Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ELEMENTE DE RELAŢIE COMUNE MAI MULTOR SUBORDONATE

ELEMENTE DE RELAŢIE COMUNE MAI MULTOR SUBORDONATE

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:
Published by roely2010

More info:

Published by: roely2010 on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
ELEMENTE DE RELAŢIE COMUNE MAI MULTOR SUBORDONATE--DIFERENŢIEREA DINTRE ELE—  
:Conjuncţia „că” introduce următoarelesubordonate:1. – toate subordonatele necircumstanţi-ale:a) SUBIECTIVĂ: Se ştie/ că va veni. b)COMPLETIVĂ DIRECTĂ: Ştiu/că …c)PREDICATIVĂ: Problema este/ că…d) ATRIBUTIVĂ:Mi-am pus problema/că..e)COMPLETIVA INDIRECTĂ: Măgândesc/ voi reuşi.2. subordonate circumstanţiale:a) CAUZALĂ: Am venit,/că m-ai chemat.( că = fiindcă, deoarece, căci) b)CONCESIVĂ: Popa,/că-i popă,/şi tot nutoacă de două ori pentru o babă surdă.( că = chiar dacă )c)CONSECUTIVĂ:Este aşa de frumoasă,/că la soare te poţi uita,dar la dânsa ba.( că = încât)
:Introduce:1. toate necircumstanţialele:Se pot lua regentele de mai sus, iar ,în loculconjuncţieie „că” vom pune „să”, continuândexemplul. ( Subiectiva prin „să” se va construi mai bine după expresia impersonală „
 E bine
/ să…”,decât după reflexivul impersonal : „
Se ştie
”).2. subordonate circumstanţiale:a) FINALĂ (CS): A venit/ să vadă filmul.( să = ca să) b) CONDIŢIONALĂ: Să fi ştiut, / aş fispus. ( să = dacă, în caz că)c) CONCESIVĂ: Să mă rogi îngenunchi,/ tot nu te iert. (să = chiar dacă)d) CONSECUTIVĂ: E prea slab,/ reziste . ( să = încât)
CA SĂ
:1.toate necircumstaialele( Se procedează la fel cu „să”,înlocuind-o cu „ casă”).2.circumstanţiale:a)DE SCOP (FINALĂ) : A venit/ ca să iacărţile. b)CONSECUTIVĂ (CNS): Este preadeparte, /ca să audă/ ce spunem. (ca să = încât să)
DACĂ
:1.toate necircumstanţialele: …….2.subodonatele circumstanţiale:a)TEMPORALĂ (CT) : Dacă-l văzu,/ seşi duse la el. ( dacă = când ; în aceste construcţii,apare în regentă un adverb de timp, numit„coreletiv”; în acest exemplu el este „şi”= îndată,imediat. Acest „şi” este în propoziţia lui un adverbde timp şi are funcţia sintactică de CCT. Estesingura situaţie în care „şi” are funcţie sintactică,ca adverb, fiindcă el mai poate fi întâlnit ca adverbrestrictiv ( de mod) ,dar nu are funcţie sintactică:Şi noi am fost acolo. „şi” = chiar ; =adv. de modrestrictiv,fără funcţie sintactică). b)CAUZALĂ : ( dacă = fiindcă):Dacă ai venit târziu,/ am plecat. (acţiuneaexprimată în enunţ este o certitudine =sigură şi eas-a petrecut)c) CONDIŢIONALĂ: Dacă vii târziu,/ plec. ( dacă = în caz că; şi arată o ipoteză).d) CONCESIVĂ (CV): ( dacă = chiar dacă): Dacă mi-ai da luna de pe cer,/ tot nu m-aşuita la tine.
DE
:1.toate necircumstanţialele: …….2.circumstanţialele:a)TEMPORALĂ : De-l văzu,/ imediat seduse la el. (de = când) ; Ca şi cea introdusă prin„dacă”, are un corlativ în regentă = adverb de timp(CCT); b)CAUZALĂ ( de = fiindcă) :1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->