Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Young Indians Eastern Regional Summit

Young Indians Eastern Regional Summit

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Shabbir Akhtar

More info:

Published by: Shabbir Akhtar on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/20/2013

 
 
Pathc @hi`ohv Dovyd{h [dc`ahol Vtnn`y
Idfdnkd{ 7, ;:?;= Ygd Kdhcol Fgonkd{ ab Fannd{fd ohi @hitvy{p, EaleoyoYgd Pathc @hi`ohv [dc`ahol ohi Hoy`ahol Vtnn`yv o{d ygd blocvg`z drdhyv ab P` z{ar`i`hc oh azza{yth`yp ba{ P`ndnkd{v ohi P` Hdy Vytidhyv ya fahrd{cd ah o fannah zloyba{n ya i`vftvv ohi idkoyd ah `vvtdv ab `nza{yohfd ya ygd idrdlazndhy ab ygd fathy{p( Ygd vtnn`yv gord kddh vdyy`hc g`cg kdhfgno{ev dofg pdo{ `hnoe`hc ygd patyg oso{d ab ygd`{ {dvzahv`k`l`y`dv, kp dhcoc`hc s`yg ygatcgy ldoid{v sga fahy`htd ya `hbltdhfdygd fathy{p#v c{asyg ohi sgavd s`vian `v sgoy vdyv P` ya f{doyd na{d `nzofy dofg zovv`hc pdo{(Na{d ygoh 4:$ ab @hi`o#v ft{{dhy zaztloy`ah `v kdlas ygd ocd ab ;4 ohi ard{ 24$ kdlas ygd ocd ab 64( @y `vdwzdfydi ygoy `h ;:;:
 ‖
 
ohi ygoy‐v ahlp d`cgy pdo{v osop
. ygd ord{ocd ocd ab oh @hi`oh s`ll kd mtvy ;0 pdo{v/S`yg vtfg dhd{cp ohi ve`ll oy gd{ i`vzavol, o y{ohvfdhidhy @hi`o gov kdfand ntfg na{d ab o zavv`k`l`yp( Ov oha{coh`}oy`ah ab pathc zdazld kdysddh ygd ocd c{atz ab ;4.9: s`yg ;3 fgozyd{v of{avv ygd fathy{p, P` bddlvygoy yg`v `v oh azza{yth`yp ya vyohi tz ohi voltyd ygavd sga gord vyaai yoll ohi vdy oh dwonzld ba{ ygd aygd{vya ballas
 ‖
 
yg`v vtnn`y ohi `yv ygdnd “vyohi`hc yoll„ y{tlp vtnv tz ygd hd
di ba{ na{d vtfg zdazld onahcvy
tv ohi fdldk{oyd ygd`{ sa{e ohi mat{hdp ohi `h ygd z{afdvv, z{anay`hc ygd “Sd Foh, Sd S`ll„ oyy`ytid
onahcvy ygd aygd{v(S`yg yg`v kofec{athi, F@@ ohi P` a{coh`}di ygd Pathc @hi`ohv Dovyd{h [dc`ahol Vtnn`y= +Vyohi`hc Yoll .Fdldk{oy`hc ygavd sga gord(((+ ah Voyt{iop, :7 Idfdnkd{ ;:?;( Ygd ygdnd sov idf`idi ya k{`hc ba{so{i ygd{dol`yp ab yaiop#v patyg `h @hi`o kd`hc ygd ya{fg kdo{d{v ab fgohcd ohi ygd hddi ya fdldk{oyd ygdn, va ygoy`hvz`{oy`ah b{an ygdn foyfgdv ah ya nohp aygd{v ya ofg`drd(Oh `hyd{dvy`hc o{{op ab vzdoed{v sov l`hdi tz ba{ ygd Vtnn`y sg`fg `hfltidi Nv( Olaeohohio [ap, Flovv`folIohfd{ " Vaf`ol Sa{ed{, Nv( H`vgo V`hcg, Fathf`la{ 'So{i 6:), Nth`f`zol Fa{za{oy`ah ab Ct{coah ohi OhohiEtno{, Bathid{, Vtzd{ 6: onahcvy aygd{v( S`yg oh dldfy{`fol bo`lt{d c{`zz`hc ygd vtnn`y vaah obyd{ `yv`hfdzy`ah, ygd sa{iv ab ygd vzdoed{v, sga k{ordi ygd fahi`y`ahv ya vzdoe s`ygaty o n`f{azgahd, vddndil`edi ygd {opv ab l`cgy noe`hc `yv sop yg{atcg ygd flati ab n`vd{p
 ‖
vyo{roy`ah, i`vdovd, dwzla`yoy`ah, ygdk{tyol `hi`bbd{dhfd ab c{doy sdolyg v`id kp v`id s`yg ozzoll`hc zard{yp, ygd dhn`yp kdysddh noh ohi noh
 ‖
 ygoy `v gard{`hc ard{ tv(Ygd vtnn`y sov bloccdi abb s`yg N{( Vgoheo{ Rohoro{opo{, Fgo`{noh, P` Dovyd{h [dc`ahol Vtnn`y ohi@nndi`oyd Zovy Hoy`ahol Fgo`{noh, P` yg{as`hc l`cgy ah ygd g`vya{p ab ygd fathy{p, ygd idnaf{ofp ohi navy`nza{yohylp, ygd pathc vy{dhcyg ygoy noedv @hi`o ygd navy dhd{cdy`f no{edy( Gd dnzgov`}di ah ysa dn`hdhyzd{vahol`y`dv ab at{ fathy{p
 ‖
[ok`hi{ohoyg Yoca{d ohi Vson` R`rdeohohio
 ‖
v`cgy`hc ygdn ov dwonzldv ab zd{bdfy n`wyt{d ab v`nzl`f`yp ab ygatcgyv s`yg n`hiv vy{ahc dhatcg ya vgoed ygd sa{li ohi ygd `hhd{s`ll`hchdvv ya idrdlaz ygd fathy{p drdh `h ygd okvdhfd ab g`cg ydfghalac`fol vtzza{y `h ali @hi`o( Gd sdhy ahya oii ygoy `y sov ygdvd dn`hdhy zd{vahol`y`dv sga olva z{ard ygoy ygd vy{dhcyg ab ygd n`hi `v ntfg vy{ahcd{ygoh zgpv`fol vy{dhcyg( Gd fahfltidi kp vop`hc ygoy kt`li`hc `hyd{hol idyd{n`hoy`ah `v rd{p `nza{yohy ba{ ohp`hi`r`itol ya vyohi yoll ohi tly`noydlp gdlz ygd hoy`ah ya vyohi yoll(Nv( Ohtzono O{po, Hoy`ahol Fgo`{, Pathc @hi`ohv ballasdi N{( Rohoro{opo{ ohi cord ygd navy v`nzldvalty`ah ya {dnard oll a{ navy ab ygd bollatyv `h ohp hoy`ah
 ‖
yg{atcg ygd dhygtv`ovn ohi idyd{n`hoy`ah ab 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->