Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eficienta Economica

Eficienta Economica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,146|Likes:
Published by Adilu puff
Eficienta economica, anul III, MFC-CIG
Eficienta economica, anul III, MFC-CIG

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Adilu puff on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

 
1
Facultatea de Management Financiar Contabil Bucureşti Anul universitar 2007-2008Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune Semestrul 1Anul de studii: III
EEiicciieennăăeeccoonnoommiiccăă ÎÎnnttrreebbăărriippeennttrruueexxaammeenn AAuuttoorrii::PPrroo..uunniivv..ddrr..GGhheeoorrgghheeZZaammaann AAssiisstt..uunniivv..ddrrdd..MMaarriinneellaaGGeeaammăănnuu 
ADEVARAT/FALS
1. Rata rentabilitatii capitalului real si ocupat
 
se calculeaza ca raport intre profitul din exploatare(Pe) si suma volumului mediu al mijloacelor fixe (
Mf  
) si activelor circulante (
Ac
).2. Rata rentabilitatii comerciale (Rc) reprezinta o forma sui generis a eficientei economice careraporteaza efort la efect.3. Incertitudinea reprezinta manifestarea unei indoieli cu privire la producerea unui evenimentviitor.4. Riscul reprezinta posibilitatea ca o activitate umana din viitor sa nu produca o pierderegenerata de lipsa de informatii sau insuficienta acestora.5. Metodele bazate pe luarea in calcul a probabilitatilor sunt metoda scenariilor si metoda MonteCarlo.6. Cand rata interna de rentabilitate este mai mare decat rata dobanzii proiectul este eficient.7. Cand capitalul este depus, la banca pentru mai multe perioade de timp si nu se ridica dobandaare loc mecanismul capitalizarii dobanzii, prin incorporarea dobanzii anuale la capitalul initial.8. Criteriul Laplace se bazeaza pe calculul mediei geometrice a veniturilor asteptate pentrufiecare situatie propusa.9. Criteriul Wald (Maximin) este un criteriu de prudenta.10. Efectul de levier nul apare in cazul in care o indatorare a firmei este indiferenta fata derentabilitatea capitalurilor proprii.11. Pragul de rentabilitate permite intreprinderii sa estimeze rapid rezultate neprevizionate.12. Analiza parghiei financiare calculata ca raport intre variatia ratei rentabilitatii financiare si ratarentabilitatii economice ofera posibilitatea determinarii, la nivelul unei societati comerciale, efectul pozitiv saunegativ pe care il poate avea indatorarea unei societati asupra rentabilitatii, prin compararea costurilor indatorarii cu rentabilitatea financiara.13. Valoarea neta actualizata totala tine seama de marimea termenului de recuperare a investitiilor.14. Dobanda produsa prin plasamentul unui capital este proportionala cu marimea acestui capitalinmultita cu rata dobanzii si cu durata in timp a operatiei.15. Optimul pe piata se realizeaza atunci cand eficienta medie este mai mare decat eficientamarginala.16. Cand o unitate economica inregistreaza pierdere, pragul de rentabilitate este inferior cifrei deafaceri.17. Orice agent economic urmareste maximizarea rezultatelor si minimizarea cheltuielilor.
 
2
18. Modelul Savage mai este cunoscut si ca modelul Maximin.19. Efectul de levier negativ, se produce atunci cand costul indatorarii nu este acoperit de catrerentabilitatea economica.20. Punctul mort se calculeaza cu ajutorul formulei
12
×
CA PR
luni.21. Coeficientul parghiei de exploatare exprima performanta economica in cazul unei cresteri acifrei de afaceri.22. Orice varianta eficienta este optima.23. Beneficiul marginal extern (BME)
 
reprezinta beneficii la terti pentru care acestia platesc.24. Beneficiul marginal social (BMS) reprezinta produsul dintre beneficiul marginal privat si beneficiul marginal extern.25. Rata de actualizare
 
