Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fosfatidilkolin

Fosfatidilkolin

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by ihramcizade
Karac
Karac

More info:

Published by: ihramcizade on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
FOSFATİDİLKOLİN
Tarih:03/30/2003Fosfatidilkolin (lesitinden türemiştir), kolinin temel besin kaynağı olup bir fosfat grubu, 2 yağasidi ve kolinden medyama gelir. İçindeki yağ asitlerinin bileşimi fosfatidilkolinin sağlığıdestekleyici değerini belirler. Fosfatidilkolin mideye girdiğinde hücre zarıyla bir bütün olarak  birleşmek yerine, çoğu kolin, gliserol serbest yağ asiti ve fosfat grubuna ayrışır.
·
Her ne kadar kolin insan vücudunda metionin veya serinden yapılabilse de sonzamanlarda bir elzem besin olarak tanımlanmıştır.
İşlevi
·
Kolin yağların düzgün metabolizması için gereklidir; yağların hücre içine ve dışınaolan hareketlerini kolaylaştırır. Vitamin B12, 5-adenosilmetionin ve folik asit gibi,kolin de insan vücudunda bir metil donör olarak rol oynar.Böylece, karaciğerdekiyağların dışarıya çıkarılması gibi lipotropik etkide anahtar rolü nedeniyle, kolinkaraciğer fonksiyonu için esastır. Yeterince kolin bulunmaması halinde yağlar karaciğerde hapsolur, metabolizmayı bloke ederler. Sonuç olarak, yağ ve safranınhareketsizliği siroz gibi daha ciddi karaciğer bozukluklarının gelişmesine yol açar.
·
Kolin fosfatidilkolin ve sfingomyelin gibi hücre zarının temel unsurlarınınyapımındaki çok önemli rolü nedeniyle hücre zarı bütünlüğü için gereklidir.
·
Kolinasetilkolin sentezi için elzemdir. Kolin desteğihafızada dahil olmak üzere beyin fonksiyonlarında son derece önemli rol oynayan asetilkolinin kümülasyonunuarttırır (Canty, DJ and Zeisel, SH. Nutr Reviews. 52;327-339, 1994).
·
Fosfatidilkolin kolesterolünçözünürlüğünü arttırarak ateroskleroza yol açmayeteneğini azaltır. Kolesterol seviyesini düşürmeye, dokularda biriken kolesterolüortadan kaldırılmasına ve trombositagregasyonuna engel olmaya yardımcı olur (Brook, JG, Linn, S, and Aviram, M. Biochem MedMetabol Biol. 35;31-39, 1986.).İçeriğindeki yüksek miktarda linoleik asit fosfatidilkolin desteğinin yararlarınınçoğundan sorumlu olabilir.
Etki Şekli
·
Kolin, özellikle karaciğer fonksiyonlarında metil donör olarak rol oynar.
·
Kolin asetilkolin, fosfatidilkolin ve sfingomyelin sentezine imkan verir.
İhtiyaç
·
Yakın geçmişte kolin temel besin olarak tanımlanmıştır.
·
RDA (önerilen günlük miktar):
 
Bebekler ve çocuklar: 125 ila 375 mg/günKadınlar: 425 mg/gün; Hamile kadınlar: 450mg/gün; Emziren kadınlar: 500 mg/günErkekler: 500 mg/günABD de günlük ortalama alım miktarı: Fosfatidilkolin olarak yaklaşık 6 gr/gün
Bulunduğu Besinler:
·
Sebzelerde serbest kolin olarak (özellikle karnabahar ve marulda), tam tahıl, karaciğer ve soyada.
·
Lesitin olarak (%10-20 fosfatidilkolin içerir) tam tahıl, et ve yumurta sarısında.
Eksikliği
·
Kolinin tamamen yokluğu nadirdir veya yoktur ve yalnızca araştırma çalışmalarıortamında yaratılmıştır.
·
Yetersizliğinde kaslarda zayıflık, el ve ayak parmaklarında karıncalanma, kilo kaybıve yorgunluk görülür.
·
Kolinden fakir gıdalarla beslenen hayvanlarda karaciğer ve böbrek bozukluklarıgelişir.
·
Kolinden fakir gıdalarla beslenen insanlarda karaciğer yağ infiltrasyonu ve diğer karaciğer fonksiyon bozuklukları gelişir.Kolin hücre kültürlerinde insan hücreleri için temel besindir. Kolinden zayıf damar içi(intravenöz) solüsyonlarla beslenen insanlarda kolin eksikliği belirtileri gelişir (Canty, DJ andZeisel, SH. Nutr Reviews. 52;327-339, 1994; Zeisel, SH, et al. FASEB J 5;2093-2098, 1991).
Terapötik Kullanım
 Karaciğer Bozuklukları
Fosfatidilkolin çeşitli karaciğer bozukluklarının tedavisinde kullanılır:*Akut ve kronik viral hepatit: Kronik viral belirtiler karaciğeri ciddi bir biçimde tehdit eder.Halen çok sayıdaki kontrollü çalışmalar fosfatidilkolinin (PC)enfeksiyonda güvenli ve güçlü bir girişim olduğunu tespit etmiştir (Mueting 1972, Hirayama 1980, Yamo1978, Kosina 1981,Jenkins 1982, Visco 1985, Hantak 1990, Ilic and Begic-Janev 1991).Bu çalışmalarda oral veinfuzyon yoluyla yüksek doz PC uygulamasıyla optimal sonuçlara ulaşılmıştır. Klinik bulgular normale döndüğünde oral PC dozuna geçilmiştir. Bu hastalarda karaciğer enzimleri, serum lipitleri,immün markerleri ve bilirubin seviyelerinin düşmesinin yanı sıra yapılan karaciğer biopsilerindeyağ dejenerasyonu, inflamasyon, sarılık, karaciğer büyümesi ve fibrozda geriye hareketkaydedilmiştir.
 
