Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Periodico Norte de Ciudad Juárez 13 de Diciembre de 2012

Periodico Norte de Ciudad Juárez 13 de Diciembre de 2012

Ratings:
(0)
|Views: 153|Likes:
Published by Norte Digital

Periodico Norte de Ciudad Juárez 13 de Diciembre de 2012

Periodico Norte de Ciudad Juárez 13 de Diciembre de 2012

More info:

Published by: Norte Digital on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Hadrb` Vludls
Ubsambi}bs mb ]bwls lmbrmli l`Hriaca{aj 6 ha``jibs 156 ha`{bsjs bi aiulccajibs val`bs lc}a( vls l{`aclmls mb bibuj l ijvabh( eub mb` {ubsbi}b lüj, mjimb `jscjimrc}jubs {ubfbubi {bumbu `jsmjcrhbi}js ubcjdamjs {ju `jsjfcal`bs |rb {ldlu srs hr`}ls)@l maubc}jul mb Aidubsjs, Lr(ujul @ó{b~, maj l cjijcbu `j li}b(uaju q liricaó |rb `js ai}bi}js mbcjeuj l bs}b sbc}ju mb` vbcaij {lèsgli ulclslmj {ju ij {jmbu lml{(}lusb l `bqbs ai}builcajil`bs)B` Lqri}lhabi}j {ub}bimaócjeulu bs}l clu}bul vbicaml, dbib(ulml {ju 7 ha` 271 aiulccajibs,cji}ul}limj ril bh{ubsl lhbua(clil mb cjeuli~l q cji `l l{bu}rulmb ril crbi}l eliclual bi B` [lsj,]bwls, aijuhó `l ricajilual)[buj rij mb `js ub|rasa}js{lul b` {ldj mb srs cjhasajibsbul |rb bsl bh{ubsl sb mabul mbl`}l bi `l SGC[ mb Háwacj, `jcrl` jua``ó l |rb mbsas}abul mb`cji}ul}j)J}uj lc}ju |rb ij {buha}aól}buua~lu bsb {ujdulhl, rb `lmbvj`rcaói mb `js mjcrhbi}js l|rabibs {ldluli `ls aiulccajibsmb` Hriaca{aj bi `js BR, {rbscludlu ambi}amlmbs mb }bucbuls{busjils {rmabul cjis}a}rausb biri mb`a}j l` hjhbi}j mb cur~lu `luji}bul, manj Lrujul @ó{b~)
Vbu> ‗sl}rulmj…‑ * 3l
Lrhbi}luìi }lubl mb ai}b`adbicalbi cji}ul mb cuahail`bs> Mrlu}b
 nrvsmacahe
<3
m 5;<5
mbebi {lsbüjs l nrìub~-6)1 ha``jibs bi hr`}ls
Ilcajil`
[ubfabubi {bumbusrs mjcrhbi}js|rb {ldlu `lsaifulccajibs mb ]uìisa}j|rb cjhb}bi l|rè 
uaclumj bs{aij~l
Cgagrlgrl)( B` Djeabuij bmbul` q b` mb` Bs}lmj lcjumluji aicub(hbi}lu `ls lccajibs bi hl}bualmb ai}b`adbical {lul cjhel}au l `lsldur{lcajibs cuahail`bs |rb j{b(uli bi `l bi}amlm, bi erscl mb |rbbs}j sb cjivabu}l bi `l gbuulhabi}l{uaica{l` bi cji}ul mb `l aicambi(cal mb`ac}avl, hìs l``ì mb ri hlqjuiþhbuj mb {j`acèls, bs}j `rbdjmb `l ubriaói bi}ub b` djebuilmjumb Cgagrlgrl, Cáslu Mrlu}b q b`{ujcrulmju dbibul` mb `l ub{þe`acl, Nbsþs Hrua``j Olulh)Mruli}b `l }lumb mb` {lslmjhlu}bs q `l hlülil mb` haáucj`bs,b` Bnbcr}avj bs}l}l`, sb ubriaó cji vluajs ai}bduli}bs mb` Dleaib}bmb` {ubsambi}b, Biua|rb [bül Iab(}j, cji hauls l je}bibu ubsr`}lmjs{jsa}avjs {lul `l bi}amlm)[ju `l hlülil mb` haáucj`bs,Cáslu Mrlu}b Nì|rb~ sb ubriaó cji Nbsþs Hrua``j Olulh, }a}r`lu mb `l[DU, cji |rabi lil`a~ó lccajibs lsbdrau {lul mashairau `l aicambicalmb`ac}avl bi }jmls `ls ubdajibs mbCgagrlgrl q cji b``j sl`vldrlumlu`l ai}bduamlm mb `js carmlmlijs)
Vbu> ‗sb bi}ubVas}l…‑ * 3l
[ubj> -4);; *
Lüj 55
* Ij) 75;=
mó`lu
cjH{ul> <3)3;Vbi}l> <3)6;
c`aHl
Hlw><1¾c '64¾F!Hai>7¾c '=6¾F!
;5 ;1 <2 <7 5< 55
@j}}}jmb ]bwls
Licalia}js }abibi `l bs{buli~lmb ubcaeau {li}rfls bi Ilvamlm
Gáuaol Hlu}èib~ {ulmj
Cji `l bs{buli~l mb ubcaeau ril{li}l`jibul q rils {li}rls{lul {uj}bdbusb mb` aivabuij,]bubsl Mèl~ q Nlvabu Sj`ès, mb 45lüjs mb bmlm, {amabuji b` l{jqjmb `l clh{lül Riamjs {ju riIju}b sai Fuèj)@js mjs lerb`a}js sb bicrbi(}uli ubrdalmjs bi `l Clsl Gj(dlu [uèica{b mb [l~, nri}j l 53lmr`}js hìs mb bsclsjs ubcrusjs|rb rbuji lelimjilmjs {ju srslha`alubs)‐Ibcbsa}lhjs }jmj? cjeanls,{lül`bs, uj{l… l hè hb drs}luèlril {li}l`jibul, rils {li}rlsmb` 1 q ril cglhluul hrq duli(mb‘, cjhbi}ó mjül ]bubsl, l`aiva}lu l `js nrlubisbs l ``bvlu sruj{l mb leuadj irbvl j bi erbibs}lmj l` cji}bibmju |rb {bu(hlibcbuì bi b` cbi}uj cjhbucal`@ls Hasajibs gls}l b` <2 mb ma(cabheub)‐B``js sji ha lha`al, }bidj}ubs ganjs {buj ij sb {ubjcr{li{ju hè, ha ganj hb hlimó cji ril{ls}jul |rb }bièl ri l`ebudrb {luliaüjs q jcgj hbsbs mbs{rás b``lhb }ulnj, l|rè ql }bidj }ubs lüjs…li}bs `bs lqrmlel, hb drs}l hr(cgj `l lc}avamlm {buj ql }bidj lu(}ua}as ubrhl}jamb‘, sbül`ó)Mji Nlvabu }abib jcgj hbsbsbi b` lsa`j, ‐qj ij }bidj lha`al,limlel bi `l cl``b… l }jmj hbmbma|rá, hbijs l sbu sacluaj‘, manj eujhblimj)Sa rs}bm mbsbl l{jqlu`js {rb(mb ``bvlu srs cjeanls, cglhluuls,{li}l`jibuls, srmlmbuls, djuujs, erlimls, drli}bs q mbhìs uj{lmb leuadj irbvl j bi erbi bs}lmjl` cji}bibmju dadli}b |rb {buhl(ibcbuì gls}l b` <2 mb macabheub bib` cbi}uj cjhbucal` @ls Hasajibs)
Vbu> ‗cbi}ujs…‑ * 3l
Sb ubþib b djebuilmju mb Cgagrlgrl cji b {ujcrulmju dbibul mb l ub{þeacl
@jcl`Bcjijhèl
[ubvbiCaóimb` mb`a}j
Lirical b` {ubsambi}bBiua|rb [bül Iab}j ubcrusjs{ju <<2 hhm{ {lul clh{lül6E
ubvaSli `lSbduamlm bi`jS bS}lmjS
Sb ubþib b` sbcub}luajmb Djebuilcaói cji djebuilmjubs4E
jes  {r ‗`e‑
Aiacali }ulelnjs {lul cj`jclu b|ra{j mbulqjs W cji b` fi mb mb}bc}lu luhls,maibuj q mujdl |rb aidubsli l Háwacj
3L
ucccc
Bs}ìi {ju leuau hìs ibdjcajs bilvbiamls {uaica{l`bs mb `l carmlm
<E
vs af
Ais}a}r}j erscluì ubscl}lu clslslelimjilmls {ju `l aisbdruamlm?`ls jubcbuì bi ubi}l
<E
Cgìvb~, mb`aClmj mb sl`rm
}uls sbu j{bulmj
7E
Bs{bcal` Ai}builcajil`
[ujqbC}j[jS[bS}j
Fulclsj mb` hr`}ahjml` [ri}lCj`jib} hjmafcó b` {`li mb` `aeulhabi}jSlhl`lqrcl(Nbuóiahj
7L
Ubcjijcbi lr}juamlmbs`jcl`bs |rb bsls hr`}lssji {uìc}aclhbi}baicjeule`bs
