Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CREDITARE_BANCARA

CREDITARE_BANCARA

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 1,355|Likes:
Published by ady

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: ady on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 
1
C R E D I T A R E B A N C A R Ă
OBIECTIVE:
Scopul disciplinei constă în asigurarea cunoştinelor şi informaiilor teoretice,metodologice şi operaionale în domeniul creditării bancare, precum şi în formareadeprinderilor practice şi abilităilor de utilizare a acestei oferte de produse din partea băncilor. Acest scop se concretizează în următoarele obiective:a)
 
înelegerea raportului autofinanare –creditare; b)
 
cunoaşterea resurselor de creditare ale băncilor;c)
 
analiza, determinarea şi acordarea creditelor bancare;d)
 
evitarea riscului de creditare bancară.
CONINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEII. Principalele operaiuni bancare. Intermedierea bancară.II. Creditul bancar, produs de bază în activitatea băncilor comerciale.
 
III. Categoriile de împrumutai.IV. Analiza bonităii împrumutailor.V. Documentaia de creditare.
 
VI. Principalele tipuri de credite bancare.
 
VII. Analiza, determinarea şi acordarea creditelor bancareVIII. Garaniile creditelorIX. Managementul riscului de creditCONINUTUL TEMELOR 
I. PRINCIPALELE OPERAIUNI BANCARE.INTERMEDIEREA BANCARĂ
Principala activitate a băncilor comerciale este aceea de intermediere, respectivde a pune în legătură pe deinătorii de fonduri temporar disponibile cu cei care aunevoie temporar de resurse financiare suplimentare, pentru realizarea anumitor procesede producie sau investiii.Pentru realizarea acestor activităi principale, de intermediere, băncile efectueazăo serie întreagă de operaiuni, circumscrise activităii de comer cu bani.Operaiunile bancare:
 
operaiuni de
atragere de resurse
la vedere sau la termen, în monedănaională sau în valută, ori legate de acestea, numite şi operaiuni de pasiv,fiindcă se reflectă în pasivul bilanului unei bănci;
 
operaiuni legate de
 plasarea resurselor 
în credite, pe piaa interbancarăsau în titluri de stat, în lei sau în valută, pe termen scurt, mediu sau lung,numite şi operaiuni de activ, deoarece se reflectă în activul bilanului unei bănci.
 
 
2
Pe ansamblu, suma valorică a operaiunilor de activ este egală cu cea aoperaiunilor de pasiv care includ şi rezultatul activităii desfăşurate (profit/pierdere).
Operaiuni bancareprivind atragerea de resurse (operaiuni de pasiv)
Pentru a putea exista ca entitate juridică, orice societate bancară are mai întâinevoie de dotarea cu capitaluri de către acionari şi apoi de atragerea de pe piaă deresurse disponibile.Volumul operaiunilor active ale unei bănci (credite, plasamente pe piaainterbancară, titluri de stat, alte active), structura activelor (lei, valută) şi maturitatealor (pe termen scurt, mediu sau lung) sunt determinate de volumul, structura şimaturitatea resurselor atrase de bancă (operaiunile pasive).
a)
 
Operaiunile de capital şi legate de acesta
Pentru a putea funciona legal, orice societate bancară trebuie autorizată deBanca Naională a României.Capitalul social reprezintă principala componentă a fondurilor proprii ale unei bănci. În mod normal, fondurile proprii ar trebui să fie mai mari decât capitalul socialal unei bănci, întrucât există o serie întreagă de rezerve şi alte fonduri care se adaugă lacapitalul social pentru a forma fondurile proprii.Capitalul social reprezintă fondurile avansate iniial de acionari, din care băncile îşi acoperă cheltuielile de constituire, achiziionarea de sedii, logistică etc.,fiind însă important ca acesta să nu fie imobilizat în întregime în astfel de activenepurtătoare de dobândă, o parte cât mai mare a capitalului social trebuie să rămânăliber pentru demararea şi iniierea afacerilor aducătoare de venituri (dobânzi).
b)
 
