Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
I.G.coman.patrologie.1999

I.G.coman.patrologie.1999

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 44|Likes:
Published by Moldovan Radu

More info:

Published by: Moldovan Radu on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
 1
1. DEFINIŢIA, OBIECTUL, ÎMPĂRŢIREA PATROLOGIEI
 
Patrologia este o disciplină a teologiei creştine, care se ocupă cu studiulsistematic al vieţii, operelor şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi şi scriitorilor bisericeşti din
primele opt veacuri ale erei noastre
. Ea cuprinde ca într 
-
un mănunchi pe toţi martoriiînvăţăturii ortodoxe din aceste veacuri şi
-
i tratează unitar. Părinţii sunt martoriiautorizaţi ai credinţei, adică scrierile şi viaţa lor sunt, în general, de acord cuînvăţătura Bisericii (E. Amann,
Peres de l'Eglise,
în
 Dictionnaire de ThelogieCatholiqite
XII, l, 1933. col. 1195-1196).
Patrologia studiază
viaţa
Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor bisericeşti, pentruimportanţa uneori decisivă pe care această viaţă o reprezintă în luptele doctrinare, înfenomenele literare, în fixarea datei apariţiei operelor respective, în folosul real pecare frumuseţea ei morală, înălţimea ei spirituală şi stilul ei social îl oferăcontemporanilor şi celor următori.
 
Patrologia studiază de asemenea
scrierile
autorilor p
atristici. Ea cerceteazăcritic atât forma cât şi fondul acestor scrieri. Scrierile patristice alcătuiesc, în cea maimare parte, tezaurul scump al Sfintei Tradiţii şi sunt izvorul nesecat al teologieicreştine post
-
 patristice. Ele sunt expresia frământărilor doctrinare şi a lupteloortodoxiei cu marile curente eretice, expresia evenimentelor istorice şi sociale aletimpului, cum şi a râvnei pentru îmbunătăţire şi desăvârşire. Aceste scrieri sunt, înfine, un patrimoniu literar de o deosebită valoare spirituală şi istorică şi reprezintătrăsătura de unire între cultura greco
-
latină şi cultura creştină ulterioară.
 
Patrologia studiază, în fine,
 învăţătura
Sfinţilor Părinţi şi a scriitorilor  bisericeşti, învăţătură care, împreună cu cea a Sf. Scripturi, a Sino
adelor ecumenice, a
mărturisirilor de credinţă şi a cărţilor de ritual, este normativă pentru credinţa noastră.Cercetarea directă a acestei învăţături în operele autorilor patristici este de maretrebuinţă: întâi pentru că ea a trecut uneori prea diluată,
 
deformată sau fragmentară înmărturisirile de credinţă şi în catehisme; al doilea, pentru că papistaşii, protestanţii şisectanţii încearcă să susţină abaterile şi pretenţiile lor pe bază de texte patristiceinterpretate într 
-un anumit fel, lucru care tre
 buie combătut şi care nu poate fi
 
 2
combătut decât prin aprofundarea directă a doctrinei patristice; al treilea, pentru cănivelul vieţii creştine contemporane are de câştigat în înălţime şi în calitate prinreîmprospătarea cunoaşterii marilor adevăruri creştine din izvorul viu al Sfinţilor Părinţi.
 
Patrologia este o disciplină istorică. Ea face parte integrantă din istoriacreştinismului şi se foloseşte de metoda studiilor istorice, îndeosebi a istoriei literare.Ea poartă şi un nume mai generic, acela de
 Is
toria vechii literaturi creştine
sau
 Istoria vechii literaturi bisericeşti.
Prima denumire e folosită mai mult de protestanţişi de independenţi, a, doua e folosită mai mult de catolici. Noi, ortodocşii,întrebuinţăm de preferinţă termenul de
Patrologie,
d
ar nu îl excludem nici pe cel de
 Istorie a vechii literaturi bisericeşti
sau
 Istorie a vechii literaturi creştine.
Primul
termen subliniază importanţa Sfinţilor Părinţi ca autorităţi decisive în istoria gândirii,evlaviei şi spiritualităţii creştine. Al doilea şi al treilea termen exprimă ansamblul produselor literare ale creştinismului primar bisericesc şi până la un punctextrabisericesc, în măsura în care creştinismul extrabisericesc afectează pe cel bisericesc, învăţatul catolic E. Amann preferă denumir 
ea de
 Istoria vechii literaturi
creştine
denumirii de
 Istoria vechii literaturi bisericeşti (op. cit.,
col. 1202).
Ca istorie a vechii literaturi bisericeşti, Patrologia studiază şi aspectele literare
ale acestei literaturi. Dar nu criteriul literar este c
el dominant şi hotărâtor, ci celteologic. Patrologia pune accentul nu pe formele literare foarte interesante în sine, ci pe cuprinsul doctrinar teologic. Ea este şi rămâne o disciplină teologică.
 
