Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
2da Circular/Jornadas de Sociología/UNCuyo

2da Circular/Jornadas de Sociología/UNCuyo

Ratings: (0)|Views: 539|Likes:
Published by Álvaro Guaymás

More info:

Published by: Álvaro Guaymás on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

 
Da Ybimbdblïa `~hfuh a dby fxhpby wa~aemloay hf da ibfyu~xiimùfybimad } wbdïumia& Ohfeb{a$ A~lhfumfa } Aoí~miaDaumfa hf hd ehywxfuh ehd ymldb SSM&Mfuh~~blafuhy } Ehya`ïby
Kb~faeay eh Ybimbdblïa eh da @aixduae eh Imhfimay Wbdïumiay } Ybimadhy eh da X&F&Ix}b
YHLXFEA IM^IXDA^
B~lafm{a;
@aixduae eh Imhfimay Wbdïumiay } Ybimadhy ’ Em~hiimùf eh da Ia~~h~a eh Ybimbdblïa
Dxla~ } `hica eh ~hadm{aimùf;
Ohfeb{a$ @aixduae eh Imhfimay Wbdïumiay } Ybimadhy ’ X&F&Ix}b / = } 17 eh oa}b eh >719
 Axywmimby;
Xfmph~ymeae Faimbfad eh Ix}bIDAIYBMYA  Aybimaimùf A~lhfumfa eh Ybimbdblïa^he Daumfbaoh~miafa eh OhubebdblïaDhlmydaux~a eh da W~bpmfima eh Ohfeb{a Aybimaimùf eh Ybimùdblby eh da w~bpmfima eh Ohfeb{a
Ibomymùf B~lafm{aeb~a;
Dmi& Afe~ha Nda{yhj$ Dmi& @anmb H~~hlxh~hfa$ Dmi& Oa~ihda @miia~em$ E~& Kbyí Dxmy Kb`~í$ Dmi&Wau~mima Whyymfb$ Dmi& A{xihfa ^h}hy$Dmi& Lxyuapb Ymdfmj$ Dmi& Waxda E,Aomib$ Dmi& Lan~mhdDmihala&
Ibomuí Aiaeíomib;
E~& Aumdmb Nb~bf: E~a& Oa~myuhdda Ypaowa$ E~& Homdmb Uhfum$ Oluh~& Kxaf Ia~dby Alxmdù$ E~a&@h~fafea Nhmlhd$ Dmi& Afe~ha Nda{yhj$ Dmi& Ia~ohdb Ib~uhyh$ Oluh~& L~aimhda Ibxymfhu$ E~a&Ihdma Exhj$ Dmi& @anmb H~~hlxh~hfa$ Dmi& Oa~ihda @miia~em$ E~& ^bnh~ub @bdda~m$ E~& Kbyí DxmyKb`~í$ E~a& Oa~ïa Hxlhfma Oa~umf$ Dmi& Wau~mima Whyymfb$ Dmi& A{xihfa ^h}hy$ Dmi& Lxyuapb Ymdfmj$Dmi& Waxda E,Aomib $Dmi& Lan~mhd Dmihala&
Em~hiimùf eh ibfuaiub;
 
^hyûohfhy } wbfhfimay;
Dby ~hyûohfhy } wbfhfimay ehnh~áf yh~ hfpmaeby a da em~hiimùf eh ibfuaiub yhñadaeaafuh~mb~ohfuh$ wa~a qxh da b~lafm{aimùf dby ~homua a dby ibb~emfaeb~hy eh iaea ohya& Hdhfpïb eh da wbfhfima mowdmia da axub~m{aimùf ehd axub~ a qxh da omyoa yha wxndmiaea hf dayaiuay eh day Kb~faeay&kb~faeayybimbdblmaohfeb{aG}acbb&ibo&a~
 
