Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DVBS Report 2012

DVBS Report 2012

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by emmanuelchanitz

More info:

Published by: emmanuelchanitz on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
 
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ ԵԿԵՂԵՑԻԻ
 
ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
 
«
Թող տուէք այդ մանր տղոցը որ ինծի գան եւ մի՛ արգիլէք ատոնք
,
վասնզիԱստուծոյ թագաւորութիւնը այսպիսիներունն է
»:
 
Ղուկ 
. 18:16) 
 
Պատմութեան ընթացքին
,
բոլոր եկեղեցիները իրենց մտածողութեան ումտահոգութեան
,
դաստիարակութեան ու աւետարանչութեան
 
մէջառաջնահերթ տեղ վերապահեցին մանուկին
,
զինք նկատելով եկեղեցիինհիմքը եւ ընկերութեան շարունակականութիւնը ապահովող ու ապագաներաշխաւորող հիմնական տարրը
:
Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցիի
 
Հովիւ՝ Վեր
.
Յարութիւն Սելիմեանի
 
հովանաւորութիւնը վայելող Ամառնային Ս
.
Գրոց վարժարանը տեղիունեցաւ
2
Յուլիս
- 2
Օգոստոս
, 2012,
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցիի
 
Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Կեդրոնին մէջ
;
 
Ամառնային Ս
.
Գրոց Վարժարանի նպատակն է՝
 
մանուկներուն փոխանցել Աստուծոյ մեծ սիրոյն
,
զօրութեան
,
ողորմութեան
,
ստեղծագործութեան
,
հրաշալի գործերուն եւ յաւիտենական խոստումներուն մասին
:
Փոքրիկներուն փոխանցուեցաւ հիմնական ճշմարտութիւններքրիստոնէական կեանքի մասին
:
Ամառնային Ս
.
Գրոց վարժարան յաճախեցին
110
փոքրիկներ
(4-12)
տարեկան
,
որոնք ամէն
 
օր
(
Երկուշաբթի
-
Ուրբաթ
)
առաւօտեան ժամը՝
9:00-
 
1:00,
մեծ խանդավառութեամբ կը հաւաքուէին
,
ունենալու առօրեայ յայտագիր
,
որը կ՛ընդգրկէր՝ փառաբանութեան պաշտամունք
,
հայերէնլեզուի
,
Անգլերէն լեզուի
,
 
Արաբերէն եւ Ֆրանսերէն լեզուներու
 
ուսուցում
,
Հայոց պատմութիւն
,
Սբ
.
Գրային շարունակական պատմութիւն
,
ազգայինեւ հոգեւոր երգեր
,
ընդհանուր զարգացման նիւթեր
,
խմբային խաղեր
,
 
ձեռային աշխատանք եւ տեսաերիզի ցուցադրութիւններ
:
Ամառնային Ս
.
Գրոց վարժարանի տնօրինութիւնը վստահուած էր՝ ՕրԴալար Մարաշլեանին
,
որուն կողքին իրենց ծառայութիւնը մատուցին
22
 
ուսուցիչ 
-
ուսուցչուհիներ
;
 
Հոգեւոր նիւթերու մատուցումը կատարեց Օր
.
Դալար Մարաշլեան
,
վեր առնելով՝ տասը նիւթեր՝
« 
Իմաստուն Մարդը ինչպէ՞ս կ՛ապրի իր կեանքը
»
ընդհանուր վերնագրի տակ
,
 
որ
 
հիմնուած էր՝
 
Տէր Յիսուս Քրիստոսի պատմած՝
 
Անմիտ եւ Իմաստուն Մարդուն առակին
 
Մատթ
. 7:24-27
;
Սոյն նիւթին ընդմէջէն փոքրիկներ սորվեցան
,
թէ՝իմաստուն աղջիկներ եւ տղաք ըլլալու համար
,
պէտք է հետեւին ՏէրՅիսուսի
 
Քրիստոսի
 
օրինակին
 
եւ սերտեցին
 
տասը
 
նիւթերանդրադառնալով 
 
Տէր Յիսուսի կեանքին տարբեր հանգրուաններուն
,
ուր Տէր Յիսուս իմաստութեամբ կը վարուէր եւ կամ կը սորվեցնէրիմաստուն ըլլալու մասին
:
Ստորեւ կը յիշենք տասը հիմնական կէտերը
.-1-
Իմաստութիւնը Աստուծմէ է եւ Անոր որդիէն՝ Յիսուսէն
:2 -
Իմաստութիւն է լաւ բարեկամ ըլլալը
:3-
Իմաստութիւն է բան մը ընելէ առաջ ուշադրութեամբ մտածելը
:4 -
Իմաստութիւն է լաւ մտիկ ընելը եւ սորվիլը
,
 յատկապէս՝ Յիսուսիմասին
:5 -
Իմաստութիւն է հոգացող ըլլալը
:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->