Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veri Erisim Nesneleri HCIL WwwJavaDiliCom

Veri Erisim Nesneleri HCIL WwwJavaDiliCom

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 70|Likes:
Published by www.javadili.com

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: www.javadili.com on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

 
 HACETTEPE ÜN
İ
 VERS
İ
TES
İ
 
MÜHEND
İ
SL
İ
K FAKÜLTES
İ
 B
İ
LG
İ
SAYAR MÜHEND
İ
SL
İĞİ
BÖLÜMÜ
B
İ
L 447 YAZILIM MÜHEND
İ
SL
İĞİ
LABORATUARI
Ö
Ğ
RENC
İ
 N
İ
 NAd
ı
Soyad
ı
: Hasan Ç
İ
Lumaras
ı
: 20122048Ö
ğ
renim Y
ı
l
ı
: 2004-2005 Güz DönemiÖdevinin Konusu: VER 
İ
ER 
İŞİ
M NESNELER 
İ
(DAO)
 
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER DAO’NUN KISA TAR 
İ
HÇES
İ
2 VER 
İ
ER 
İŞİ
M NESNELER 
İ
(DAO) 3 Veritaban
ı
Motoru (DBEngine) 4 Hatalar (Errors) 4 Çal
ı
ş
ma Alanlar
ı
(Workspaces) 4 Kullan
ı
c
ı
lar (Users) 4 Gruplar (Groups) 4 Veritabanlar
ı
(Databases) 4 Tablo Tan
ı
mlar
ı
(TableDefs) 5 Sorgu Tan
ı
mlar
ı
(QueryDefs) 5 Alanlar (Fields) 5 Kay
ı
t Kümeleri (Recordsets) 5 
İ
li
ş
kiler (Relations) 6 Nitelikler (Properties) 6 DAO TEMELLER 
İ
6 Nesneler ve Derlemler 6 Ünlem (!) ve Nokta (.)
İş
aretlerinin Kullan
ı
m
ı
7 Derlemin S
ı
n
ı
rlar
ı
n
ı
Saptamak 7 Varsay
ı
lan (Default) Derlemler 8Nesne De
ğ
i
ş
kenlerini Kurma ve Kullanma 8 Nesne De
ğ
i
ş
kenlerini Kapatmak 9 DAO N
İ
TEL
İ
KLER 
İ
9 Nitelik Türleri 10 Nitelikler Derlemi 10 Salt Okunur Nitelikler 10 DAO METOTLARI 11 DAO’NUN KULLANIMI 11 Veritaban
ı
Nesnesi Yaratmak 11 Kullan
ı
c
ı
Tan
ı
ml
ı
Nitelikler Olu
ş
turmak 11 Gruplar ve Kullan
ı
c
ı
lar Eklemek 12 Varolan Veritaban
ı
Nesnelerini Sorgulamak 12 Derlemleri Yenilemek 12Veritaban
ı
ndaki Nesneleri Listelemek 13 Nitelikleri Sorgulamak 13 Varolan Veritaban
ı
Nesnelerini De
ğ
i
ş
tirmek 14 VER 
İ
YÖNET
İ
M
İ
14 
1
 
 
VER 
İ
ER 
İŞİ
M NESNELER 
İ
’NE (DATA ACCESS OBJECTS) G
İ
İŞ
 
DAO’NUN KISA TAR 
İ
HÇES
İ
 
DAO, Visual Basic 2.0 ile kullan
ı
ma ba
ş
lanmas
ı
ndan beri, sadece s
ı
n
ı
rl
ı
ve basit nesnekümeleri kümelerine eri
ş
en bir araçtan, hemen hemen tüm Misrosoft Jet görevlerini yapabilençok sa
ğ
lam bir araça dönü
ş
ş
tür. A
ş
a
ğ
ı
daki tablo DAO’nun geli
ş
im evrelerinigöstermektedir:
ARAYÜZ SUNUCU VERS
İ
YONU EN ÖNEML
İ
 YETENEKLER 
İ
 
İ
simsiz Visual Basic 2.0 ODBC üzerinden s
ı
n
ı
rl
ı
verieri
ş
imi. Sadece ileriye do
ğ
ruveri eri
ş
imi.DAO 1.0 Microsoft Access 1.0 Tablolara ve sorgu nesnelerinearayüz, simgelenen tablolaranesneler, dinamik kümeler (dynasets) ve s
ı
n
ı
rl
ı
say
ı
daözellikle görünümler.Data Access Objects 1.0 Visual Basic 3.0 Programl
ı
olarak aç
ı
k yap
ı
lara,“TableDef”, “QueryDef” ve“Field” nesneleri eklendi.Data Access Objects 2.0 Microsoft Access 2.0 OLE otomasyonunun ilk izleri,hemen hemen tüm MicrosoftJet fonksiyonlar 
ı
na tam eri
ş
im.Çok sa
ğ
lam nesne ve özellikler kümesi ile tam nesnemodelleme.Data Access Objects 2.5 ODBC Masaüstü Veritaban
ı
 SürücüleriHem 16, hem 32 bit platformlar için yarat
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. ODBCmasaüstü veritaban
ı
sürücüleri2.0 ile kullan
ı
lmak üzeretasarlanm
ı
ş
t
ı
r. Sadece 16 bitversiyonu nakledilmi
ş
tir (Visual Basic 4.0’
ı
n 16 bitversiyonu ile kullan
ı
m
ı
için).Data Access Objects 3.0 Windows 95 için MicrosoftAccess, Visual Basic 4.0(32bit), Microsoft Excel 7.0,Visual C++Herhangi bir uygun sunucuyadestek için geli
ş
tirilmi
ş
tir.2
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->