Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
KHAZAR Hillary Rodham Clinton Convinced Bill to Bomb Serbia

KHAZAR Hillary Rodham Clinton Convinced Bill to Bomb Serbia

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Nicolas Marion

Hillary Convinced Bill to Bomb Serbia Sheehy claimed in her book that it was Hillary, not "Madam Halfbright," who convinced Bill to bomb Serbia. So Savage took the author to task over that and the bogus "intelligence" upon which this bombing was "justified" to the American public. Remember the cover story "Madeleine's War" from a May 1999 TIME magazine edition? As you may recall, a popular opinion at the time was Madeleine Albright was the person the most responsible for the bombing of Serbia four years ago. Well, think again. Without trying to exonerate or excuse Clinton's war-mongering secretary of state whose Serbo - phobia has been well documented and demonstrated, we want you to know that there may have been another woman who deserves at least part of the credit – Hillary Clinton. Check out the following excerpt from the Savage interview if you want to see how Savage savaged this Hillary fan... ---------------------------------------- Roninjaune note: But, Hillary Rodham Clinton, you certainly can organize an ethnic cleansing on Romanian People from 1989 to 2012, a cleansing that left Romania without 3 million Romanians….without more than 1200 huge state owned factories, without 67 hospitals closed in Romania, with ill pacients kicked out from these hospitals to fend alone for themselves….without agriculture, a destroyed contry, this is what you left in Romania, you, Hillary Rodham Clinton, Mark Gitenstein and the other Khazar: Traian Basescu Guess what, you did all this in the same fucking century that brought that Shoah or the Holocaust on your people, since you to are Khazar...Jewish, Ashkenazi or whatever you want to call yourself you murderer !!!!! ------------------------------------------- Roninjaune note: Well, we to in Romania we will organize the same Nurnberg style war crimes tribunal against the Khazari nazi murderers, I will give you a hint: Prosecution for Genocide, mass murder, ethnic cleansing of more than 3 million Romanians against: - Hillary Rodham Clinton – Secretary of State - Mark Gitenstein – ex US ambassador in Romania - Traian Basescu – ex Romanian President and other Romanian collaborators….. I’ll give you another hint: Expect the worst, because will certainly hit you….. Oh, I almost forgot: Live well !!!!

Hillary Convinced Bill to Bomb Serbia Sheehy claimed in her book that it was Hillary, not "Madam Halfbright," who convinced Bill to bomb Serbia. So Savage took the author to task over that and the bogus "intelligence" upon which this bombing was "justified" to the American public. Remember the cover story "Madeleine's War" from a May 1999 TIME magazine edition? As you may recall, a popular opinion at the time was Madeleine Albright was the person the most responsible for the bombing of Serbia four years ago. Well, think again. Without trying to exonerate or excuse Clinton's war-mongering secretary of state whose Serbo - phobia has been well documented and demonstrated, we want you to know that there may have been another woman who deserves at least part of the credit – Hillary Clinton. Check out the following excerpt from the Savage interview if you want to see how Savage savaged this Hillary fan... ---------------------------------------- Roninjaune note: But, Hillary Rodham Clinton, you certainly can organize an ethnic cleansing on Romanian People from 1989 to 2012, a cleansing that left Romania without 3 million Romanians….without more than 1200 huge state owned factories, without 67 hospitals closed in Romania, with ill pacients kicked out from these hospitals to fend alone for themselves….without agriculture, a destroyed contry, this is what you left in Romania, you, Hillary Rodham Clinton, Mark Gitenstein and the other Khazar: Traian Basescu Guess what, you did all this in the same fucking century that brought that Shoah or the Holocaust on your people, since you to are Khazar...Jewish, Ashkenazi or whatever you want to call yourself you murderer !!!!! ------------------------------------------- Roninjaune note: Well, we to in Romania we will organize the same Nurnberg style war crimes tribunal against the Khazari nazi murderers, I will give you a hint: Prosecution for Genocide, mass murder, ethnic cleansing of more than 3 million Romanians against: - Hillary Rodham Clinton – Secretary of State - Mark Gitenstein – ex US ambassador in Romania - Traian Basescu – ex Romanian President and other Romanian collaborators….. I’ll give you another hint: Expect the worst, because will certainly hit you….. Oh, I almost forgot: Live well !!!!

