Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zastita Na TR 8MVA

Zastita Na TR 8MVA

Ratings:
(0)
|Views: 1,281|Likes:
Published by dragoslazarevic80

More info:

Published by: dragoslazarevic80 on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
Diplomski rad
1. Zaštita energetskih transformatora
Za zaštitu energetskih transformatora prenosnog odnosa 35/10 kV,naznačene snage 8 MVA, koristi se:
Osnovna zaštita od unutrašnjih kvarova,
Rezervna zaštita,
Zaštita od preopterećenja,
Zaštita od prenapona.Osnovna zaštita ET-a služi za brzo i selektivno isključenje ET-a kod pojaveunutrašnjih kvarova (kratak spoj, zemljospoj itd. ).Osnovnu zaštitu sačinjavaju :
Buholcova zaštita,
Zemljospojna zaštita (zaštita kućišta ET-a).Za ET-e 35/10 kV ne koristi se diferencijalna zaštita.
1.1. Buholcova zaštita
Buholcova zaštita
ET-a se izvodi pomoću gasnog relea sa dva plovka. Relese nalazi u spojnoj cevi između transformatorskog suda i konzervatora. Prviplovak relea zatvara svoj kontakt i daje signal u slučaju pojave gasova utransformatorskom sudu. Drugi plovak relea zatvara svoj kontakt preko kogase odmah isključuju prekidači u oba trafo polja u slučaju naglog porastapritiska ulja, pojave gasova ili opadanje nivoda ulja ispod dozvoljenog.Svaki preskok u transformatoru, kao i svako zagrevanje bilo zbog probojaizolacije voda i proticanja struje kvara, bilo zbog oštećenja izolacije međulimovima, izazvaće isparavanje, odnosno pregrevanje ulja u kotlutransformatora. Gasovi se podižu prema poklopcu transformatora i struje krozcev koja spaja kotao sa konzervatorom (sl.1).Sl. 1
1
 
Diplomski rad
Kako bi gas iz kotla stigao do spojne cevi što pre i što neposrednije, trebakotao transformatora postaviti u nagnut položaj (nagib poklopca 1 – 2%) danajviše mesto na poklopcu bude baš na mestu gde izlazi cev iz kotla.Buholcov rele postavljen u spojnu cev između kotla i konzervatora omogućujekontrolu razvijanja gasova u kotlu, a na taj način i zaštitu od proširenja većnastalog kvara. Buholcov rele ima dva plovka i pločicu (sl.2), čiji položaj zavisiod koločine gasa sakupljenog u kućištu relea i od strujanja gasova i ulja skozrele. U slučaju većeg luka u transformatoru ili većeg oštećenja uz naglorazvijanje toplote, nastaće intezivno strujanje gasova i ulja , čije će strujanjedelovati na lopaticu, pa će se njenim pokretanjem zatvoriti kontakti živinesklopke koja se nalazi u releu. Ako dođe do manjeg oštećenja razviće se imale koločine gasova koje će se skupljati u gornjem delu kućišta relea, što ćeizazvati smanjenje nivoa ulja u releu, pa će se i gornji plovak spuštati, štodovodi do zatvaranja kontakata gruge živine sklopke. Ako ulje počne danestaje iz kotla jer je npr. kotao počeo da propušta, nivo ulja opada, pa seprvo spušta prvi plovak, a posle toga i grugi, koji takođe zatvara kontakte isteživine sklopke na koju deluje i lopatica. Kontakti donjeg plovka i lopaticezatvaraju strujni krug za isključenje transformatora, dok strujni krug koji sezatvara kontaktima gornjeg plovka deluje na signalizaciju.Sl. 2Primer šeme spoja Buholcovog relea prikazan je na slici 3.Kontakt (1) Buholcovog relea (B), na koji deluje lopatica i donji plovak,pobuđuje se pomoćni rele PR1, koji zatvara strujni krug za okidanje sklopkisa obe strane transformatora. Zatvaranjem kontakata (2) gornjeg plovkapobuđuje se pmni rele PR2, čiji radni kontakt ukljuje trubu (T).Zatvaranjem kontakta (2) uključuje se signalna lampica (b). Kad se kvar uočimože se isključiti truba okretanjem preklopke (S), čime se pali druga lampica(a), koja pokazuje da je kontakt (2) još zatvoren. Opisana šema prikladna jeza manje trafostanice, dok se u većim stanicama signalizacija Buholcovogrelea kombinuje sa ostalom signalizacijom.
2
 
Diplomski rad
Sl. 3Gornji plovak može se spustiti i onda kad ne postoji kvar u transformatoru,ako je transformator stavljen u pogon neposredno nakon filtriranja ili dolivanjeulja, jer sa uljem tada dolazi u transformator u vazduh koji se postepenoskuplja u releu. Zbog toga je predviđena mogućnost kontrole gasa koji seskupio u gornjem delu relea. Otvaranjem pipka na vrhu relea gas se ispušta ipokušava zapaliti. Ako gas gori, sigurno je da se radi o kvaru utransformatoru, a ako ne gori, potrebno je tražiti razlog prodiranja vazduha ukotao.
1.2. Zemljospojna zaštita
Zemljospojna zaštita
ET-a se izvodi kao zaštita kućišta (transformatorskogsuda) ZK. Ovom zaštitom su obuhvaćeni kvarovi prema masi nanamotajima ET-a kao i preskoci sa provodnih izolatora na masu.Transformatorski sud treba da bude izolovan u odnosu na temelj, akomandno signalni kablovi na ET-u (za Buholc rele, termostat, kontaktnitermometar) treba da budu bez metalnog plašta i armature. Betonski temeljET-a ima dovoljno veliku prelaznu otpornost u odnosu na uzemljenjepostrojenja i nije potrebno preduzimanje dodatnih mera izolacije temelja.Merni rele zemljospojne zaštite kučišta ZK je za naznačenu struju 5 A,najmanjeg opsega podešavanja (1-3) A. Rele se priljučuje na sekundastrujnog transformatora 150/5 A, 1 kV, preko čijeg primara setransformatorski sud ET-a priljučuje na uzemljivač postrojenja.Zaštita kućišta ZK deluje bez vremenske zadrške.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->