Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brošura_Medj_Dan_Lj_Prava_10.12.12_KM

Brošura_Medj_Dan_Lj_Prava_10.12.12_KM

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Cnc Osijek

More info:

Published by: Cnc Osijek on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
Projekt Klub mladih –Centar za mladeCiljevi Kluba mladih
Cilj projekta Kluba mladih je krozsvakodnevni rad Kluba mladima pružitidodatnu neformalnu edukaciju radistjecanja dodatnih znanja i vještinapotrebnih za aktivnije uključivanjemladih u društvo. Isto tako mladimaželimo priti sigurno i poticajnomjesto gdje sami mogu biti kreatorisvog slobodnog vremena, pokazati irazviti svoju kreativnost testvaralaštvo kroz različite aktivnosti iakcije.Cilj nam je mladima pružiti aktivnosti imjesto za izražavanje i stjecanje svihsposobnosti i vještina kako bi spriječilidruštvenu isključenost mladih te ihosnažili za aktivnije sudjelovanje idjelovanje u zajednici. Isto tako krozKlub mladih želimo stvoriti uvjete zapodizanje kulturne, zdravstvene idruštvene kvalitete života mladih uOsijeku. “Get up, stand up, Stand up for yourrights. Get up, stand up, Don't give upthe fight.” 
 
Bob Marley
"Moj glas se broji – Dan ljudskihprava "
Dan ljudskih prava predstavlja priliku,svake godine, kako bi proslavili ljudskaprava, istaknuli određeni problem, izagovarali za puno uživanje svih ljudskihprava od strane svakoga i svugdje.Ove godine, fokus je na pravima svih ljudi -žena, mladih, pripadnika manjina, osoba sinvaliditetom, autohtonih ljudi, siromašnih imarginaliziranih – kako bi se njihov glasčuo u javnom životu i kako bi bili uključeniu političko odlučivanje.Ova ljudska prava – od prava na slobodumišljenja i izražavanja, do mirnogokupljanja i udruživanja, i mogućnostisudjelovanja u vlasti (članci 19., 20. i 21.Opće deklaracije o ljudskim pravima) bili suu središtu povijesnih promjena u Arapskomsvijetu u protekle dvije godine, u kojima sumilijuni na ulicama tražili promjenu. Udrugim dijelovima svijeta, "99%" njih,inilo je da se njihov glas čuje krozglobalnu akciju pokreta okupiramo (OccupyMovement) prosvjedujući protivgospodarske, politke i društvenenejednakosti.
Institucija za zaštitu ljudskihprava u Republici Hrvatskoj
Ured za ljudska prava VladeRepublike Hrvatske osnovan je22. veljače 2001. godineUredbom Vlade RepublikeHrvatske kao stručna slbaVlade za obavljanje stručnih iadministrativnih poslovau ostvarivanju sustavnogpristupa Vlade RepublikeHrvatske zaštiti, promicanju ipoštivanju ljudskih prava uRepublici Hrvatskoj.Ured razmatra stanje ljudskihprava i sloboda u RepubliciHrvatskoj prema odredbamaUstava Republike Hrvatske,Ustavnog zakona o pravimanacionalnih manjina, izvješćimameđunarodnih organizacija,pučkog pravobranitelja inevladinih udruga. Premautvrđenom stanju dobivenom nagore opisan način, Ured predlaže
 
Vladi Republike Hrvatskeaktivnosti i mjere za djelotvornijeostvarivanje ljudskih prava.
Ured redovito prati međunarodnestandarde i dokumente za zaštitu ipromicanje ljudskih prava.
Korisne informacije
web stranice na temu ljudskihprava:
Vladin ured za ljudska pravawww.ljudskaprava-vladarh.hr
Županijska koordinacija zaljudska prava Osječko-baranjske županije (tel.031/221-531)
Centar za mir, nenasilje iljudska prava Osijekwww.centar-za-mir.hr
Ured visokog predstavnikaza ljudska prava http://www.ohchr.org/
Ured za ljudska prava iprava nacionalnih manjinawww.uljppnm.vlada.hr/
Amnesty Internationalwww.amnesty.org
Human Rights Watchwww.hrw.org
 “Every man gotta right to decide his owndestiny.” 
Bob Marley
CENTAR ZA MLADE – KLUB MLADIH
Ovim obilježavanjem datuma usmjeravapozornost na vrlo važan dio vezan zaljudska prava i temeljne slobode.Kroz informiranje mladi imaju priliku baučitio svojim pravima, raditi na promoviranjuistih te da sudjelovati u izgradnji boljeg itolerantnijeg društva.Centar za mlade je organizacija koja svojuaktivnost temelji na načelimatransparentnosti, jednakosti, tolerancije,volonterstva, povjerenja i suradnje.Korisnici projekta biti će mladi u dobi od15- 30 godina.
Centar za mlade – projekt KLUB MLADIH
Reisnerova 81, HR-31 000 OsijekTel.: +385 (0)31 – 375 – 270E-mail:info@cnc.hrWeb: http://www.cnc.hr
 
http://www.facebook.com/cnc.osijek
Projekt je podržan od strane:Ministarstva socijalne politike i mladih(MSPM).
Centar za mlade
10. prosinca 2012.
Obilježavanjemeđunarodnogdana ljudskihprava
Moj glas se broji -Dan ljudskih pravaMY VOICE COUNTS –Human Rights Day

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->