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Nicolas Marion on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
q G}lm ;;! 0445 q @f` Bg}pbgmsiejrrt7&&xxx,cpmmpmt}`aie,efo&cfe}u&c/lmxu&95;90;&tfuruTfurmb fl
43&;9&0445 9754749 KO TBR
`y 
Pmomo`mp rjm efsmp urfpy
"Okbmamilm(u Xkp"
cpfo k Oky ;999 RIOMokhkwilm mbirifl6 Ku yf} oky pmekaa! k tft}akp ftilifl kr rjm riom xku
Okbmamilm Ka`pihjr
xku rjm tmpufl rjm ofur pmutflui`am cfp rjm `fo`ilh fc Ump`ik cf}p ymkpu khf,Xmaa! rjiln khkil, Xirjf}r rpyilh rf mzflmpkrm fp mze}um Eailrfl(u xkp/oflhmpilh umepmrkpy fc urkrm xjfum Ump`f / tjf`ik jku `mml xmaa bfe}omlrmbklb bmoflurpkrmb!
xm xklr yf} rf nlfx rjkr rjmpm oky jksm `mml klfrjmpxfokl xjf bmumpsmu kr amkur tkpr fc rjm epmbir
― 
Jiaakpy Eailrfl,
Rjm kskaklejm fc t}`aieiry `pf}hjr fl `y Jiaakpy Eailrfl(u lmx `ffn! pmamkumbrjiu xmmn! kauf xkujmb }t kl fab ilrmpsimx rjkr jku u}bbmlay `mefom smpyrftieka,
Oiejkma Ukskhm
! k lkriflka pkbif jfur! ilrmpsimxmb
Hkia Ujmmjy!k}rjfp fc k cakrrmpilh Jiaakpy `ifhpktjy
! fl Bmemo`mp ;:! ;999,
Ujmmjyeakiomb il jmp `ffn rjkr ir xku Jiaakpy
! lfr "Okbko Jkac`pihjr!"
xjfeflsilemb @iaa rf `fo` Ump`ik
, Uf Ukskhm rffn rjm k}rjfp rf rkun fsmp rjkrklb rjm `fh}u "ilrmaaihmlem" }tfl xjiej rjiu `fo`ilh xku "g}uricimb" rf rjmKompiekl t}`aie,Ejmen f}r rjm cfaafxilh mzemptr cpfo rjm Ukskhm ilrmpsimx ic yf} xklr rf umm
jfx Ukskhm ukskhmb rjiu Jiaakpy ckl,,,
 
Mzemptru cpfo k Oiejkma Ukskhm Bmemo`mp ;:! ;999 pkbifilrmpsimx xirj Hkia Ujmmjy! k}rjfp fc rjm *cakrrmpilh) `ffnk`f}r Jiaakpy Eailrfl! "Jiaakpy(u Ejfiem7"
H, Ujmmjy7
Jiaakpybib tmpu}kbm @iaa Eailrfl rf `fo` il Nfufsf! klbxjkr ujm ukib rf jio il tjflm ekaau fsmp 2: jf}pu cpfo Lfprj Kcpiekil Okpej fc ‚997"Yf} ekl’r amr rjiu mrjlie eamkluilh hf fl kr rjm mlb fc rjm emlr}pyrjkr jku umml rjm Jfafek}ur,"
Pflilgk}lm lfrm7
@}r! Jiaakpy Pfbjko Eailrfl! yf} emprkilay ekl fphkliwm kl mrjlieeamkluilh fl Pfoklikl Tmftam cpfo ;9:9 rf 04;0! k eamkluilh rjkramcr Pfoklik xirjf}r5 oiaaifl Pfokliklu‣,xirjf}r ofpm rjkl;044 j}hm urkrm fxlmb ckerfpimu! xirjf}r38 jfutirkau eafumb il Pfoklik!xirj iaa tkeimlru nienmb f}r cpfo rjmum jfutirkau rf cmlb kaflm cfp rjmoumasmu‣,xirjf}r khpie}ar}pm! k bmurpfymb eflrpy! rjiu iu xjkryf} amcr il Pfoklik! yf}!Jiaakpy Pfbjko Eailrfl! Okpn Hirmlurmil klb rjm frjmp Njkwkp7 Rpkikl @kumue}H}muu xjkr! yf} bib kaa rjiu il rjm ukom c}enilh emlr}py rjkr`pf}hjr rjkr Ujfkj fp Jfafek}ur fl yf}p tmftam! uilem yf} rf kpmNjkwkp,,,Gmxiuj! Kujnmlkwi fp xjkrmsmp yf} xklr rf ekaa yf}pumac yf} o}pbmpmp +++++
O, Ukskhm7 @}r ir r}plu f}r rjkr xku ckaum `mek}um rjm fpihilka muriokrmu fc ;44!444 xmpm lfx pmb}emb rf ;4!444 `y rjm Urkrm Bmtkpromlr! klb ymr rjm ]Lilutmerifl rmko jku flay cf}lb 0!044 `fbimu,
Uf rjiu ef}ab r}pl f}r rf `m rjmhpmkrmur biukurmp fc jmp! fc jmp mlripm aicm6666Lf! iu lfr! Pfoklik iu +++ 
H, Ujmmjy7 Xmaa! I bfl’r nlfx k`f}r rjkr, @}r xm’pm hmrrilh xky! xky ckp kxkycpfo kly,,,O, Ukskhm7 Xmaa! xkir k oil}rm! xm’pm lfr ckp kxky cpfo rjm
]L
! xjiej xmlrrf rjm hpf}lb! affnmb cfp rjm `fbimu! klb
cf}lb 0!044 bmkb `fbimu
, Rjiu xkuflm fc rjm hpmkrmur xkp epiomu fc f}p khm keefpbilh rf okly ilrmplkriflka tmftam xjf nlfx rjkr! ilea}bilh ai`mpka bmofepkru
! lf! iu lfr! Pfoklik iu +++
 
