditia Rom\u00e2neasc\u0103
Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Rom\u00e2ni
Bucuresti, 2002

Cuv\u00e2nt \u00eenainte

Culegere de pov\u0103tuiri duhovnicesti, contemporan\u0103 nou\u0103 - asadar o dovad\u0103 c\u0103 g\u00e2ndirea si
tr\u0103irea crestin\u0103 sunt nu numai cu putint\u0103, ci vii si lucr\u0103toare \u00een aceast\u0103 epoc\u0103 pe care Cuviosul
Paisie, Staretul M\u00e2n\u0103stirii Neamt, o numea, \u00eenc\u0103 de acum trei veacuri, <vremile cumplite de
acum> -, cartea de fat\u0103 este, deopotriv\u0103, un document al vietii religioase rom\u00e2nesti de la
cump\u0103na dintre al doilea mileniu si cel de-al treilea. \u00centelegerea deplin\u0103 a acestor sfaturi c\u0103tre
tineri, rostite de P\u0103rintele Arhimandrit Sofian, s-ar cuveni l\u0103rgit\u0103 c\u00e2ndva prin referiri la filiatia
spiritual\u0103 a Prea Cuviosiei sale, la ucenicia sa \u00een vetre vestite ale monahismului nostru de
dincolo si dincoace de Prut, prin m\u0103rturii despre P\u0103rintii de un g\u00e2nd si o vietuire cu d\u00e2nsul din
m\u00e2n\u0103stirile Cernica, Sf\u00e2ntul Antim sau Plumbuita, ca Ioan cel Str\u0103in, Daniil (Sandu Tudor),
Petroniu, Benedict Ghius, Felix Dubneac, Damian Stogu si altii.

\u00cen anii imediat urm\u0103tori celui de-al doilea r\u0103zboi mondial, \u00een special p\u00e2n\u0103 la \u00eentetirea
prigoanei comuniste (dar si dup\u0103 aceea), se aflau \u00een Bucuresti sfinte l\u0103casuri cu viat\u0103liturgic\u0103
intens\u0103, cu slujitori de mare vrednicie; erau duhovnici \u00eembun\u0103t\u0103titi care au \u00eemplinit \u00eempreun\u0103
misiunea providential\u0103 de \u00eemb\u0103rb\u0103tare si \u00eendrumare crestin\u0103 a credinciosilor Bisericii noastre.

Cursul vietii duhovnicesti \u00eentr-o comunitate crestin\u0103 se aseam\u0103n\u0103 adesea firelor de ap\u0103,
numite ponoare, c\u00e2nd se strecoar\u0103 pe sub p\u0103m\u00e2nt si izbucuri, c\u00e2nd ies din nou la suprafat\u0103.

Traditia rug\u0103ciunii ne\u00eencetate si a c\u0103ut\u0103rii c\u0103ilor des\u0103v\u00e2rsirii p\u0103rea s\u0103 fi intrat la noi \u00eentr-o
perioad\u0103 de secet\u0103 \u00een secolul al XIX-lea, dup\u0103 \u00eenflorirea \u00eenv\u0103t\u0103turilor filocalice si a vietuirii
monahale din deceniile de aur ale re\u00eennoirii isihaste de sub povata Cuviosului Paisie si a
ucenicilor lui. Dar undele cristaline si d\u0103t\u0103toare de viat\u0103 ale Traditiei au iesit din nou la
lumin\u0103, curate si puternice, \u00een anii dintre cele dou\u0103 r\u0103zboaie; ele au rodit \u00een ogorul credintei

rom\u00e2nesti atunci c\u00e2nd r\u00e2vna trezvitoare a P\u0103rintelui Dumitru St\u0103niloae si a duhovnicilor din sih\u0103striile Carpatilor le-a deschis matc\u0103 nou\u0103 c\u0103tre cei \u00eensetati de <ap\u0103 s\u0103lt\u0103toare \u00eentru viat\u0103 vesnic\u0103>, din care cel ce va bea <nu va mai \u00eenseta \u00een veac> (Ioan 4, 14). \u00cen ponoare, sub cele patru decenii de suspiciune si represiune oficial\u0103 fat\u0103 de orice manifestare de <misticism>, aceste izvoare de ap\u0103 vie au fost p\u0103strate limpezi \u00een taina relatiei dintre duhovnici si ucenici, ar\u0103t\u00e2ndu-si din nou puterea regeneratoare \u00een Biserica Ortodox\u0103 Rom\u00e2n\u0103 umilit\u0103, nedrept\u0103tit\u0103, dar nebiruit\u0103.

