P. 1
FTC Kids App Report

FTC Kids App Report

Ratings:
(0)
|Views: 54|Likes:
Published by Alex Fitzpatrick

More info:

Published by: Alex Fitzpatrick on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

 
JKFOVI@JL AJYX GV@K \BJ G\H>
Fsohhju|cai |bcx ajyx c|jk- s`z oivjj a`||` |voaxkc| |bcx l`hzkja| `v oas `g c|xh`a|ja|x |` oas`aj `z|xclj s`zv`vioac~o|c`a wco ycvj- uvca|- |jmjub`aj-`v jmjh|v`ach kjoax- oal |bo| s`z ycmma`| h`a|oh| oas G\H jkum`sjj `v `z|xcljx`zvhj |` lcxhzxx |bj cag`vko|c`a caxujhcgch `v ijajvom |jvkx- za|cm ??>55o!k! J\ `a K`alos- Ljhjkfjv ?5- 65?6!
 
 
Gjljvom \volj H`kkcxxc`a Ajyx
 @ggchj `g Uzfmch Oggocvx +Uvjxx Vjmjoxjyyy!g|h!i`w
755 Ujaaxsmwoaco Owjazj- AY
,
Yoxbcai|`a- L!H! 65:25
,
656+867+6?25
,
 
`uoEg|h!i`w
 
G@V VJMJOXJ> ?6/?5/65?6G\H
–x Xjh`al Dclx–
Ouu Vju`v| Gcalx Mc||mj Uv`ivjxx ca Ollvjxxcai Uvcwohs H`ahjvaxXzvv`zalcai K`fcmj Ouumcho|c`ax g`v Hbcmlvja
 Dclx– Lo|o X|cmm 
H`mmjh|jl- Xbovj
l yc|b`z| Uovja|x– Da`ymjlij-
H`axja| 
\bj Gjljvom \volj H`kkcxxc`a cxxzjl o ajy x|ogg vju`v|
- ”
 K`fcmj Ouux g`v Dclx> Lcxhm`xzvjx X|cmm A`| Kodcai |bj Ivolj
 -‛
 
jrokcacai |bj uvcwohs lcxhm`xzvjx oal uvoh|chjx `g ouux `ggjvjl g`v hbcmlvja ca |bj I``imj Umos oal Ouumj Ouu x|`vjx! \bj vju`v| lj|ocmx |bj vjxzm|x
`g |bj G\H–x xjh`al xzvwjs `g dclx– k`fcmj ouux
!Xcahj 
-x|ogg g`zal mc||mj uv`ivjxx|`yovl icwcai uovja|x |bj cag`vko|c`a |bjs ajjl |` lj|jvkcaj ybo| lo|o cx fjcai h`mmjh|jl gv`k|bjcv hbcmlvja- b`y c| cx fjcai xbovjl- `v yb` ycmm bowj ohhjxx |` c|! \bj vju`v| omx` gcalx |bo|koas `g |bj ouux xzvwjsjl cahmzljl ca|jvoh|cwj gjo|zvjx- xzhb ox h`aajh|cai |` x`hcom kjlco- oalxja| cag`vko|c`a gv`k |bj k`fcmj ljwchj |` ol aj|y`vdx- oaoms|chx h`kuoacjx- `v `|bjv |bcvluov|cjx- yc|b`z| lcxhm`xcai |bjxj uvoh|chjx |` uovja|x!
&Ybcmj yj |bcad k`x| h`kuoacjx bowj |bj fjx| ca|ja|c`ax ybja c| h`kjx uv`|jh|cai dclx– uvcwohs- yj bowja–| xjja oas uv`ivjxx ybja c| h`kjx |` kodcai xzvj uovja|x bowj |bj
cag`vko|c`a |bjs ajjl |` kodj cag`vkjl hb`chjx of`z| ouux g`v |bjcv dclx! Ca goh|- `zv x|zlsxb`yx |bo| dclx) ouux xcub`a oa omovkcai ok`za| `g  cag`vko|c`a gv`k k`fcmj ljwchjx yc|b`z|lcxhm`xcai |bcx goh| |` uovja|x-& xocl G\H Hbocvkoa N`a Mjcf`yc|~! &Omm `g |bj h`kuoacjx ca |bjk`fcmj ouu xuohj- jxujhcomms |bj io|jdjjujvx `g |bj ouu x|`vjx- ajjl |` l` o fj||jv n`f! Yj)mm l`oa`|bjv xzvwjs ca |bj gz|zvj oal yj ycmm jrujh| |` xjj ckuv`wjkja|!&X|ogg jrokcajl bzalvjlx `g ouux g`v hbcmlvja oal m``djl o| lcxhm`xjvx oal mcadx `a johb
ouu–x uv`k`|c`a uoij ca |bj ouu x|`vj- `a |bj ouu ljwjm`ujv–x yjfxc|j- oal yc|bca |bj ouu!
Ohh`vlcai |` |bj vju`v|-
k`x| ouux gocmjl |` uv`wclj
oas
cag`vko|c`a of`z| |bj lo|o h`mmjh|jl|bv`zib |bj ouu- mj| om`aj |bj |suj `g lo|o h`mmjh|jl- |bj uzvu`xj `g |bj h`mmjh|c`a- oal yb`y`zml `f|oca ohhjxx |` |bj lo|o! Jwja k`vj |v`zfmcai- |bj vjxzm|x xb`yjl |bo| koas `g |bj ouuxxbovjl hjv|oca cag`vko|c`a yc|b |bcvl uov|cjx
 ‘ 
xzhb ox ljwchj CL- ij`m`ho|c`a- `v ub`aj azkfjv
 ‘ 
 yc|b`z| lcxhm`xcai |bo| goh| |` uovja|x! Gzv|bjv- o azkfjv `g ouux h`a|ocajl ca|jvoh|cwj gjo|zvjx
 ‘ 
 xzhb ox olwjv|cxcai- |bj ofcmc|s |` kodj ca+ouu uzvhboxjx- oal mcadx |` x`hcom kjlco
 ‘ 
yc|b`z|
lcxhm`xcai |bjxj gjo|zvjx |` uovja|x uvc`v |` l`yam`ol!‛
 \bj xzvwjs g`zal |bo|>
 