H, Ujmmjy7 Xmaa! I pmkaay bfl’r nlfx xjkr! xjmrjmp! rjm ckeru jksm kaa efom f}r,Klb I bfl’r rjiln xm xiaa nlfx cfp k xjiam, Ir’u flm fc rjfum flhfilh urfpimu,,,O, Ukskhm7 Lf! ir’u lfr, Jmpm! xkir k oil}rm! `mcfpm xm hf fl! xm ekl’r g}ur ukyrjm ckeru bfl’r mziur, Rjm ]L utmlr k afr fc riom affnilh cfp rjm okuu hpksmu,Rjmy ukib rjmpm xmpm flay k`f}r 0!044 `fbimu rjkr xmpm cf}lb, Rjmy bfl’r msmlnlfx jfx okly fc rjfum kpm Ump`ikl `fbimu, Klb rjml g}ur akur xmmn 
rjm UrkrmBmtkpromlr pmsiumb bfxlxkpb rjmip ;44!444 cih}pm fc bmkb NfufskpKa`kliklu rf ;4!444 msml rjf}hj rjm ]L flay ukib 0!044,
Rjiu iu r}plilhf}r,,, klb I bfl’r rjiln yf}! I bfl’r rjiln yf} xklr rf bmcmlb Jiaakpy fl rjiu,H, Ujmmjy7 ^]lilrmaaihi`am_ ,,, k uokaa l}o`mp, Il kly ekum!,,,O, Ukskhm7 @}r bfmu rjkr! xkir! bfmu rjkr g}uricy `fo`ilh kl mlripm lkrifl ilrfrjm urflm khm6H, Ujmmjy7 Xkir! xkir, Xm! rjmy bibl’r! rjmy bibl’r `fo` ir ilrf rjm urflm khm,,,O, Ukskhm7 Rjmpm kpm lf `pibhmu amcr fl rjm Bkl}`m Pismp, Rjm tmftam jksm lfjmkrilh fia> rjmy jksm lf cffb,H, Ujmmjy7 I’o lfr hfilh rf uir jmpm klb bm`krm xirj yf} rjm pihjrlmuu klb rjmxpflhlmuu fc rjm `fo`ilh il Nfufsf, Kaa I’o rmaailh yf} iu xjkr I nlfx, Rjkr’ukaa I ekl rmaa yf},O, Ukskhm7 @}r xjkr yf} bfl’r nlfx iu rjkr rjmpm iu ofpm rf ir rjkl xjkr yf}bf nlfx,H, Ujmmjy7 Xmaa! Jiaakpy klb yf} klb rjm Kompiekl t}`aie bib lfr nlfx kly fc rjiu kr rjkr riom,,,O, Ukskhm7 Ymu! xm bib, I `mh,,, Mze}um! mze}um om! Hkia Ujmmjy!okly Gmxiuj tmftam xjf jkb `mml ujmarmpmb `y rjm Ump`ikl tmftam xmpm fl rjiu tpfhpko klbxmpm f}rpkhmb rjkr xm xmpm niaailh f}p kaaimu xjf pmue}mb f}p kipoml il XfpabXkp II,Xm hfr tmftam fl xjf xmpm cfpomp tpfume}rfpu kr L}mpl`mph khkilurJiramp! fl rjiu tpfhpko! ai`mpka Bmofepkru! hfilh `ken rf CBP! xjf xmpmf}rpkhmb kr xjkr rjm Eailrflu jkb bflm xirj f}p kiptaklmu! hisilh rjmo rf LKRF, Uf bfl’r uky rjkr xm bibl’r nlfx, Xm nlmx ir msml rjml,H, Ujmmjy7 Lf! xm bibl’r nlfx, Rjmy,,,

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->