Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biserici Din Ardeal_mph

Biserici Din Ardeal_mph

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by miiucu

More info:

Published by: miiucu on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
Să redescoperim ROMÂNIA !Derulare automată sau Click
 
Satele saseşti din Transilvania au apărut în secolul al 13-lea, atunci când regiiUngariei au stabilit colonişti germani în zona. Ei au avut un statut special întrenaţiuni în provincie şi cu civilizaţia lor, au reuşit să supravieţuiască şi săprospere, formând o comunitate foarte puternică de agricultori, meşteşugari şinegustori. Fiind situată într-o regiune în mod constant sub ameninţareaimperiului otoman şi invaziilor tătarilor, ei au construit fortificaţii de dimensiunidiferite. Oraşele cele mai importante au fost pe deplin fortificate, dar şicomunităţile mici au creat fortificaţii în jurul bisericii, unde au adăugat turnuride apărare şi de păstrare a bunurilor de valoare. Aceste fortificaţii au ajutatcomunităţile să reziste asediilor. Pentru frumuseţea şi vechimea lor, o partedintre ele au fost trecute în Patrimoniu Universal UNESCO. 
The Saxon villages of Transylvania appeared in the 13th century when theKings of Hungary settled German colonists in the area. They had a special status among nations in the province and their civilisation managed to surviveand thrive, forming a very strong community of farmers, artisans and merchants. Being situated in a region constantly under the threat of theOttoman and Tatar invasions, they built fortifications of different sizes. Themost important towns were fully fortified, and the smaller communities created fortifications centered around the church, where they added defensive towersand storehouses to keep their most valuable goods and to help them withstand long sieges. For beauty and their age, some of them were listed in UNESCOheritage.
 
Biertan
Biertan · Birthälm · Berethalom
Atestat
ă
 doc. În 1283, vestit
ă
cetate şi biseric
ă
gotic
ă
pe lista UNESCO din1993. Resedin
ţă
 episcopal
ă
1572- 1867, anual loc de întâlnire al saşilor. Una dintre cele mai bine p
ă
stratebiserici medievale.
First mentioned on 1283, One of the most well-preserved fortified church inRomania. On UNESCO Word Heritage List.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->