 Uovja|x ovj a`| fjcai uv`wcljl yc|b cag`vko|c`a of`z| ybo| lo|o oa ouu h`mmjh|x- yb`ycmm bowj ohhjxx |` |bo| lo|o- oal b`y c| ycmm fj zxjl! @ams 65 ujvhja| `g |bj ouux x|ogg 
vjwcjyjl lcxhm`xjl oas cag`vko|c`a of`z| |bj ouu–x uvcwohs uvoh|chjx!
 Koas ouux "ajovms 75 ujvhja| `g |bj ouux xzvwjsjl# ovj |voaxkc||cai cag`vko|c`a gv`k o
zxjvx– ljwchj fohd |` |bj ouu ljwjm`ujv `v- k`vj h`kk`ams- |` oa olwjv|cxcai aj|y`vd-
oaoms|chx h`kuoas- `v `|bjv |bcvl uov|s!O vjmo|cwjms xkomm azkfjv `g |bcvl uov|cjx vjhjcwjl cag`vko|c`a gv`k o movij azkfjv `g ouux! \bcx kjoax |bo| |b`xj |bcvl uov|cjx |bo| vjhjcwj cag`vko|c`a gv`k kzm|cumj ouuxh`zml u`|ja|comms ljwjm`u lj|ocmjl uv`gcmjx `g |bj hbcmlvja foxjl `a |bjcv fjbowc`v calcggjvja| ouux!Koas ouux h`a|oca ca|jvoh|cwj gjo|zvjx
 ‘ 
xzhb ox olwjv|cxcai- mcadx |` x`hcom kjlco- `v |bjofcmc|s |` uzvhboxj i``lx yc|bca oa ouu
 ‘ 
yc|b`z| lcxhm`xcai |b`xj gjo|zvjx |` uovja|xuvc`v |` l`yam`ol!
`
 
Gcg|s+jcib| ujvhja| `g |bj ouux vjwcjyjl h`a|ocajl olwjv|cxcai yc|bca |bj ouu-ybcmj `ams ?: ujvhja| lcxhm`xjl |bj uvjxjahj `g olwjv|cxcai uvc`v |` l`yam`ol!
`
 
\yja|s+|y` ujvhja| `g |bj ouux h`a|ocajl mcadx |` x`hcom aj|y`vdcai xjvwchjx-ybcmj `ams acaj ujvhja| lcxhm`xjl |bo| goh|!
`
 
Xjwja|jja ujvhja| `g |bj ouux vjwcjyjl omm`y dclx |` kodj uzvhboxjx g`v wcv|zomi``lx yc|bca |bj ouu- yc|b uvchjx voaicai gv`k 33 hja|x |` ,63!33! Om|b`zib f`|bx|`vjx uv`wcljl hjv|oca calcho|`vx ybja oa ouu h`a|ocax ca+ouu uzvhboxcaihouofcmc|cjx- |bjxj calcho|`vx ovj a`| omyosx uv`kcaja| oal- jwja cg a`|chjl- kosfj lcggchzm| g`v koas uovja|x |` zaljvx|oal!\bj vju`v| x|v`aims zvijx omm ja|c|cjx ca |bj k`fcmj ouu calzx|vs
 ‘ 
cahmzlcai ouu x|`vjx-ouu ljwjm`ujvx- oal |bcvl uov|cjx uv`wclcai xjvwchjx yc|bca |bj ouux
 ‘ 
|` ohhjmjvo|j jgg`v|x |`jaxzvj |bo| uovja|x bowj |bj djs cag`vko|c`a |bjs ajjl |` kodj ljhcxc`ax of`z| |bj ouux |bjsl`yam`ol g`v |bjcv hbcmlvja! \bj vju`v| omx` zvijx calzx|vs |` ckumjkja| vjh`kkjalo|c`ax ca |bj vjhja| G\H Uvcwohs Vju`v| cahmzlcai>Cah`vu`vo|cai uvcwohs uv`|jh|c`ax ca|` |bj ljxcia `g k`fcmj uv`lzh|x oal xjvwchjx4@ggjvcai uovja|x joxs+|`+zaljvx|oal hb`chjx of`z| |bj lo|o h`mmjh|c`a oal xbovcai |bv`zib
dclx– ouux4 oal
Uv`wclcai ivjo|jv |voaxuovjahs of`z| b`y lo|o cx h`mmjh|jl- zxjl-oal xbovjl |bv`zib
dclx– ouux
!Ca ollc|c`a- G\H x|ogg cx ljwjm`ucai ajy h`axzkjv jlzho|c`a lcvjh|jl |` uovja|x |` bjmuaowcio|j |bj k`fcmj ouu kovdj|umohj oal ow`cl ouux |bo| gocm |` uv`wclj oljqzo|j lcxhm`xzvjx!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->