Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Une belle histoire d’immigrante

Une belle histoire d’immigrante

Ratings: (0)|Views: 429|Likes:

Rose De Veyra explique qu’il faut être deux pour créer des lieux de travail incluant des immigrants, ainsi que posséder suffisamment de connaissances pour faire fonctionner un nouveau carrefour d’apprentissage en ligne

Rose De Veyra explique qu’il faut être deux pour créer des lieux de travail incluant des immigrants, ainsi que posséder suffisamment de connaissances pour faire fonctionner un nouveau carrefour d’apprentissage en ligne

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2014

 
@
 
n kt} mkxki{ dl{ufi} mk ufdli}ku mkt c`t}l`ukt mk wulhktt`liiknt
`bb`aufi}t v{`. hf{}k m‐kswàu`kidk dfifm`kiik. tli} dli}uf`i}t mk dlim{`uk {i }fs` l{mk }ufxf`nnku mkuu`ãuk nk dlbw}l`u m‐{i dfhà Nk tl{t
"kbwnl` dckz nkt wulhktt`liiknt`bb`aufi}t dlit}`}{k {ik wuàldd{wf}`li `bwlu}fi}k. bf`t `n ik ukwuàtki}k wft nkt tk{nktc`t}l`ukt mk il{xkf{s `bb`aufi}t)
Wukilit n‐c`t}l`uk mk Dfubki. wfu kskbwnk Dfubki kt} fuu`xàk f{ Dfifmf `n p f {i eliilbeuk m‐fiiàkt. ml}àk m‐{i m`wnýbk m‐à}{mkt t{wàu`k{ukt k} mk wn{t`k{ut fiiàkt m‐kswàu`kidk
 
ki
kitk`aikbki} Bf`i}kifi}. knnk bãik {ik dfuu`ãuk wultwãuk. fnlut v{‐knnk aufx`} nkt àdcknlitf{ tk`i mk tli luafi`tbk k} v{‐knnk f màxknlwwà {i uàtkf{ wulhktt`liikn m‐kixkua{ukDk}}k c`t}l`uk i‐kt} wk{}
"ï}uk wft mkt wn{t twkd}fd{nf`uk. bf`t knnk il{t lhhuk mktkitk`aikbki}t wuàd`k{s wl{u dlbwukimuk dlbbki} b`k{s `idn{uk nkt `bb`aufi}t v{fn`h`àtmfit nkt n`k{s mk }ufxf`n) Nkt hfd}k{ut t{`xfi}t li} dli}u`e{à ç nf uà{tt`}k mk Dfubki ?
Knnk t‐kt} dcfuaàk mk bk}}uk ki Ŕ{xuk tf ukdckudck m‐kbwnl`. k} knnk f }`uà wulh`}mkt ukttl{udkt m`twli`enkt dlbbk nkt hl{ui`ttk{ut mk tkux`dkt m‐kbwnl` nldf{s
Knnk f wfu}`d`wà ç {i wulaufbbk mk bki}luf} k} f le}ki{ {i bki}lu v{` fwfu}faà tli }kbwt k} tkt uàtkf{s)
[i ukdu{}k{u f dckudcà f{"
mknç m{ bfiv{k m‐kswàu`kidk dfifm`kiik mk Dfubkik} f mà}kd}à nkt dlbwà}kidkt }ufithàufenkt v{‐knnk wl{xf`} lhhu`u
 
Nk t{wkux`tk{u k} nkt dlnnãa{kt mk Dfubki n‐li} f`màk ç uàxànku nkt dlbwà}kidkt k}nkt dliif`ttfidkt v{‐knnk fwwlu}f`} ç n‐àv{`wk
 
Tli kbwnlpk{u n{` f lhhku} mk nf hlubf}`li f`it` v{k mkt wltt`e`n`}àt mk
wkuhkd}`liikbki} fh`i v{‐knnk w{`ttk t‐àwfil{`u k} ki}`ãukbki} bk}}uk ç wulh`} tkt
dlbwà}kidkt k} dliif`ttfidkt)
Dfubki f knnk"
bïbk ukdckudcà mk il{xkf{s blpkit m‐fwwukimuk k} mk t‐fmfw}ku
 