reprezinta un coeficient care tine seama in principal de rata inflatiei si adobanzii prezente si viitoare, la care nu se mai adauga si alte influente.26. Costul marginal social (CMS) reprezinta diferenta dintre costul marginal privat si costulmarginal extern si constituie element pentru determinarea nivelului optim al productiei din punct de vederesocial.27. Eficienta statica se imparte in eficienta alocativa si neproductiva.28. Metoda scenariilor consta in construirea de scenarii bazate pe aceiasi coeficienti de probabilitate29. Pragul de rentabilitate reprezinta nivelul de activitate sau cifra de afaceri pe care o firmatrebuie s-o realizeze pentru a acoperi in intregime cheltuielile sale fixe si variabile si de la care nu realizeazanici pierdere si nici beneficii, pentru care marja costului fix finanteaza exact suma cheltuielilor variabile.30. Coeficientul parghiei de exploatare exprima riscul economic in cazul unei diminuari a cifrei deafaceri.31. Indicatorii de eficienta economica care tin cont de factorul timp se numesc indicatori statici.32. Optimul economic reprezinta cea mai buna varianta de marime a eficientei dintr-o multitudinedata de variante posibile.33. Cand rata dobanzii este mai mare decat rata interna de rentabilitate proiectul este ineficient.34. Diferenta principala intre cele doua concepte de optimalitate este problema compensatiei, deunde rezulta ca la criteriul Kaldor-Hicks nu toti membrii societatii isi imbunatatesc situatia in timp ce lacriteriul Pareto toti si-o imbunatatesc sau cel putin o parte a acestora isi mentin nivelul bunastarii.35. În cazul in care CA este superioara pragului de rentabilitate, firma isi poate calcula activitatearentabila, numita marja comerciala.36. Coeficientul parghiei de exploatare exprima performanta economica in cazul unei scaderi acifrei de afaceri37. Pragul de rentabilitate permite intreprinderii sa aprecieze securitatea intreprinderii, in cazul incare conjunctura economica devine favorabila.38. Elementul cheie al rentabilitatii unei firme il reprezinta profitul care este luat in considerare ladeterminarea diferitelor rate ale rentabilitatii.39. Criteriul Wald presupune retinerea solutiei care minimizeaza castigul maxim al fiecareidecizii.40. Marimea valorii nete actualizate totale depinde in mare masura de valorile ratei de actualizare.41. Criteriul de eficienta al valorii nete actualizate totale il reprezinta maximizarea acesteia.
 
3
42. Cand rentabilitatea capitalurilor proprii creste concomitent cu indatorarea se produce efectulde levier pozitiv.43. Efectul de levier negativ se produce atunci cand costul indatorarii este acoperit de catrerentabilitatea economica.44. Orice activitate economica presupune un anumit grad de risc care poate fi mai mult sau mai putin anticipat.45. Rata interna de rentabilitate analizeaza selectarea acelor proiecte care presupun eforturi mici pe termen scurt si foarte eficiente, inlaturand proiectele cu eforturi investitionale si fluxuri de lichiditate mari.46. Speranta matematica este un indicator central
 
de tendinta.47. Abaterea standard este un coeficient statistic
 
de asociere a dispersiei unei serii statistice in jurul tendintei centrale48. Indicele de profitabilitate reprezinta raportul dintre venitul net actualizat total si investitiiletotale actualizate.49. Într-o firma, conditiile de exploatare pot evolua in cursul exercitiului ca urmare a modificarilor de structura.50. Eficienta economica, in formula sa clasica, presupune comparativ raportarea
 
dintre venituriletotale actualizate si cheltuielile totale actualizate ale unei activitati.51. Pragul de rentabilitate permite intreprinderii sa calculeze marimea cifrei de afaceri de la careactivitatea devine nerentabila sau nivelul de activitate sub care nu ar trebui sa coboare.52. Data la care o firma atinge pragul de rentabilitate se numeste indice de securitate.53. Cand
1
=+
 β α 
, avem o functie de productie de tip Cobb-Douglas homotetica.54. Nu exista simultaneitatea
 
criteriilor maximizarii si minimizarii.55. Rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare α pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de catre un proiect este mai mica decat cheltuielile de investitii si exploatareefectuate.56. Pragul de rentabilitate reprezinta un indicator cheie
 
 pentru o firma intrucat ofera reperulcrucial in functie de care evolutia activititii economice poate deveni profitabila sau, dimpotriva, perdanta.57. Factorul fondului de reducere are caracter 
 
dinamic.58. Metoda lui Hertz mai este cunoscuta si sub denumirea de metoda Monte Carlo.59. Angajamentul de capital sau capitalul angajat reprezinta suma actualizata a costurilor totale deinvestitii si a celor de exploatare ale unui obiectiv, in perioada anterioara punerii in functiune (exclusivamortismentul), la un moment dat de referinta care, de regula, este momentul initial al duratei de realizare ainvestitiilor.60. Factorul de fructificare sau capitalizare (compunere) arata ce devine o suma initiala de 1 leuatunci cand creste intr-un ritm anual egal cu α.61. Metoda scenariilor consta in construirea de scenarii bazate pe diferiti coeficienti de probabilitate.62. Externalitatile negative reprezinta beneficiile marginale externe pe care un agent economic poluator le induce unor terti, fara ca acesta sa plateasca daunele produse altora.63. Coeficientul de variatie (CV) exprima dispersia relativa a valorii nete actualizate a unui proiect nedand posibilitatea de a fi comparat cu alte proiecte din punctul de vedere al riscului64. Factorul de actualizare sau discontare ne arata cat valoreaza in prezent o suma de 1 leu care seasteapta sa fie realizata in viitor.

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciudy09 liked this
Flory Flory liked this
stasikc985 liked this
delia_adina liked this
Ilasco Ion liked this
rapunzely liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->