Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ 2012b

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ 2012b

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by Kosmas Sophronidis

More info:

Published by: Kosmas Sophronidis on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

 
ΙΠΑΕΑΜΛέΛ ίΪΓ ΓΡΝΓ
O2VJcoyeihzs ahj _izznhksVy1?:?1VΪα ΥοοραχΦ ζγωVΙΟΟΡΑΧΑ ΩΠΛΡΙίΞΑίVSΪΖΛΖΑ Α Μ Ξ Ι Ξ Α ίVΑΠΑΟΓΡΙΩίΛ ΑΜΞΙΞΑίVΑΠΑΟΓΡΙΩίΛ ΑΜΞΙΞΑί ΠΑΡΑΠΓΪΑΖΓΞ%ΑΟΟΞΪΛί 4014VΑΠΑΟΓΡΙΩίΛ ΑΜΞΙΞΑί ΠΑΡΑΠΓΪΑΖΓΞ 4014(jco
1#4
Ι Μ Μ Λ Ε Ξ Β Λ Κ Λ Ζ Γ Β Ρ Α Ϊ Ξ Α
ΠΙΡΞΧΙΡΙΞΑ ΑΕΑΪ( ΖΑΒΙΚΓΕΞΑί % ΝΡΑΒΛίΟΙΕΞΒΛ ΚΞΙΩΝΩΕίΛ ΠΙΡΞΧΙΡΙΞΑΒΛί ΑΟΡΓΪΞΒΛίΓΞΒΓΕΓΖΞΑί ΒΑΞ ΒΪΛΕΞΑΪΡΞΒΛί
ΚΞΙΩΝΩΕίΛ ΑΟΡΓΪΞΒΛί ΓΞΒΓΕΓΖΞΑί ' ΒΪΛΕΞΑΪΡΞΒΛί
ΠΙΡΞΧΙΡΙΞΑΒΛί ΙΕΓΪΛΪΑί ΚΡΑΖΑίΪΖΛΖΑ ΑΜΞΙΞΑί
 Α
ΕΑΡΪΛΪΙΓ ίΪΓ ΚΞΑΚΞΒΪΩΓ
 
ΚρΦζα& 9 11 4014Αρξν( Πρώϊ2 % 1;;?0 %
Ϊαϋ( Κ#εϏλ 2 ΚξγξβλϊΨρξγΪαϋ( Βψκξβατ 2 771 00 ΚΡΑΖΑΠμλργχγρΣιτ 2 Β( ίώχργεΣκλτΪλμΥχώεγ 2 -4941?. 91 4?7Ga} 2 -4941?. 91 40:I%eanf 2
 
afnina(jtaea@keanf(oce
 
 ΠΡΓί
2
Άπώτ γ Π(Κ(
 
ΝΙΖΑ2 ¬ΑπαοφριωϏλ αμξιΣατ Ϗϊα γριξεΦ ωκαϊγρΥζαϊα ϊγω πγϊαζγυ ΕΥϏϊγω οξα ϊλεπργϏϊαϏΣα ϊώε πμλνωϏζψε ξϋνυώε βαξ ϊώε μγξπψε ωκρφδξώε γροαεξϏζψε οξαΥεα Υϊγτ¼
ΑΠΓΧΑίΛ
Γ ΑΕΪΞΠΙΡΞΧΙΡΙΞΑΡΫΛί ΚΡΑΖΑί
 ΍ϋγεϊατ ωπφύλ21(
 
Ϊξτ κξαϊΦθιξτ ϊγω Ε(Κ( :40#;0 -ΧΙΒ 4;
Α
. ‖Αμξιωϊξβφτ Βψκξβατ― φπώτ Υϋιξ ϊργπγπγξλνιΣβαξ ξϏϋυιξ -Ε( 1;:0#=;& ΧΙΒ 441
Α
βαξ Ε( 40:0#>4& ΧΙΒ ;0
Α
.(4(
 
Ϊξτ κξαϊΦθιξτ ϊγω Ε( ?=94#4010 -ΧΙΒ =;
Α
. ¬ΕΥα ΑρϋξϊιβϊγεξβΨ ϊλτ ΑωϊγκξγΣβλϏλτ βαξϊλτ ΑπγβιεϊρώζΥελτ ΚξγΣβλϏλτ ∔ Πρφοραζζα ΒαμμξβρΦϊλτ¼(
?(
 
Ϊγ Π(Κ( 1::#4010 -ΧΙΒ 4?;
Α
#4;%14%4010. ¬ΓροαεξϏζφτ ϊλτ ΠιρξχΥριξατ ΑεαϊγμξβΨτΖαβικγεΣατ βαξ ΝρΦβλτ¼(:(
 
Ϊλε αρξν( γξβ ?>#1>%01%4011 ΑπφχαϏλ ϊγω ΠιρξχιριξΦρϋλ Α(Ζ(Ν( ¬ΖιϊαδΣδαϏλαρζγκξγϊΨϊώε Ϗϊγωτ ΦζιϏα ιβμιοζΥεγωτ ΑεϊξπιρξχιριξΦρϋιτ¼ -ΧΙΒ ?44
Δ
#=%4%4011.(9(
 
Ϊξτ κξαϊΦθιξτ ϊγω Ε( ?=71#4010 ¬ΙεΣϏϋωϏλ ϊλτ κξαχΦειξατ((( ‖Πρφοραζζα Κξαυοιξα―¼(7(
 
Ϊλε αεΦοβλ μΨύιώτ ζΥϊρώε πργϏϊαϏΣατ ϊώε ωκργδΣώε γροαεξϏζψε οξα ϊλ κξαϊΨρλϏλϊλτ ξϋνωγπαραοώοΨτ ϊγωτ Ϗϊα ωκΦϊξεα γξβγϏωϏϊΨζαϊα ϊλτ Πιρ( Ιεφϊλϊατ ΚρΦζατ(
 
;(
 
Ϊλε ιξϏΨολϏλ ϊγω ΪζΨζαϊγτ ΑμξιΣατ ϊλτ Κ#εϏλτ Αοργϊ( ΓξβγεγζΣατ ' ΒϊλεξαϊρξβΨτΠ(Ι( ΚρΦζατ οξα ϊλε απαοφριωϏλ ϊλτ αμξιΣατ Ϗϊα γριξεΦ ωκαϊγρΥζαϊα ϊγω πγϊαζγυΕΥϏϊγω οξα Υεα Υϊγτ(
=(
 
Ϊλε αρξν( ?=7#4014 γζφχώελ ΑπφχαϏλ Πιρξχιριξαβγυ ίωζδγωμΣγω Α(Ζ(Ν(
ΑΠΓΧΑίΞΗΓΩΖΙ
1(
 
Απαογριυγωζι απγμυϊώτ ϊλε αμξιΣα ξϋνυώε βαξ μγξπψε ωκρφδξώε γροαεξϏζψε οξα ΥεαΥϊγτ& ζι βΦνι ζΥϏγ βαξ ιροαμιΣγ
 
Ϗι φμγωτ ϊγωτ παραπγϊΦζγωτ& ωκαϊγρΥζαϊα βαξ πλοΥτϊγω ωκΦϊξεγω ϏωϏϊΨζαϊγτ ϊγω πγϊαζγυ ΕΥϏϊγω
βαξ ιεκιξβϊξβΦ2
 ΚιϏπΦϊλ& Δανυριζα-ΖγυϏκιμλ.& Κξαδγμφριζα& ίϊραδφριζα& Αρβγωκφριζα βαξ ϊα ωπφμγξπα ρΥζαϊα
(

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->