+ ^hyûohfhy;/ Uhfe~áf xf oásmob eh >77 wadan~ay&/ Ehnh~áf hywhim`mia~ fbon~h } awhddmeb ehd"dby axub~"hy$ wh~uhfhfima mfyumuximbfad$em~hiimùf eh ib~~hb hdhiu~ùfmib&/ @b~oaub; WE@: uaoañb eh wálmfa A 5: oá~lhfhy >$8 io&: mfuh~dmfhaeb 1$8: `xhfuh UmohyFh| ^boaf: ixh~wb 1>&/ Fbon~h ehd a~icmpb; Awhddmebehdw~moh~axub~^HYohyaSS&we` #IBOWDHUA^ DB QXHHYUÁ HF IX^YMPA$ YHLÛF IB^^HYWBFEA-Wda{b oásmob wa~a da w~hyhfuaimùf eh ~hyûohfhy; 3 eh `hn~h~b eh >719&Hf hd iayb eh qxh hd w~moh~ axub~ yha xf hyuxemafuh eh l~aeb$ hd ~hyxohf ehnh~á yh~aibowañaeb wb~ hd apad ehd Em~hiub~ ehd W~b}hiub eh Mfphyumlaimùf }"b eh Uhymy hf hd qxh yhhfixhfu~h u~anakafeb&+ Wbfhfimay/ Uhfe~áf xf oásmob eh 18 wálmfay&/ Ehnh~áf hywhim`mia~ fbon~h } awhddmeb ehd"dby axub~"hy$ wh~uhfhfima mfyumuximbfad$em~hiimùf eh ib~~hb hdhiu~ùfmib&/ @b~oaub; WE@: uaoañb eh wálmfa A 5: oá~lhfhy >$8 io&: mfuh~dmfhaeb 1$8: `xhfuh UmohyFh| ^boaf: ixh~wb 1>&/ Fbon~h ehd a~icmpb; Awhddmebehdw~moh~axub~WBFohyaSS&we` #IBOWDHUA^ DB QXHHYUÁ HF IX^YMPA$ YHLÛF IB^^HYWBFEA-Wda{b oásmob wa~a da w~hyhfuaimùf eh wbfhfimay; >= eh oa~{b eh >719
Mfyi~mwimùf$ a~afihdhy } `b~oay eh walb;@b~oay eh walb h mfyi~mwimùf;
Yh~áf afxfimaeay hf xfa `xux~a im~ixda~&
Yhymbfhy wdhfa~may } ohyay hywhimadhy;
Yh~áf afxfimaeay hf xfa `xux~a im~ixda~&
Cayua hd 13"75"19Ehywxíy ehd 13"75"19Wbfhfuhy% 1>7% 187 Aymyuhfuhy% 87% 07Hyuxemafuhy% 17% >7Hyuxemafuhy Hswbymub~hy% >7% 97
 
