Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
170-2-a

170-2-a

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2015

pdf

text

original

 
 REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBINACRT PRIJEDLOGAZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITIZagreb, lipanj 2006.
 
 2
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenojzaštiti sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJUPREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEMZAKONA PROISTEĆI
Sveobuhvatna reforma zdravstvenog sustava obuhvaća reformu sustava zdravstva,reformu sustava financiranja zdravstva i reformu sustava javnog zdravstva.Ostvarenje reformskih ciljeva nužno uključuje donošenje Nacionalne strategijezdravstva kojom treba definirati smjernice i nositelje provedbe zdravstvene politike.Potreba donošenja Nacionalne strategije zdravstva temelji se na sljedećim razlozima:1.
 
 Nacionalna strategija zdravstva treba predstavljati osnovnu odrednicu za provedbuopsežne i nužne reforme zdravstvenog sustava.2.
 
 Neracionalna organizacija zdravstvene skrbi, loša kontrola troškova u zdravstvu kao idugogodišnji nekontrolirani rast potrošnje u zdravstvenoj skrbi doveo je ukupne troškovezdravstva do gornjeg limita koje bi hrvatsko gospodarstvo i državni proračun moglo podnijeti, tako da je opsežna i duboka reforma financiranja zdravstva hitna i neophodna.3.
 
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju potrebno je reorganizirati sustav javnogzdravstva kako bi postao glavni nositelj preventivnih aktivnosti određenih pravnomstečevinom Europske unije na području zaštite zdravlja ljudi, kao i nositelj sustavnog provođenja preventivnih programa u cilju smanjenja bolesti i rasterećenja zdravstveneskrbi, a time i smanjenja troškova zdravstva.Opsežna rekonstrukcija i reforma sustava zdravstva kao javnog sektora treba se temeljitina sljedećim načelima određenim Nacionalnom strategijom zdravstva:-
 
centralizirana politika, standardi i norme, planiranje i kontrola provedbe,-
 
uspostava integrirane zdravstvene zaštite,-
 
decentralizacija upravljanja (devolucija) i odgovornosti,
 
 3 -
 
 jačanje primarne zdravstvene zaštite kao osnovnog elementa integrirane skrbi iuspostava učinkovite kontrole nad korištenjem sekundarnih i tercijarnihkapaciteta i općom potrošnjom zdravstva,-
 
obvezna informatizacija kao temelj opće kontrole potrošnje i kvalitete,-
 
osiguravanje i racionalizacija sredstava i raspodjela prema temeljnim principima (jednakost, solidarnost, pristupačnost, racionalnost i kvaliteta) te posebnim potrebama.Uz donošenje Nacionalne strategije zdravstva nužne su i odgovarajuće zakonske promjene na području provođenja te organizacije zdravstvene zaštite.S tim u vezi predlažu se odgovarajuće izmjene i dopune važećeg Zakona ozdravstvenoj zaštiti.Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2003. godine donio je Zakon o zdravstvenojzaštiti objavljen u „Narodnim novinama“, br. 121/2003, sa ispravkom u „Narodnimnovinama“, br. 48/2005.Zakonom se uređuju načela, mjere, način provođenja te organizacija zdravstvenezaštite, nositelji društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenjuzdravstvene zaštite te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvenedjelatnosti.Primjena odredbi važećega Zakona u praksi rezultirala je određenim poteškoćama.One su se posebice iskazale na području institucionalnih promjena normativno uređenih timZakonom, kao i na području ustroja i funkcioniranja pojedinih organizacijskih oblika uobavljanju zdravstvene djelatnosti.Otklanjanje navedenih poteškoća kao i uvođenje odgovarajućih rješenja temeljenih na Nacionalnoj strategiji zdravstva koja će slijediti razvoj na području poslovanja u zdravstvu nanačin sukladan dobrim praksama prepoznatljivim iz međunarodnih iskustava kao i omogućitisustavnu implementaciju novih medicinskih dostignuća u sustavu zdravstva osnovni surazlozi za donošenje ovoga Zakona.
 
Radi ostvarenja ciljeva zdravstvene politike u kojoj se naglasak stavlja na očuvanje iunapređenje zdravlja te produljenje trajanja i kvalitete života populacije i pojedinaca zakonski prijedlog posebno uređuje prava i dužnosti osoba u ostvarivanju zdravstvene zaštite.U ostvarivanju zdravstvene zaštite uređuje se pravo svake osobe, u skladu sodredbama ovoga Zakona i propisima obveznog zdravstvenog osiguranja, na jednakost ucjelokupnom postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, slobodan izbor doktora medicine idoktora stomatologije, zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete i jednakog sadržaja te prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->