Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Struts Rkindan Wwwjavadilicom

Struts Rkindan Wwwjavadilicom

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 63|Likes:
Published by www.javadili.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: www.javadili.com on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

 
 
HACETTEPE ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 
B
İ
LG
İ
SAYAR MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜ
B
İ
L447 - YAZILIM MÜHEND
İ
SL
İĞİ
LABORATUVARI
ARA
Ş
TIRMA ÖDEV
İ
 
(STRUTS)
 
Nilay KINDAN
 20022054
 
nilaykindan@hotmail.com 
OCAK, 2005
Ocak 2005, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli
ğ
i Sayfa 1 / 18
 
 
GENEL..........................................................................................................................................................................3
 
 ACTION 
SINIFI...........................................................................................................................................................3
 
ACTIONFORM SINIFI.............................................................................................................................................4
 
HTML FORMLARI....................................................................................................................................................4
 
G
İ
RD
İ
LER 
İ
ELE ALMA............................................................................................................................................5
 
M
ET
İ
 N
G
İ
RD
İ
S
İ
(T
EXT
I
 NPUT
).....................................................................................................................................5
 
A
ÇILIR 
UTU
G
İ
RD
İ
S
İ
(D
ROP
-D
OWN
C
OMBO
B
OX
I
 NPUT
).........................................................................................5
 
ADYO
D
Ü
Ğ
MES
İ
 
G
İ
RD
İ
S
İ
..........................................................................................................................................7
 
O
 NAY
UTUSU
G
İ
RD
İ
S
İ
..............................................................................................................................................7
 
ÇIKTILARI ELE ALMA............................................................................................................................................8
 
M
ET
İ
 N
Ç
IKTISI
(T
EXT
O
UTPUT
)..................................................................................................................................8
 
S
TRUTS
TA
T
ABLO
Y
ARATMA
...................................................................................................................................8
 
I
TERATE
E
T
İ
KET
İ
 N
İ
 N
E
TK 
İ
ALANINDA
(
SCOPE
)
 
İ
 ND
İ
SL
İ
 
 N
İ
TEL
İ
ULLANMA
..............................................................8
 
B
İ
T
ABLODA
O
 NAY
D
Ü
Ğ
MELER 
İ
 
ULLANMA
..........................................................................................................9
 
ADYO
D
Ü
Ğ
MELER 
İ
 
T
ABLOSU
Y
ARATMA
...............................................................................................................10
 
HATA MESAJLARI..................................................................................................................................................11
 
H
ATA
M
ESAJLARINDA
S
AB
İ
TLER 
İ
 N
ULLANIMI
......................................................................................................12
 
H
ATA
M
ESAJLARI
İ
Ç
İ
 N
S
AYFA
B
A
Ş
LI
Ğ
I VE
S
AYFA
A
LTLI
Ğ
I
.....................................................................................13
 
ACT
İ
ONFORM GEÇERLEME(VAL
İ
DATE) VE RESETLEME(RESET)......................................................15
 
STRUTS-CONF
İ
G.XML NED
İ
R?.........................................................................................................................16
 
G
ENEL
Y
ÖNLEN
İ
C
İ
LER 
(G
LOBAL
F
ORWARDS
)..........................................................................................................16
 
Ç
EK 
İ
RDEK 
B
İ
LD
İ
İ
MLER 
İ
.........................................................................................................................................16
 
A
CT
İ
ON
E
Ş
LEMLER 
İ
(A
CT
İ
ON
M
APP
İ
 NGS
).................................................................................................................16
 
KAYNAKÇA:.............................................................................................................................................................18
 Ocak 2005, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli
ğ
i Sayfa 2 / 18
 
 
GENEL
Struts model, görünüm(
view
) ve denetçi(
controller 
) MVC tasar 
ı
m örüntüsüne dayal
ı
sunucutarafl
ı
bir java uygulamas
ı
d
ı
r.
Web
uygulamalar 
ı
n
ı
n sunum katman
ı
n
ı
kolayca ay
ı
rabilmek, ayn
ı
 zamanda birim i
ş
lem ve veri katman
ı
ndan soyutlamak için tasarlanm
ı
ş
ı
k kodlu bir 
 framework 
’tür.Model: Model veri nesnelerinin kullan
ı
c
ı
ya sunumundan sorumludur Görünüm: Modelin ekrana sunumunda görev al
ı
r. Veri nesnelerinin o anki durumlar 
ı
n
ı
sunar.Denetçi: Kullan
ı
c
ı
girdileri ile etkile
ş
ecek kullan
ı
c
ı
arayüzlerinin yollar 
ı
n
ı
tan
ı
mlar. Denetçi bile
ş
eni model veya veriyi i
ş
leyen bir nesnedir.Struts MVC nin JSP, JSP etiketleri(
tags
) ve java
servlet 
lerinden olu
ş
an kombinasyonungerçekle
ş
tirimidir.Struts daki her görünüm bile
ş
eni struts etiketlerinin kombinasyonlar 
ı
n
ı
  bar 
ı
nd
ı
ran bir JSP ile e
ş
le
ş
ir.Denetçi ve
 Action
s
ı
n
ı
flar 
ı
n
ı
etkile
ş
imleri
ş
u
ş
ekildedir:-
İ
stem geliyor.- Denetçi(
 ActionServlet 
) istemi ele al
ı
yor ve hangi
action
oldu
ğ
una karar veriyor.- Action modelle ilgili i
ş
lemleri yap
ı
yor.- Action çal
ş
mas
ı
n
ı
bitirince, kontrol denetçiye dönüyor ve bir anahtar sa
ğ
l
ı
yor.Denetçianahtara bakarak nereye sapmas
ı
gerekti
ğ
ine karar veriyor.- Denetçi istemi dönen anahtar 
ı
n ba
ğ
l
ı
oldu
ğ
u görünüme yönlendiriyor, görünüm desonuçlar 
ı
action’a gösteriyor.
 ACTION 
SINIFI
Action s
ı
n
ı
ı
n
ı
n birkaç görevi var:-
 
Görüntülenecek JSP için veriyle birlikte istem(
request 
)/oturum ba
ş
latmak -
 
Veri ile ActionForm s
ı
n
ı
f çekirde
ğ
ini(
bean
) kurmak -
 
ActionForm s
ı
n
ı
f çekirde
ğ
indeki kullan
ı
c
ı
dan dönen veriyi geçerlemek(
validate
) ve veritaban
ı
nda saklamak Bu son madde için Action s
ı
n
ı
ı
ndaki name alan
ı
na kar 
ş
ı
l
ı
k gelen struts-config.xml de name/yolçifti(yerel ve genel yönleniciler) kurulur.JSP sayfas
ı
na veri aktarmak için mutlaka bir ActionForm s
ı
n
ı
ı
na ihtiyaç vard
ı
r, yani bir JSPsayfas
ı
ndan baksa bir JSP sayfas
ı
na direkt bir geçi
ş
söz konusu de
ğ
ildir. JSP’lere direkt eri
ş
imtehlikelidir, mutlaka denetçi üzerinden geçi
ş
yapmalar 
ı
gerekiyor. Aksi takdirde denetçininsa
ğ
layaca
ğ
ı
eri
ş
im kontrolü atlanm
ı
ş
olur.Ocak 2005, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli
ğ
i Sayfa 3 / 18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->