Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LISTA PROJEKTOW112 Strona Inter Etowa-ok

LISTA PROJEKTOW112 Strona Inter Etowa-ok

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by firefoxextslurper

More info:

Published by: firefoxextslurper on Feb 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
 Lp.Numer wnioskuTytuł projektuWnioskodawcaWarto
ść 
całkowitaDofinansowanieOcena wg kryteriów merytorycznych I  stopnia (pkt.)
1
POIS.11.02.00-00-008/08Rozbudowa Biblioteki Raczy
ń
skich w PoznaniuBiblioteka Raczy
ń
skich w Poznaniu106 732 781,22 zł
42 693 112,49 zł 
52
2
POIS.11.02.00-00-014/08Budowa siedziby Gda
ń
skiego TeatruSzekspirowskiego w Gda
ń
skuGda
ń
ski Teatr Szekspirowski81 648 254,00 zł
50 193 598,77 zł 
49
3
POIS.11.02.00-00-004/08Remont i przebudowa Opery Le
ś
nej w SopocieGmina Miasta Sopot74 344 220,48 zł
28 068 663,00 zł 
49
4
POIS.11.02.00-00-019/08Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL weWrocławiuGmina Wrocław133 566 378,85 zł
80 000 000,00 zł 
47
5
POIS.11.02.00-00-021/08Utworzenie Narodowego Centrum PolskiejPiosenki poprzez przebudow
ę
AmfiteatruTysi
ą 
clecia w OpoluMiasto Opole59 000 000,00 zł
20 000 000,00 zł 
47
6
POIS.11.02.00-00-010/08Rozbudowa i remont budynku FilharmoniiCz
ę
stochowskiejGmina Miasto Cz
ę
stochowa43 478 742,55 zł
21 739 000,00 zł 
46
7
POIS.11.02.00-00-036/08Rozbudowa Filharmonii
Ś
l
ą 
skiej w KatowicachFilharmonia
Ś
l
ą 
ska29 521 535,00 zł
19 327 438,00 zł 
46
8
POIS.11.02.00-00-015/08Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego wParku Etnograficznym w SanokuMuzeum Budownictwa Ludowego wSanoku20 875 850,73 zł
14 613 095,51 zł 
45
Lista rankingowa wniosków zło
Ŝ
onych w ramach I konkursu (nabór od 17 lipca do 30 wrze
ś
nia 2008 r.)Program Operacyjny „Infrastruktura i
Ś
rodowisko”, Priorytet XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe",Działanie 11.2 "Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym"projekty po ocenie merytorycznej I stopnia
Projekty podstawowe
 
 Lp.Numer wnioskuTytuł projektuWnioskodawcaWarto
ść 
całkowitaDofinansowanieOcena wg kryteriów merytorycznych I  stopnia (pkt.)
1
POIS.11.02.00-00-033/08Specjalna Strefa SztukiMiasto Łód
ź
383 000 000,00 zł0,00 zł45
2
POIS.11.02.00-00-027/08Doko
ń
czenie modernizacji formy zewn
ę
trznejFilharmonii Opolskiej wraz z elementamiusprawnie
ń
technologicznychFilharmonia Opolska im. J. Elsnera32 364 735,50 zł0,00 zł43
3
POIS.11.02.00-00-007/08Budowa Centrum Edukacji Artystycznej wGorzowie Wlkp. – etap I sala koncertowa.Miasto Gorzów Wielkopolski133 409 989,29 zł0,00 zł43
4
POIS.11.02.00-00-023/08Rozbudowa i modernizacja Biblioteki GłównejWojewództwa MazowieckiegoBiblioteka Publiczna M. St. Warszawa -Biblioteka Główna WojewództwaMazowieckiego96 914 400,00 zł0,00 zł43
5
POIS.11.02.00-00-038/08Budowa Centrum Nauki KopernikMiasto Stołeczne Warszawa337 744 000,00 zł0,00 zł43
6
POIS.11.02.00-00-006/08Budowa Europejskiego Centrum MuzykiKrzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.Europejskie Centrum Muzyki KrzysztofaPendereckiego w Lusławicach75 039 892,15 zł0,00 zł42
7
POIS.11.02.00-00-032/08Budowa Muzeum Sztuki Współczesnej "ART.STATIONS" w PoznaniuArt. Stations Foundation w Poznaniu127 118 974,00 zł0,00 zł42
8
POIS.11.02.00-00-039/08Budowa Europejskiego O
ś
rodka Praktyk Teatralnych w GardzienicachO
ś
rodek Praktyk Teatralnych Gardzienice19 948 192,84 zł0,00 zł41
9
POIS.11.02.00-00-002/08Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II - projektPomnika Zagłady w Muzeum Gross-Rosen wRogo
ź
nicyMuzeum Gross-Rosen w Rogo
ź
nicy57 459 091,63 zł0,00 zł41
10
POIS.11.02.00-00-012/08Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budow
ą 
 Sceny LetniejOpera Wrocławska103 435 260,00 zł0,00 zł41
11
POIS.11.02.00-00-025/08Miejsce dla sztuki Karpat - rozbudowainfrastruktury i rozwój oferty MuzeumHistorycznego w SanokuMuzeum Historyczne w Sanoku20 662 770,32 zł0,00 zł41
12
POIS.11.02.00-00-009/08Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz zCentrum KulturyMiasto Kalisz26 123 398,59 zł0,00 zł41
13
POIS.11.02.00-00-018/08Budowa Muzeum Konferderacji Barskiej iLapidarium przy Klasztorze Benedyktynów wTy
ń
cuOpactwo Benedyktynów w Ty
ń
cu56 334 582,65 zł0,00 zł41
Projekty rezerwowe

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->