Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noul cod de procedura civila (actualizat 2012)

Noul cod de procedura civila (actualizat 2012)

Ratings:
(0)
|Views: 147|Likes:
Published by vy0r3l

actualizat 3.08.2012

actualizat 3.08.2012

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: vy0r3l on Dec 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
TITLUL PRELIMINARDomeniul de reglementare al Codului de procedura civila si principiile fundamentale aleprocesului civilCAPITOLUL IDomeniul de reglementare al Codului de procedura civilaObiectul si scopul Codului de procedura civilaArt. 1. - (1) Codul de procedura civila, denumit in continuare codul, stabileste regulile decompetenta si de judecare a cauzelor civile, precum si cele de executare a hotararilor instantelorsi a altor titluri executorii, in scopul infaptuirii justitiei in materie civila.(2) In infaptuirea justitiei, instantele judecatoresti indeplinesc un serviciu de interes public,asigurand respectarea ordinii de drept, a libertatilor fundamentale, a drepturilor si intereselorlegitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, aplicarea legii si garantarea suprematieiacesteia.Aplicabilitatea generala a Codului de procedura civilaArt. 2. - (1) Dispozitiile prezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civila.(2) De asemenea, dispozitiile prezentului cod se aplica si in alte materii, in masura in care legilecare le reglementeaza nu cuprind dispozitii contrare.___________Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.(3) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privitoare la drepturile omuluiArt. 3. - (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertatilepersoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala aDrepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale aleomului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementarile internationale,cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene___________Paragraful a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.
 
Art. 4. - In materiile reglementate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului UniuniiEuropene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul partilor.___________Art. 4. - a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.CAPITOLUL IIPrincipiile fundamentale ale procesului civilIndatoriri privind primirea si solutionarea cererilor___________Paragraful a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.Art. 5. - (1) Judecatorii au indatorirea sa primeasca si sa solutioneze orice cerere de competentainstantelor judecatoresti, potrivit legii.(2) Niciun judecator nu poate refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sauincompleta.(3) In cazul in care o pricina nu poate fi solutionata nici in baza legii, nici a uzantelor, iar in lipsaacestora din urma, nici in baza dispozitiilor legale privitoare la situatii asemanatoare, ea va trebui judecata in baza principiilor generale ale dreptului, avand in vedere toate circumstantele acesteiasi tinand seama de cerintele echitatii.(4) Este interzis judecatorului sa stabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe carele pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii.___________Art. 5. - a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 76/2012 incepand cu 01.09.2012.Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibilArt. 6. - (1) Orice persoana are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen optimsi previzibil, de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita de lege. In acest scop,instanta este datoare sa dispuna toate masurile permise de lege si sa asigure desfasurarea cuceleritate a judecatii.(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in faza executarii silite.LegalitateaArt. 7. - (1) Procesul civil se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legii.(2) Judecatorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind realizareadrepturilor si indeplinirea obligatiilor partilor din proces.Egalitatea
 
 Art. 8. - In procesul civil partilor le este garantata exercitarea drepturilor procesuale, in mod egalsi fara discriminari.Dreptul de dispozitie al partilorArt. 9. - (1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, in cazurile anumeprevazute de lege, la cererea altei persoane, organizatii ori a unei autoritati sau institutii publiceori de interes public.(2) Obiectul si limitele procesului sunt stabilite prin cererile si apararile partilor.(3) In conditiile legii, partea poate, dupa caz, renunta la judecarea cererii de chemare in judecatasau la insusi dreptul pretins, poate recunoaste pretentiile partii adverse, se poate invoi cu aceastapentru a pune capat, in tot sau in parte, procesului, poate renunta la exercitarea cailor de atac orila executarea unei hotarari. De asemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt modpermis de lege.Obligatiile partilor in desfasurarea procesuluiArt. 10. - (1) Partile au obligatia sa indeplineasca actele de procedura in conditiile, ordinea sitermenele stabilite de lege sau de judecator, sa isi probeze pretentiile si apararile, sa contribuie ladesfasurarea fara intarziere a procesului, urmarind, tot astfel, finalizarea acestuia.(2) Daca o parte detine un mijloc de proba, judecatorul poate, la cererea celeilalte parti sau dinoficiu, sa dispuna infatisarea acestuia, sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare.Obligatiile tertilor in desfasurarea procesuluiArt. 11. - Orice persoana este obligata, in conditiile legii, sa sprijine realizarea justitiei. Cel care,fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea acestei obligatii poate fi constrans sa o executesub sanctiunea platii unei amenzi judiciare si, daca este cazul, a unor daune-interese.Buna-credintaArt. 12. - (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu buna-credinta, potrivit scopului invederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti.(2) Partea care isi exercita drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentru prejudiciilemateriale si morale cauzate. Ea va putea fi obligata, potrivit legii, si la plata unei amenzi judiciare.(3) De asemenea, partea care nu isi indeplineste cu buna-credinta obligatiile procesuale raspundepotrivit alin. (2).Dreptul la aparare

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Laura Patrulescu liked this
Laura Patrulescu liked this
marydoryk liked this
cfooo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->