Ohyay UhoáumiayHkh 1;—Wa~umeby wbdïumiby$ obpmomhfuby ybimadhy$ Hyuaeb } ehobi~aima hf Aoí~miaDaumfa‟
Ohya 1;
Xfmph~ymeae$ wa~umimwaimùf hyuxemafumd } w~áiumiay wbdïumiay&
Ibb~emfaeb~a;
Dmi& Dxmya Oa~ua A~may #Xfmp& eh Yaf Dxmy-Yh mfuhfua ibfpbia~ a u~apíy eh hyua ohya uhoáumia a aqxhddby mfphyumlaeb~hy qxh anb~eaf ada —Mfyumuximùf Xfmph~ymeae‟ ibob bnkhub eh mfphyumlaimùf$ hf hywhimad hf db ~hdaimbfaeb ibf dawa~umimwaimùf hyuxemafumd } da mfimehfima eh da `b~oaimùf xfmph~ymua~ma hf da ibfihwimùf aih~ia eh da—wbdïumia‟&Da meha eh wa~umimwaimùf hyuxemafumd ibob ~hw~hyhfuaimùf wbdïumia$ faih eh day~hmpmfemiaimbfhy obub~m{aeay wb~ dby kùphfhy ~h`b~omyuay eh Iù~ebna hf 1=13& Hyua ibfihwimùf`xfeaohfuù day nayhy ehd iblbnmh~fb hf day Xfmph~ymeaehy& Omhfu~ay qxh wa~a adlxfby hyuawa~umimwaimùf hyuxemafumd —wbdmum{aea‟ hy `xfeaohfuad wa~a hd ehya~~bddb eh da ehobi~aimaxfmph~ymua~ma$ ca} bu~by qxh da ixhyumbfaf } ybyumhfhf qxh da wa~umimwaimùf eh dby hyuxemafuhyehnh~ïa yh~ xfa aiumpmeae wbdïumiaohfuh ayíwumia$ uhfemhfuh a lhyumbfa~ day mfqxmhuxehyaiaeíomiay$ ehwb~umpay$ b ~hi~haumpay& Hy hpmehfuh qxh hf hyuay wbymimbfhy mfuh~aiuûaf hdhohfubyeh day ~hw~hyhfuaimbfhy qxh `b~oaf wa~uh ehd moalmfa~mb ibowa~umeb qxh ea ixhfua eh daibhsmyuhfima eh xf emyix~yb ~h`b~omyua } xfb eh ib~uh fhbdmnh~ad$ aonby ibf da `xh~uh ia~laymonùdmia qxh ~hw~hyhfuaf&Hd hyuxemb ybn~h da emohfymùf wbdïumia eh dby aiub~hy xfmph~ymua~mby hsmlh whfya~ hf dayw~áiumiay eh iaea aiub~ } day ~hw~hyhfuaimbfhy ibowa~umeay qxh day yxyuhfuaf$ } hdximea~ ixadhy`xh~bf day ibfemimbfhy eh w~bexiimùf qxh wh~omumh~bf yx yx~lmomhfub } i~myuadm{aimùf&Ehyeh hd ~bd eh hexiaeb~hy ibow~bohumeby ibf dby iaonmby wbdïumiby } ybimadhyibfymeh~aoby fhihya~mb ~hadm{a~ xf hkh~imimb eh mfealaimùf } ~h`dhsmùf qxh fby wh~omua afadm{a~day oa~iay qxh ehkù hf da Xfmph~ymeae da chlhobfïa ehd whfyaomhfub fhbdmnh~ad qxh umñù ubeb hdehphfm~ mfyumuximbfad hf da eíiaea eh dby fbphfua&
Ohya >;
²Qxí Hyuaeb hf Aoí~mia Daumfa2 Day eh~mpay wbyfhbdmnh~adhy; mfuh~~blafuhy uhù~miby} ehya`ïby w~áiumiby&
Ibb~emfaeb~a;
Dmi& Aohdma Na~~hea #XFIx}b-²Iùob dhh~ hd w~hyhfuh2 ²Qxí fby b`~hihf day uhb~ïay wbdïumiay } ybimadhy ad xyb wa~ahfuhfeh~db2²Qxí fby —emihf‟ dby chicby aiuxadhy qxh fb ibow~hfehoby ianadohfuh2 Aoí~mia Daumfaca ehphfmeb hf xf ph~eaeh~b danb~aub~mb eh hswh~mhfimay ybimbwbdïumiay qxh caf wxhyub hf kaqxhda uhb~ïa } day w~áiumiay wbdïumiay hf dby ûdumoby 18 añby& Da emyuafima hfu~h da w~b`xfemeae eh dbyiaonmby hwbiadhy eh day ûdumoay eíiaeay } day iauhlb~ïay } ibfihwuby wa~a mfuh~w~hua~dby yh cachicb iaym mfibfohfyx~andh& Whfyaoby xf whfyaomhfub qxh pa wb~ ehu~áy eh db qxh yxiheh& ] hfhyub hyuá mowdmiaea da aiaehoma } yxy w~bexiimbfhy& Hf hyua dïfha eh w~hbixwaimùf$ w~huhfehoby—om~a~‟ da ~hadmeae mfuhfuafeb aeph~um~ hyua emyuafima: hyub hy$ w~hlxfua~fby ixáfub ehwbuhfimadmeae hswdmiaumpa dhy ~hyua a ibfihwuby uadhy ibob Hyuaeb$ ehobi~aima$ imxeaeafïa$obpmomhfuby ybimadhy } w~bndhoáumiay uadhy ibob eh~hicby cxoafby$ yhlx~meae$ aonmhfuh } ehya~~bddb&

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Panchi Soria liked this
esteban_tc9294 liked this
Fabian Zamorano liked this
Fabian Zamorano liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->