Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Transporturi - Curs 1

Transporturi - Curs 1

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 423|Likes:
Published by ady

More info:

Published by: ady on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
CURS 1 TRANSPORTUR
ROLUL ŞI IMPORTANŢA TRANSPORTURILOR 
Transporturile reprezintă un domeniu important aactivităţii economico-sociale pentru prin intermediul lor se efectuează deplasarea în spaţiu a bunurilor şi oamenilor în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti.
Dezvoltarea, diversificarea şi modernizarea transporturilor au fosdeterminate de extinderea şi intensificarea producţiei şi a circulaţiemărfurilor, de adâncirea diviziunii internaţionale a muncii.Având în vedere necesitatea realizării legăturilor dintre producţie şi consum, transporturile sunt acelea care deplasează bunurile obţinute în celelate ramuri ale producţiei materiale din locul în care au fost produse la cel în care urmează a fi consumate în cadrul pieţei interne şi internaţionale.
Obiectul activităţii de transport 
îl constituie 
deplasarea în spaţiu a călătorilor şi mărfurilor 
.Însă nu toate deplasările în spaţiu constituie obiectul activităţii de transport supuse contractului de transport. Astfel, transportul informaţional,transportul de lichide şi gaze prin conducte şi alte activităţi asemănătoare nu pot forma obiectul contractului de transport. Aceste activităţi se realizează prin instalaţii proprii şi nu necesită operaţiunile specifice pe care le presupune activitatea de transport, cum ar fi: preluarea de tre transportator a mărfurilor, obligaţia de pază şi preluare a lor la destinaţie.Considerată sub aspectul conţinutului său economic,
activitatea de transport constituie mijlocul prin care se înlesneşte schimbul de bunuri şi deplasarea oamenilor 
, spre deosebire de deplasarea gândirii (transportul corespondenţei, faxul, transmisiunile telefonice), transport ce este supus altor reguli.De asemenea, mâne în afara sferei noastre de preocupartransportul poştal care, deşi se realizează pe baza unor raporturi juridice între transportator şi unitatea de poştă, nu se integrează în contractul de transport. Mai mult, nici expeditorul, nici destinatarul nu au legături juridice cu unitatea de transport ce realizează activitatea de corespondenţă.Astfel,
activitatea de transport 
poate fi definită ca 
acţiunile prin care se organizeaşi se realizează deplasarea lătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp.
Un rol important îl are transportul în sfera producţiei unde, printr-o mai bună organizare, poate contribui la: reducerea ciclului de producţie,accelerarea vitezei de rotie a mijloacelor circulante, îmbuţirea indicatorilor economico-financiari.Producţia unei întreprinderi este deservită nu numai de transportul intern, ci şi de transportul care realizează legăturile externe ale acesteia cu celelate întreprinderi şi cu întreaga economie naţională.
1
 