(Mrlu}b cjisadrb nl`lu {ubsbical
mb `l [DU bi b` bs}lmj
(Ubdlüli l` nbfb ha`a}lu
q l` nbb bmbul`
(Sbuulij aifjuhl l ‐]b}j‘
sjeub {`li mb hjva`amlm
mji haujib ‥ =e
Mbs}ulel Cjidubsjb` {`li mb hjva`amlm
Fulicascj `rnìi
B` cjjumailmju mb `l ulccaói hl( qjua}lual {uaès}l mb` Cjidubsj mb`Bs}lmj, b` ma{r}lmj Biua|rb Sbuul(ij lsbdruó |rb gjq mac}lhailuìib` {ujqbc}j mb hjva`amlm ruelil|rb `bs {ubsbi}ó b` Hriaca{aj mb Nrìub~ cji clheajs ubl`a~lmjs {jubw{bu}js |rb ``bvluji l clej ri }ul( elnj mb ubaidbiabuèl)]uls ril lrmabical |rb mruórijs crli}js hair}js cb`beulmlcji b` l`cl`mb Gác}ju Hrudrèl, bi b`mbs{lcgj mb ás}b, Sbuulij aijuhó|rb b` cjs}j ailicabuj mb` {ujqbc}jl vbai}b lüjs sb l{ujwahl l `js caicjha` ha``jibs mb {bsjs)B` ma{r}lmj sb bi}ubvas}ó cjHrudrèl q `b cjhriacó l ás}|rb gjq l `ls irbvb mb `l hlülisbsajiluì `l cjhasaói bs{bcal` msbdrahabi}j l` {ujqbc}j mb hj( va`amlm cji b` jenb}avj mb mac}l(hailu`j {lul sr l{ujelcaói bi sclsj bi `l sbsaói mb Cjidubsj mbBs}lmj, {ujdulhlml {lul b` hlu(}bs mb `l {uówahl sbhlil)
Vbu> ‗Vj}luèli…‑ * 3l
Cáslu Mrlu}b Nì|rb~)Nbsþs Hrua``j Olulh)
`l clh{lül {buhlibcbuìgls}l b <2 mb macabheubq rs}bm {rbmb mjilu uj{lmb aivabuij {lul lebudrbsmb iaüjs q lmr}js hlqjubs
\abub `lubvliCgl
B` ejwblmju f`a{aij mbsblril |rai}l {b`bl cji}ulNrli Hlirb` Hìu|rb~
<C
Clicgl
vli Cji}ul`l [jub~lq b` glhub
Lirical Ujsluaj Uje`bsl srs cj`lejulmjubs bi Sbmbsj`4E
B` l`hlcái mb Ubclrmlcaói mb Ubi}ls sb bicrbi}ul sl}rulmj mb {`lcls q mjcrhbi}js, {uaica{l`hbi}b mb lr}jhjva`as}ls }bwlijs |rb cjhb}bi aifulccajibs q ij {ldli)
 
Iju}b mb Carmlm Nrìub~
Sbccaói L * 5
Bs}lmj
Nrbvbs <3 mb macabheub mb 5;<5
UACLUMJ BS[AIJ^L
Cgagrlgrl)( @js {`li}b`bs mb bmr(clcaói sr{buaju bi b` bs}lmj l}bi(mbuìi l` cabi {ju cabi}j `l mbhli(ml mb sj`aca}rmbs mb aiscua{caói|rb ubcaeaó {lul b` sbhbs}ub bscj(`lu bibuj(nriaj mb 5;<3, aimacó `lSbcub}luèl mb Bmrclcaói, Cr`}rulq Mb{ju}b)Cji bs}l hbmaml sb ml sbdra(habi}j l `l {j`è}acl bmrcl}avl mb`djeabuij bs}l}l` mb j}judlu ri`rdlu l }jmjs `js nóvbibs |rb mb(sbbi bs}rmalu, cji l`}buil}avls bimas}ai}ls ais}a}rcajibs mruli}b b`cac`j bscj`lu cjuubs{jimabi}b l`{uahbu sbhbs}ub mb 5;<3)[lul bs}b {uówahj cac`j bs(cj`lu bi bmrclcaói sr{buaju sbbi}ubdluji jcgj ha` =52 facglsmb {ubaiscua{caói, caful ri {jcjaifbuaju l `js jcgj ha` 635 bs(}rmali}bs |rb sbuìi lcb{}lmjs,dulcals l |rb l`drijs {`li}b`bs lh({`aluìi sr cl{lcamlm {lul ubcaeau lhìs bs}rmali}bs mb irbvj aidubsj)Bw{`acó `l mb{bimbicalbs}l}l` |rb `js ls{auli}bs |rbij `jduluji aidubslu l `l ais}a(}rcaói mb sr {uahbul b`bccaói,cji}luìi cji j}uls j{cajibs{lul b` aiacaj mb srs bs}rmajs mbiavb` sr{buaju, l {lu}au mb bibujmb` 5;<3)Cjuubs{jimb l `ls ais}licalsmb `l Maubccaói mb BmrclcaóiHbmal Sr{buaju q Sr{buaju, mb`l Sbcub}luèl mb Bmrclcaói Cr`(}rul q Mb{ju}b, l}bimbu }jmls `lsmrmls q mlu juabi}lcaói l }jmjs`js nóvbibs |rb mbsbbi aidubslul l`drils mb bs}ls bscrb`ls mbbmrclcaói sr{buaju bi `js {uai(ca{l`bs hriaca{ajs mb `l bi}amlm)@l mb{bimbical bs}l}l` lm( vau}aó |rb mbeamj l` {buajmj vl(clcajil`, só`j sb l}bimbuì gls}lb` <1 mb macabheub q sb ublir(mluì b` sab}b mb bibuj mb` lüj{uówahj)
GÁC]JU HLCÈLS
Cgagrlgrl)( B` {ubsambi}b mb`]uaeril` Bs}l}l` B`bc}jul` mbCgagrlgrl ']BB!, Njsá Hadrb`Sl`camj Ujhbuj, {ubsbi}ó li}b b`Cjidubsj mb Cgagrlgrl ril clu(}l {ju hbmaj mb `l |rb liricaó `lubirical |rb mb}buhaió b` ubcj(ijcamj hldas}ulmj Njsá Ujmuèdrb~Licgjimj, {ju hj}avjs mb sl`rm,{ju `j |rb b` [jmbu @bdas`l}avj b`b(dauì ri irbvj nruas}l l hìs }lumlu `l{uahbul sbhlil mb bibuj) Lsè `j aifjuhó b` {ubsambi}bmb` [jmbu @bdas`l}avj, Njudb Leul(glh Ulhèub~ L`vèmub~, |rabiaimacó |rb b` haáucj`bs {lslmjubcaeaó b` mjcrhbi}j fjuhl` bib` |rb sj`lhbi}b sb bw{jib |rb b`hldas}ulmj sb ub}auluì mb sr biclu(dj {ju hj}avjs {busjil`bs)‐Qj crlimj gle`b cji á` q `b{ubdri}á `ls clrsls, manj |rb rilmb b``ls bul sr sl`rm, ql gleèl bs(}lmj ai}builmj {ju cramlmjs mbsl`rm q cjhj `js {ujcbsjs b`bc}j(ul`bs sji hrq bwadbi}bs {`li}bósr ubirical‘, bw{`acó Ulhèub~ L`( vèmub~) Lsahashj, cjisambuó |rb cji`l mbcasaói mb` fricajiluaj Cgagr(lgrl {abumb l ri gjheub bw}ulju(mailuaj, |rb crbi}l cji lh{`albw{buabical, ubcjijcamj bi }jmjb` {lès {ju `ls cji}uaercajibs |rbga~j bi hl}bual b`bc}jul`)‐L|rè bi b` Cjidubsj cjifal(hjs bi |rb `l ais}a}rcaói bs hrq sj`aml, glq hrcgl bw{buabical|rb l{`aclu q |rb |rabi vbidl, vll ``bdlu l creuau ri bs{lcaj ah{ju(}li}b |rb mbnl b` hldas}ulmj? hl(ülil –gjq( ijsj}ujs bs}lubhjsmlimj crbi}l l `l nri}l mb cjjuma(ilcaói {lu`lhbi}lual {lul aiacalucji b` }uìha}b cjuubs{jimabi}b‘,cjhbi}ó)Bi bsb sbi}amj, b` `bdas`lmjuaifjuhó |rb {lul b` <2 mb bibujmbebuì bs}lu cjh{`b}j b` óudlijb`bc}jul` {lul b` aiacaj mb` {ujcbsjbi |rb sb b`bdauì l ma{r}lmjs `jcl(`bs, l`cl`mbs q sèimacjs)‐Ql `j {`li}blhjs cji `l Sb(cub}luèl mb Sbuvacajs Nruèmacjs mb`Cjidubsj q `l Cjisbnbuèl Nruèmaclmb` [jmbu Bnbcr}avj, q gbhjs mb(}buhailmj |rb ij bs vale`b glcburil b`bccaói bi ril sbhlil, leua(ubhjs `l cjivjcl}jual l hbmalmjsmb` hbs mb macabheub {lul |rb sb{re`a|rb, q mlubhjs <2 mèls {lulubcaeau `l mjcrhbi}lcaói {lul|rabibs |rabuli jcr{lu b` cludj‘,ludrhbi}ó) Q manj |rb ril vb~ ubcaeaml `lmjcrhbi}lcaói mb clml rij mb`js ls{auli}bs, {lul `js {uahbujsmèls mb bibuj, `l nri}l mb cjjuma(ilcaói lil`a~luì `js {bufa`bs, {`li(}bluì `js {lu}aca{li}bs |rb cjisa(mbub ambl`bs, sb gluì `l sb`bccaói, q sbdrulhbi}b bw{jimuì ril }buil,cjhj sb glcb cji b` {ujcbmahabi(}j mb mbsadilcaói bi b` Ais}a}r}jBs}l}l` B`bc}jul`)Mb lgè, manj, `l Ma{r}lcaói[buhlibi}b bs}luèl cjivjclimjl ril sbsaói bw}uljumailual {lul,li}bs mb` <2 mb bibuj, glcbu `lb`bccaói, `l }jhl mb {uj}bs}l q `l{re`aclcaói) ]lheaái, manj |rbb` {uówahj hldas}ulmj {jmuìmrulu bi sr bicludj 4 lüjs cji{jsaea`amlm mb ubb`bdausb) ‐L` hl(das}ulmj lþi `b |rbmleli rijslüjs, ql sb gleèl ubb`bdamj {bujsrs hj}avjs mbebi sbu srfacabi(}bs {lul mbnlu sr cludj‘, }buhaió`l bi}ubvas}l)