Care au fost resursele de Adev\u0103r si Tr\u0103ire ce au \u00eent\u0103rit crestin\u0103tatea rom\u00e2neasc\u0103 \u00een anii ei de
\u00eencercare s-a v\u0103zut dup\u0103 decembrie 1989 din ridicolul ofensivei sectelor trimise pentru o
<misiune> inutil\u0103 si absurd\u0103 \u00eentr-o tar\u0103 \u00een care Cuv\u00e2ntul fusese predicat cu dou\u0103 milenii \u00een
urm\u0103 de Sf\u00e2ntul Apostol Andrei, \u00eentemeindu-se astfel una dintre cele mai vechi si mai
puternice Biserici. S-a v\u0103zut, de asemenea, din cererea si r\u0103sp\u00e2ndirea \u00eembelsugat\u0103 a c\u0103rtilor
mult timp interzise de cenzura ateist\u0103, a acestor izvoare de \u00eenv\u0103t\u0103tur\u0103 si vietuire crestin\u0103 pe
care se \u00eentemeiase cu cinci veacuri \u00een urm\u0103\u00eens\u0103si cultura rom\u00e2neasc\u0103. S-a v\u0103zut, mai ales, din
\u00eentoarcerea c\u0103tre Cuv\u00e2ntul dumnezeiesc a celor lipsiti de puterea Lui ziditoare: cum ar fi
tinerii studiosi ai acestei t\u0103ri, nu numai teologi, ci din toate ramurile cunoasterii, dornici,
pentru viata lor, de temei sigur si orientare ner\u0103t\u0103cit\u0103, c\u0103ut\u0103tori ai Luminii care risipeste
\u00eentunericul si confuzia <veacului cumplit de acum>.

Rostul providential al \u00eent\u00e2lnirii dintre povetele iscusite ale P\u0103rintelui Sofian si setea de adev\u0103r
a tinerilor din Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Rom\u00e2ni (ASCOR) apare din
m\u0103rturisirea care \u00eencheie cartea de fat\u0103. \u00cen numele celor de un g\u00e2nd si o inim\u0103 cu el, care i-au
\u00eencredintat, pentru anii grei de \u00eenceput, problemele asociatiei, cu intuitie sigur\u0103 si ascultare de
ucenic, Tudor Popescu a cerut r\u0103spunsuri si solutii iscusitului dasc\u0103l si chip de viat\u0103
duhovniceasc\u0103 din M\u00e2n\u0103stirea Sf\u00e2ntului Antim, P\u0103rintelui ale c\u0103rui cuvinte ziditoare de suflet
\u00eempletesc firul traditiei paisiene cu experienta grupului de rug\u0103ciune si reflectie crestin\u0103
<Rugul Aprins>.

Prin aceast\u0103 carte, o parte dintre studentii bucuresteni preocupati de viata \u00eentru Hristos au ales
s\u0103-i cear\u0103 cuv\u00e2nt de m\u00e2ntuire P\u0103rintelui Sofian, \u00eent\u0103rit \u00een lucrarea lui de \u00eenv\u0103t\u0103tura P\u0103rintilor
filocalici (\u00eemprosp\u0103tat\u0103 de P\u0103rintele St\u0103niloae si de pilda unui isihast al vremurilor noastre,
venit chiar din infernul totalitar sovietic) si sporit prin \u00eencerc\u0103rile proprii din temnitele
comuniste.

\u00cen sfaturile P\u0103rintelui Arhimandrit, tinerii din ASCOR au aflat arme de ap\u0103rare \u00een lupta cu cel putin patru capcane cu care se confrunt\u0103 azi c\u0103ut\u0103torii Adev\u0103rului. Cartea de fat\u0103 se adreseaz\u0103 \u00eens\u0103 nu numai tinerilor, ci oricui \u00eesi \u00eencepe urcusul duhovnicesc, pentru c\u0103, \u00een acest domeniu, cei mai multi suntem abia la \u00eenceputul drumului, indiferent de v\u00e2rst\u0103.