Patrologia este înrudită cu toate disciplinele teologiei, î
n special cu Istoria
dogmelor şi cu Istoria sinoadelor, dar ea nu e nici una, nici alta. Patrologia e, înaintede orice, o istorie literară. De aceea ea nu se confundă nici cu istoria generală aBisericii, nici cu Aghiografia, deşi mulţi Părinţi au jucat un rol considerabil înBiserică şi deşi toţi au dreptul să fie numiţi între sfinţi (E. Aiiiann,
op. cit.,
col. 1200).Numele de
Patrologie
a apărut pentru prima dată ca titlu al operei teologuluiluteran Johannes Gerhard, publicată în 1653:
„Patrologia".
 Ca
istorie a vechii literaturi bisericeşti, Patrologia se ocupă şi cu producţiileliterare păgâne anticreştine, eretice şi gnostice. Ea nu poate ignora
-
fără mare pagubă
 
 3
-
aceste producţii literare. Ca expresie literară a unităţii organice a întregii vieţispirituale creştine din primele opt veacuri, Patrologia trebuie să cuprindă nu numai produsele directe ale spiritului creştin, ci şi pe cele care trateadespre acest spirit,mai ales dacă ele au fost provocate de acesta.
 Numele
Patrologiei
e însoţit uneo
ri de acela al
Patristicii.
Numele de
 Patristică
a avut o întrebuinţare ambiguă în sec. XIX. El apare când ca sinonim altermenului şi ideii de
Patrologie,
când ca deosebindu
-
se de acesta şi având înţelesulde tratare dezvoltată a învăţăturii Părinţilor. Acest din urmă înţeles era şi este justificat, întrucât el derivă istoriceşte din expresia
Theologia patristica,
în timpulnostru se menţine încă demarcaţia între
Patrologie
şi
 Patristică,
după cum se puneaccentul pe viaţa şi pe operele Părinţilor sau pe i
deile lor.
Patrologia
şi
Patristica
formează un singur tot. Păstrarea termenului de
 Patristică
alături de cel de
Patrologie
nu reprezintă, deci, nici un inconvenient.
 
Patrologia
are o valoare şi o importanţă deosebită pentru teologie şi pentru
istoria cult
urii. Ea descoperă şi ne pune la îndemână comorile considerabile aleSfintei Tradiţii, cel de
-
al doilea izvor revelat al credinţei noastre. Patrologia este, prindefiniţie, studiul Sfintei Tradiţii.
 
Reactualizarea învăţăturii şi vieţii creştine din primele
opt veacuri este o
datorie vitală şi continuă a Bisericii. Neglijarea acestei datorii înseamnă scoatereaunuia din cei doi plămâni ai credinţei. Se ştie ce atenţie şi ce preţuire dă catolicismulstudiului Sfintei Tradiţii prin
Patrologie,
cum se constată şi din enciclica
 Densscientiarum Domimts
(J. de Ghellinck S. J.,
 L 'etude de l 'Eglise apres quinze siecles.Progres ou recul? Noitvelle tendances,
în
Gregari anii m,
voi. XIV, lase. 2, aprilie-iunie 1933, p. 213).
Ea a oferit şi oferă materialul principal majorităţii disciplinelor teologice pentru primele opt veacuri ale erei noastre, îndeosebi istoriei bisericeşti, istorieidogmelor, dogmaticii, exegezei, elocinţei sacre, moralei, ascezei, cateheticii, liturgiciişi pastoralei. Dreptul bisericesc şi istoria religiilor însele primesc ajutor serios din
partea
Patrologiei.
Ignorarea acestui rol al
Patrologiei
faţă de celelalte ştiinţeteologice a dus şi duce la atâtea erori de doctrină şi de orientare spirituală.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->