FULICASCJ @RNÌI
 @js {`libs mb lrs}buamlm bi b` dls(}j {þe`acj mb `js djeabuijs fbmbul`q bs}l}l`, ij mbebi ah{lc}lu bi `lsl{ju}lcajibs q {lu}aca{li}bs |rbb` djeabuij hriaca{l` bs{bul ub(clrmlu bi 5;<3)B` }bsjubuj hriaca{l`, NjudbMb`dlmj ]buul~ls, sbül`ó |rb b`{ubsr{rbs}j mb aidubsjs {buhl(ibcbuì ail`}bule`b ij jes}li}b `jsliricajs mb` djebuilmju CásluMrlu}b q b` {ubsambi}b Biua|rb[bül cji ub`lcaói l `l sr{rbs}llrs}buamlm cji |rb bnbucbuìi b`{ubsr{rbs}j mb 5;<3)Mb`dlmj sbül`ó |rb `l þiacllfbc}lcaói |rb ub{ubsbi}ó rivbumlmbuj ah{lc}j l `js {`libsmb aivbusaói hriaca{l` bs `lclicb`lcaói mb` Cjidubsj mb`Bs}lmj mb `l ``lhl ‐}bibicalhriaca{l`‘ |rb, mb glebusb ul}a(faclmj, greabul mbnlmj clsa <;;ha``jibs mb {bsjs l `ls luclshriaca{l`bs {lul {ujqbc}js mbubdbibulcaói ruelil)Cjhj bs {þe`acj, b` Bnbcr}avjmb` Djeabuij fbmbul` liricaó |rbbnbucbuìi ri {ubsr{rbs}j lrs}bujbi b` |rb, lmbhìs mb elnlu caicj{ju cabi}j `js srb`mjs mb `js fri(cajiluajs, aicubhbi}luìi `ls {lu(}amls {lul lh{`alu `l cjebu}rul mb{ujdulhls sjcal`bs cjhj b` sre(samaj l `ls {busjils lmr`}ls, bi}ubj}ujs)Bi `l bi}amlm b` djebuilmju}lheaái sb ubfauaó l `l lrs}buamlmbi b` bnbucacaj mb` {ubsr{rbs}jmb` {uówahj lüj, cji b` {uj{ósa}jmb flvjubcbu hìs `ls {j`è}acls mbbmrclcaói b aifulbs}urc}rul bi `lubdaói)Bi Carmlm Nrìub~, b` }bsjubujaifjuhó |rb bi}ub gjq q hlülil,{ubsbi}luì b` {ujqbc}j mb {ubsr({rbs}j mb bdubsjs l `js habheujsmb` Lqri}lhabi}j l hìs }lumlubi}ub gjq q hlülil, cji `l ai}bi(caói mb l{ujelu`j bi ril ubriaóibw}uljumailual mruli}b `l sbhlil|rb bi}ul só`j sa `j mas{jibi `jsubdamjubs)Mb`dlmj cjisambuó |rb b` {uj(dulhl mb lrs}buamlm liricalmj{ju [bül ij mbeb ah{lc}lu bi `lsl{ju}lcajibs q {lu}aca{lcajibs|rb b` Hriaca{aj ubcaeb mb aidub(sjs mb` Djeabuij fbmbul`)Bw{`acó |rb }l`bs frbi}bs mbfailicalhabi}j bs}ìi eabi bs}l( e`bcamls q b}a|rb}lmls bi `l @bq mb Cjjumailcaói Fascl` bi}ub b`Djeabuij fbmbul` q `ls lr}juamlmbs`jcl`bs)[ubcasó |rb lþi fl`}l mbfaiau`ls l{ju}lcajibs bw}uljumailualsmb` Djeabuij fbmbul` |rb {uaica({l`hbi}b sb clil`a~li {lul {uj( qbc}js q {ujdulhls mb aivbusaóibi hl}bual mb sbdruamlm {þe`acl q mbsluuj``j sjcal`, l }ulvás mb`js {ujdulhls fbmbul`bs cjhj b`Sresbhri q Gìea}l} mb `l Sbcub(}luèl mb Mbsluuj``j Sjcal`, bi}ubj}uls mb{bimbicals fbmbul`bscjhj Cjilmb q Cjilcr`}l)Cjhbi}ó |rb `ls ibdjcal(cajibs cji `l Fbmbulcaói sb cji(cub}li gls}l b` hbs mb fbeubujmb` {uówahj lüj q |rb lri|rblþi ij slebi sa b` irbvj Dj( eabuij fbmbul` mluì sbdrahabi}jl `js {ujdulhls |rb sb }abibi bibs}l carmlm, }abibi bw{bc}l}avlsmb |rb `js l{jqjs l `l carmlm sbaicubhbi}luìi)Cji ub`lcaói l` Djeabuijmb` Bs}lmj, sbül`ó |rb sb fju(hr`luji {`libs {lul aivbu}au bi{ujqbc}js mb aivbusaói cjinri(}js {ju ri hji}j mb <2; ha``j(ibs mb {bsjs l{ju}lmjs {ju `lslr}juamlmbs bs}l}l`bs)B` mèl mb lqbu b` {ubsambi}bmb` Cjidubsj mb` Bs}lmj sb bi(}ubvas}ó cji b` {ubsambi}b hria(ca{l` Gác}ju Hrudrèl l |rabi `bul}afacó `l mbcasaói mb ij cjeuluirbvjs ah{rbs}js cjhj b` mb `l‐}bibical hriaca{l`‘)B` ma{r}lmj {uaès}l Biua|rbSbuulij sbül`ó |rb bs je`adl(caói mb` Hriaca{aj ersclu j}ulsfrbi}bs mb failicalhabi}j sjeub}jmj bi `l Carmlm mb Háwacjmjimb sb cjicbi}uli `ls duli(mbs {buj l` hashj }abh{j bscl(sls ua|rb~ls mb` {lès bi hl}bualmb lmhaias}ulcaói mb ubcrusjs{þe`acjs)
GÁC]JU HLCÈLS
Cgagrlgrl)( B` Djeabuij mb`Bs}lmj ‐ulsruluì‘ b` dls}j |rbsb dbibul bi {ldj mb srb`mjs lbh{`blmjs cjisambulmjs ‐lval(mjubs‘, mb `js |rb sb mbscjij(cb bs{bcèfaclhbi}b |rá cludjmbsbh{büli, sbdþi lmb`li}ób` {ubsambi}b mb` Cjidubsj mbCgagrlgrl, Njudb Leulglh Ul(hèub~ L`vèmub~, }uls sjs}bibu rilubriaói cji b` sbcub}luaj mb Gl(cabiml bs}l}l`, Nlahb Gbuubul)B` cjidubsas}l aimacó |rbbi }jmls `ls ìubls mb djeabuijmbebuì l{`aclusb b` hjmb`j lgj(uul}avj ql |rb b` djebuilmju glsamj ubs{jisle`b bi `l b`lejul(caói mb `js {ubsr{rbs}js |rb `bgl cjuubs{jimamj b`lejulu)Cjisambuó ah{ju}li}b |rb`js fricajiluajs |rb mbebuìisbu {lu}b mb `l lrs}buamlm ‐`bbcgbi dlils‘ q ers|rbi hìs ai(vbusaói bi jeul {þe`acl, bicji(}ulu `js hbcliashjs {lul |rbglql hìs aivbusaói |rb bi dls}jcjuuabi}b)‐Bs}ls sji {b|rbüls lccaj(ibs |rb gbhjs ubl`a~lmj q |rbijs gl {buha}amj }bibu j}ul clulmas}ai}l, {ju bnbh{`j bi b` Cji(dubsj frb sbica``j, ij }ulbhjsvbgècr`js |rb ijs glqli mlmj bi`l @bdas`l}rul, `js cgj|rbs, ub{l(ulcajibs, clheaj mb ``li}ls q `jsujejs, ij vli l cludj mb` @bdas`l(}avj saij mb irbs}uj {l}uahjiaj,cji b` ìiahj mb cji}uaerau cjiCgagrlgrl‘, bifl}a~ó)Bw{rsj |rb mbeamj l bsl lrs(}buamlm, sb gl {jmamj }bibu rilub{r}lcaói cubma}acal bivamale`bbi b` bs}lmj l {bslu mb |rb dur({js {j`è}acjs cji}uluajs l` [UAgli }ul}lmj mb bwgaeau j}ul sa(}rlcaói) Lmbhìs, ga~j áiflsas bi|rb ij sb leuauìi hìs {`l~ls bib` djeabuij bs}l}l` q bsj `b mluìj{ju}riamlm mb dbibulu ri lgj(uuj dbibul`a~lmj {lul `l bi}amlm,{ju `j |rb manj `js `bdas`lmjubs`jcl`bs jesbuvli cjhj ril ambl vale`b bsl hbmaml)Ulhèub~ L`vèmub~, {ubcasó|rb `js mb}l``bs bs{bcèfacjs mb`{ujqbc}j failicabuj `js bw{ji(muì b` sbcub}luaj mb Glcabimlmb` bs}lmj bi ril cjh{lub(cbical |rb sb ubl`a~luì gjq bi{ri}j mb `ls caicj mb `l }lumb bi`l ]juub @bdas`l}avl, bi mjimb`js ma{r}lmjs {jmuìi bscrcglu{buj }lheaái {`li}blu hjmafa(clcajibs j glcbu l{ri}bs sjeubb` {ujqbc}j fascl` mb` 5;<3)[ju sr {lu}b, b` ma{r}lmj Nbsþs Njsá Sìbi~ Dlel`mói,ai}bduli}b mb `l Cjhasaói mb[ujdulhlcaói, [ubsr{rbs}j q Glcabiml, aimacó |rb `j |rb sbmbeb glcbu bs |rb b` djebuilmjujumbib l srs fricajiluajs mb }j(mjs `js iavb`bs hlqju bfacabical{lul |rb bi clml rij mb `js {uj( qbc}js |rb sb bs}ì }ulelnlimjlc}rl`hbi}b, bi `ls sbcub}luèls q maubccajibs, bs}ái ubdamls {ju`ls hbmamls mb aivbusaói ubl`a~l(ml q `js `jdujs je}biamjs)‐Mbebi glcbu ri liì`asashìs crli}a}l}avj bi `js ubsr`(}lmjs, `l lrs}buamlm sb {rbmbhlibnlu bi `l bfacabical, |rb ha(mlhjs mb |rá fjuhl `jdulhjshbnjubs ubsr`}lmjs, ij masha(irqbimj saij glcaáimj`js hìsbfbc}avjs q bfacabi}bs‘, ubcl`có)
CJIDUBSJ ]LHEAÁI SBUÌLRS]BUJ? UBMRCAUÌSRB@MJ L MA[R]LMJS
[ju j}ul {lu}b, Njudb Ulhèub~,aimacó |rb b` Cjidubsj `jcl`}lheaái ‐`b bi}uó‘ l` {`li mblrs}buamlm q ubelnó b` caicj {jucabi}j bi `js srb`mjs mb clmlma{r}lmj, bs mbcau |rb lc}rl`(hbi}b dlili cbucl mb 64 ha`{bsjs q b` {uówahj lüj ubcaea(uìi 6= ha`, sai bheludj lc`luó|rb b` aicubhbi}j mb` caicj {jucabi}j sl`lual` lirl` |rb {ju `bq `bs cjuubs{jimb }lh{jcj sbuìcjisambulmj, {ju `j |rb b` lgj(uuj ubl` sbuì mb` mab~ {ju cabi}jl{ujwahlmlhbi}b)‐Clsa }jmjs `js judliashjs,cjhj b` ABB, }abibi ril masha(ircaói bi }jmjs srs {ubsr{rbs(}js? vl l glebu ubcju}b mb {`l~lsbi b` djeabuij {buj ij {lul `l elsb }ulelnlmjul, b``js |rbmliai}lc}js bi srs mbubcgjs, {buj sa{lul hrcgjs fricajiluajs |rbij }bièlhjs {bufbc}lhbi}b mb(faiamls srs `lejubs bi b` djeabu(ij‘, uba}buó)Ubcl`có |rb `js ma{r}lmjsaiacaluji mbsmb b` {uahbu mèl mb`l lc}rl` @bdas`l}rul cji ri lgj(uuj ah{ju}li}b l` ij cjh{uluirbvls riamlmbs {lul hjva`a~lu(sb, lmbhìs mb |rb `js dls}js |rbsb mbs{ubimbi mb` rsj mb macgjslr}jhj}jubs sji srfuldlmjs {ju`js cjidubsas}ls)Bw{`acó |rb }lheaái mbi}ujmb `ls lc}avamlmbs lmhaias}ul}a( vls mb` {uj{aj Cjidubsj, cjhj`l ah{ubsaói mb hbijs cj{als q mada}l`a~lcaói mb mjcrhbi}js,gl {buha}amj }bibu ri lgjuujah{ju}li}b bi `l hl}bual) 
‗VALNBS MB MRLU]BQ CJI]UL]LCAÓI MBLU]AS]LS IJ MBEBI SBUAH[LC]LMJS‑
 Lhejs ma{r}lmjs, cjisambul(uji ah{ju}li}b |rb `js valnbs|rb ubl`a~l b` hliml}luaj Cá(slu Mrlu}b Nì|rb~, l mafbubi(}bs cjhriamlmbs, carmlmbs,bs}lmjs q {lèsbs, ij mbebi sbuah{lc}lmjs {ju b` {`li mb lrs(}buamlm, hrcgj hbijs `j ub`l(cajilmj cji `l {ujhjcaói mb`bs}lmj, cjhj `l cji}ul}lcaóimb lu}as}ls mb ubijheub ilcaj(il` b ai}builcajil`)
‐Vbhjs cjhj aivbusaói b`|rb b` hliml}luaj bs}á sl`abimj lclml hjhbi}j mb` bs}lmj, fail`(hbi}b ijs gl }ulèmj hrcgèsahjshìs ubcrusjs bi `js valnbs |rbubl`a~l? bi crli}j l `js lu}as}ls,ás}js ijs gl mlmj `l j{ju}ria(mlm mb hjs}ulu`b l` hrimj |rbCgagrlgrl bs}ì mb {ab, cji ril vasaói hrq mas}ai}l mb `j |rbsrcbmb l|rè l `j |rb sb {`li}bllfrbul, gl samj ril erbil aivbu(saói‘, {ri}rl`a~ó Ulhèub~) L sr vb~, Sìbi~ Dlel`móimanj |rb ‐}bibhjs |rb cjisamb(ulu bs}b {`li mb lrs}buamlm cjhjril hbmaml cji ril }bimbical l`jdulu l`drijs lgjuujs bi b` bs}l(mj, {buj sa eabi glq bifj|rbs mbmashairau b` iþhbuj mb valnbs mb`djebuilmju ijs {jmuèl aicamau mbhlibul cji}ulual‘, {ri}rl`a~ó b`cjidubsas}l bi bi}ubvas}l)Bw{`acó |rb bi clml ril mb`ls dauls b` hliml}luaj cgagr(lgrbisb gl `jdulmj ri l{jqjlmacajil` {lul mb}buhailmjs ur( eujs) ‐Clml rij mb `js }uls`lmjsbs {lul ersclu }ulelnj q ebibfa(cajs, bs cjhj sa l ri vbimbmju sb`b {amb lrs}buamlm bi hlibnj mbsr ur}l q sa bsl lrs}buamlm `l bifj(cl l sl`au hbijs l `l cl``b vl l ai(camau ibdl}avlhbi}b bi has vbi(}ls, bs ri cjh{lul}avj‘, {ubcasó) Lsahashj, bi b` }bhl mb `jslu}as}ls, cjaicamaó cji b` {ub(sambi}b mb` Cjidubsj bi |rb`l {ujhjcaói mb` bs}lmj bs rilsri}j |rb sa eabi bs cua}acle`b{ju l`drijs lc}jubs {j`è}acjs, sbmbeb bivalu ri hbislnb l }jmjb` hrimj q l `js aivbusajias}lsmb |rb Cgagrlgrl gl ubcr{bul(mj sr iavb` mb sbdruamlm q }uli(|ra`amlm |rb `b {buha}b ubl`a~lubsb }a{j mb lc}js, l` glebu ub(cr{bulmj }lheaái `js bs{lcajscarmlmlijs)‐Bs}j ijs jclsajiluì |rb vbidli hìs }ruas}ls, |rb `js ai( vbusajias}ls ub}jhbi srs lc}ava(mlmbs bi `l bi}amlm, {ju|rb {jubnbh{`j vbhjs j}ujs bs}lmjscjhj Irbvj @bói bi mjimb sbgli frdlmj ril duli cli}amlmmb cl{a}l`bs {ju fl`}l mb sbdrua(mlm‘, }buhaió)
UACLUMJ BS[AIJ^L
