Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regierungsprogramm türkisch

Regierungsprogramm türkisch

Ratings: (0)|Views: 1,259|Likes:
Das Regierungsprogramm der SPD 2013 bis 2018 zur Landtagswahl am 20. Januar 2013 in türkischer Sprache.
Das Regierungsprogramm der SPD 2013 bis 2018 zur Landtagswahl am 20. Januar 2013 in türkischer Sprache.

More info:

Published by: SPD in Niedersachsen on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
WWWENTDECKENIEDERSACHSENDE
EL ATMAK. DAHA İYİSİNİ YAPMAK.
2013–2018 HÜKÜMET PROGRAMI | KISA KISA
 
20 Ocak 2013 tarihinde düzenlenecek olaneyalet kamu seçimlerinde, eyaletimizinbundan sonra hangi yollardan yürüyeceğinisizler belirleyeceksiniz. Aşağı Saksonyaolağanüstü olanaklara sahiptir. Sizinle birliktebu şansları daha iyi değerlendirmemizitemin etmek istiyorum. Eyaletimizi,şehirlerini, köylerini ve bölgelerini gelecek için hazırlıklı hale getirmek istiyorum. Zorlugörevlerimiz net bir şekilde ortada: AşağıSaksonya'da daha iyi bir eğitim politikası,iyi iş olanakları, ödenebilecek enerji veailelere çok daha azla destek sağlamayaihtiyacımız vardır.Bu ve benzeri konular hakkında tüm 2012yılı boyunca çok açık bir şekilde, dernek-ler, birlikler, arklı organizasyonlar ve ilgiduyan vatandaşlarla müzakerelerde bu-lunduk. Bu görüşmelerin sonucu olarak 10 Kasım 2012 tarihinde düzenlenmişolan eyalet parti kurultayında oybirliğiylekarara bağladığımız 2013–2018 hükümetprogramımız hazırlanmıştır. Bugünden,hükümet olarak yapacak olduklarımızısöylüyoruz; hükümetteyken ise bugünsöylediklerimizi uyguluyor olacağız. Güçlüve insancıl bir Aşağı Saksonya için yenilik düşüncelerimizi, hedeferimizi ve beklenti-lerimizi hükümet programımızı özetleyenbu broşürde bulabilirsiniz | Kısa Kısa. Hükü-met programımızın tam kapsamlı sürümü-ne www.entdecke-niedersachsen.de adresialtında erişebilirsiniz.El Atmak. Daha İyisini Yapmak. Bu,Aşağı Saksonya'da yeni bir politika içinbelirlediğimiz slogan.Sevgilerle Stephan Weil
SEVGILI VATANDAŞLAR
Stephan Weil
SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı,Eyalet Başkanı Adayı
 
3
İÇİNDEKİLER
 TOPLUMSAL DİYALOGDA POLİTİKA İLE HÜKÜMETİN YERİ 4 TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN GÜÇLÜ BÖLGELERE İHTİYACI VAR 5EYALET DAHA AİLE DOSTU OLMALI 6DAHA İYİ EĞİTİM VE ŞANS EŞİTLİĞİ 6GENÇLERİ CİDDİYE ALMAK YAŞLILARI DAHİL ETMEK 8EKONOMİNİN BÜYÜMESİ İÇİN DÜRTÜLER 8“İYİ BİR İŞ” İNSAN ÜZERİNDE ODAKLANIR 9SOSYAL POLİTİKA DAYANIŞMA KONUSUNU CİDDİYE ALIR 10GÜVENLİ BİR FİNANS POLİTİKASI HAREKET SAHALARI TEMİN EDER 11AŞIRI SAĞCILIĞA KARŞI, HUKUK DEVLETİ İÇİN 12KUCAK AÇAN BİR POLİTİKA KÜLTÜRÜ İÇİN 13GELECEK İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 14ÇEVRENİN KORUNMASI YAŞAMIN TEMELLERİNİ GÜVENE ALIR 14

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->