De aici decurg
 funcţia importantă a transporturilor de susţine legăturile de producţie între întreprinderi, comunicaţiile între marile centre industriale, între cele industriale şi agricole,etc.
Acest rol este îndeplinit de transporturile de utilitate publică, în componea cărora intră: căile ferate, fluviale şi maritime, rutiere,transportul aerian şi transportul de călători. Acesta din urmă deserveşte  procesul de producţie prin deplasarea muncitorilor la şi de la locul de muncă.Rolul transporturilor este evident, prin intermediul acestorasigurându-se procesul de producţie cu mijloace de producţie şi forţă de muncă.Importanţa transporturilor constă nu numai în funcţia pe care o au în dezvoltarea complexului socio-economic naţional, ci şi în rolul importanexercitat asupra amplificării relaţiilor dintre state. Astfel, transporturilinternaţionale reprezintă mijlocul material ce stă la baza relaţiilor economice cu celelate ţări ale lumii. Acestea continuă procesul de producţie în sfera circuitului economic mondial şi reprezintă un sistem tehnico-economicomplex prin intermediul căruia o parte din produsul social este realizat pe  pieţele externe în schimbul unor rfuri necesare economiei naţionale,contribuind astfel la modificări de structură, calitate şi cantitate în produsul intern brut, produsul naţional brut şi produsul naţional net.
PARTICULARITĂŢILE PROCESULUI DE PRODUCŢIE ÎN TRANSPORT 
Încadrarea transporturilor într-o ramură distinctă a economiei naţionale se datoreafaptului că, deşi activitatea în transporturi, din  punctul de vedere al procesului muncii, se identifică cu cea din ramurile creatoare de bunuri materiale, totuşi ea prezino serie d
 particularităţi 
1.
Re zultatul muncii productive în transporturi nu constituie un nou produs, o mar, ci o prestaţie 
. Prin transport mărfurile îşi păstrează proprietăţile fizico-chimice, dar îşi sporesc valoarea; 
2.
Transporturile de mărfuri sunt o activitate economică care se desfăşoară atât în sfera producţiei, cât şi în cea a circulaţiei mărfurilor.
Astfel, se disting: 
transporturi interioare princare se realizează deplasarea materiilor  prime, materialelor, forţei de muncă de la o secţie de producţie la alta, deci activităţile desfăşurate în sfera producţiei şi 
transporturi comerciale ce apar ca o continuare a activităţii de  producţie în sfera circulaţiei.
3.
Transportul, în sine, nu se poate stoca, se consumă imediat în momentul efectuării producţiei.
Se stochează însă nevoia de transport.
4.
Transporturile de călători şi cele de mărfuri se deosebesc substanţial între ele 
, în sensul că transporturile de călători se caracterizează prin sensul dus-întors al curenţilor de călători,
2
 
adică sunt, în general, activităţi echilibrate, în timp ce în transporturile de mărfuri nu există, în aceeaşi măsură, o asemenea egalitate, deoarece volumul mărfurilor transportate în cele două sensuri, de cele mai multe ori, nu este identic.Variaţia traficului de călători e influenţată de fenomenele de masă caracterizate printr-o probabilitate ridicată (sărbători, concedii, vacanţe), în timp ce în transportul de mărfuri aceşti factori au o influenţă mai redusă.
5.
 Activitatea de transport este, în general, o activitate continuă în timp 
care, în cele mai multe cazuri, este o activitate de zi şi noapte, atât în zilele de lucru, cât şi în cele de sărbătoare,
dar discontinuă ca intensitate, cu intermitenţe,
motiv  pentru care randamentul ei este variabil.
6.Transporturile sunt activităţi ce se desfăşoară pe spaţiîntinse, prin sute şi chiar mii de unităţi distincte,îndepărtate geografic unele de altele, dar strâns legate.
În concluzie,
transportul este o prestaţie de servicii de un tip special
nu se poate nici stoca, nici conserva
trebuie să facă faţă unor momente de vârf
se execută în condiţii speciale şi 
 presupune existenţa unei infrastructuri tehnicextraordinar de vaste şi complexe, care să excludă orice situaţie neprevăzută.
SISTEMELE DE TRANSPORT ŞI CARACTERISTICILE ACESTORA 
Sistemele de transport 
pot fi definite ca 
totalitatea mijloacelor şi instalaţiilor întrebuinţate în vederea înlăturării distanţelor.
În compunerea şi organizarea transporturilor intră elemente de ordin tehnic: 
drumul; 
mijlocul de transport; 
 forţa de muncă a mijlocului de transport.Transporturile se pot clasifica astfel: 
a)Din punctul de vedere al obiectului transportului:  1.transport de c ălători şi 2.transport de mărfuri. b)După mijloacele întrebuinţate transporturile pot fi 1.feroviar
2.rutier
3.navale 
4.aerien
5.speciale 
6.combinat
.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionel Ciuta liked this
Barna Gheorghe liked this
drin2 liked this
punct836587 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->