Cgagrlgrl)( Mruli}b b` {ubsbi}blüj 4;; {busjils |rb sauvabujimb }bs}adjs bi nracajs `lejul`bsfrbuji luubs}lmjs l clrsl mb ub(}ulslu `js {ujcbsjs bi |rb bs}l( eli aivj`rculmjs, aifjuhó b` sb(cub}luaj mb` ]ulelnj q [ubvasaóiSjcal`, Famb` [áub~ Ujhbuj, `rb(dj mb `l cbubhjial mb ais}l`lcaóimb `l Hbsl mb Nrs}acal @lejul`)Cjhbi}ó }lheaái b` fri(cajiluaj bs}l}l` |rb glq clsjs bi|rb `js {ujcbsjs `lejul`bs srfuab(uji ub}ulsjs mb gls}l caicj lüjs{ju `j |rb cjisambuó rudbi}b`l bi}ulml bi vadju mb `ls ub(fjuhls gbcgls l `l @bq Fbmbul`mb` ]ulelnj, {rbs cji b``ls, sbuì{jsae`b lc}rlu bi cji}ul mb `jslejdlmjs |rb {ujhrbvbi bsb}a{j mb {uìc}acls) Lsahashj cjhbi}ó |rb bi}jmj b` bs}lmj sb gli ubl`a~lmj51 ha` nracajs `lejul`bs, {buj{ju hbmaj mb` maì`jdj q `l ub(fjuhl `lejul`, {lul b` 5;<3 sb{ubvá ri iþhbuj hbiju) L` ubs{bc}j, aimacó |rb só`jbi Carmlm Nrìub~ q Cgagrlgrl,sb gli ubsrb`}j <3 ha` nracajs`lejul`bs, habi}uls |rb b` ubs}jgli samj bi [luul`, Mb`acals q Clsls Dulimbs, bs}js þ`}ahjshriaca{ajs cji b` hbiju iþ(hbuj mb nracajs mbeamj l` ubsr`(}lmj mb` maì`jdj)Sjeub `js luubs}js ubl`a~l(mjs aimacó |rb gli samj só`j l}bs}adjs q ij l lejdlmjs, has(hjs |rb lcjisbnli ij {ubsbi(}lusb l `js nracajs `lejul`bs)‐Ri }bs}adj glcèl |rb ri nracaj mrulul gls}l caicj lüjs q cji bs}ls }áciacls q b` maì`jdj,gl {buha}amj ij lrhbi}lu hìsmbhlimls, gle`lhjs mb hìs m5; ha` cjivbiajs, bs mbcau hb(ijs mbhlimls‘, lfauhó)[áub~ Ujhbuj mbs}lcó|rb b` luubs}j mb }bs}adjs bs rsah{`b {ujcbsj lmhaias}ul}avj{lul |rb lcrml l mbc`lulu li}`l Nri}l mb Cjica`alcaói q Luea(}ulnb b aic`rsj rij mb b``js frb` mb ri vacb{ubsambi}b mb `Clilcai}ul Cgagrlgrl, |rabmbscjijcèl |rb l{lubcèl cjhj}bs}adj bi ri clsj q sjs}rvjglebu samj r}a`a~lmj ‐hlüjsl(hbi}b‘ {ju ri lejdlmj {luub}ul~lu ri clsj) Lr}juamlmbs bs}l}l`bs `èmbubs mb judliashjs `lejul(`bs q {uavlmjs, ais}l`luji bs}haáucj`bs bi `l carmlm mb Cga(grlgrl `l ``lhlml Hbsl mb Nrs(}acal @lejul`, mjimb sb lejuml(uìi `js cjif`ac}js bi `l hl}bual)
GÁC]JU HLCÈLS
Cgagrlgrl)( Bi b` hlucj mb `ll{ujelcaói mb` {ubsr{rbs}j mb`Djeabuij fbmbul` mb` lüj 5;<3,b` ma{r}lmj {ju Nrìub~, AdilcajMrlu}b Hrua``j, {ubsbi}ó rilsj`aca}rm mb {lu}amls {ubsr{rbs(}l`bs bw}uljumailuals {lul `l `j(cl`amlm fuji}bua~l, mbs}ailmls l<2 {ujqbc}js bifjclmjs l` mb({ju}b, cr`}rul q bmrclcaói {lulbsl carmlm fuji}bua~l) L` ubl`a~lu`b ril bi}ubvas}l vèl }b`bfóiacl, {lul |rb lh{`alul`l aifjuhlcaói sjeub b` hji}j|rb sb {busadrb {lul aivbu}au bi`l `jcl`amlm fuji}bua~l, b` cji(dubsas}l sj`lhbi}b aimacó |rbmluì l cjijcbu aifjuhlcaói {ub(casl gls}l |rb sb cjicub}bi `lsdbs}ajibs) Lülmaó |rb `js ma{r}lmjsfbmbul`bs ubvasluji `ls {uj{rbs(}ls {lul Cgagrlgrl, cjh{lu(}abimj `ls {ujqbccajibs cji `js}lheaái `bdas`lmjubs nrlubisbs, Lmualil Frbi}bs q @ras Hru(drèl, biclhailmjs l `jdulu {lu(}amls bs{bcal`bs bi ebibfacaj mb Nrìub~)º\rá }j{b mb ubcrusjs bs}ìi ersclimj cji bsjs <2 {ujqbc}js q crì`bs sji `ls jeuls l ubl`a~lu:,sb `b crbs}ajió, q ubs{jimaó |rbij {rbmb gle`lu bw{`èca}lhbi}bmb clml ril mb `ls ambls {`li}bl(mls gls}l |rb sb glqli clea`mbl(mj q l{ujelmj {ju b` ubs}j mb `lCjhasaói mb Glcabiml)‐Lgjua}l ij {jmbhjs hl(ibnlu hìs aifjuhlcaói, bi crli(}j `l }bidlhjs sb `ls glubhjs``bdlu, sj`lhbi}b {jmbhjs mb(cau |rb vlhjs l ah{r`slu bs}js<2 {`libs, |rb sji mb ubcrusjsah{ju}li}bs {buj cjhj gjq {jmbhjs bs}lu sj`aca}ìimj`jshlülil sb ijs {rbmbi ‗clbu‑{buj }bibhjs |rb bs}lu lgè {lul vbu cóhj `js {jmbhjs ub}jhlu q `jdulu‘, {ri}rl`a~ó)[ju j}ul {lu}b, {ubcasó |rbmruli}b b` liì`asas q mascrsaómb `l @bq mb Aidubsjs mb` Dj( eabuij mb `l Ub{þe`acl, bi mb `Cjhasaói mb Glcabiml sb {rd(ió {ju dluli}a~li `js ubcrusjs{lul `ls ibcbsamlmbs l{ubhali(}bs mb Háwacj) ‐Ijsj}ujs crh({`ahjs cji ril mb `ls ubs{jisl( ea`amlmbs cjis}a}rcajil`bs hìsah{ju}li}b mb `l Cìhlul mMa{r}lmjs, vlhjs l dluli}a~l`js ubcrusjs {lul `ls bi}amlmbsfbmbul}avls, {lul aifulbs}urc}r(ul, b` clh{j, bmrclcaói, sl`rm,mbsluuj``j hb}uj{j`a}lij q `jsdur{js vr`ibule`bs, bi}ub j}ujs‘,bifl}a~ó)]lheaái, Mrlu}b Hrua(``j mbc`luó |rb `js ai}bduli}bsmb bs}l cjhasaói lc}rluji mfjuhl ubs{jisle`b l` l{ujelb` {ujqbc}j {ubsr{rbs}luaj bi( valmj {ju b` {ubsambi}b mb `ub{þe`acl, Biua|rb [bül Iab}j,cji ri aicubhbi}j mb` 2)< {jcabi}j bi cjh{lulcaói l` lüj{lslmj, `j crl` ub{ubsbi}l 5 ha2;; ha``jibs mb {bsjs)‐Slebhjs |rb `js hbwacl(ijs ibcbsa}li ri Djeabuij fri(cajil` q |rb `bs sauvl q bi bssbi}amj `l {uj{rbs}l mb {j`è}a(cl bcjióhacl mb` Bnbcr}avj fb(mbul` bs c`lul, `jdulu ri Háwacjmb {l~, aic`rqbi}b q {uós{buj,|rb dbibub hbnjubs iavb`bsmb cjh{b}a}avamlm, eabibs}lsjcal`, bh{`bj q cubcahabi}jbcjióhacj‘, sbül`ó) Lsahashj, {ri}rl`a~ó |rb` [jmbu @bdas`l}avj erscl sr(hlusb l` {ujdulhl mb lrs}b(uamlm |rb sb ah{`bhbi}luì b{uówahj lüj {ju b` Djeabuijfbmbul`, {ju `j crl` lmb`li}ó|rb `l fulccaói {lu`lhbi}luamb` [UA bi `l Cìhlul mb Ma({r}lmjs, ah{r`sluì `l mbsl{l(uacaói mb <;; ma{r}lmjs {`rua(ijhail`bs, q mbs}ailu hlqjubsubcrusjs l `js {ujdulhls sjcal(`bs bifjclmjs l `ls flha`als hìsibcbsa}lmls)
Lsbdruli cr{j l }jmjs `js riavbusa}luajs bi {`li}b`bs
[ubsbi}li l` Cjidubsjclu}l ubirical mb hldas}ulmj
Bs{buli |rb {ujdulhl mb lrs}buamlmij lfbc}b l{ju}lcajibs l` Hriaca{aj
[@LI MB LRS]BUAMLM
[ubvái ubcju}b mb bh{`blmjs‗lvalmjubs‑ {lul ubmrcau dls}j
Ma{r}lmjs `jcl`bs }lheaái }bimuìiril ubelnl mb` caicj {ju cabi}j mb srsl`luaj
@l Nri}l mb Cjica`alcaói q Luea}ulnb `jcl`)
Srhli 4;; }bs}adjs luubs}lmjs{ju ub}ulslu nracajs `lejul`bs