Ki }ufxf`nnfi} f{ tk`i m‐{i luafi`tbk dlbbk nk ]luli}l Uka`li @bb`aufi} Kbwnlpbki}Dl{id`n #]U@KD). il{t fxlit n‐lddft`li mk xl`u m`ukd}kbki} mkt c`t}l`ukt m‐`bb`aufi}t k}m‐kbwnlpk{ut tk màxl`nku F{ dl{ut mkt t`s mkui`ãukt fiiàkt. ]U@KD f uàxànà k} wfu}faà {iaufim ilbeuk mk dkt c`t}l`ukt k} nkt f dlixku}`kt ki l{}`nt m‐fwwuki}`ttfak k} mk hlubf}`li
Bf`i}kifi}. nk dfbw{t ]U@KD # qqq)}u`kddfbw{t)df
)v{k n‐luafi`tbk f uàdkbbki} nfidà
ufttkbenk dkt l{}`nt mfit {i dfuukhl{u m‐fwwuki}`ttfak ki n`aik dliá{ wl{u hfxlu`tku nf
duàf}`li mk n`k{s mk }ufxf`n `idn{fi} mkt `bb`aufi}t v{fn`h`àt)
N‐c`t}l`uk mk Dfubki màbli}uk v{k nf uà{tt`}k wk{} tk uàfn`tku nlutv{k n‐kbwnlpk{u k} nk
il{xkn `bb`aufi} kbwnlpà tli} wulfd}`ht) Nk dfbw{t ]U@KD lhhuk mkt dl{ut k} mktukttl{udkt v{` wk{xki} f`mku f{}fi} nkt kbwnlpk{ut v{k nkt `bb`aufi}t v{fn`h`àt mfit nk
wuldktt{t m‐`i}àauf}`li
Dliá{kt }fi} wl{u nkt nkfmkut à}fen`ttfi} nkt wln`}`v{kt luafi`tf}`liiknnkt. nkt wulhktt`liikntmkt ukttl{udkt c{bf`ikt. mk nf hlubf}`li k} m{ wkuhkd}`liikbki} k} nkt akt}`liif`ukt v{kwl{u nkt `bb`aufi}t v{fn`h`àt l{ nk{ut dlnnãa{kt. nkt ukttl{udkt `idn{ki} mkt blm{nkt
m‐fwwuki}`ttfak. mkt x`màlt f`it` v{k mkt a{`mkt mk m`td{tt`lit ki n`aik Nkt t{ok}t }uf`}àt
tli} xfu`àt
? dlbb{i`df}`li khh`dfdk k} }ufxf`n m‐àv{`wk. ukdu{}kbki} f`it` v{k wuf}`v{kt mk
tànkd}`li k} mk akt}`li mkt }fnki}t) @nt x`tki} }l{t ç hfxlu`tku nf wfu}`d`wf}`li khh`dfdk mfit nkt
n`k{s mk }ufxf`n d{n}{uknnkbki} m`xkut`h`àt m‐f{ol{um‐c{`
[ik eliik wfu}`k mkt ànàbki}t iàdkttf`ukt wl{u duàku {i n`k{ mk }ufxf`n `idn{fi} mkt
`bb`aufi}t v{fn`h`àt i‐kt} wft f{tt` `i}{`}`xk v{‐li wl{uuf`} nk dul`uk V{‐`n t‐fa`ttk mktkimul`}t lð nkt kbwnlpk{ut fhh`dcki} nk{ut lhhukt m‐kbwnl`. mk nf hfáli mli} `nt tànkd}`liiki}nkt d{uu`d{n{b x`}fk l{ mk nk{ut wuldktt{t m‐`i}àauf}`li. dkt hfd}k{ut wk{xki} }l{t n`b`}ku nf
dfwfd`}à mkt kbwnlpk{ut mk w{`tku mfit nk eftt`i mk }fnki}t mkt `bb`aufi}t k} mk duàku {in`k{ mk }ufxf`n v{` nkt `idn{}) Wl{u nkt il{xkf{s `bb`aufi}t. nkt 07 wukb`kut ol{ut mfit {i
il{xkf{ b`n`k{ mk }ufxf`n wk{xki} ukwuàtki}ku {ik dl{uek m‐fwwuki}`ttfak `i}kit`xk t{u }l{t
nkt wnfit
nk{u il{xkn kbwnl`. nk{u il{xkn kbwnlpk{u f`it` v{k nkt i{fidkt dfifm`kiikt mk nf d{n}{ukm{ n`k{ mk }ufxf`n) Nk dfbw{t ]U@KD lhhuk nkt ukttl{udkt wl{xfi} f`mku ç uknkxku }l{t dkt màh`t
)
 
Auådk ç n‐fwwuki}`ttfak k} f{ wkuhkd}`liikbki}. dcfv{k wkutliik wk{} fdv{àu`u nkt
dlbwà}kidkt mli} knnk f ektl`i wl{u uà{tt`u ç dli}u`e{ku k} ç m`u`aku mfit {i n`k{ mk }ufxf`n
d{n}{uknnkbki} m`xkut`h`à N‐c`t}l`uk mk uà{tt`}k mk Dfubki wk{} ï}uk ukwulm{`}k nlutv{k nktkbwnlpk{ut hli} ki tlu}k mk dliifé}uk k} m‐fwwn`v{ku nkt wuf}`v{kt `idn{t`xkt mk ukdu{}kbki}k} m‐`i}àauf}`li. w{`t v{k nkt `bb`aufi}t v{fn`h`àt dlbwukiiki} nf hfáli mli} `nt wk{xki}
dli}u`e{ku ç nk{u wulwuk uà{tt`}k f{ }ufxf`n) Ki wfu}fakfi} mkt c`t}l`ukt dlbbk dknnk mkDfubki k} ki fwwukifi} b{}{knnkbki}. il{t wl{xlit dlit}fbbki} uàhnàdc`u ç il}uk d{n}{ukm{ n`k{ mk }ufxf`n àxln{}`xk k} il{t p fmfw}ku) Nf uà{tt`}k mkt luafi`tbkt dfifm`kitmàwkimuf mk il}uk dfwfd`}à ç fa`u khh`dfdkbki} ki dk tkit)
 Bfum` 66 màdkbeuk 5765
Dckh. @i`fxkt m‐fwwukittfak]luli}l Uka`li @bb`aufi}Kbwnlpbki} Dl{id`n #]U@KD)
 

You're Reading a Free Preview

Download