·
Karaciğer sirozu
·
Azalmış safra çözünürlüğü
·
Diabetik yağlı karaciğer 
·
İlaç kaynaklı karaciğer hasarı: Antikonvulsan ilaç kullanımı sıklıkla karaciğer toksisitesineyol açar. Ortalama beş yıl süre ile antikonvülsan ilaç kullanan demekler GGT ölçümleri iledeğerlendirilmiş (Hisanaga 1980)ve altı ay boyunca PC verilmiştir. Deneklerde istikrarlı bir pozitif netice ve ayrıca GGT düzeylerinde azalma elde edilmiştir.
·
Toksik karaciğer hasarı: Kuntz (1965) kimyasal zehirlenmeye maruz kalan hastalarda,
Esslinger 
(1966)bitki zehirlenmelerine uğrayan hastalarda PC nin kayda değer etkiler yarattığını bildirmiştir.
·
Yağlı karaciğer: Çeşitli derecelerde karaciğer hasarı olan 650 denek 5 yıl boyuncaizlenmiştir. Deneklere 950 mg intravenöz PC ile birlikte oral PC (450 –700 mg)uygulanmıştır. Kan değerleri normale dönünce yalnız oral PC verilmiştir. Hastalar karaciğer hasarı şiddetine göre gruplandırılmıştır: yağ dejenerasyonu, akut inflamasyon,kronik agresif inflamasyon ve ileri fibrotik hasar. Çalışmadaki bütün gruplar yarar görmüştür. Deneklerin çoğunda yağ dejenerasyonunda geriye dönüş görülmüş, PC akutinflamasyon olanlarda ortalama 10 gün gibi bir süre içinde hızlı bir iyileşme sağlamıştır (Wallnoefer and Hanusch 1973).
·
Alkol kaynaklı karaciğer hastalığı: Maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar fosfatidilkolindesteğinin alkol kaynaklı karaciğer anomalilerine ve siroza karşı koruduğunu belirlemiştir.Aynı etkilerin insanlar üzerinde de olabileceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber kolintuzunun insanlarda alkol kaynaklı karaciğer hastalığı tedavisinde herhangi bir değerininolmadığı düşünülmektedir, ancak, genel karaciğer desteğinde yararlı olabilir.
 Detoksifikasyon
Membran sağlığı organizmanın tamamının sağlığı demektir. Toksinlerin yağ asit asitlerineafinitesi bulunmaktadır; lipit ortamına tam anlamıyla yerleşir, zayıflatır ve parçalarlar.Muhtemel netice erken apoptoziz, hücrenin erken ölümüdür. Genel olarak normal mitoz vücutsağlığının sürdürülmesi için yeni hücre oluşumunu sağlar. Ancak toksisitenin lipitlere olanafinitesi toksinleri ve hastalıklı toksik lipitleri yeni oluşumların içine kolayca yenidendağıtabilir. Vücut sağlıklı olduğunda toksinlerin yeni yerleşimlere girişmelerini bağlayacak yeter miktarda glutatyon ve askorbat ilebunları kontrol altında tutabilir. Ne var ki savunmazayıf olunca toksinler sürekli olarak dağılabilir ve sonunda rejenerasyon sürecinin yavaşolduğu merkezi sinir sistemi (MSS) vekemikte saklanırlar.Detoksifikasyonun hedefleri:1.Esansiyel besinlerin dengelenmesiyle, yüksek enerji lipitlerin (PUPA ve HUP A) değiştokuşu yoluyla rejenerasyon ve detoksifikasyon sürecine enerji sağlamak, böyleceyenilenmiş güçle yeniden oluşuma yol açmak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->