Ri }bs}adj glcèl|rb ri nracaj mr(ulul gls}l caicj lüjs q cjibs}ls }áciacls q b` maì`jdj,gl {buha}amj ij lrhbi}luhìs mbhlimls, gle`lhjsmb hìs mb 5; ha` cjivbiajs,bs mbcau hbijs mbhlimls‘
Famb` [bub~ Ujhbuj
Sbcub}luaj mb` ]ulelnj q[ubvbicaói Sjcal`
Adilcaj Mrlu}b Hrua``j 'sbdrimj mb mbubcgl l a~|rabuml! mruli}bsbsaói)
Sj`aca}l Mrlu}b Hrua``j {lu}amlsbw}uljumailuals {lul Nrìub~
 
FULICASCJ @RNÌI * MB @L [JU]LML
Biua|rb Sbuulij lsbdruó |rb‐sreslilmls‘ `ls jesbuvlcajibs ij}bimuìi hìs crbs}ajilhabi}js l `l{lu}b failicabul ia nruèmacl mb` ha(``jiluaj {ujqbc}j |rb {ju {uahbul vb~ sbuì failicalmj elnj `l `bq |rbubdr`l `l aivbusaói {uavlml bi {uj( qbc}js {þe`acjs '@bq mb Aivbusaói[þe`acl l @ludj [`l~j!)B` hashj Sbuulij gleèl mb(c`lulmj li}buajuhbi}b sjeub `l sr({rbs}l aihaibical mb `l lr}jua~l(caói mb` {ujqbc}j bi b` Cjidubsjmb` Bs}lmj, {lul `j crl` ql sb gleèlubfbuamj l l`drils fbcgls |rb fail`(hbi}b ij sb crh{`abuji? {buj bs}l vb~ `j vj`vaó l lsbdrulu)‐Hlülil 'gjq nrbvbs! b`dur{j {lu`lhbi}luaj {uaès}l sj`a(ca}luì |rb b` {ujqbc}j sb vj}b bi`l cjhasaói bs{bcal` q mbsmb `rb(dj |rb sbl l flvju? mb je}bibu b`mac}lhbi flvjule`b, bs}luèlhjs vj}ìimj`j b` {uówahj hlu}bs bib` Cjidubsj) Sa }bibhjs `js vj}jssrfacabi}bs bs}luèlhjs `aebulimjbs}b ah{ju}li}b {ujqbc}j |rb}ulisfjuhluì l Carmlm Nrìub~bi sr ahldbi ruelil‘, sbül`ó Sb(uulij, |rabi sb b|ravjcó {rbs b`{ujqbc}j bi crbs}aói bs mb hj( va`amlm ruelil, cjhj sr }è}r`j `jaimacl)Bs}b liricaj frb cjifauhlmj{ju b` cjjumailmju mb `l Cjha(saói mb` Sbdrahabi}j mb` [ujqbc(}j, b` ma{r}lmj Ubib Fulicj Ura~)B` hashj ma{r}lmj Sbuulijubcjijcaó `l }lumli~l l}uaeramll` Cjidubsj mb` Bs}lmj {ju b` ub(}ulsj {lul `l l{ujelcaói mb` {uj( qbc}j, cji ubs{bc}j l `j crl` lu(drhbi}ó |rb `l cjh{`bnamlm mb`hashj ub|rauaó }abh{j há}jmjsmb liì`asas, lmbhìs mb mafbubicalsambj`ódacls bi}ub `ls mavbusls fulc(cajibs {j`è}acls)]lheaái bw{rsj |rb b` {uj( qbc}j srfuaó hjmafaclcajibs |rbcl`afacó cjhj ‐il}rul`bs‘ {rbs sbubfauaó l `js hashjs cjhj lnrs}bsibcbsluajs |rb sb mli bi}ub `l {`l(iblcaói q `l bnbcrcaói mb `ls jeuls)Crlimj sb `b sj`aca}ó sbu hìsbs{bcafacj, Sbuulij sbül`ó>‐@lcjic`rsaói bs |rb sè grej clh( eajs ah{ju}li}bs, l{lubcabujijeuls |rb ij bs}leli cji}bh{`l(mls bi ri {uaica{aj {buj sji hrq ah{ju}li}bs {lul b` masbüj mb`}jmj b` sas}bhl…‘, manj)Sb `b {amaó |rb mb}l``lul srbw{`aclcaói {buj sb mascr`{ó mb ijcjijcbu `js {juhbijubs mb` {uj(cbsj {buj lsbdruó |rb ‐ij bs}lelicji}bh{`limj ri {rbi}b q `l {lva(hbi}lcaói mb l`drils cl``bs‘)[buj lsbdruó |rb `l fulccaóihlqjua}lual {uaès}l mb` Cjidubsj,``bvó l clej }ulelnjs mb liì`asasmb `js {ujqbc}js q |rb srs ubsr`}l(mjs sji hrq sl}asflc}juajs)‐Sb ga~j ril ubaidbiabuèl mb`{ujqbc}j, sb ubcjh{rsabuji l`dr(ils cjsls q l{lubcabuji l`drilsirbvls |rb ij ah{`acó ril hj(mafaclcaói l` hji}j bs}ahlmj mb`l aivbusaói‘, sbül`ó)Manj |rb sb ubreacluji l`(drijs {ujqbc}js {buj ás}b sadrbsabimj b` hashj {rbs}j |rb bs}ìmauadamj l `ls hbnjuls mb hjva`a(mlm mb `l carmlm)Sbuulij ibdó |rb mruli}b`js `ludjs hbsbs mb ubvasaói mb`{ujqbc}j mbsmb b` Cjidubsj mbCgagrlgrl glqli {uava`bdalujiai}bubsbs ‐{j`è}acjs‘ sjeub `js ai(}bubsbs mb `l carmlm)
‐BS FL@SJ \RB[UJQBC]J BS]RVJMB]BIAMJ RI LÜJ‘
[ju sr {lu}b b` ma{r}lmj FulicjUra~ manj l` ubs{bc}j |rb bs fl`sj|rb b` {ujqbc}j {lul b` hbnjul(habi}j mb {lvahbi}lcaói bs}rvjmb}biamj {ju hìs ri lüj)Ubcjumó |rb b` hriaca{aj mbCarmlm Nrìub~ {ubsbi}ó jfacal`(hbi}b b` {ujqbc}j ai}bdul` mb {l( vahbi}lcaói {lul hbnjulhabi}jmb `l hjva`amlm ruelil bi Car(mlm Nrìub~ l fail`bs mb` hbs mbmacabheub mb 5;<<)Bs}ls sji l`drils fbcgls q lcrbumjs ah{ju}li}bs |rb hlu(cluji b` crusj mb` {ujqbc}j, sb(dþi b` ma{r}lmj Ubiá FulicjUra~, {ubsambi}b mb `l CjhasaóiBs{bcal` bi crbs}aói)(B` <5 mb leua` mb 5;<5 b`Cjidubsj lr}jua~ó b` {ujqbc}jcji `l cjifjuhlcaói mb ril cj(hasaói ai}bdulml {ju ma{r}lmjsmb mavbusjs dur{js {lu`lhbi}l(uajs juadailuajs mb bs}l fuji}bul)( B` 55 mb hlqj mb 5;<5 b`Hriaca{aj {ubsbi}ó b` {ujqbc}jbnbcr}avj l` Cjidubsj mb` Bs}lmj)(B` 2 mb nr`aj mb 5;<5 `l Cjha(saói mac}lhaió |rb gleèl clheajssrs}lical`bs l `js {ujqbc}js bnbcr(}avjs juadail`bs |rb cji li}buajua(mlm sb gleèli {ubsbi}lmj)( Bi ldjs}j mb 5;<5, b` ma({r}lmj {lias}l Nlahb Eb`}uìi mbUèj, sbcub}luaj mb `l Cjhasaói mFascl`a~lcaói crbs}ajió b` ls{bc(}j failicabuj)( Mruli}b hbsbs ma{r}lmjs q fricajiluajs hriaca{l`bs sbifulscluji bi ri mbel}b {þe`a(cj sjeub sr{rbs}js clheajs srs(}lical`bs gbcgjs l `js {ujqbc}jsbnbcr}avjs)( B` Cjidubsj `b sj`aca}ó lHriaca{aj |rb bi}ubdlul `l aifju(hlcaói cjh{`b}l {buj sr{rbs}l(hbi}b ij sb `ls mabuji)( B` << mb sb{}abheub `jsma{r}lmjs l{ujeluji |rb sb srs({bimabul `l fauhl mb` cji}ul}j)( Sbdþi b` ma{r}lmj Fulicj sgacabuji clheajs ah{ju}li}bs l{ujqbc}j q lri|rb fricajiluajshriaca{l`bs ij `j lmha}abuji {þ( e`aclhbi}b, l` fai ubcjijcabuj|rb sè `js grej)( B` 52 mb jc}reub mb 5;<5 bHriaca{aj bivaó èi}bdulhbi}}jml `l aifjuhlcaói)( B` 56 mb jc}reub `js habh( eujs mb `l cjhasaói mb sbdra(habi}j mb` Cjidubsj bi}uluji lbs}rmaj q liì`asas mb` {ujqbc}j)( B` <5 mb macabheub b` {ub(sambi}b mb` Cjidubsj mb` Bs}lmjsjs}rvj ril ubriaói cji b` l`cl`(mb q l` sl`au liricaó |rb b` nrbvbsmb `l {uówahl sbhlil fail`hbi}lr}jua~luìi b` {ujqbc}j)
Iju}b mb Carmlm Nrìub~
Sbccaói L * 3
@jcl`
Nrbvbs <3 mb macabheub mb 5;<5
