Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bakit Ang Pangalan Ng Messiah Ay Yahweh

Bakit Ang Pangalan Ng Messiah Ay Yahweh

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:

More info:

Published by: Isagani Datu-Aca Tabilog on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
 
BAKIT ANG PANGALAN NG MESSIAH AY YAHWEH
 –
 
SHU‟A
 
Page 1
BAKIT ANG PANGALAN NG MESSIAH AY
YAHWEH
 –
 
SHU‟A
 
 Ano ang Ayon sa mga Tao na Mapagkakakilanlan na Pangalan ng Messiah ?
 Ang itinuro ng Tao na pangalan ng Messiah ay Yahshu‟a na naisulat na Yeshu‟a sa
wikang Aramaic at
naisalin sa wikang Grego na „Iesous‟ na binibigkas na „Yehsous‟
. Itong pangalan na naisalin sa wikangGrego ay naisalin naman
sa wikang Latin na „Iesus‟ na binibigkas na „Yaysus‟ at naisalin naman sa
wikang sina-
unang English na „Iesus‟ na mababasa sa King James Bible 1611 A.D.
(King Iames Bible 1611).
Nang naimbento ang Letrang „J‟ ay ang pangalang „Iesus‟ ay isinulat na „Jesus‟ na hanggang
sa ngayonay kilalang-kilala pa na naisalin naman
sa wikang Tagalog na „Hesus‟.
 
Samakatwig ang itinuro ng Tao na pangalan ng Messiah na Yahshu‟a naisa
lin ng maraming beses saibat-
ibang wika ay naging „Jesus‟
sa English at
„Hesus‟
sa Tagalog.
 Ano Naman ang Inihayag ng Amang YAHWEH na nasa Langit na Mapagkakakilanlan naPangalan ng Messiah ?
Mateo 16:13-17
„Nang dumating si Yahweh
-
shu‟a sa lupain ng
Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang
kanyang mga alagad, „sino raw ang „Anak ng Tao‟, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay
si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta.Kay
o naman, ano ang sabi ninyo sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, „kayo po angMessiah ang Anak ni Yahweh na buhay‟, sinabi sa kanya ni Yahweh
-
shu‟a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito‟y hindi inihayag sa
iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa
langit‟
.
“Kayo po
 
ang Messiah ang Anak ni YAHWEH na buhay”. Sinabi ba
na siya ay anak ni YAH? Sino ba siYah?
Exodus 23:13 “ huwag babangitin o mamutawi man sa ating mga labi ang pangalan
ng mga sinasamba ng
mga taga ibang bansa”. Si Yah ay isa sa maraming istatwa na sinasamba ng Bansang Egypto.
 
YAH, THE OTHER EGYPTIAN MOON GOD
Many topics in ancientEgyptian religion can be fraught with complexities. Trying to understand thechanging roles of gods such asRe,OsirisandAmunare difficultif not impossible with the limited text available to us today. However, there are none of these more difficult, or certainly more controversialthan the Moon God, Yah.
Moon
 
 
BAKIT ANG PANGALAN NG MESSIAH AY YAHWEH
 –
 
SHU‟A
 
Page 2
It is interesting that the earliest references to the name Yah (Yaeh) refer to the moon as a satellite of theearth in its physical form. From this, the term becomes conceptualized as a lunar deity, pictoriallyanthropomorphic but whose manifestations, from hieroglyphic evidence, caninclude the crescent of thenew moon, the ibis and the falcon, which is comparable to the other moon deities,ThothandKhonsu.  Of course, the complexity and controversy of Yah stem from the term's similarity to the early form of thename for the modern god of the Jews (Yahweh), Christians and Muslims, as well as the fact that their ancestors were so intermingled with those of the Egyptians. In fact, this distinctive attribute of this godmakes research on his ancient Egyptian mythology all the more difficult. Little is really know of this god's cult, and there is no references to actual temples or locations where hemay have been worshipped.
Paano naman ang HalleluYah?
 Ang sumulat ng „Halleluiah‟ ay mga Grego na binibigkas na „halleluyah‟.
Ang Grego ay hindi Israelitalalong hindi sila Levita na lahi ni Aaron.
Mga Propeta kagaya ni Zechariah, Isaiah, Jeremiahna may Yah sa Pangalan
Paano naman ang mga pangalan ng mga propeta kagaya ni Zechariah, Isaiah, Yeremiah na may Yah sapangalan nila? Ang mga propeta na may iah o YAH sa kanilang pangalan ay mga Tao.
 
„sino raw ang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->