Operaiuni de acceptare de depozite
Operaiunile de acceptare de depozite sunt principala categorie de operaiuni prin care societăile bancare îşi atrag resursele necesare desfăşurării activităii deintermediere pe piaă.Principalele categorii de depozite utilizate atât pe plan naional, cât şiinternaional sunt următoarele:
1)
 
Contul curent în lei
Se adresează clienilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităii fără personalitate juridică rezidente/înregistrate în România.
2) Contul curent în valută
Se adresează clienilor băncii, persoane fizice şi juridice sau entităii fără personalitate juridică rezidente/nerezidente înregistrate în România.
3) Contul de depozit la termen în lei
Se adresează clienilor persoane fizice şi juridice ori entităilor fără personalitate juridică.
4) Contul de depozit la termen în valută
Se adresează clienilor băncii, persoane fizice şi juridice ori entităilor fără personalitate juridică.
 
 
3
5) Certificatul de depozit
Certificatul de depozit reprezintă un titlu de credit pe termen emis de bancă, careatestă depunerea unei sume de bani pe baza căreia, la scadenă, se poate încasa atâtsuma depusă, cât şi dobânda aferentă.
6) Certificatul de depozit cu discont
Se adresează persoanelor fizice şi juridice ori entităilor fără personalitate juridică rezidente sau înregistrate în România.Certificatul de depozit cu discont este un instrument bancar ce oferă posibilitateacumpărătorului să intre în posesia unui astfel de titlu plătind o sumă mai mică decâtvaloarea lui nominală care se va încasa la scadenă. Diferena între suma de cumpărareşi valoarea nominală a certificatului de depozit cu discont o reprezintă tocmai„dobânda” care este „avansată” de bancă încă din momentul cumpărării.
7) Depozitul pentru pensii
Depozitele pentru pensii sunt depozite oferite exclusiv persoanelor fizice, în carese pot efectua depuneri pe tot intervalul dintre data deschiderii şi cea a scadenei.
8) Depozitul pentru vacană
Depozitele pentru vacană se adresează persoanelor fizice, care pot efectuadepuneri de sume în cont pe întreaga perioadă de la deschidere până la scadenă.
9) Depozitul pentru minori
Depozitul pentru minori se adresează persoanelor fizice cu vârste cuprinse între14 – 18 ani. Potrivit legislaiei româneşti, capacităile juridice totale se dobândesc şavârsta de 18 ani. Numai de la 18 ani în sus, persoanele fizice au dreptul să constituie la bănci depozite la vedere sau la termen în condiiile legale. Depozitul pentru minori estedestinat persoanelor care nu au împlinit 18 ani, dar sunt mai mari de 14 ani, respectivsunt în situaia de a avea capacităi juridice limitate.
10) Certificatul de depozit escrow
Contul de depozit escrow este un cont de depozit temporar, deschis în vederea păstrării/depozitării unor sume de bani în lei sau valută până la încheierea unuicontract, livrarea unor mărfuri sau îndeplinirea unor condiii specificate într-uncontract/angajament încheiat între două pări. În cadrul acestei operaiuni, bancaîndeplineşte rolul de agent escrow, iar deponentul sumelor este titularul depozitului.
Cuvinte (concepte) cheie
atragere de resurse plasarea resurselor operaiuni de trezorerieoperaiuni cuclientela
Teste-grilă
I. Activitatea principală a băncii o constituie:1. intermedierea2. comerul cu bani3. investiia4. leasingul5. repartizarea profituluiVariante:a) 1,2 b) 1,2,3,5c) 2,3,4,5d) 1,4e) 1,2,3,4,5

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ghinea Iuliana liked this
Ghinea Iuliana liked this
Ghinea Iuliana liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this
Anca Maria liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->