HADRB@ VLUDLS
@l lmrlil fuji}bua~l ais}l`luìbi `js curcbs ai}builcajil`bs q {ri}js mb ais{bccaói, b|ra{jsmb ulqjs W |rb sbuìi hjia}jubl(mjs mbsmb j}ujs bs}lmjs mb` {lès{lul |rb srs ais{bc}jubs lc}þbicji mascubcajil`amlm, liricaó b`}a}r`lu mb `l mb{bimbical, NrliUlhói Grbu}l)@ls {urbels aiacaluìi `l{uówahl sbhlil bi sbas {ri(}js, mjimb `js b|ra{js }abibi`l cl{lcamlm mb mb}bc}lu luhls,maibuj, mujdl q hriacajibs, bicji}bibmjubs hb}ì`acjs mb gls}l<; cbi}èhb}ujs mb dujsju, manj b`fricajiluaj)@l ubvasaói ai}ursavl sbuì sb(`bc}avl {lul l|rb``js vbgècr`js{lu}acr`lubs, lr}jersbs mb {lslnb(ujs q clhajibs mb cludl |rb {r(mabuli ub{ubsbi}lu ri uabsdj mbi(}uj mb ri cua}buaj mb ais{bccaói)@l }bcij`jdèl {buha}auì lda`a(~lu `ls ubvasajibs {lul mlu f`ramb~l rijs 53 ha` vbgècr`js {lu}acr(`lubs |rb bi bs}l ~jil r}a`a~li `jscurcbs fuji}bua~js malualhbi}bsó`j mb iju}b l sru) Lmbhìs mb `js 5 ha` clhaj(ibs mb cludl |rb ubl`a~li `js {uj(cbsjs mb ah{ju}lcaói q bw{ju(}lcaói }jmjs `js mèls, lsbdruó b`lmhaias}ulmju lmrlil`)B` irbvj bs|rbhl mb ais({bccaói, sbuì sr{buvaslmj mbsmbcarmlmbs mb `ls crl`bs `js ais{bc(}jubs mb `l lmrlil `jcl` ij }abibicjijcahabi}j q `ls ahìdbibs sb(uìi ub}ulisha}amls l `js ldbi}bsmb J{bulcaói Lmrlibul bi `jsclsjs bi |rb sbl mb}bc}lmj cji(}ulelimj jcr`}j, bw{`acó b` nbf lmrlil`)@js curcbs Cóumjvl(Mb `ls Lháuacls, Sli Nbuóiahj, ^luldj(~l, Ubfjuhl q `l dlua}l mb Slhl(`lqrcl, crbi}li ql cji `l ais}l(`lcaói mb` b|ra{j |rb flca`a}lu`l ubvasaói mb hbuclicèls, {ju `j|rb sb bs{bul hlqju bfbc}avamlbi b` lsbdrulhabi}j mb cji}ul( elimj, aimacó)Grbu}l @bói lsbdruó |rb b{ujcbsj mb bsclibj {ju ulqjs W {buha}auì bi ri hìwahj mb 5;hair}js ubvaslu `ls riamlmbs cji(sambulmls mbi}uj mb `ls j{bulcaj(ibs mb uabsdj |rb lc}rl`hbi}b s``bvli gls}l 3 gjuls bi `l ais{bc(caói fèsacl)J}ujs b|ra{js adrl`bs ql frb(uji ais}l`lmjs bi `ls lmrlils mIrbvj @lubmj q ]anrlil, mbi}ujmb ri {ujqbc}j mb `l Lmhaias}ul(caói Cbi}ul` mb Lmrlils, aifjuhó)
Ais}l`li bi {rbi}bs b|ra{j{lul mb}bc}lu maibuj q luhls
Cj`jcli }bcij`j(dèl bi b` {rbi}b‐@aeub‘? gluìi `jhashj bi `js mb(hìs curcbs ai}bu(ilcajil`bs
B` jenb}avj mb `l hbmaml bsmb}bc}lu luhlhbi}jq hriacajibs |rb aidubslimb Bs}lmjs Riamjs glcal Háwacj
Sa}aj mjimb sb ubl`a~li }ulelnjs {lul `l ais}l`lcaói mb ulqjs W bi b` {rbi}b ‐@aeub‘)Lc}rl` curcb mb clhajibs)[`lcls mb vbgècr`js mb ]bwls |rb ij gli samj ubcjdamls)
Mb je}bibu b` mac}lhbi flvjule`b, bs}luèlhjsvj}ìimj`j b` {uówahj hlu}bs bi b` Cjidubsjq bs}luèlhjs `aebulimj bs}b ah{ju}li}b {ujqbc}j |rb}ulisfjuhluì l Carmlm Nrìub~ bi sr ahldbi ruelil‘
Biua|rb Sbuulij
Cjjumailmju mb` [UA bi b` Cjidubsj
Vj}luèli gjq b` mac}lhbi mb` [`limb Hjva`amlm bi b` Cjidubsj `jcl`
AIFULCCAJIBS VAL@BS
Sl}rulmj b` l`hlcái mbmjcrhbi}js bw}ulinbujs
HADRB@ VLUDLS * MB @L [JU]LML
@ls jfacails mb Ubclrmlcaói mbVal`amlm hli}abibi sl}rulmj srl`hlcái cji mjcrhbi}js bw}uli(nbujs, ql sbli {`lcls j `acbicals mbcjimrcau, crqjs {uj{ab}luajs je(}rvabuji bi `js BRb` cjuubs{jimabi}bubbh{`l~j {ju ub(sr`}lu`bs hìs bcj(ióhacj |rb {ldlu`ls aifulccajibs, sbbw{`acó)Sai bheludj,sb {ubsrhb |rbri 3; {ju cabi(}j mb `ls hr`}lsmjimb sb ubcjdaól`dþi mjcrhbi}jbw}ulinbuj, cjuubs({jimbi l cjimrc}jubs ubsambi}bsmb bs}l `jcl`amlm |rb lh{lulujisr aifulccaói cji {`lcls bwgaeamlsbi vbgècr`js ‐cgrbcjs‘, sbdþi `lmaubc}jul mb Aidubsjs) Li}b bs}b {lijulhl, `js clsasab}b ha``jibs mb {bsjs l `js |rbsb }ulmrcbi `ls hr`}ls l{`aclmlsbs}b lüj bi sr hlqjuèl l vasa}li}bsbw}ulinbujs, sji {uìc}aclhbi}baicjeule`bs, lcb{}ó `l fricajilual)Sb gli ersclmj j}uls l`}bu(il}avls mb cjeuj mb hlibul cji( nri}l cji `l Maubccaói Dbibul` mb]uìisa}j, |rb ijsb gli cjicub}lmj{ju|rb ah{`acluèlmj}lu mb b|ra{js}bcij`ódacjs hj(mbuijs {lul |rb`js jfacal`bs cjij~(cli sa `l {busjil|rb sbuì aifulccaj(ilml bs ubaicambi}b q mbeb hr`}ls)@l MD]Hmaj l cjijcbu |rb`js hj}avjs mb `lsaifulccajibs l bw}ulinbujs vluèlimbsmb b` bwcbsj mb vb`jcamlm, {l(slusb `r~ ujnl q cjimrcau bi bs}lmjmb beuabmlm, lmbhìs mb bs}lcaj(ilusb bi ~jil {ujgaeaml, bi}ub `lshìs rsrl`bs)
@js {uaica{l`bshj}avjs {ju hr`}lsl lr}jhjva`as}ls{ujcbmbi}bs mb BR sji>bwcbsj mb vb`jcamlm,{lslusb `l `r~ ujnlq cjimrcau bi bs}lmjmb beuabmlm
UACLUMJ BS[AIJ^L * MB @L [JU]LML
Mb lcrbumj cji `l aifjuhlcaóimafrimaml {ju b` ìubl mb Cjhria(clcaói Sjcal` mb` djeabuij bs}l}l`,b` djebuilmju Mrlu}b }lheaáisjs}rvj ril {`ì}acl cji b` dbibul`Ósclu Ilulinj, bw nbfb mb `l [j`a(cèl mb Cj`jheal q bicludlmj mb`l bs}ul}bdal mb sbdruamlm |rb ah({`bhbi}luì b` {ubsambi}b Biua|rb[bül Iab}j)J}uj bicrbi}uj }rvj `rdlucji b` sbcub}luaj mb Glcabiml q Cuáma}j [þe`acj, @ras Vambdlulq Clsj, bi b` mbs{lcgj |rb `l mb({bimbical }abib bi [l`lcaj Il(cajil`, cji b` fai mb lil`a~lu `j |rbsbuì b` {ubsr{rbs}j mb bdubsjs mb`5;<3 mb `l bi}amlm, l fai mb lda`a~lu`js {ujqbc}js b aivbusajibs {lulCgagrlgrl)@rbdj mb` hbmajmèl b` djebu(ilmju sb bi}ubvas}ó cji b` sbcub(}luaj mb Lduacr`}rul, Dlilmbuèl,Mbsluuj``j Urul`, [bscl q L`ahbi(}lcaói 'Sldlu{l!, Biua|rb Hlu(}èib~ q Hlu}èib~, cji b` jenb}avjfrimlhbi}l` mb lil`a~lu `js l{j( qjs {lul cji}airlu l}bimabimj `lsb|rèl |rb lfbc}l l `l bi}amlm) Ql {ju `l }lumb mal`jdó cji b`maubc}ju dbibul` mb `l CjhasaóiIlcajil` mb` Ldrl 'Cjildrl!,Mlvam Ojubifb`m Fbmbuhli, lbfbc}j mb ubvaslu `l sa}rlcaói mb `jsubcrusjs {lul `ls {ubsls bi `l bi}a(mlm, lsè cjhj mavbusjs {ujqbc}jsgamuìr`acjs)[ubvalhbi}b b` djebuilmjuMrlu}b Nì|rb~ gleèl mbc`lulmj|rb bs}ls bi}ubvas}ls {buha}auìilfali~lu bs}ul}bdals {lul }biburil {`bil cjjumailcaói bi}ub `lsais}a}rcajibs fbmbul`bs q bs}l}l`bs q luuliclu b` 5;<3 cji ril dulimaiìhacl q cji }jmj vadju)
