Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
URN_NBN_fi_jyu-200806255544

URN_NBN_fi_jyu-200806255544

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:
Published by Gualterio Curzio

More info:

Published by: Gualterio Curzio on Dec 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ“FAR-OFF GLEAMS OF EVANGELIUM”A study of how J.R.R. Tolkien’s
The Lord of the Rings
 reflects the biblical “Kingdom of Heaven”
A Pro Gradu (MA) Thesis in EnglishbyAki Myyrä
Department of Languages2008
 
HUMANISTINEN TIEDEKUNTAKIELTEN LAITOSAki Myyrä“FAR-OFF GLEAMS OF EVANGELIUM”A study of how J.R.R. Tolkien’s
The Lord of the Rings
reflects the biblical “Kingdom of Heaven”Pro Gradu –tutkielmaEnglannin kieliToukokuu 2008 119 sivuaTutkielman tarkoituksena on tarkastella J. R. R. Tolkienin
Taru Sormusten Herrasta
 – teosta (tästedes
TSH 
) verraten sen sisältämiä elementtejä ja arvoja Taivasten-, eliJumalan Valtakunta -käsitteeseen sellaisena, kuin Raamattu ja eritoten Kristuksenopetus sen esittää. Yleisesti ottaen ollaan yhtä mieltä siitä, että Tolkienin kristillisyysnäkyy hänen teoksessaan, mutta vain implisiittisesti, esimerkiksi maailmankuvana jaarvoina. Kuitenkaan kirjallisuudessa ei ole katseltu tarua Jumalan Valtakunnannäkökulmasta, josta avautuu laajasti erilaisia rinnakkaisuuksia, yhteisiä arvoja jasymboliikkaa. Voidaan siis sanoa, että
TSH 
on ikään kuin peili, joka heijasteleeJumalan Valtakuntaa, antaen lukijalleen ”kaukaisia kajastuksia evankeliumista”, jonka Tolkien tunnusti olevan yksi hyvän fantasiakertomuksen päätehtävistä.Tutkielmassa käy ilmi, että vaikka
TSH 
ei ole allegoria, eikä sillä ole yksiselitteistäsanomaa, Tolkienilla oli kuitenkin tarkoituksena antaa lukijalleen, paitsi vaikuttavantarinan, myös hengellistä kokemusta heijastelevan kirjallisen elämyksen. Osittainkristillinen symboliikka oli myös tarkoituksellista, kuten hän itse myönsikin.Tutkielmassa esitellään ensiksi Tolkien itse, mukaan lukien hänelle ja hänenkirjalliselle tuotannolleen erityisen merkittäviä henkilöitä, kuten C. S. Lewis, jotailman Tolkien tunnusti, ettei
TSH 
olisi koskaan valmistunut. Koska
TSH 
kuuluuosana Tolkienin laajempaa mytologiaa,
Silmarillionia
, sen kontekstina esitelläänmyytti ja fantasiakertomus, sekä
Silmarillionin
ja
 Hobitin
(
TSH 
:n edeltäjä) keskeisettapahtumat. Sen ”rinnakkaistodellisuuden”, Taivasten Valtakunnan teologiaesitellään myös taustatiedoissa, sekä pyritään vastaamaan kysymyksiin: olikoTolkienilla missio, ja jos oli, minkälainen, ja miten se näkyy?Analyysissa käydään läpi
TSH 
:n tapahtumat sen keskeisimmän ”Valtakunta-piirteen”, kaitselmuksen (engl. Providence), näkökulmasta. Sen jälkeen katsotaankuinka
TSH 
heijastelee Valtakunnan keskeisiä elementtejä, kuten kuninkuutta jauhrautumista toisten hyväksi. Valtakuntaa tarkastellaan orgaanisena yhteisönä, jonka jälkeen sen keskeisiä arvoja verrataan
TSH 
:n arvomaailmaan. Viimeisenä tutkitaanhyvän ja pahan problematiikkaa sellaisena, kuin Raamattu ja
TSH 
sitä käsittelee.Tutkimuksessa vahvistuu, että
TSH 
:n ja Taivasten Valtakunnan arvomaailmatovat hyvinkin samankaltaiset, ja että
TSH 
:n lukija saa kokemuksen siitä, mitäValtakunta ideaalisesti on. Mutta tämä kaikki on tarinan ”pinnan alla”, eikä Tolkientyrkyttänyt kristillisyyttään. Hän antoi lukijalleen vapauden soveltaa teoksensanomaa hänelle itselleen mielekkäällä tavalla, riippumatta hänenmaailmankatsomuksestaan.Asiasanat:
 Lord of the Rings
, Kingdom of Heaven, myth, fantasy, Tolkien, religion,symbolism, Jesus Christ, Bible, values, good, evil, love, self-sacrifice, eucatastrophe
 
ABSTRACT
Aki Myyrä“FAR-OFF GLEAMS OF EVANGELIUM”A study of how J.R.R. Tolkien’s
The Lord of the Rings
reflects the biblical “Kingdom of Heaven”Master’s thesis in EnglishFaculty of HumanitiesDepartment of LanguagesMay 2008 119 pagesThe purpose of this thesis is to examine J. R. R. Tolkien’s
The Lord of the Rings
 (hereafter
 LOTR
), comparing its elements and values to
The Kingdom of Heaven
, thespiritual reality which Christ introduces in his teachings. Scholars generally agreethat Tolkien’s Christianity can be seen implicitly in his work: for example, in itsworld view and values. However, Tolkien literature has not examined
 LOTR
fromthe point of view of the Kingdom of Heaven, which reveals a rich well of parallels,common values, and symbolism. It can be said that
 LOTR
is like a mirror that reflectsthe Kingdom, giving the reader “far-off gleams of evangelium,” which Tolkien saidwas one of the main functions of a good fantasy story. This study reveals thatalthough
 LOTR
is not an allegory, nor does it have a definitive message, Tolkienmeant to give his reader, not only an impressive story, but also a literary experienceakin to religious experience. Tolkien admitted that some of the Christian symbolismin
 LOTR
was intentional.In this work I first introduce Tolkien, along with people who were important tohis writing, such as C. S. Lewis, without whom Tolkien said that
 LOTR
would neverhave seen daylight. Because
 LOTR
is part of Tolkien’s broader mythology,
TheSilmarillion
, I present myth and fantasy as its literary context, and the events of 
TheSilmarillion
and
The Hobbit 
as its narrative context. In the background information Ialso examine the theological foundations of what I propose is
 LOTR’s
parallelreality, the
Kingdom of Heaven
, and I further attempt to answer the questions: DidTolkien have a mission? If so, what was it like, and how can it be seen?In the core analysis I first give the story-line of 
 LOTR
from the viewpoint of itsmost prominent “Kingdom-feature”, Providence. Then I examine how
 LOTR
reflectscentral elements of the Kingdom, such as kingship and self-sacrifice. I look at theKingdom as an organic community, and then I compare the core values of theKingdom to
 LOTR
. And finally I look at the battle between Good and Evil as
 LOTR
 and the Bible depict it.The findings of this thesis confirm that the values of 
 LOTR
and the Kingdom arenotably similar, and that the reader of 
 LOTR
does indeed derive from it an experienceof what the Kingdom ideally is. But all this is “under the surface”, and Tolkien didnot impose his Christianity. He gave his readers the freedom to apply the message of 
 LOTR
in any way relevant and meaningful to them, regardless of their world view.Key words:
 Lord of the Rings
, Kingdom of Heaven, myth, fantasy, Tolkien, religion,symbolism, Jesus Christ, Bible, values, good, evil, love, self-sacrifice, eucatastrophe

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->