Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4-Risk Assessment Heights

4-Risk Assessment Heights

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Deyana Ilieva

More info:

Published by: Deyana Ilieva on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
ISSA Section forIron and Metal
c/oAllgemeineUnfallversicherungsanstaltOffice for InternationalRelations Adalbert-Stifter-Strasse 651200 Vienna
·
 Austria
F
on: +43 (0) 1-33 111-558Fax: +43 (0) 1-33 111-469E-Mail: issa-metal@
auva.at
ISSA Section forElectricity
c/o BerufsgenossenschaftElektro Textil FeinmechanikGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Köln
·
GermanyFon: +49 (0) 221-3778-6005Fax: +49 (0) 221-3778-6009E-Mail: electricity@bgete.de
ISSA Section forMachine and System Safety
Dynamostrasse 7-1168165 Mannheim
·
GermanyFon: +49 (0) 621-4456-2213Fax: +49 (0) 621-4456-2190E-Mail: info@ivss.org
Ръководството е изготвено с участието на следните партньори, от които можете да
получите допълнителна информация:
www.issa.int
Click on
“Prevention Sections”
under 
“Quick Links”
ISBN 978-3-941441-15-6
РЪКОВОДСТВО за оценка на рискав малки и средни предприятия
4
Подхлъзване ипадане от височина
Идентифициране и оценка на опасностите;предприемане на мерки
Section for Electricity Section for Iron and Metal Section for Machine and System Safety 
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"бул. "Княз Дондуков" 3гр. София - 1000Тел.: (02) 8101-700; (02) 8101-756Факс: (02) 987-47-17; (02) 8101-797Е-mail: g.donev@mlsp.government.bg; rmihailova@mlsp.government.bg
 
Подхлъзване ипадане от височина
РЪКОВОДСТВОза оценка на рискав малки и средни предприятия
Идентифициране и оценкана опасностите;предприемане на мерки
4
 
2 3
Настоящата брошура е разработена,за да отговори на потребностите заоценка на риска от подхлъзване ипадане на хора от височина.Брошурата съдържа следните глави:
1. Основна информация запроблема “подхлъзване ипадане от височина”2. Въпросник за идентифициранена риска3. Оценка на риска4. Определяне на мерките5. ПриложениеЗабележка:
Настоящата брошура разглежда про-блема изключително от гледна точкана европейското законодателство побезопасност и здраве амковатаДиректива 89/391/ЕИО и свързаните снея индивидуални Директиви). За спе-цифични изисквания, моля вижтеглава „Национално законодателство”(стр. 24).Настоящата серия от брошури неакцентира върху документацията заоценка на риска, тъй като отнасящитесе към въпроса правила и разпоредбив отделните страни-членки са различ-ни.Настоящата брошура е част от серияброшури със същата структура, някоиот които вече завършени, а други впроцес на подготовка, по следнитетеми:
Шум
Опасности, свързани с машини,оборудване и материали
Химически опасности
Опасности, породени от елек-тричество
Опасност за пожар и експлозия
Опасности свързани с общи илокални вибрации(ръка, китка, пръсти)
Физическо натоварване (напр.тежка и монотонна работа)
Нервно-психично натоварване
Автори
: Ирена Димитроваинж. Панайот Панайотов – ръководител на работната групаИзпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”Волфганг Азал (Wolfgang Asal)Олаф Печ (Olaf Petzsch)Секция „Метал” на Международната асоциация за социалноосигуряване (ISSA)Германияинж. Андреас Хайланд (Andreas Heiland)BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Германия
Предпечатно оформление: Media-Design-Service e.K., Bochum,
Германия
Печат: Verlag Technik & Information e.K.,Wohlfahrtstrasse 153, 44799 Bochum,
Германия
Tel. +49(0)234-94349-0, Fax +49(0)234-94349-21Отпечатано в България, 2009 гISBN 978-3-941441-15-6
Уводни бележки
Настоящата публикация се разпространява от Изпълнителна агенция „Главнаинспекция по труда” с разрешение на ръководството на проект "Prevention in EU-27"на Международната асоциация за социално осигуряване (ISSA), която има авторскиправа върху нея. Материалът е част от поредица ръководства, разработени попроекта, в който ИА „ГИТ” е партньор.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Bee333 liked this
Bee333 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->