Sb bi}ubvas}l b` djebuilmjucji fricajiluajs bi b` MF[ambi cìucb` {ju vbi}lmb l`cjgj` c`limbs}aij
GÁC]JU HLCÈLS
@ls {busjils |rb vbimbi, }ulis({ju}li j cjh{uli ebeamls l`cj(gó`acls c`limbs}ails bi `ls carml(mbs j bi ~jils mb vbml {jmuèliubcaeau ril slicaói mb gls}l }ubslüjs mb cìucb` q bi sr clsj ril{bil`a~lcaói hjib}lual mb gls}l6; ha` {bsjs, sbdþi aifjuhó `lma{r}lml D`jual Drlml`r{b Uj(muèdrb~, `rbdj mb glebu {ubsbi(}lmj ril aiacal}avl li}b b` [jmbu@bdas`l}avj `jcl`)@l cjidubsas}l, bi cl`amlm mbai}bduli}b mb `l Cjhasaói mb Sb(druamlm [þe`acl, ubcl`có |rb bi`l lc}rl`amlm ij glq ril slicaóifjuhl` {lul |rabibs ubl`a~li ma(cgls lccajibs, {ju `j |rb cjisamb(uó ah{ju}li}b |rb sb bs}le`b~clibi b` Cómadj [bil` macgls ubd`ls) Lülmaó |rb `l {bil`amlm |rblc}rl`hbi}b sb l{`acl bi Cgagr(lgrl bs hbulhbi}b lmhaias}ul(}avl, sabimj r}a`a~lml {lul `rculucji `l bifbuhbmlm mb `ls {busj(ils, sbdþi sr {bus{bc}avl)Aimacó |rb b` jenb}avj mb sr{uj{rbs}l bs ubfjuhlu b` 3=1 easmb` Cómadj [bil` mb Cgagrlgrl{lul |rb `ls {busjils |rb sblisju{ubimamls bi `l cjhbucal`a(~limj, }uls`lmlimj j cjh{ulimjl`cjgj` frbul mb gjuluaj j bi ~jilmb vbml, sbli hr`}lmls cji sbashbsbs q gls}l }ubs lüjs mb cìucb`)‐@j |rb ersclhjs bs cjhel(}au `l vbi}l mb ebeamls l`cjgó`aclsc`limbs}ails‘, sbi}bicaó l` aimaclu|rb sr {uj{rbs}l ql frb }ruilml l`l Cjhasaói mb Sbdruamlm mb` [j(mbu @bdas`l}avj)
‗CLRSLUÌ URAMJ [BUJIJ BS MBSCLEB@@LMJ‑
Li}b `l {uj{rbs}l mb Ujmuèdrb~,b` {ubsambi}b mb `l Cjhasaói mbSbdruamlm, L`bnlimuj Mjhèi(drb~, manj |rb `l ambl |rb {`li}blsr cjh{lübul mb @bdas`l}rul ijbs mbscleb``lml)Sai bheludj bw{ubsó |rb qlgleèl samj {ubsbi}lml ril aiacal(}avl hrq saha`lu |rb ij {ujcb(maó bi j}uj {buajmj mb Cjidub(sj, sai bheludj manj |rb sa `js`bdas`lmjubs bi}uli bi ri mbel}bai}bdul` sb {jmuèli l{`aclu macgls{bil`amlmbs bi `l bi}amlm)‐Ij {jmbhjs limlu {ju `l vaml cjh{ulimj cjsls bi `j a`b(dl`, {buj ij bs mbscleb``lml bsl{uj{rbs}l lri|rb ql sb gleèl{`li}blmj ril aiacal}avl cjhjbsl li}buajuhbi}b‘, aimacó) Ludrhbi}ó |rb `l {uj({rbs}l }abib |rb lil`a~lusb q sbmbeb mb}buhailu sa ij ‐cgjcl‘j cji}ulmacb cji j}uls hbmamls`bdl`bs q lülmaó |rb `l ai}bi(caói mb `l {uj{rbs}l bs bva}lub` c`limbs}ailnb, slicajilu l|rabibs `j vbimli {buj }lh( eaái l |rabibs sju{ubimli bi `lcjh{ul l sleabimls |rb bwas}b`l {ujgaeacaói)‐Bs lil`a~le`b, bs ubl`a~le`bsabh{ub q crlimj }bidl b` {uj({ósa}j ubl` mb `jdulu `l slicaói l|rabibs vbimbu ebeamls l`cjgó`a(cls‘, sjs}rvj l` aimaclu |rb }li}jb` |rb vbimb cjhj b` |rb cjh{ulcjsls a`bdl`bs mbeb mb slicajilu(sb? ‐{ju bnbh{`j, ql glq slicaóicrlimj cjh{uls {lu}bs a`bdl`bsmb vbgècr`js‘, ubcl`có)]buhaió, macabimj |rb `l{uj{rbs}l dbibuluì ‐uramj‘ q mb( el}b, sai bheludj uba}buó |rb ijbs mbscleb``lml `l {uj{rbs}l, `j|rb mluì {ab l ri liì`asas {ujfri(mj bi `l Cjhasaói mb Sbdruamlm[þe`acl)
GÁUAOL HLU]ÈIB^ [ULMJ * MB @L [JU]LML
]lheaái {rbmb l{jqlu l `js 52lerb`a}js bi `ls ais}l`lcajibs mb[buaómacj IJU]B, reaclmls bi`l lvbiaml Vl``b mb Nrìub~ iþhb(uj 6671, l ri cjs}lmj mb `l ad`bsalmb Sli @jubi~j)J}uj cbi}uj mb lcj{aj sbbicrbi}ul bi b` Cj`bdaj Nrì(ub~, reaclmj bi `l cl``b Lcb|ralHlmub iþhbuj 172<, bi b` fulc(cajilhabi}j Glcabiml mb `l[l`jhl, }lheaái ubcaebi ql srsmjilcajibs)Bi `ls ais}l`lcajibs mb ]V  L~}bcl, reaclmls bi `ls cl``bs Nlcai}j Ebilvbi}b, clsa bs|ra(il cji Bnáuca}j Ilcajil`, l ricjs}lmj mb ri cbi}uj cjhbucal`,}lheaái sb ubcaeauì sr lqrml)Mb lcrbumj l` maubc}ju mbClsl Gjdlu [uèica{b mb [l~, Vèc(}ju Hlirb` Ulhèub~, }jmjs sjilmr`}js hlqjubs bi bw}ubhl {j( eub~l |rb `b sji clil`a~lmls bi srhlqjuèl {ju Sbdruamlm [þe`acl, b`Gjs{a}l` Dbibul` j b` MAF)‐Ibcbsa}lhjs mb }jmj, {ju(|rb só`j ``bdli cji `j |rb }ulbi{rbs}j q l vbcbs ia bsj `bs sauvb, jij }ulbi ia ~l{l}js‘, lsbdruó)Srs mjilcajibs ``bdluìilmbhìs l cabi}js mb hbijubs mbl`ebudrbs cjhj Uèjs mb Hasbua(cjumal? Gjdlu Hluèl Iaül? Clslmb `l Bs{buli~l? Ldrl Vavl? q  Vaij, ]uadj q Lcba}b)Bruj Mb{j}, Ead Hbmal, `lRiavbusamlm Lr}óijhl mb Car(mlm Nrìub~ 'RLCN!, Djeabuijmb` Bs}lmj, Hriaca{aj mb Nrìub~ q `l Nri}l Hriaca{l` mb Ldrl q Sliblhabi}j 'NHLS!, cjifju(hli bs}b b` dur{j mb {l}ujcail(mjubs mb `l clh{lül)Adrl`hbi}b l` Sr{ubhj]uaeril` mb Nrs}acal mb` Bs}l(mj mb Cgagrlgrl, `l Riavbusa(mlm Lr}óijhl mb Cgagrlgrl'RLCG!, @ls Hasajibs q b` Cj(`bdaj Nrìub~ mbcamabuji ‐riausb{ju ri iju}b sai fuèj‘)[lul hlqju aifjuhlcaói sj( eub `l clh{lül Riamjs {ju riIju}b sai Fuèj j Clsl mb `l Bs{b(uli~l {rbmb cjhriaclusb l` }b`á(fjij 5;4(7;;;, bw}bisaói 7;75)
Cbi}ujs mb lcj{aj {buhlibcbi leabu}js{lul l{jqlu cji uj{l l iaüjs q licalia}js

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Carlos Alfredo Adame Cruz liked this
Juan Gómez Franco liked this
Juan Gómez Franco liked this
Aníbal Ochoa liked this
JorgelMel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->