Citind, s\u0103-i multumim P\u0103rintelui Staret pentru povetele sale, cunosc\u00e2nd c\u0103 recunostinta noastr\u0103 i-o putem ar\u0103ta \u00eentr-un singur chip: \u00eemplinind cele pe care cu \u00eentelepciune si cu dragoste ni le spune.

Academician Virgil C\u00e2ndea
Scurte repere biografice

- S-a n\u0103scut la 7 octombrie 1912 \u00een Basarabia, comuna Cuconestii-Vechi, judetul B\u0103lti;
- la v\u00e2rsta de 14 ani, \u00een toamna anului 1926, intr\u0103 ca frate la schitul Rughi-Soroca;
- \u00eentre anii 1928-1932 a urmat scoala de c\u00e2nt\u0103reti bisericesti de la m\u00e2n\u0103stirea Dobrusa-Soroca;
- seminarul monahal de la m\u00e2n\u0103stirea Cernica, \u00eentre anii 1932-1940;
- la 25 decembrie 1937, ca elev \u00een seminar, primeste tunderea \u00een monahism, schimb\u00e2ndu-si

numele din Serghie \u00een Sofian;
- la 6 august 1939 este hirotonit diacon, \u00een catedrala din orasul B\u0103lti de c\u0103tre \u00cenalt Prea

Sfintitul Mitropolit Tit Simedrea, pe atunci episcop de B\u0103lti;
- urmeaz\u0103 Academia de Arte Frumoase din Bucuresti, \u00eentre anii 1940-1945;
- Facultatea de Teologie din Bucuresti \u00eentre anii 1942-1946; licentiat \u00een teologie \u00een octombrie

1946, cu lucrarea <Chipul M\u00e2ntuitorului \u00een iconografie>;
- \u00een 1945 este hirotonit preot pe seama m\u00e2n\u0103stirii Antim din Bucuresti;
- \u00eentre anii 1945-1950 particip\u0103 la \u00eent\u00e2lnirile Rugului Aprins de la m\u00e2n\u0103stirea Antim;
- la 15 iunie 1950 este numit staret al m\u00e2n\u0103stirii Antim;
- \u00eentre anii 1954-1958 este staret la m\u00e2n\u0103stirea Plumbuita din Bucuresti;
- \u00een anul 1958 este arestat si \u00eenchis sub acuzatia <de uneltire contra ordinii sociale prin

activitate mistic\u0103 dusm\u0103noas\u0103 \u00een cadrul organizatiei Rugul Aprins''; este condamnat la 16 ani
de munc\u0103 silnic\u0103, dar este eliberat \u00een urma decretului general de gratiere din 1964;

- \u00een anul 1967 revine la m\u00e2n\u0103stirea Antim; p\u00e2n\u0103 \u00een anul 1998, c\u00e2nd grave probleme de
s\u0103n\u0103tate nu i-au mai permis, p\u0103rintele arhimandrit si-a format cu r\u0103bdare, \u00een scaunul
spovedaniei, sute de ucenici, fiind numit, pe drept cuv\u00e2nt, <apostolul Bucurestiului>.

''Voi cine ziceti c\u0103 sunt Eu?''
C\u00e2nd unii oameni nu g\u0103sesc r\u0103spuns la \u00eentrebarea Ta: ''Voi cine ziceti c\u0103 sunt Eu?'', atunci eu,
Doamne, sunt fericit c\u0103 pot s\u0103 Te v\u0103d pe Tine, Dumnezeu-Om si Om-Dumnezeu.
\u00cen scutecele s\u0103race, pe paiele din ieslea grajdului \u00eentunecos din Bethleem, Te v\u0103d om! \u00cen
glasul \u00eengerilor, \u00een lumina care \u00ceti \u00eenv\u0103luie locuinta s\u0103rac\u0103, Te recunosc Dumnezeu!
C\u00e2nd fugi \u00een Egipt de frica lui Irod, Te v\u0103d om slab. C\u00e2nd, \u00een Egipt, v\u0103d idolii din temple

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->